Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 311.496. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 311.496. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 15 Απριλίου 2010

Έκδοση 311.496.10119

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100415-1155-2-388
Έντυπα Φ1- Φ2 - Φ3
Δημιουργία νέων εντύπων Φ2 και Φ3 και διόρθωση του εντύπου Φ1 για την κάλυψη της υποχρέωσης υποβολής Περιοδικών ΦΠΑ μετα την αλλαγή των συντελεστών ΦΠΑ.         


20100415-1155-2-386
Εκτύπωση ειδικών χαρακτήρων σε ΕΑΦΔΣΣ
Ενσωματώθηκε μηχανισμός για τη διαχείριση των ειδικών χαρακτήρων που πιθανόν να υπήρχαν σε τιμές πεδίων και που εμπόδιζαν την εκτύπωση παραστατικών με φορολογική σήμανση.         


20100415-1155-2-385
Auto wrap σε εκτυπώσεις 
Προστέθηκε μηχανισμός για την αυτόματη αναδίπλωση των τίτλων στηλών σε εκτυπώσεις (Auto wrap)


20100408-1155-2-357
Καρτέλα ειδών συσχέτισης
Προστέθηκε δυνατότητα εμφάνισης των εισαγωγών πριν από τις εξαγωγές ανά ημέρα         


20100222-1155-2-152
Γενικά σύνολα στην εκτύπωση 'Βιβλίο απογραφών ανά Α/Χ'
Προστέθηκαν γενικά σύνολα στην εκτύπωση ΄Βιβλίο Απογραφών ανά Α/Χ'.         


20091104-1155-2-1214
Προθέματα λογιστικής
Προστέθηκαν resolver λογαριασμών αποθεμάτων, κόστους παραγωγής μικτών αποτελεσμάτων, αναλ.πωλήσεων από την λογιστική κατηγορία ειδών στις γέφυρες σύνδεσης.         


20081107-2165-2-136
Ταμειακές μηχανές
Ολοκληρώθηκε το πρωτόκολλο επικοινωνίας της  PBM NE-2 ως ταμειακή μηχανή και φορολογικός μηχανισμός.        
          
Διορθώσεις σφαλμάτων


20100312-1155-1-268
Γέφυρες Παγίων
Σε παραστατικό πώλησης παγίου με γέφυρα  λογιστικής, δεν λειτουργούσε ο resolver [MTL1MAT17MACN4][Λογαριασμός πωλήσεων/παροχής λογιστικής κατηγορίας]
με τον [MTL24] [Καθαρή αξία παγίων]    
 

20100322-1155-1-314
Έλεγχος υπολοίπου σε Client / server 
Εάν υπήρχε έλεγχος υπολοίπου γραμμής τύπου ερώτηση σε τύπο παραστατικού, τότε δεν γινόταν η καταχώρηση του παραστατικού σε client/server.         


20100326-1155-1-325
Στήλες παραστατικών
Βελτιώθηκε  ο μηχανισμός σχεδιασμού στηλών και διορθώθηκαν δυσλειτουργίες.         


20100406-1155-1-342
Σχέση εργασίας στο αρχείο εργαζομένων
Μετά τον συγχρονισμό δεδομένων μισθοδοσίας χανόταν οι μεταβολές που είχαν γίνει στο πεδίο 'Λογαριασμός' του πίνακα 'Σχέσεις εργασίας'.         


20100407-1155-1-345
Δικαιώματα Χρηστών
Δεν εφαρμοζόταν η απαγόρευση χρήσης παιχνιδιών που είχε ορισθεί στα στοιχεία του χρήστη.         


20100408-1155-1-352
Πρόβλημα αποστολής SMS σε λίστα πελατών με χρήση Remote Server 
Εμφανιζόταν μήνημα List Index Out of Bounds.         


