Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11103. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11103. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 23 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.518.11103

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180430-1155-2-2674
ΕΦΚ και ΦΠΑ
Κατά την επιλογή Ε.Φ.Κ σε έξοδο, ενημερώνεται αυτόματα το flag ''Ακολουθεί Φ.Π.Α γραμμής, καθώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ακολουθεί υποχρεωτικά το ΦΠΑ των γραμμών.

20180514-1155-2-2997
Συμπλήρωση διεύθυνσης με την επιλογή ΤΚ
Σε νέα εγγραφή συναλλασσόμενου, σε περίπτωση που είναι συμπληρωμένα τα πεδία Διεύθυνση, Πόλη & Νομός, κατά την επιλογή Ταχυδρομικού κωδικού, τα πεδία αυτά δεν αλλάζουν.

20171120-1155-7-5010
Όμοιες γραμμές υπηρεσιών
Προστέθηκε η δυνατότητα για συμπύκνωση των όμοιων γραμμών σε παραστατικά που περιλαμβάνουν Υπηρεσίες.

20171122-1155-7-5057
Αριθμός αξιογράφου
Προστέθηκε ο αριθμός αξιογράφου ως φίλτρο στις default εκτυπώσεις των αξιογράφων.

20180130-1155-7-666
Στιοχεία Γ.Γ.Π.Σ.
Η εργασία "Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ." ενημερώνει το πεδίο "Τίτλος" στην καρτέλα του συναλλασσόμενου.

20180208-1155-2-950
Εμβάσματα - Resolver Λογαριασμός γραμμής
Προστέθηκε στις γραμμές των εμβασμάτων ο λογαριασμός λογιστικής γραμμής και ο αντίστοιχος resolver για τη σύνδεση με τη Γενική λογιστική.

20180208-1155-7-928
Τιμή αγοράς σε παραστατικά
Στην εργασία ''Ενημέρωση τιμών πώλησης'' προστέθηκε η στήλη ''Τελευταία τιμή αγοράς'', μέσω των σχετικών εργασιών των παραστατικών αγορών.

20180221-1155-2-1194
Επισύναψη αρχείων στα γεωγραφικά σημεία
Προστέθηκε η δυνατότητα επισύναψης αρχείων στα Γεωγραφικά σημεία (GPNT).

20180221-1155-2-1198
Περιγραφή είδους
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου "Περιγραφή είδους" από 64 σε 128 χαρακτήρες.

20180226-1155-7-1301
Παραγωγή - πιστωτικό από υπεργολαβία
Η σχετική εργασία "Κόστος παραγωγής (Υπεργολαβία)", στις Λοιπές συναλλαγές συναλλασσομένων, ενημερώνει πλέον σωστά τα κοστολογικά στοιχεία όταν καταχωρηθεί πιστωτικό Τιμολόγιο.

20180227-1155-7-1343
Προειδοποίηση Πελάτη σε CRM
Το μήνυμα προειδοποίησης που θα τεθεί στη καρτέλα του συναλλασσόμενου (πεδίο WARNING) θα εμφανιστεί και κατά την επιλογή του συναλλασσόμενου σε ενέργεια CRM.

20180311-1155-2-1632
Default ευρετήρια ανά ομάδα χρηστών
Το παράθυρο επιλογής default ευρετηρίων & ανευρέσων αναδιαρθρώθηκε σε δυο Tabs (Default Ομάδων και Default Χρηστών), στην νέα Series 5.

20180316-1155-2-1805
Οριστική Φ.Μ.Υ. - Επεξεργασία αρχείου (JL10)
Προστέθηκε νέα εργασία για την δημιουργία και επεξεργασία του αρχείου Οριστικής Φ.Μ.Υ.

20180322-1155-2-1922
WEBPAGE στον πίνακα MTRSUPPRCS
Στον πίνακα MTRSUPPRCS (Στοιχεία ανά προμηθευτή) αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ''WEBPAGE' σε 128 χαρακτήρες.

20180329-1155-2-2083
Μεταβλητές εντύπων
Αυξήθηκε το μέγεθος των περιγραφών, στις μεταβλητές των εντύπων, σε 128 χαρακτήρες.

20180417-1155-7-2361
Ανεκτέλεστη παραγωγή απο εντολή
Στις παραμέτρους της Παραγωγής προστέθηκε η προτεινόμενη Σειρά και το στάδιο παραγωγής για τη δημιουργία παραστατικών παραγωγής από εντολές.

20180419-1155-2-2413
Συλλογική σύμβαση εργασίας
Καταργήθηκε το προειδοποιητικό μήνυμα: "ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν έχετε επιλέξει συλλογική σύμβαση εργασίας!", που εμφανιζόταν στην περίπτωση μη επιλογής φύλλου υπολογισμού, κατά την καταχώριση των στοιχείων.

