Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11226. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11226. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11226

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150507-1155-7-1477
Προειδοποίηση είδους
Η προειδοποίηση είδους εφαρμόζεται πλέον με παράμετρο και στις αγορές και στις πωλήσεις.

20190225-1155-3-623
Αυτοματοποιημένη αποστολή report σε e-mail
Δόθηκε δυνατότητα μέσω BAM να πραγματοποιείται αυτόματη αποστολή ενός report σε διεύθυνση email από cloud εγκατάσταση χωρίς να απαιτείται να είναι ανοιχτή κάποια συσκευή.

20190306-1155-2-741
Μετατροπή της UTC ώρας σε local
Στον χρονικό προσδιορισμό ορίζεται πλέον Local η ώρα εκτέλεσης.

20190423-1155-1-1320
Συναλλαγματικές διαφορές σε ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Εξαίρεση συμμετοχής συναλλαγματικών διαφορών όταν ο συν/νος έχει ίδιο νόμισμα με το τοπικό ή αντιστοιχίσεις σε νόμισμα συναλλαγής.

20190603-1155-2-1675
Μήνυμα επανυπολογισμού τιμών σε αλλαγή σειράς
Κατά την εργασία επανέκδοσης παραστατικού με αντιλογισμό, δεν εμφανίζεται πλέον το μήνυμα επανυπολογισμού τιμών και εκπτώσεων στην επιλογή σειράς.

20190703-1155-2-2104
Ενέργειες προσώπων (SOPRN) - πεδίο SOACTIONS
Προστέθηκαν στις Ενέργειες προσώπων στις εργασίες οι επιλογές 1)Ιστορικό ενέργειας, 2)Timeline , 3)Συνέχεια ενέργειας ,4 )Επανάληψη ενέργειας, 5) Σχετικά έγγραφα , 6)Προηγούμενο βήμα , 7) Ιστορικό μεταβολών .

20190703-1155-2-2105
Στελέχη - Ημερολόγιο εργασίας
Προστέθηκε στα Στελέχη στο δεξί κλικ του ευρετηρίου το Ημερολόγιο εργασίας.

20190710-1155-2-2217
Σχετικά έγγραφα σε εξοδολόγια
Προστέθηκαν τα ''Σχετικά έγγραφα'' στα εξοδολόγια.

20190711-1155-2-2239
Ιστορικό μεταβολών στις εγκαταστάσεις
Προστέθηκε το ''Ιστορικό μεταβολών'' στις εγκαταστάσεις.

20190717-1155-2-2310
Διάσταση Προυπολογισμού
Στις Διαστάσεις Προυπολογισμού Πωλήσεων,Αγορών προστέθηκε η επιλογή Εμπορική κατηγορία Υπηρεσίας.

20190717-1155-7-2308
Γέφυρα εσόδων εξόδων-πεδία εγγυοδοσίας
Είναι πλέον διαθέσιμοι οι resolver που αφορούν τα πεδία εγγυοδοσίας σε γέφυρες εσόδων-εξόδων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160926-1155-7-3086
Στατιστική πωλήσεων στο scheduler
Κατά την επιλογή εκτύπωσης Στατιστικής πωλήσεων σε Scheduler στο OBJECT εμφάνιζε SALSTATS αντί VSALSTATS.

20181113-1155-1-6122
Εμφάνιση μηνυμάτων σε popup
Στο Series 5 UI, σε εγκαταστάσεις Azure, δεν ήταν ενεργή η παράμετρος '' Ενεργοποίηση scheduler/μηνυμάτων''.

20190410-1155-1-1165
Ευρετήρια σε νέο UI
Στο Series 5 UI, σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, όπου στις στήλες υπήρχε 2 φορές το ίδιο πεδίο με διαφορετική μορφή, δεν γινόταν σωστή εμφάνιση κατά την ''εκτέλεση'.'

20190419-1155-1-1298
Παραστατικά σύνθεσης-Αντιγραφή
Αν γινόταν αντιγραφή από προηγούμενο (copy from buffer) σε παραστατικό σύνθεσης που είχε ΑΧ,
δεν ενημερωνόταν ο σωστός ΑΧ.


20190422-1155-1-1308
Πεδίο MTRLINES.VAT_VAT_PERCNT
Σε εσωτερική φόρμα το πεδίο MTRLINES.VAT_VAT_PERCNT, εκτύπωνε την περιγραφή και όχι το ποσοστό του ΦΠΑ από τον πίνακα VAT.

20190425-1155-1-1358
Πιστωτικά έκπτωσης ανά υποκατάστημα
Δεν λειτουργούσε σωστά ο υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης ανά υποκατάστημα, όταν δηλωνόταν περίοδος διαφορετική της τρέχουσας.

