Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11025. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11025. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11025

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140722-1155-2-2940
Ενέργειες εργαζομένων από Ωράριο εργασίας
Δημιουργία νέας εργασίας [Προγραμματισμός εργασίας] εργαζομένων στο δεξί κλικ του ευρετηρίου.
Η εργασία επιτρέπει την μαζική καταχώρηση ενεργειών εργαζομένου σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με το επιλεχθέν ωράριο είτε με το ωράριο που έχει ο εργαζόμενος στην καρτέλα του εφόσον δεν συμπληρωθεί αυτό της εργασίας.


20170313-1156-7-36
Αιτιολογία στην Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Προστέθηκε το πεδίο ''Αιτιολογία'' στην εργασία ''Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας''. Οι τιμές του πεδίου μεταφέρονται στις γραμμές των παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20170317-1155-7-1198
Κάρτες bonus
Στις κάρτες bonus στους Τρόπους εξαργύρωσης των κατηγοριών καρτών προστέθηκαν οι παράμετροι Εφεξής έκπτωση στις γραμμές με ποσό και Εφεξής έκπτωση στο σύνολο με ποσό.

20171214-1155-7-5484
Ευρετήριο με ανάλυση γραμμών - Νέο Interface
Προστέθηκε η παράμετρος "Μορφή δέντρου Μaster-Detail" στις γενικές ρυθμίσεις της εφαρμογής, για την απεικόνιση σχέσεων master - detail στον browser.

20171219-1155-2-5574
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI εμφανίζεται πλέον η νέα οθόνη απόδοσης δικαιωμάτων στο σχεδιασμό classic και personal menu.

20171219-1155-2-5575
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI λειτουργεί πλέον απόδοση δικαιωμάτων στα object των εκτυπώσεων στη γραμμή εργασιών.

20171219-1155-2-5576
Απόδοση δικαιωμάτων
Προστέθηκε η νέα φόρμα απόδοσης δικαιωμάτων στην οθόνη των δικαιωμάτων χρηστών

20171219-1155-2-5577
Απόδοση δικαιωμάτων
Στο νέο UI εμφανίζεται πλέον νέα φόρμα απόδοσης δικαιωμάτων στο Custom administration.

20180103-1155-2-41
Σήμανση εργασιών - Εταιρεία
Προστέθηκε στη ''Σήμανση εργασιών'' η "Διαχείριση Εταιρειών".

20180122-1155-2-418
Νέα υπολογιζόμενα πεδία
Στα ημερολόγια προστέθηκαν υπολογιζόμενα (πράσινα) πεδία (μετρητά, κάρτες, αξιόγραφα, δωροεπιταγές +/-) τα οποία αφαιρούν τα ακυρωτικά και τα παραστατικά επιστροφών.

20180125-1155-7-547
Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. - Στήλη αναλογούν φόρος
Στην εκτύπωση Κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. για Login ετος 2018 ή μεταγενέστερο η στήλη Αναλογούν φόρος είναι πλέον ίση με την στήλη Φόρος που οφείλεται καθώς καταργήθηκε η έκπτωση Φόρου.

20180126-1155-2-573
Προτεινόμενη εταιρία στην εργασία μετασχηματισμού
Σε μοντέλο με ομάδες εταιρειών, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, προτείνεται η εταιρεία του αρχικού παραστατικού και όχι η login.

20180130-1155-7-652
Βιβλίο Αδειών
Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος δεν έχει ημέρες αδείας δεν εμφανίζονταν οι αποδοχές του επιδόματος αδείας.

20180201-1155-2-736
Καθεστώς ΦΠΑ κανονικό σε Αυτοπαραδόσεις
Σε παραστατικά με συμπεριφορά αυτοπαράδοση ή πιστωτικό αυτοπαράδοσης, στο καθεστώς ΦΠΑ του παραστατικού, προτείνεται το ΦΠΑ του υποκαταστήματος της εταιρείας

20180202-1155-2-795
Προσθήκη κωδικού εργοστασιού στην εργασία παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', στο grid Είδη προς παραγγελία, προστέθηκε ο κωδικός εργοστασίου.

