Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10516. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10516. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 21 Μαΐου 2014

Έκδοση 4.00.512.10516

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140306-1155-2-866
ΜΥΦ και Ταμειακές μηχανές
Σε επαναλαμβανόμενη καταχώριση παραστατικών εσόδων-εξόδων προτείνεται πλέον αυτόματα η ταμειακή μηχανή βάσει της παραμέτρου της υπό καταχώριση σειράς παραστατικού.

20140409-1155-7-1534
ΜΥΦ-Στοιχεία Αποστολής
Προστέθηκε διάλογος για "Ανάλυση παραστατικών" στην εκτύπωση στοιχείων αποστολής ΜΥΦ.

20140430-1155-7-1793
CRM - Εργάσιμη εβδομάδα(εμφάνιση ώρας)
Στο CRM, η εβδομάδα με ΣΚ εμφανίζει πλέον ώρες όπως η εργάσιμη.

20140507-1155-2-1862
Μαζική εισαγωγή ταμειακής για ΜΥΦ
Προστέθηκε εργασία μαζικής μεταβολής παραστατικών /άρθρων /εσόδων εξόδων για εισαγωγή ταμειακής μηχανής.

20140516-1155-2-1999
reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. και καθεστώς του 38
Στο reupdate ΜΥΦ Γ.Λ. δεν λαμβανόταν υπόψιν το νέο καθεστώς του 38 για τις ταμειακές συναλλαγές.

20140520-1155-2-2037
Ενημέρωση χειρόγραφου ΜΥΦ
Αν σε ένα παραστατικό ο χρήστης μεταβάλλει ένα από τα πεδία ‘Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ’ (GSISMD), ‘Αρχείο υποβολής ΜΥΦ’ (GSISPACKAGES) και ‘Τύπος’ (GSISFLG), το πεδίο ‘Χειρόγραφο’ (KEPYOHANDMD) ενημερώνεται πλέον αυτόματα με την τιμή 1.

20140520-1155-2-2039
ΜΥΦ - Μηδενική Καθαρή αξία και αξία ΦΠΑ
Δεν υπολογίζονται πλέον στο αρχείο και στις εκτυπώσεις ΜΥΦ στοιχεία που έχουν μηδενική καθαρή αξία και μηδενική αξία ΦΠΑ.

20140520-1155-2-2047
ΜΥΦ ειδικές χρηματικών Λογ/μων
Προστέθηκε στις ειδικές χρηματικών λογαριασμών η επιλογή 'χειρόγραφο' για την υποβολή ΜΥΦ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140514-1155-1-1963
Reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής
Το reupdate ΜΥΦ Γενικής Λογιστικής δεν λάμβανε υπόψη του τους λογαριασμούς τύπου "Χρηματικά διαθέσιμα" με αποτέλεσμα να διαγράφει και την αξία που έχει καταχωρηθεί στα παραστατικά.

20140514-1155-1-1964
ΜΥΦ -Προτεινόμενος λογ/σμός σε τύπο άρθρου
Αν στο τύπο άρθρου λογιστικής υπήρχε προτεινόμενος λογαριασμός, δεν υπολογιζόταν αξία ΜΥΦ γι'αυτόν.

20140516-1155-1-2007
OnOff και custom dll
Σε εγκατάσταση που χρησιμοποιούσε το s1interop.dll και υπήρχαν στο custom administration custom dll, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό on/off.

20140516-1155-7-2005
Πιστοποίηση qlik view σε azure
Ενεργοποιήθηκε η πιστοποίηση qlikview σε azure.

20140520-1155-1-2041
ΜΥΦ εκτύπωση αρχείου λοιπών δαπανών
Δεν εμφανίζονταν σύνολα για την καθαρή αξία στην εκτύπωση 'Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ' στη συγκεντρωτική δαπανών.