20190517-1155-1-1513
Μερικός μετασχηματισμός μετά από επανακαταχώρηση
Σε περίπτωση μεταβολής παραστατικού, το οποίο είχε θετικές και αρνητικές ποσότητες στις γραμμές, άλλαζε η κατάσταση του μετασχηματισμού, σε ''Μερικώς''.

20190522-1155-1-1573
Παραστατικά με χρώμα μέγεθος
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εμφάνισης παραστατικού με πολλές γραμμές με χρώμα μέγεθος δηλωμένο σε πεδία της γραμμής και όχι σε matrix.

20190605-1155-1-1714
Caption extra πεδίων
Κατά το σχεδιασμό ευρετηρίου, τα captions των extra πεδίων, δεν εμφανίζονταν με τα ονόματα που είχαν δοθεί στις παραμέτρους.

20190606-1155-1-1750
Ισοζύγιο παρτίδων
Στο ισοζύγιο παρτίδων δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ΑΧ όταν γινόταν επιλογή ημερομηνιακού διαστήματος.

20190627-1155-1-2030
Υποκ/μα πελατών σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν αποθηκεύονταν τα στοιχεία ανά εταιρεία, στα υποκαταστήματα συναλλασσόμενων.

20190704-1155-1-2116
Ευρετήριο εργαζομένων σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η προσθήκη στήλης από τα στοιχεία πρόσληψης στο ευρετήριο εργαζομένων σε ομάδα εταιρειών.

20190704-1155-1-2122
Υποκαταστήματα πελατών σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό, κατά την επιλογή υποκαταστήματος πελάτη, που δεν άνηκε στην συγκεκριμένη εταιρεία.

20190705-1155-1-2130
Πρόταση παρτίδων FIFO Αυτόματη - ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε παραστατικό με τρόπο ανάλωσης παρτίδων ''FIFO (αυτόματη)'' και έλεγχο πλασματικού υπολοίπου >0, συμπληρωνόταν η παρτίδα στις γραμμές, χωρίς να έχει υπόλοιπο στην συγκεκριμένη εταιρεία.

20190708-1155-1-2180
Αλλαγή πελάτη σε λιανική με εξόφληση
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την αλλαγή πελάτη & τρόπου πληρωμής σε παραστατικό λιανικής πώλησης, δεν γινόταν αλλαγή του πελάτη στη είσπραξη.

20190709-1155-1-2201
SAMSUNG SAM4S NR320 - εκτύπωση τρόπου πληρωμής
Η ταμειακή SAM4S NR-320, εγκατεστημένη ως φορολογικός εκτυπωτής, κατά την εκτύπωση παραστατικού με πιστωτική κάρτα, εκτύπωνε μετρητά.

20190709-1155-1-2204
Αντικατάσταση απόδειξης
Αναπροσαρμόστηκε η προβολή της αντικατάστασης απόδειξης, ώστε να είναι ευδιάκριτη και σε ανάλυση οθόνης 1366*768.

20190711-1155-1-2229
Ενημέρωση λογιστικής από μισθοδοσία σε ομάδα εταιρειών
Δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση λογιστικής από μισθοδοσία σε διαφορετική από την κύρια εταιρεία, όταν υπήρχε φίλτρο υποκαταστήματος.

20190711-1155-1-2241
Υποβολή Φ2
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η "Ενημέρωση Σελίδας Taxis" κατά την υποβολή του εντύπου Φ2 (από τη Γενική Λογιστική).

20190715-1155-1-2265
Έντυπο Ε3
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον επιμερισμό των δαπανών, στο έντυπο Ε3.

20190715-1155-1-2266
Ομάδα εταιρειών - ChangeFiscPrdPeriod
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα ανά ΑΧ'', ενώ είχε προηγηθεί διόρθωση λογιστικών χρήσεων, στη κύρια.

20190715-1155-1-2277
Πάγια και Ομάδα εταιρειών
Στην εκτύπωση Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων δεν εμφανιζόταν η κίνηση παγίου που είχε καταχωριστεί με αγορά σε εταιρεία ομάδας που δεν ήταν η κύρια εταιρεία.

20190717-1155-1-2301
Reupdate Ειδών σε όμιλο εταιρειών
Σε Reupdate Ειδών σε εταιρεία εκτός της κύριας δεν μπορούσε να γίνει επιλογή ειδών.

20190717-1155-1-2315
Popup προβολή εγγραφών και περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο "Popup προβολή εγγραφών".

20190718-1155-1-2340
Ενημέρωση ABC στη λογιστική
Στην εργασία "Ενημέρωση διαστάσεων ABC στη λογιστική" δεν χρησιμοποιούνταν η κίνηση που είχε δηλωθεί στο λογαριασμό αλλά ο τύπος κίνησης του παραστατικού.

20190723-1155-1-2381
ΑΧ στις Κινήσεις ειδών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην προβολή 'Κινήσεις ειδών' από τις σχετικές εργασίες του είδους δεν εμφανιζόταν ο ΑΧ της γραμμής.