20180202-1155-2-797
Παράμετροι στελεχών - Σειρές επιμερισμού χρόνου
Η επιλογή [Σειρές επιμερισμού χρόνου] στις Παραμέτρους στελεχών εμφανίζεται πλέον στην υποενότητα [Ημερολόγιο εργαζομένων] και όχι στην [Σειρές σε οθόνη πληροφόρησης (HR)] για να μπορεί να την επιλέγει και χρήστης που δεν έχει το module H.R.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140721-1155-7-2906
Γραμμές μετρητών - Εισπράξεις
Εμφανίζονται πλέον οι γραμμές των μετρητών (CASHLINES) στον σχεδιασμό ευρετηρίου από την ενότητα των εισπράξεων πελατών.

20141009-1155-1-3706
Ευρετήριο με κυκλοφοριακή ταχύτητα
Διορθώθηκε σφάλμα σε ευρετήριο που περιείχε την κυκλοφοριακή ταχύτητα (Μέσος χρόνος παραμονής αποθεμάτων) και το υπόλοιπο 1.

20160719-1155-7-2512
Συναρτήσεις μέσων χρόνων πληρωμής
Υλοποιήθηκαν με νέο τρόπο οι παρακάτω συναρτήσεις :
1. CusFinancialCost
2. CusRealGrProfit
3. CusRealGrProfitPrc
4. CusAvgBalDays
5. CusPayValue
6. CusAvgPayDays
7. CusAvgAPayDays
8. CusAvgAPayDaysOverDue
9. CusChequeBalanceUDate
10. CusChequeFinalBalance
11. CusFirstDateOpenDoc
12. CusFirstOpenDocCode
13. CusFirstDateOpenTerm
14. CusFirstOpenDocValue
15. CusLastDateOpenDoc
16. CusLastOpenDocCode
17. CusLastOpenDocValue
18. CusCntOpenFinDocs
19.CusValueCntOpenDocs
20. CusMaxDaysOpenDocs
21. CusMaxDaysOpenTerms
22. CusValueDaysOpenDocs
23. CusMaxMonthOpenDocs
24. CusMinMonthOpenDocs
25. CusSumTurnover


20170315-1155-1-1164
Μαζική έγκριση παραστατικών
Κατά τη διαδικασία έγκρισης παραστατικών, σε περίπτωση όπου χρήστης δεν έχει δικαίωμα έγκρισης, στα αποτελέσματα εμφανίζεται μήνυμα ''Δεν εγκρίθηκαν τα παραστατικά''

20170609-1155-1-2648
Ισοζύγιο Χαρακτηριστικών
Δεν λειτουργούσε σωστά η προσθήκη τοπικών πεδίων στο ισοζύγιο χαρακτηριστικών MAT_BALCDIM.

20170712-1155-1-3234
Προϋπολογισμός Λογιστικής-Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων'' στην ενότητα των Προϋπολογισμών, εμφανιζόταν σφάλμα, στην περίπτωση όπου υπήρχε σαν διάσταση το υποκατάστημα εταιρείας.

20170904-1155-1-3737
ΑΧ σε παραστατικά παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής, όπως και στις προδιαγραφές, πλέον φιλτράρονται σωστά οι Α.Χ που είναι συνδεδεμένοι με το υποκατάστημα.

20170913-1155-1-3888
Εξαγωγή ευρετηρίου σε excel
Σε ευρετήριο ειδών, εφόσον είχε προστεθεί ο κατασκευαστής στις στήλες, 2 φορές, όπου στη μορφή της πρώτης υπήρχε ο κωδικός και της δεύτερης η περιγραφή, κατά την εκτύπωση σε excel εμφανιζόταν μόνο η περιγραφή και στις 2 στήλες

20170925-1155-1-4094
Συναντήσεις
Ο χρήστης που καταχωρεί τη συνάντηση δεν έχει από το επίπεδο πρόσβασης δικαίωμα να τη βλέπει:ι. Έγινε αλλαγή ώστε μετά την καταχώρηση να μη σκάει το πρόγραμμα, αλλά πρέπει έτσι κι αλλιώς να διορθωθεί το επίπεδο πρόσβασης, γιατί στο χρήστη εμφανίζεται μια κενή οθόνη.

