Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10522. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10522. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10522

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130322-1155-2-1329
E511 Έντυπο προσωρινής ΦΜΥ
Ενσωματώθηκε το έντυπο E511 προσωρινής ΦΜΥ.

20140618-1155-2-2460
Συναλλαγές χρεωστών - πιστωτών στη Vies
Στις εργασίες για τη VIES, λαμβάνονται πλέον υπόψη οι λοιπές συναλλαγές χρεωστών-πιστωτών.

20140625-1155-2-2543
Φ4-Φ5 Χρεοπίστωση ως υπηρεσία
Αποτυπώνονται πλέον σωστά στα έντυπα Φ4, Φ5, οι κινήσεις χρεωπιστώσεων που έχουν χαρακτηριστεί ως υπηρεσία.

20140625-1155-7-2546
Σχετικά έγγραφα στις συμβάσεις
Προστέθηκε η δυνατότητα χρήσης σχετικών εγγράφων στις συμβάσεις.

20140626-2165-2-24
Έλεγχος υπολοίπου παρτίδας
Ο έλεγχος υπολοίπου παρτίδας εφαρμόζεται πλέον και στο είδος του header των παραστατικών σύνθεσης,
σύμφωνα με την παραμετροποίηση του τύπου του παραστατικού.


20130705-1155-7-2633
Αριθμός ψηφίων πεδίου τιμής παγίου
Αυξήθηκε σε 10 ψηφία το μέγεθος του πεδίου τιμής παγίου στα παραστατικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140307-1155-1-910

Δημιουργία συνάντησης - Ημερομηνίες έναρξης /λήξης
Κατά τη δημιουργία συνάντησης μέσα από το Ομαδικό Ημερολόγιο, ορίζεται πλέον σαν διάρκεια αυτή που προκύπτει από το ωράριο του login χρήστη.

20140521-1155-1-2060
Σφάλμα access violation - προβολές email
Κατά την κλήση σχεδιασμού προβολής email εμφανιζόταν σφάλμα access violation ... in module 'rtl170.bpl'.

20140627-1155-1-2597
Πεδίο "έξοδο" επιβαρύνσεων
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν το πεδίο "Έξοδο" στο σχεδιασμό των επιβαρύνσεων.