Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10770. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10770. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10770

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170130-1156-7-11
Έντυπο Ε3
Δόθηκε η δυνατότητα ενημέρωσης των πεδίων 907,908 και 909 (πίνακας Ε-Επιδοτήσεις) μέσω των μεταβλητών των λογαριασμών.

20170131-1155-2-423
Αρχεία SEPA - Αιτιολογία
Προστέθηκε ερώτηση στο διάλογο της εργασίας παραγωγής αρχείων SEPA ώστε να ορίζει ο χρήστης αν θα εμφανίζεται στην αιτιολογία το όνομα του αντισυμβαλλόμενου.

20170209-1155-2-560
Ε3 - Μεταβλητή 408
Tο έντυπο Ε3 ενημερώνεται πλέον από τη μεταβλητή 408.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160211-1156-7-28
Δεκαδικά ποσοτήτων input
Κατά την πολλαπλή επιλογή ειδών σε γραμμές παραστατικού με χρήση του πεδίου INPUT είναι δυνατή πλέον η καταχώριση ποσότητας με δεκαδικά.

20160905-1156-7-173
Καταχώριση γραμμών ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις μετά την καταχώριση αρκετών γραμμών παραστατικών αγοράς με έμμεση καταχώριση είδους εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν έχετε καταχωρίσει τα παρακάτω πεδία: Είδος και ΦΠΑ".

20161007-1156-7-198
Σφάλμα access violation σε καταχώρηση Κλήσεων
Σε κάποιες περιπτώσεις στην πρώτη καταχώρηση κλήσης CRM της ημέρας εμφανιζόταν σφάλμα:
System error. Access violation at address 02D2C9E9 in module XDLL.dll. Read of address 00000069. Τύπος σφάλματος: EAccessViolation.


20161109-1155-7-3700
Ώρες στα έργα
Το λεκτικό <Διάρκεια (ΑΩ)>, άλλαξε σε <Διάρκεια (ΑΗ)>.

20170124-1155-1-318
Παρ/κο αποσβέσεων με κέντρα κόστους
Κατά τη μεταβολή παραστατικού αποσβέσεων με κέντρα κόστους, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "Bits out of range".

20170126-1155-7-345
Μεταφορά Παραστατικού Πωλήσεων στην Παραγωγή
Δεν θα γίνεται πλέον έλεγχος SN στα παραστατικό παραγωγής που προέρχονται από παραστατικά πωλήσεων και είναι σε στάδιο "Ανεκτέλεστο".

20170131-1155-1-414
Αυτόματη είσπραξη από μετασχηματισμό
Σε κάποιες περιπτώσεις που δεν επιτρεπόταν η καταχώριση παραστατικού με αυτόματη είσπραξη και διορθωνόταν τα στοιχεία του παραστατικού ώστε να γίνεται αποδεκτή η καταχώριση δεν ολοκληρωνόταν η αυτόματη είσπραξη.

20170203-1155-1-469
Άρθρα ανάλυσης - Ομάδες εταιρειών
Στα άρθρα Γενικής λογιστικής που αναλύονται σε αναλυτική, μέσω των άρθρων ανάλυσης, εμφανιζόταν σφάλμα VACNTRNANAL: Field 'COMPANY' not found.

20170206-1155-1-506
Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων ΕΛΠ
Στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων κατά ΕΛΠ, εμφανιζόταν κίνηση αναπροσαρμογής και κατά ΕΛΠ και κατά ΚΒΣ, με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η αξία κτήσης.

20170206-1155-7-498
Φόρμα με background
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκττυπώνονταν σωστά τα παραστατικά με φόρμα με εικόνα background σε φυσικό εκτυπωτή.

20170208-1155-1-547
Αναγγελία Υπερωριακής Απασχόλησης
Σε βάσεις Oracle εμφανιζόταν σφάλμα στην εργασία Αρχείο Εργαζομένων->αρχεία Υ.Ε.Κ.Α.->Γνωστοποίηση Πραγματοποιηθείσας Υπερωριακής Απασχόλησης.