20180419-1155-7-2399
Extra πεδία σε σχεδιασμό στηλών
Στο Σχεδιασμό στηλών παραστατικών μπορεί πλέον να γίνει χρήση των "Ελεύθερων πεδίων" από το αρχείο ειδών.

20180420-1155-7-2455
Σχετικά έγγραφα σε προδιαγραφές παραγωγής
Προστέθηκε η δυνατότητα επισύναψης σχετικών εγγράφων στις προδιαγραφές παραγωγής.

20180423-1155-2-2477
Εισαγωγή παραστατικών με xxf και συμβάσεις
Κατά την εισαγωγή παραστατικών με xxf μεταφέρονται πλέον και τα δεδομένα των συμβάσεων.

20180423-1155-7-2500
Εκτυπώσεις εντολών παραγωγής
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις εντολών'' στην ενότητα της παραγωγής, προστέθηκε το φίλτρο ''Εκκρεμότητες βάσει'', περιλαμβάνοντας τις τιμές:
1. ''Εκκρεμότητες εντολών''
2. ''Εκκρεμότητες εντολών + Ανεκτέλεστα παραστατικά παραγωγής''


20180426-1155-2-2604
Εργασίες: updacndoctype, updsxdoctype
Η εργασία "Εισαγωγή μεταβλητών εντύπων από πρότυπο" προστέθηκε στις ενότητες Γενική Λογιστική και Έσοδα - Έξοδα. Οι εργασίες αντιγράφουν τις τιμές των λογιστικών εντύπων ανά χρήση, λογιστικό σχέδιο και εταιρεία.

20180430-1155-2-2679
Προυπολογισμοί ABC
Προστέθηκε η Eμπορική κατηγορία χρεοπίστωσης στις διαστάσεις των προϋπολογισμών ABC.

20180503-2165-2-5
Αριθμητικές συναρτήσεις σε grid
Στα πλέγματα εργασίας (Grids) προστέθηκε επιλογή για την Προβολή συνόλων "f" (Average, Count, Min/ Max, Sum) σε αριθμητικά πεδία. Τα σύνολα προβάλλονται για τις γραμμές που θα επιλέξει ο χρήστης.

20180509-1155-2-2883
Καρτέλα και ημερολόγιο s/n
Στις εκτυπώσεις ''καρτέλα & Ημερολόγιο SN'' προστέθηκαν φίλτρα πελάτη και προμηθευτή.

20180509-1155-2-2889
Κωδικός εργοστασίου στα αρνητικά υπόλοιπα
Στις εκτυπώσεις ''Αρνητικά υπόλοιπα'' & ''Αρνητικά υπόλοιπα κατά χαρακ.'' στην ενότητα της αποθήκης, προστέθηκε φίλτρο, ο κωδικός εργαστασίου.

20180515-1155-2-3027
Εργασία ανωνυμοποίησης στοιχείων
Εσωτερικη ενημέρωση: Εργασία ανωνυμοποίησης στοιχείων.

20180515-1155-2-3028
Εφαρμογή Ιεραρχιών
Εσωτερική ενημέρωση: Εφαρμογή Ιεραρχιών.

20180516-1155-2-3076
ΕΔΟΕΑΠ - Αναλυτική Κατάσταση Αποδοχών (ΑΚΑ)
Δημιουργία νέου αρχείου γραμμογράφησης για το ταμείο ΕΔΟΕΑΠ. Η γραμμόγράφηση είναι ίδια με της ΑΠΔ εκτός από τα πεδία ΑΜΕ όπου καταχωρείται πάντα το 000 - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΔΟΕΑΠ και το αριθμός παραρτήματος όπου καταχωρείται πάντα 0000. Επίσης Οι συγκεκριμένες εγγραφές εξαιρούνται από την κανονική ΑΠΔ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171110-1155-1-4884
Open browser με φίλτρο πεδίου σε ευρετήριο
Στο Series 5 UI κατά την επιλογή φίλτρου με δεξί κλίκ στο ευρετήριο, στο πεδίο προς μεταβολή με open browser δεν λάμβανε υπόψιν το φίλτρο.

20171122-1155-7-5056
Γενικές ενέργειες και υπολογισμός Διάρκειας
Δεν υπολογιζόταν σωστά το πεδίο ''Διάρκεια'' στις Γενικές ενέργειες CRM.

