Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10632. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10632. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10632

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150319-1155-2-1028
Νέο έντυπο ΦΠΑ
Το νέο έντυπο του ΦΠΑ ισχύει πλέον από 01/04/2015 για τα Β΄και Γ΄κατηγορίας βιβλία (ΠΟΛ.1049/11.2.2015).

20150320-1155-2-1060
DCR ALL IN ONE
Πιστοποιήθηκε σαν φορολογικός μηχανισμός η DCR all in one.

20140901-1155-1-3245
ELIO WEB
Ενσωματώθηκε σαν φορολογικός εκτυπωτής o ELIO WEB.

20150327-1155-2-1119
Αρχείο Βεβαιώσεων αποδοχών - JL10
Προσαρμογή γραμμογράφησης αρχείου Βεβαιώσεων αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες (JL10) σύμφωνα με την ΠΟΛ 1051.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141211-1155-7-4536
HTML πεδία
Όταν σε διαφορετικά tab έχεi δηλωθεί html editor που βλέπει το ίδιο πεδίο, σώζεται πλέον αυτό που μεταβλήθηκε.

20150312-1155-2-962
Έντυπα Φ4 και Φ5
Δηλώνεται πλέον η λογιστική περίοδος στον υπολογισμό των εντύπων Φ4 και Φ5.

20150317-1155-7-993
Ε3 αναγγελίας πρόσληψης
Ενημερώνεται πλέον στο παραγόμενο αρχείο xml, το πεδίο για την ώρα πρόσληψης από το διάλογο της εργασίας Ε3 αναγγελίας πρόσληψης.

20150318-1155-7-1027
Φ2 και πεδίο 381
Γινόταν λάθος υπολογισμός στο πεδίο 381 του νέου εντύπου Φ2 σε περίπτωση που υπήρχαν ένα ή περισσότερα άρθρα με διαφορετικές κατηγορίες ΦΠΑ.

20150319-1155-1-1034
Φ2 και πεδίο 422
Μπορεί πλέον να γίνει μεταβολή από το χρήστη στο πεδίο 422 στο νέο έντυπο Φ2.

20150320-1155-1-1065
Ε7 - πεδίο ειδικότητα
Στο Ε7.xml το πεδίο f_eidikothta συμπληρώνεται πλέον από το πεδίο Ειδικότητα Σ.ΕΠ.Ε. Για να είναι εφικτή η υποβολή E7 θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμπληρωμένο το πεδίο Ειδικότητα Σ.ΕΠ.Ε του εργαζομένου (Λοιπά στοιχεία>Ειδικότητα>Ειδικότητα Σ.ΕΠ.Ε).