20171026-1155-1-4645
Ενημέρωση Markup
Προστέθηκε στην ''Ενημέρωση από κοστολόγια'' στην ενότητα της αποθήκης, η επιλογή ''Ενημέρωση Markup''.

20171031-1155-1-4722
Relogin στο νέο Interface
Κατά το Relogin μέσα από την εφαρμογή, αν ο χρήστης είχε password, εμφανιζόταν μήνυμα: "Λανθασμένο κλειδί" τη στιγμή αλλαγής εταιρείας.

20171031-1155-1-4725
Σχεδιασμός ευρετηρίου - Nέο interface
Διορθώθηκε η προσθήκη ενοτήτων σε σχεδιασμούς ευρετηρίων.

20171114-1155-7-4942
Νέο interface - Fit to Screen
Βελτιώθηκε η επιλογή ''fit to screen'' σε ευρετήρια, ώστε να εκμεταλλεύονται
όλο το πλάτος της οθόνης.


20171123-1155-1-5091
Αντιστοίχιση παραστατικών εισπράξεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την manual αντιστοίχιση παραστατικών.

20171128-1155-1-5191
Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία
Διορθώθηκε στα ΄΄Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία'' η εισαγωγή εγγραφής στο grid των υπολογισμών

20171221-1155-1-5616
Εμβάσματα πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα σε γέφυρα εσόδων εξόδων από τα εμβάσματα συναλλασσόμενων. Το σφάλμα προέκυπτε σε περίπτωση που υπήρχαν 2 συναλλασσόμενοι στις γραμμές.

20171221-1155-1-5619
Προδιαγραφές παραγωγής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer προδιαγραφής.

20171228-1155-1-5675
Νέο UI - Αντιγραφή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI κατά την αντιγραφή εταιρείας, με τύπο ''αντιγραφή παραμέτρων''.

20180103-1155-1-34
Δημιουργία αρχείου SEPA
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Δημιουργία αρχείου SEPA''

20180103-1155-7-60
Πρόβλημα ταξινόμησης σε τοπικό πεδίο στηλών γραμμών
Διορθώθηκε η ταξινόμηση σε τοπικό πεδίο στηλών γραμμών

20180119-1155-2-383
Νέο UI - Active Browser
Βελτιώθηκε στο νέο UI η μετάβαση από αναζήτηση Active Browser στο τρέχον ευρετήριο.

20180119-1155-7-374
Ανενεργά πεδία σε ευρετήριο
Κατά την αποθήκευση ευρετηρίου με ανενεργές στήλες, οι ανενεργές χάνονταν στην αποθήκευση.

20180122-1155-1-433
Παραστατικά εσόδων - εξόδων
Δεν ήταν δυνατή η αλλαγή ημερομηνίας σε καταχώρηση παραστατικού εσόδου ή εξόδου.

20180123-1155-1-467
Φάκελος από Συναντήσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''μεταφορά σε φάκελο'' συνάντησης, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180123-1155-2-492
SN ανά Α.Χ.
Μεγάλωσε η περιγραφή των ειδών στην εκτύπωση Υπόλοιπα ''SN ανά Α.Χ (SLINES_QWH)''

20180125-1155-1-555
Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων Φ5
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των ανακεφαλαιωτικών πινάκων Φ4 & Φ5.

20180126-1155-7-584
Editor Intrastat
Δεν λειτουργούσε σαν φίλτρο του ευρετηρίου ειδών το πεδίο intrastat.

