Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10670. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10670. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 27 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10670

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151221-1155-2-3702
Γραμμογράφηση επικουρικού αρχείου ΕΤΕΑΠΕΠ
Ενσωμάτωση νέας γραμμογράφησης για επικουρικό αρχείο ΕΤΕΑΠΕΠ

20160113-1155-2-97
Αλλαγή γραμμογράφησης αρχείου JL10 - Οριστική δήλωση ΦΜΥ
Σε όλα τα αριθμητικά πεδία του αρχείου JL10 άλλαξε το μήκος των χαρακτήρων: αυξήθηκε κατά 1 χαρακτήρα.

20160119-1155-2-164
Προσαρμογή γραμμογράφησης εισοδήματος από Επιχειρηματική δραστηριότητα
Προσαρμογή γραμμογράφησης εισοδήματος από Επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με την ΠΟΛ 1274/2015.

20160122-2165-2-1
Δασμός επί αξία γραμμής
Προστέθηκε νέος τρόπος επιμερισμού "δασμός * αξία γραμμής" στους φακέλους κοστολόγησης.

20160126-1155-2-256
Ε11 XML - Προσθήκη αποδοχών μη ληφθείσας άδειας
Προσθήκη αποδοχών μη ληφθείσας άδειας (ΜΣ 3147 και 3158) στην αποζημίωση αδείας στο Ε11 xml αρχείο

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151231-1155-7-3792
Citizen
Εμφανιζόταν σφάλμα 'device not responding' μετά από πολλές καταχωρίσεις. Δεν καθυστερεί πλέον στην έκδοση Ζ.

20160107-1155-7-37
Pro line ergospeed 3
Εμφανιζόταν καθυστέρηση στην έκδοση Ζ.

20160113-1155-7-95
Ενημέρωση απογραφής
Εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στην εργασία ενημέρωσης φυσικής απογραφής, όταν τα είδη παρακολουθούνταν σε χρώμα/μέγεθος.

20160125-1155-7-237
ICS elegant super
Σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον υπήρχε θέμα επικοινωνίας με το φορολογικό τότε εκτυπώνονταν το είδος που υπήρχε στις γραμμές παραπάνω από μία φορά.