Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10643. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10643. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10643

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

]=20150612-1155-2-2020
Συνάρτηση [ΕΙΣΦΟΡΕΣ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ]
Ενσωματώθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας που επιστρέφει τις αξίες RLVAL (Εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη) με παράμετρο το μισθολογικό στοιχείο.

20150216-1155-1-639
Εναλλακτική συσκευασία στη λιανική
Προστέθηκε η λειτουργικότητα της εναλλακτικής συσκευασίας και στα παραστατικά λιανικής

20150217-1155-2-662
delay οθόνης πελάτη
Λειτουργεί πλέον ως εξής: Εφόσον στο delay δοθεί θετική τιμή τότε θα καθυστερεί η καταχώριση παραστατικού όσο και η τιμή του delay. Εφόσον δεν δοθεί ή δοθεί αρνητική τιμή, τότε παραμένει η ένδειξη της τελικής αξίας της απόδειξης μέχρι να ξεκινήσει η νέα απόδειξη και γίνει εισαγωγή νέου είδους.

20150617-1155-2-2078
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ
Ενσωματώθηκε νέα συνάρτηση μισθοδοσίας [ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ] με παραμέτρους (Μισθολογικό στοιχείο,Αθροιστής) που επιστρέφει 1, αν η παράμετρος 1(μισθολογικό στοιχείο) έχει την παράμετρο 2 (Αθροιστή). Πχ. ΑΘΡ_ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ(ΠΟΣ_ΕΚΤ_ΚΛΙΜ,10) ελέγχει αν το μισθολογικό στοιχείο περιλαμβάνει τον αθροιστή 10 και επιστρέφει 1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150521-1155-7-1700
Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών από αρχείο ειδών, οι ποσότητες κατανομής που εμφανίζονταν ήταν λανθασμένες, όταν είχε αλλαχθεί η έκφραση ελέγχου της διαθεσιμότητας.

20150617-1155-7-2085
Αυτόματη αρχειοθέτηση φόρμας εκτύπωσης
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση σε PDF file σε φόρμα με αυτόματη αρχειοθέτηση.