Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10914. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10914. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10914

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160725-1155-7-2598
Δελτίο απαλλαγής
Είναι πλέον δυνατή η μεταβολή του πεδίου Δ.Απαλλαγής σε τιμολόγιο που έχει προκύψει από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής που δεν το είχε συμπληρωμένο.

20161012-1155-7-3303
Εκκρεμότητα Υπηρεσίας
Στους φακέλους υπηρεσιών δόθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής άρσης εκκρεμότητας και στις γραμμές υπηρεσιών αντίστοιχα με τις γραμμές ειδών.

20170208-1155-2-541
Ανεξόφλητα παρ/κα
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην εκτύπωση ανεξόφλητων παρ/κων και στην αντίστοιχη έμμεση προβολή.

20170220-1155-7-705
Σύνθεση Σετ
Η διαγραφή είδους με σετ σε παραστατικό πώλησης προκαλεί πλέον τη διαγραφή του αντίστοιχου παραστατικού σύνθεσης.

20170317-1155-7-1201
Μεταβολή ποσοτήτων παραγωγής
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο παραστατικών παραγωγής για τον τρόπο μεταβολής των Α'Υλών όταν αλλάζει η ποσότητα παραγομένου με τιμές:
Καθόλου, Αυτόματα ναι, Με ερώτηση (Ναι), Με ερώτηση (Οχι).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160701-1155-7-2282
Μικτές εγγραφές ΚΒΣ & ΕΛΠ
Σε κάποιες περιπτώσεις (καταχώριση άρθρου, reupdate λογιστικής) παρουσιαζόταν διαφορετική ενημέρωση των πεδίων ISGL και ISIAS σε άρθρα λογιστικής με διαφορετικούς τύπους λογαριασμών (Μεικτός, ΕΛΠ).

20161006-1155-1-3214
Αρχειο ΥΕΚΑ Ε7
Δεν εμφανίζεται πλέον ερώτηση για το πεδίο Είδος μεταβολής στο διάλογο του E7.xml αρχείου.

20170228-1156-7-31
Ημερολόγια CRM
Αν στις παραμέτρους χρήστη->crm entries δηλώνονταν στις λεπτομέρειες τα πεδία υλικό, ποσότητα και αξία από τις γραμμές ενεργειών εμφανιζόταν σφάλμα στο προσωπικό ή το ομαδικό ημερολόγιο:Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'ACTLINES'.

20170313-1155-1-1111
Vies (εκτυπώσεις - έντυπα)
Στις εκτυπώσεις vies καθώς και στους πίνακες παραδόσεων-αποκτήσεων που εκτελούνται ''βάσει ημερομηνίας παραστατικού'', δεν εμφανίζονται πλέον συναλλασσόμενοι, για τους οποίους δεν έχει προηγηθεί υπολογισμός intrastat στα παραστατικά.

20170321-1155-7-1218
Επισυναπτόμενα αρχεία
Σε κάποιες περιπτώσεις η προσπάθεια εμφάνισης αρχείου από τα σχετικά έγγραφα προκαλούσε την εμφάνιση του καταλόγου αρχείων.

20170322-1155-7-1265
Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή νέων εντύπων Γενικής Λογιστικής 'Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3' και 'Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5'.

20170323-1155-1-1287
ΜΥΦ-Χειρόγραφο-Ειδικές Συναλλαγές
Σε αλλαγή της καθαρή αξία ΜΥΦ ή του ΦΠΑ ΜΥΦ σε καταχωρημένα παραστατικά ειδικών συναλλαγών, γινόταν λανθασμένη ενημέρωση του Flag 'Χειρόγραφο'.

20170324-1155-1-1308
Προυπολογισμοί πωλήσεων
Σε προυπολογισμούς πωλήσεων που επιλέγονταν ταυτόχρονα οι διαστάσεις Πίνακας 1 Πελατών και Πίνακας 1 ειδών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος 'Μη επιτρεπτός συνδυασμός διαστάσεων'.

20170324-1155-7-1306
Στήλες βιβλίων
Σε εταιρείες ομάδας στους λογαριασμούς εσόδων εξόδων εμφανίζονταν οι στήλες βιβλίων όλων των εταιρειών.