Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10534. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10534. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10534

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140922-1155-2-3488
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται σωστότερα ο υπολογισμός προστίμων.

20140926-1155-2-3544
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή μισθωτών υπηρεσιών, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ποσό φόρου¨.

20140926-1155-2-3545
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Η Αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή Εμπορ.Επιχ.-Ελευθ. Επαγγέλματα, ενημερώνει πλέον το πεδίο ¨ακαθάριστες αμοιβές¨.

20140926-1155-2-3546
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Εμφανιζόταν σφάλμα στην αποστολή του εντύπου στο taxis με επιλογή τροποποιητικής δήλωσης.

20140926-1155-2-3552
Έντυπο ΦΜΥ Λογιστικής
Γίνεται πλέον υπολογισμός ΟΓΑ Χαρτοσήμου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20141003-1155-1-3637
Εμβάσματα και Ανάλυση πελατών-προμηθευτών
Στα dashboard Ανάλυση πελατών και Ανάλυση προμηθευτών δεν αποτυπώνονταν σωστά οι εισπράξεις/πληρωμές που προέρχονταν από εμβάσματα.

20141009-1155-1-3721
Υπολογισμός τοπικών πεδίων
Υπολογίζονται πλέον σωστά τα τοπικά πεδία στην 1η γραμμή στο "Συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων".

20141010-1155-1-3736
Αρχείο ΤΕΑΥΕΚ
α) Στην γραμμή του συγκεντρωτικού record φέρνει πλέον τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ εργοδότη και όχι των Α.Μ του ταμείου.
β) όταν αλλάζει ημερομηνία υποβολής δεν μεταβάλλεται πλέον η ονομασία του αρχείου.


20141010-1155-1-3739
#$SOSOURCE
Μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί το #$SOSOURCE σαν editor σε τοπικό πεδίο.