Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10766. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.515.10766. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

Έκδοση 4.00.515.10766

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160307-1155-2-821
Φίλτρα σειρών στην ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογ. Γ.Λ
Προστέθηκε το flag : "Συμπεριλαμβάνονται κινήσεις έναρξης και κλεισίματος".

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161107-1155-1-3669
outlook connector και εισαγωγή e-mail
Όταν γινόταν archive (screen) e-mail από το outlook τότε δεν ενημερωνόταν το πεδίο συναλλασσόμενος στο e-mail.

20161115-1155-7-3771
Υπόλοιπα ειδών από οικονομικά στοιχεία
Στα οικονομικά στοιχεία του είδους στα στοιχεία περιόδων, στις Εισαγωγές - Εξαγωγές, εάν υπήρχε υπόλοιπο από απογραφή και είχαν πραγματοποιηθεί κινήσεις για την χρήση δεν ενημερωνόταν το υπόλοιπο.

20161128-1155-7-3981
Active browser
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης στον active browser.

20161201-1156-7-241
Συγχρονισμός πελάτη προμηθευτή
Δεν γίνεται συγχρονισμός πελάτη με προμηθευτή οταν στις παράμετρους ήταν ενεργοποιημένη η επιλογή 'εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή'.

20161221-1155-1-4317
Διαγραφή επαφών
Δεν λειτουργούσε σωστά η διαγραφή επαφών σε άλλη εταιρία όταν η επιλογή ήταν:"Εισαγωγή και μεταβολή και διαγραφή".

20161223-1155-7-4349
Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων
Στο έντυπο γενικής Λογιστικής Απόδοση Παρακρατούμενου φόρου Εργολάβων στο έτος 2016, εμφανιζόταν ως οικονομικό έτος το 2017 μετά τον υπολογισμό.

20170103-1155-1-28
Έλεγχος άρθρων
Ο έλεγχος άρθρων από περιοδικές εργασίες / λογιστικές ενημερώσεις, δεν εμφάνιζε κινήσεις.

20170104-1155-7-45
Κλείσιμο ταμείου σε ομάδες εταιρειών
Το Ευρετήριο <κλείσιμο ταμείου> εμφάνιζε τις καταχωρήσεις όχι μόνο της Login Εταιρείας, αλλά και των άλλων. Με φίλτρο το Υποκατάστημα του Χρήστη σε εταιρείες που είχαν ίδιους κωδικούς Υποκαταστημάτων, τότε στα αποτελέσματα του ευρετηρίου εμφάνιζε πάλι τις καταχωρήσεις και των δύο εταιρειών, για τα υποκαταστήματα με ίδιο κωδικό.
Στην ίδια εργασία (Κλείσιμο Ταμείου) σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε Υποκατάστημα εκτός του πρώτου της login εταιρείας, πατώντας Νέα Εγγραφή δεν εμφάνιζε συμπληρωμένο το ΤΑΜΕΊΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, ενώ ήταν δηλωμένο στον Χρήστη.

20170110-1155-7-107
Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου
Το έντυπο Προσωρινή δήλωση παρακρατούμενου φόρου (ACNDOCS.70[SOSOURCE=1089]) δεν ενημερωνόταν αξιακά. Εμφάνιζε πάντα μηδενικά αποτελέσματα.

20170110-1155-7-108
Φ2 / Οδηγίες εντύπου
Στα έντυπα του ΦΠΑ στο πεδίο 337 αναγραφόταν λανθασμένα ότι στην άθροιση των κωδικών προστίθεται και το πεδίο 337(331+332+333+334+335+336+337).
Επίσης, στα πεδία 470 & 480 αναφερόταν οτι πραγματοποιείται πράξη της μεταβλητής 377 αντί για 337.