Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10397. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.510.10397. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Εκδοση 312.510.10397

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111208-1155-2-1326
Ταξινόμηση σε μορφή pivot
Σε ευρετήρια που αποτυπώσουμε με μορφή pivot, μπορούμε πλέον να κάνουμε ταξινόμηση στα αριθμητικά πεδία.

20120521-1155-2-943
Pivot Browsers με ανάλυση ποσοστών επί του συνόλου
Στα Pivot που υπάρχουν μέσα στους Browsers υπάρχει δυνατότητα ανάλυσης ποσοστών επί του συνόλου (όπως στα Dashboards).

20130108-1155-2-68
Υπόλοιπα παρτίδων ανά ΑΧ
Στην εκτύπωση <Υπόλοιπα παρτίδων ανά ΑΧ> δόθηκε η δυνατότητα οριζόντιας ανάπτυξης κατά ΑΧ όπως την εκτύπωση των υπολοίπων ειδών ανά ΑΧ.

20130116-1155-7-180
Αυτόματη εκτύπωση είσπραξης από καταχώρηση τιμολογίου
Προστέθηκε παράμετρος για την εκτύπωση εξοφλητικού σε πωλήσεις και αγορές. Αν είναι 'Ναί΄, θα εκτυπωθεί και το εξοφλητικό ταμειακό παραστατικό αμέσως μετά το αρχικό παραστατικό. Η 2η εκτύπωση δεν γίνεται όταν η εκτύπωση του παραστατικού δίνεται από το ευρετήριο ή μαζικά.

20130123-1155-2-313
Εμφάνιση ημερομηνιών κλιμάκωσης σε πιστωτικά έκπτωσης & τιμολογιακές πολιτικές
Εμφανίζονται πλέον οι ημερομηνίες κλιμάκωσης στις συνθήκες πιστωτικών έκπτωσης & τιμολογιακών πολιτικών.

20130129-1155-2-430
Νέα ανώτατα όρια των παλαιών ασφαλισμένων
Σύμφωνα με την Φ.80000/27047/1800 γνωστοποίηση διατάξεων του νόμου 4093/2012 προς όλους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, από 01/01/2013 εναρμονίζεται το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των παλαιών ασφαλισμένων με εκείνες των νέων ασφαλισμένων.

20130129-1155-2-432
Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του κλάδου Ειδικής προσαύξησης ΤΣΜΕΔΕ
Σύμφωνα με τις τελευταίες διευκρινήσεις του ΤΣΜΕΔΕ, η Ειδική προσαύξηση των νέων ασφαλισμένων υπολογίζεται με βάση την κατάταξή τους σε ασφαλιστική κλάση. Η κατάταξη αυτή μπορεί να γίνει μόνο από το ΤΣΜΕΔΕ και όχι με απλό υπολογισμό τριετίας από την ένταξη στον κλάδο. Κατόπιν τούτου για τον υπολογισμό των εισφορών λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά και μόνο το μισθολογικό στοιχείο [2109-Ασφαλιστική κλάση ΤΣΜΕΔΕ]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130121-1155-7-254
Προτεινόμενη τιμή ερωτήσεων σε ελεύθερες εκτυπώσεις
Αν δηλωνόταν προτεινόμενη τιμή στις ερωτήσεις μιας ελεύθερης εκτύπωσης, λειτουργούσε κατά την πρώτη εκτέλεση μόνο, και αν γινόταν προσπάθεια αποθήκευσης του σχεδιασμού ξανά, εμφανιζόταν μήνυμα Control '' has not parent window.

20130122-1155-7-292
Ανεξόφλητα Παραστατικά Πελατών
Αν γινόταν εκτέλεση της εκτύπωσης Ανεξόφλητα παραστατικά με την επιλογή Ενηλικίωση με βάση την: Ημερομηνία διακανονισμών - αξιόγραφων, γινόταν λανθασμένα η ημερομηνιακή ταξινόμηση.

20130124-1155-1-323
Κινήσεις αξιογράφων
Εμφανιζόταν σφάλμα Field ''cheque'' not found στις κινήσεις αξιογράφων από σχετικές εργασίες.

20130124-1155-1-334
Τρόπος ανάλωσης παρτίδας σε παραστατικά παραγωγής
Σε παραστατικό παραγωγής με αναλούμενα τα οποία παρακολουθούνται σε παρτίδες κατά την καταχώρηση του παραστατικού συμπληρωνόταν η παρτίδα (fifo) ενώ στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί τρόπος ανάλωσης παρτίδων "Από χρήστη".

20130124-1155-1-346
Πεδίο ΦΠΑ σε εκτύπωση φόρμας
Σε εκτύπωση με φόρμα εκτύπωσης το πεδίο περιγραφή ΦΠΑ: MTRLINES.VAT_VAT_NAME, εμφανιζόταν με ερωτηματικά.

20130124-1155-7-332
Συνέχεια ενέργειας από ημερολόγιο crm
Κατά την συνέχεια ενέργειας πάνω στο ημερολόγιο του CRM εμφανιζόταν access violation στο crm.bpl

20130125-1155-1-382
Μη εφαρμογή φίλτρων σε εκτυπώσεις html view
Σε εκτύπωση με μορφή "html view", η εκ νέου αλλαγή των φίλτρων δεν εφαρμοζόταν.