Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11026. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11026. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11026

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160914-1155-7-2986
Έλεγχος μοναδικότητας παρτίδας
Όταν στις παραμέτρους αποθήκης, έχει τεθεί Μοναδικότητα σε επίπεδο ''Αρχείου'' παρτίδας, τότε κατά την καταχώριση παραστατικού αγορών στις γραμμές, δεν επιτρέπεται η καταχώριση ειδών με ίδιο κωδικό νέας παρτίδας. Ακόμα δεν επιτρέπεται η καταχώριση είδους με νέο κωδικό που υπάρχει ήδη στη βάση. Επιτρέπει όμως την δημιουργία νέων κωδικών με τη χρήση μάσκας (*).

20170209-1155-2-561
Υποχρεώσεις - Απαιτήσεις ανά συν/σομενο σε νόμισμα παραστατικού
Προστέθηκε δυνατότητα επιλογής πολλαπλών νομισμάτων στις εκτυπώσεις: ''Ανεξόφλητα'' & ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά''.

20180129-1155-2-612
Αρχείο εργαζομένων - [Άδειες-Ασθένειες-Απουσίες]
Στο Αρχείο εργαζομένων, στα tab Άδειες-Ασθένειες-Απουσίες προστέθηκε επιλογή Από - έως ημερομηνία ως φίλτρο εμφάνισης συγκεκριμένων εγγραφών του πίνακα.

20180209-1155-2-971
Παραγωγή σε χρώμμα μέγεθος
Σε προδιαγραφές παραγόμενων που παρακολουθούνται με χαρακτηριστικά, δόθηκε δυνατότητα στις γραμμές της προδιαγραφής, στο συνδυασμό των χαρακτηριστικών, να συμπεριλαμβάνονται και αναλούμενα που δεν παρακολουθούνται με χαρακτηριστικά.

20180212-1155-2-1019
Όμιλος εταιρειών - κινήσεις ειδών
Προστέθηκε στο διάλογο των κινήσεων ειδών των σχετικών εργασιών ερώτηση για την εταιρεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171215-1155-7-5507
Εκτέλεση ευρετηρίου - SCHEDULER
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν γινόταν αυτόματη εκτέλεση προγραμματισμένης εργασίας Scheduler που αφορούσε ευρετήριο αποθήκης.

20180122-1155-1-420
ExcelImport
Σε import script η εντολή "ExcelImport" δεν μπορούσε να εκτελεστεί απο windows scheduler.

20180130-1155-2-656
Παραγγελίες ελλείψεων σε παραγωγή με ΧΜ
Διορθώθηκε σφάλμα στην εργασία ''Παραγωγή ελλείψεων / αναγκών'' στους αυτοματισμούς παραγωγής, όπου δεν γινόταν ποσοτική ανάλυση σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20180202-1155-7-794
Φίλτρα απλό σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα στις σχεδιαζόμενες εκτυπώσεις με ''φίλτρο απλό'', το οποίο δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20180205-1155-1-815
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής με σύνολα ανά ημέρα
File type 2: Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εξαγωγή αρχείου File type 2, σε περίπτωση που δεν υπήρχε σειρά εξαγωγής σε γέφυρα, κατά την εξαγωγή αρχείου.
File type 7: To XML απαιτεί πληροφορία ανά παραστατικό. Σε περίπτωση που έχουν οριστεί σύνολα ανά ημέρα σε παραμετροποίηση γέφυρας, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα, κατά την παραγωγή του αρχείου.


20180205-1155-7-802
Λογαριασμός στη γραμμή σε ειδικές συναλλαγές
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών δεν συμπληρωνόταν ο λογαριασμός λογιστικής της χρεοπίστωσης κατά την επιλογή σε ειδική συναλλαγή, σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20180206-1155-1-850
Εγγυοδοσία σε γέφυρα
'Εγιναν διαθέσιμα, χωρίς περιορισμούς, τα πεδία εγγυοδοασίας (MTL41-MTL47) στις γέφυρες εσόδων-εξόδων.

20180206-1155-1-858
Διακανονισμοί στα παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή διακανονισμών στα παραστατικά.

20180207-1155-1-872
Oμάδες εταιρειών - Επωνυμία πελάτη σε φόρμα παραστατικού
Εγινε αλλαγή, ώστε να τυπώνεται η επωνυμία με βάση την εταιρεία του παραστατικού.

20180208-1155-1-920
Αναζήτηση σε γραμμές παραστατικού
Κατά την αναζήτηση σε γραμμές παραστατικού, εφόσον άνοιγε το παράθυρο με τα είδη και γινόταν ταξινόμηση σε μία στήλη, χάνονταν τα είδη.

20180209-1155-1-976
Εμφάνιση μηνυμάτων
Δεν ενημερωνόταν η ένδειξη ύπαρξης μηνυμάτων χρήστη στο νέο UI.

20180209-1155-7-960
Ευρετήριο Πωλήσεων σε PIVOT
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση ευρετηρίου σε pivot.

20180212-1155-1-1020
Πολυεταιρικό μοντέλο - Αποτύπωση κινήσεων πελατών
Σε Ομάδες εταιρειών, προστέθηκε δυνατότητα έμμεσης καρτέλας συναλλασσόμενων (σχετικές εργασίες) για όλες τις εταιρείες της ομάδας.

20180214-1155-1-1056
Νέο UI - Απόκρυψη Menu χρήστη
Κατά την περιήγηση στην εφαρμογή, κάποιες φορές δεν εμφανιζόταν το menu χρήστη, στο νέο UI.

20180214-1155-1-1057
Αντιγραφή παραστατικού από το προηγούμενο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την "αντιγραφή από το προηγούμενο" παραστατικού με έξοδα.

20180214-1155-1-1076
Βιβλίο αδειών - Αποζημίωση αδείας - τύπος περιόδου
Δεν εμφανιζόταν η αποζημίωση αδείας στην εκτύπωση Βιβλίο αδειών εφόσον ήταν υπολογισμένη σε ξεχωριστή περίοδο.