20180413-1155-1-2306
Φίλτρο σε στήλη ευρετηρίου
Στο Series 5 UI εφόσον είχε τεθεί φίλτρο σε μία στήλη, τότε οι τιμές που εμφανίζονταν σε δεύτερο φίλτρο αφορούσαν όλο το dataset και όχι το φιλτραρισμένο.

20180420-1155-1-2457
Φίλτρα και ομαδοποίηση σε ευρετήριο - New UI
Στο Series 5 UI, έχοντας θέσει φίλτρο σε στήλη ευρετηρίου και στη συνέχεια ομαδοποίηση, δεν εμφανίζονταν σωστά τα αποτελέσματα

20180427-1155-7-2627
Αξία εξόδων σε παραστατικό
Δεν υπολογιζόταν το έξοδο 4 σε παραστατικά πωλήσεων.

20180509-1155-1-2874
Όμοιες γραμμές - Απαγόρευση στον Τύπο
Διορθώθηκε σφάλμα, που εμφανιζόταν σε περίπτωση που είχε δηλωθεί σε τύπο παραστατικού ''Απαγόρευση'' στις όμοιες γραμμές ειδών.

20180509-1155-1-2886
Αυτόματη προεπιλογή από σχεδιασμό ευρετηρίου
Στο Series 5 UI δεν εφαρμoζόταν η αυτόματη προεπιλογή από σχεδιασμό ευρετηρίου.

20180514-1155-1-2999
Timeline σε Ευκαιρίες Πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Timeline ευκαιριών πώλησης σε βάση Oracle.

20180514-1155-7-2985
Στοιχεία κατανομής μοντέλων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την μεταβολή στοιχείων κατανομής στα μοντέλα διαστάσεων ABC.

20180514-1155-7-2987
Ακύρωση Ειδικής Συναλλαγής Πελάτη
Σε client / Server σύνδεση, σε περίπτωση ''Ακύρωσης με αντιλογισμό'' παραστατικού ειδικής συναλλαγής προηγούμενου έτους, στο τρέχον, εμφανίζεται πλέον μήνυμα ''Ημερομηνία εκτός επιτρεπτών ορίων''.

20180521-1155-1-3193
Φάκελοι εισαγωγών-εξαγωγών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή φακέλου εισαγωγών ή εξαγωγών.

20180521-1155-7-3171
Στοιχεία κόστους
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή στοιχείων κόστους με δεξί κλικ επί των γραμμών παραστατικού / στοιχεία κόστους.

20180403-1155-1-2179
Aντιγραφή παραγγελίας (copy from buffer)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού με έξοδα.

20180420-1155-1-2443
Ζώνη ομαδοποιησης με αριθμητικά ποσά
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε ευρετήρια-εκτυπώσεις με Ζώνες ομαδοποίησης με αριθμητικά ποσά, δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα.

20180507-1155-1-2793
Αλλοίωση εκπτώσεων γραμμών κατά την εισαγωγή serial number
Σε καταχωρημένο παραστατικό παραγγελίας, κατά την εισαγωγή SN εφαρμόζονταν εκ νέου οι τιμολογιακές πολιτικές με αποτέλεσμα να αλλοιώνονταν οι υπάρχουσες τιμές και εκπτώσεις των γραμμών.

20180509-1155-1-2878
Μοντέλο ABC στις γραμμές του παραστατικού
Κατά την ανάλυση παραστατικού σε Activity Based Costing, δεν εμφανίζονταν τα διαθέσιμα μοντέλα.

20180512-1155-7-2971
S1 designer
Στον S1 Designer σε κλειδωμένα object με password, κατά την ''Ακύρωση'' στην επιλογή password, εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος

20180515-1155-7-3048
Προβολή Συναντήσεων
Στην default προβολή των συναντήσεων, στα ελεύθερα πεδία, το Text 5 εμφανιζόταν ως Text 01.

20180516-1155-7-3086
Συνάρτηση GetOpenFinDocs
Aλλάξε η υλοποίηση της συνάρτησης GetOpenFinDocs και θέλει ως πρώτο όρισμα την εταιρεία.
πχ Ds=CallPublished('FinIdxFunc.GetOpenFinDocs', VarArray(:x.sys.company,customer.trdr,0,:x.sys.logindate,0=1, 4));


20180516-1155-7-3100
Eντολές παραγωγής
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολές, δεν δημιουργούνταν τόσα παραστατικά όσα τα είδη που συμμετείχαν στην εντολή.

20180517-1155-1-3111
Επιλογή προδιαγραφής σε παρ/κό παραγωγής
Δεν φιλτράρονταν σωστά οι προδιαγραφές σε επαναλαμβανόμενη καταχώριση παραστατικών παραγωγής.