Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10647. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10647. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10647

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130429-1155-2-1794
Option 'Print' in EDITOPTIONS
Προστέθηκαν στις παραμέτρους EDITOPTIONS οι εξής: NOPRINTFORM για την απενεργοποίηση των φορμών, NOPRINTBROWSER για την απενεργοποίηση της εκτύπωσης του ευρετηρίου και NOPRINTLABEL για τις ετικέτες.

20150611-1155-2-2011
ICS ELEGANT ΙΙ
Πιστοποιήθηκε η μηχανή ics elegant II ως φορολογικός εκτυπωτής.

20150708-1155-7-2311
Φίλτρο ενεργoύ είδους στα Αρνητικά Υπόλοιπα
Προστέθηκε φίλτρο για ενεργά είδη στην εκτύπωση "Αρνητικά υπόλοιπα".

20150714-1155-2-2350
Ε3 αγροτικές δραστηριότητες
Ενημερώνεται πλέον σωστά το κέρδος βάσει λογιστικού προσδιορισμού στις αγροτικές δραστηριότητες (πεδίο 562).

20150715-1155-2-2362
Ημερομηνία Υποβολής στα έντυπα ΦΠΑ
Στη διαδικασία υπολογισμού του έντυπου ΦΠΑ, ενημερώνει πάντα την ημερομηνία υποβολής με την τρέχουσα ημερομηνία, αν είναι κενό το αντίστοιχο πεδίο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150609-1155-1-1946
ΑΠΔ - Διαγραφή εργαζομένου
Ενημερώνονται πλέον σωστά τα σύνολα της ΑΠΔ μετά από διαγραφή εργαζόμενου στο αρχείο.

20150626-1155-7-2192
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η γέφυρα εσόδων εξόδων από τις Ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών (εμφανιζόταν μήνυμα: Field TRDR not found).

20150713-1155-7-2336
Περιοδική Φ2 - Κλείδωμα ημερομηνιών εσόδων εξόδων
Λειτουργεί πλέον σωστά το κλείδωμα ημερομηνιών κατά την εκτύπωση του εντύπου Φ2 από έσοδα έξοδα.

20150714-1155-1-2340
Περιοδική Φ2
Λειτουργεί πλέον σωστά η εκτύπωση του εντύπου Φ2 από έσοδα-έξοδα στη χειροκίνητη μεταβολή μετά την 1η καταχώριση.

20150714-1155-7-2344
Έντυπο περιοδικής και ποσά κάτω των 30 ευρώ
Μεταφέρεται πλέον στη δήλωση Φ2 εσόδων/εξόδων στο πεδίο 483, ποσό ΦΠΑ κάτω των 30 ευρώ από την προηγούμενη περίοδο.