20100409-1155-1-361
Προβολή εταιρείας
Αποκαταστάθηκε ο σχεδιασμός της προβολής στοιχείων εταιρείας         


20100413-1155-1-375
Αναζήτηση σε active browser
Δεν λειτουργούσε η αναζήτηση κατά την πληκτρολόγηση σε active browser         


20100413-1155-1-376
Μη υπολογισμός τιμολογιακής πολιτικής
Σε περίπτωση που υπήρχαν δύο παράθυρα παραστατικών πωλήσεων με διαφορετικές τιμές που η μία χρησιμοποιούσε τιμολογιακές πολιτικές και η άλλη όχι, δεν εφαρμοζόταν σωστά οι τιμολογιακές πολιτικές με βάση την παραμετροποίηση του τύπου.         


20100413-1155-1-377
Σχεδιασμός προβολής άρθρων λογιστικής
Δεν λειτουργούσε σωστά ο σχεδιασμός προβολής στα άρθρα λογιστικής.

           

Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10118

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100315-1155-2-277
Εκτυπωτικά με κωδικους συσχέτισης 
Προστέθηκαν τα αντίστοιχα φίλτρα -όσα εμφανιζόταν και στις υπόλοιπες εκτυπώσεις- στις εκτυπώσεις με κωδικούς συσχέτισης


20100319-1155-2-308
Ομαδοποίηση Καρτέλας κατά κωδικό συσχέτισης 
Προστέθηκε δυνατότητα ομαδοποίησης κινήσεων κατά ημερομηνία και κωδικό

Διορθώσεις σφαλμάτων

 
20100319-1155-1-307
Καρτέλα κατά κωδικό συσχέτισης 
Προστέθηκε δυνατότητα ταξινόμησης κατά ημερομηνία κίνησης


20100330-1155-1-332
Λάθος αξία Φ.Π.Α. σε τοπικό νόμισμα στον πίνακα FINDOC στις ειδικές συναλλαγές πελατών

Στις ειδικές συναλλαγές πελατών εάν το παραστατικό ήταν σε άλλο νόμισμα από αυτό της εταιρίας και  η σειρά ήταν  χειρόγραφη, σε περίπτωση μεταβολής της αξίας Φ.Π.Α. στον πίνακα VATANAL δεν ενημερωνόταν σωστά η συγκεντρωτική αξία Φ.Π.Α. σε τοπικό νόμισμα στον πίνακα FINDOC.

Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10117

Διορθώσεις σφαλμάτων

Αρχείο εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Μ.Υ.
Εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Τετάρτη, 24 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10116

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090915-1155-2-951
Αρνητικά υπόλοιπα ανά κωδικό συσχέτισης
Προστέθηκε δυνατότητα oμαδοποίησης και φιλτραρίσματος με τον κωδικό συσχέτισης στις εκτυπώσεις [Αρνητικά υπόλοιπα].20091125-1155-2-1339
Μετασχηματισμός παραστατικών
Το πεδίο Num01, εφόσον προστεθεί στις στήλες γραμμών, μεταφέρεται κατά το μετασχηματισμό παραταστικών.


20100305-1155-2-237
Ειδικό panel λιανικής
Προστέθηκε η δυνατότητα να χρησιμοποιείται το ειδικό panel  σε custom οθόνη πωλήσεων χονδρικής.


20100309-1155-2-248
Δεύτερη έκπτωση στις υπηρεσίες
Ενεργοποιήθηκε η δεύτερη έκπτωση στις υπηρεσίες


20100315-1155-1-271
Πρόταση παραγγελιών και ανενεργοί πελάτες
Στην εργασία πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών προστέθηκε δυνατότητα εξαίρεσης πελατών που είναι ανενεργοί.


20100315-1155-2-275
Πεδίο επιλογής παραστατικού στους συμψηφισμούς 

Αφαιρέθηκε το πεδίο επιλογής παραστατικού στις γραμμές των παραστατικών συψηφισμών πελατών με προμηθευτές.20070927-1155-2-785
Αριθμός Τέκνων σε εκτύπωση ΦΜΥ
Η εφαρμογή πλέον υπολογίζει αυτόματα τον αριθμό με βάση τα σχετικά πρόσωπα που υπάρχουν στον εργαζόμενο.


