Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10939. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.516.10939. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10939

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170921-1155-7-4023
Πιστωτικά με θετικό πρόσημο στα οικονομικά παγίων
Αν έχει καταχωρηθεί πιστωτικό παγίων στα οικονομικά στοιχεία στο tab στοιχεία ένταξης παγίου, η αξία εμφανίζεται πλέον με αρνητική τιμή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140730-1155-7-3048
Μαζική εκτύπωση σε email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν τυπώνονταν σωστά οι εικόνες background των παραστατικών κατά τη μαζική εκτύπωση σε email.

20170828-1155-1-3643
Τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα
Η τελευταία τιμή πώλησης σε ξένο νόμισμα εφαρμοζόταν με εκ νέου υπολογισμό της ισοτιμίας.

20170905-1155-7-3753
Μαζική αποστολή email
Έγινε αλλαγή ώστε να είναι σωστότερη η διαχείριση των exceptions. Καταγράφεται το λάθος για τον συγκεκριμένο πελάτη και η διαδικασία συνεχίζει. Να ληφθεί υπ' όψιν ότι για υπηρεσίες όπως το gmail η αποστολή μαζικού email. μπορεί να διακοπεί και από την ίδια την υπηρεσία. Γι' αυτό προτείνουμε την εισαγωγή μικρής χρονικής καθυστέρησης ανάμεσα στα email.

20170919-1155-1-3963
Προγραμματισμός πληρωμών
Στην εργασία Προγραμματισμός πληρωμών (εμβάσματα) αν υπήρχαν εγγραφές μόνο για ανεξόφλητα προμηθευτών (οι γραμμές των ανεξόφλητων πιστωτών ήταν κενές) εμφανζόταν σφάλμα: Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο 'Συναλλασσόμενος'.

20171005-1155-1-4264
Ιστορικό πωλήσεων
Κατά την αρχικοποίηση της εργασίας, γίνονταν πολλές άσκοπες προσβάσεις στη βάση δεδομένων.

20171006-1155-1-4286
Alert που στέλνει email
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποστέλλονταν email που ενεργοποιούνταν από alert.