20180129-1155-1-640
Μεταβολή αποτελεσμάτων περιόδου
Σε κάποιες περιπτώσεις στο νέο interface (Series 5 ) στην εργασία [Μεταβολή αποτελεσμάτων περιόδου] δεν ολοκληρωνόταν η εργασία.

20180129-1155-1-648
Αλλαγή Ημ/νίας σε NUI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο νέο UI, κατά το relogin σε εταιρεία.

20180131-1155-1-698
Γέφυρες σε πολυεταιρικό
Σε ομάδες εταιρειών, δεν εμφανίζονταν σωστά οι αξίες στα άρθρα λογιστικής.

20180131-1155-7-691
Βιβλίo Αδειών
Στην εκτύπωση [Βιβλίο αδειών] εφόσον υπάρχουν υπολογισμένα παραπάνω του ενός επιδόματος αδείας για έναν εργαζόμενο τότε εμφανίζεται πλέον το σύνολο των αποδοχών επιδόματος αδείας στην 1η εγγραφή του έτους.

20180201-1155-1-745
Μαζική μεταβολή δεδομένων περιόδου - Νέο interface
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση ημερομηνιών στην εργασία [Μαζική μεταβολή δεδομένων].

20180201-1155-1-749
Μεταβολή δεδομένων περιόδου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά την καταχώρηση τιμής σε πεδίο χωρίς ανάλυση ημερών στην εργασία [Μεταβολή δεδομένων περιόδου].

20180201-1155-1-753
Κωδικός λογιστικής συναλ/νου ανά εταιρεία σε γέφυρες εμβασμάτων
Προστέθηκε ο resolver Συναλλασσόμενοι ανά εταιρεία-Λογιστική κατηγορία συναλλασσόμενου, στις γέφυρες λογιστικής γραμμών εμβασμάτων.

20180201-1155-1-761
CusMaxDaysOpenDocs σε φόρμες πωλήσεων
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusMaxDaysOpenDocs σε φόρμες εκτύπωσης πωλήσεων.

20180201-1155-7-758
Αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό στις γραμμές παραστατικού, είδους με χρώμα / μέγεθος.

20180202-1155-7-766
Υποδείγματα e-mail στο CRM
Σε νεό email στο οποίο είχε προστεθεί η περιγραφή της εγκατάστασης, σε περίπτωση που δεν γινόταν καταχώρηση του mail, δεν εμφανιζόταν η περιγραφή.

20180205-1155-1-816
Αλλαγή ΦΠΑ σε είδος άλλης εταιρείας
Σε εγκατάσταση με Ομάδες εταιρειών, εμφανίζεται μήνυμα κατά την αλλαγή του ΦΠΑ στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'', σε είδος άλλης εταιρείας όταν έχει κινηθεί.

20180205-1155-1-844
Νέο UI - Αλλαγή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το relogin, σε βάση με πολλές εταιρείες στο νέο UI.

20180205-1155-7-804
Δεξί κλικ σε selector
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο δεξί κλικ σε selector όταν αυτός ήταν ανοιχτός.

20180207-1155-1-876
Aνάλυση εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ανάλυση εκκρεμοτήτων, στα οικονομικά στοιχεία των ειδών.

20180207-1155-1-878
Μεταβολή δεδομένων περιόδου
Στην [Μεταβολή δεδομένων περιόδου] εμφανιζόταν σφάλμα ότι είχε επιλεχθεί κέντρο κόστους με κωδικό μεγαλύτερο από 32767.

20180207-1155-1-893
Βιβλίο Αποθήκης και αυτοπαραδόσεις
Στο βιβλίο αποθήκης εμφανιζόταν λάθος η αξία αυτοπαραδόσεων, ύστερα από reupdate αποθήκης.

20180208-1155-1-956
Relogin σε νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο νέο UI, κατά την αλλαγή εταιρείας, με είσοδο σε εταιρεία που δεν υπήρχε δημιουργημένη χρήση.