Διορθώσεις σφαλμάτων
20100322-1155-1-314
Έλεγχος υπολοίπου γραμμής σε Client server
Εάν υπήρχε έλεγχος υπολοίπου γραμμής τύπου ερώτηση σε τύπο παραστατικού, τότε δεν γινόταν η καταχώρηση του παραστατικού σε client/server.


20100318-2165-1-15
XXF αρχείο από τις κατηγορίες ΦΠΑ
Κατά την εξαγωγή αρχείου XXF από τις κατηγορίες ΦΠΑ και εάν η βάση περιείχε περισσότερες από μία εταιρείες, η εισαγωγή του αρχείου XXF σε άλλη βάση αποτύγχανε με μήνυμα: "Το πεδίο 'Τύπος' υπάρχει ήδη".


20100208-1155-1-121
Φόρμα εκτύπωσης παραστατικού σε Excel
Εάν υπήρχε ανοιχτό παράθυρο excel,έκλεινε κατά την εκτύπωση του παραστικού.


20100218-1155-1-146
Δικαιώματα χρηστών σε περισσότερα από ένα Υποκαταστήματα
Κατά το login ο χρήστης μπορούσε να επιλέξει υποκαταστημάτα που δεν είχαν ορισθεί στα δικαιώματά του.


20100303-1155-1-205
Ευρετήριο αναζήτησης σε CustMaster
Δε λειτουργούσε σωστά το ευρετήριο.


20100311-1155-1-261
Τρίτο χαρακτηριστικό και πίνακας με πολλές στήλες
Εάν το τρίτο χαρακτηριστικό σε είδος είχε παραπάνω από 10 στήλες δεν ζωγραφιζόταν σωστά ο πίνακας καταχώρησης ποσοτήτων στις γραμμές παραστατικών


20100316-1155-1-283
Event με αλλαγή τιμής πεδίου
Δε λειτουργούσε το event στην αλλαγή τιμής ενός πεδίου όταν μεταβαλλόταν ο editor με την συνάρτηση X.SETFIELDEDITOR


20100316-1155-1-284
Ευρετήριο ειδικών συμβάσεων
Στο default ευρετήριο των Ειδικών Συμβάσεων είχε απενεργοποιηθεί το φίλτρο Πελάτης.


20100316-1155-1-286
Μετασχηματισμός σε χειρόγραφα παραστατικά πωλησεων
Διορθώθηκαν θέματα στο μετασχηματισμό χειρόγραφων παραστατικών που αφορούσαν την μεταφορά του Φ.Π.Α στην περίπτωση που υπήρχαν έξοδα ή κατά το μετασχηματισμό σε παραστατικά αγοράς.


20100317-1155-1-289
Φορολογικός εκτυπωτής EPSON 210/950
Εμφανιζόταν μήνυμα "Cannot access field sodrawer as type boolean".


20100318-1155-1-294
Γέφυρα  με resolver Σχέση  Εργασίας  PRV1EMP8EMPA1OCT2
Η γέφυρα με resolver "Σχέση  Εργασίας"  PRV1EMP8EMPA1OCT2 διπλασίαζε  τα  ποσά.


20100318-1155-1-298
Γέφυρα ABC δαπανών με Υποκατάστημα
Κατά τη μεταβολή γέφυρας ΑBC στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτών εμφανιζόταν μήνυμα Field branch not found.


20100319-1155-1-303
Μετασχηματισμοί παραστατικών
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης (μαζικά όχι οθόνη) δεν ενημερωνόταν σωστά το καθεστώς ΦΠΑ του προμηθευτή στο τελικό παραστατικό (ενώ είχε "Απαλλάσεται" εμφανιζόταν με "Κανονικό")Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2010

Έκδοση 311.496.10115

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100204-1155-1-112
Παρτίδα στη Λιανική μέσω προκαταβολής
Κατά την επιλογή προκαταβολής/παραγγελίας σε απόδειξη λιανικής μεταφέρεται και η παρτίδα του είδους που υπάρχει στο αρχικό παραστατικό.


20100205-1155-2-115
Διατήρηση εκπτώσεων κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης 
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε πώλησης, προστέθηκε δυνατότητα μεταφοράς και των εκπτώσεων του αρχικού παραστατικού με σχετική παράμετρο.