Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10638. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.514.10638. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 13 Μαΐου 2015

Έκδοση 4.00.514.10638

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150406-1155-2-1200
Νέο έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος (Ν)
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φορολογίας Εισοδήματος (Ν) Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων.

20150428-1155-2-1404
Έντυπο Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου στο Taxis δεν μεταφέρονται πλέον τιμές με αξία 0,00.

20150429-1155-2-1428
Έντυπο Προσωρινής Δήλωσης ΦΜΥ
Επιλέγεται πλέον η ένδειξη Επιχείρηση κατά την ηλεκτρονική υποβολή.

20150508-1155-7-1493
Είδη με χαρακτηριστικά
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία προβολής είδους με χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20150511-1155-2-1524
Υπολογισμός καθαρών αποδοχών
Υπάρχει πλέον η δυνατότητα, η καθαρή αξία του μισθολογικού στοιχείου Καθαρών αποδοχών να αναφέρεται σε επιπλέον του Τακτικού πληρωτέου ποσού και όχι στο τελικό πληρωτέο, αναλόγως ορισμού στις Γενικές παραμέτρους της μισθοδοσίας.

20150511-1155-7-1516
Αποσβέσεις - προτεινόμενο υποκατάστημα
Κατά την δημιουργία παραστατικού αποσβέσεων μέσω της εργασίας Υπολογισμός αποσβέσεων προτείνεται κατά προτεραιότητα ως υποκατάστημα του παραστατικού το υποκατάστημα της σειράς, και αν δεν υπάρχει τότε το Login υποκατάστημα.

20150513-1155-2-1555
E8 xml
Στο Ε8 xml αποτυπώνεται πλέον μία εγγραφή για τους εργαζόμενους στο ίδιο παράρτημα (περιοχή απασχόλησης).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150513-2165-2-6
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Δεν λειτουργούσε σωστά η κάλυψη εκκρεμοτήτων την πρώτη φορά που θα χρειαζόταν να δημιουργηθούν νέες γραμμές παραστατικού.


20150507-1155-1-1488
Περιοδική ΦΠΑ - έσοδα έξοδα
Κατά την καταχώριση εντύπου περιοδικής ΦΠΑ για το 2ο τρίμηνο 2015 εμφανιζόταν σφάλμα: Το πεδίο κωδικός υπάρχει ήδη στο αρχείο.

20150507-1155-7-1491
Προδιαγραφές με είδη σε χρώμα μέγεθος
Βελτιστοποιήθηκε η διαδικασία ανοίγματος προδιαγραφής με είδη σε χρώμα-μέγεθος, ώστε να αποφεύγεται η καθυστέρηση που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις σε περιβάλλον azure.

20150508-1155-1-1500
Έντυπο ΦΠΑ Φ2 - τεκμαρτά έξοδα
Στον υπολογισμό με τεκμαρτά έξοδα γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της αξίας ΦΠΑ.

20150511-1155-1-1518
Έντυπο Φορολογικής αναμόρφωσης
Τυπώνει σωστά πλέον τις στήλες, στα πεδία που συμπληρώνονται με το χέρι.

20150512-1155-7-1537
Απαιτήσεις παραγγελιών (ανάλυση ημιετοίμων)
Αν στην εκτύπωση είχε επιλεγεί συγκεκριμένο φίλτρο αναλουμένου (συγκεκριμένος κωδικός) τότε εμφανιζόταν διαφορετικό αποτέλεσμα στην ποσότητα απαίτησης σε σχέση με την εκτέλεση της εκτύπωσης χωρίς φίλτρα αναλουμένων.