Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10626. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10626. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

Έκδοση 4.00.514.10626

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150206-1155-7-507
Συγχρονισμός με google calendar
Το πεδίο Remarks δέχεται πλέον το μέγιστο πλήθος χαρακτήρων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150205-1155-1-492
Προσωπικό ημερολόγιο
Στο προσωπικό ημερολόγιο εμφανίζονταν και σειρές οι οποίες δεν ήταν επιλεγμένες στην παράμετρο του προσωπικού ημερολογίου.

20150205-1155-1-494
Έντυπο Φ2
Αν είχε δηλωθεί προηγούμενο πιστωτικό υπόλοιπο, δεν γινόταν σωστός υπολογισμός στα 501 και 511.

20150206-1155-1-511
Ομαδικό ημερολόγιο
Εμφανιζόταν σφάλμα στο ομαδικό ημερολόγιο, αν ενώ παρέμενε ανοικτό γινόταν αλλαγή σε άλλο tab και μετά επιστροφή και άνοιγμα κάποιας καταχωρημένης εργασίας.

20150206-1155-7-513
Περιοδική Φ2
Στην περίοδο Ιανουαρίου 2015 εμφανίζεται πλέον το έντυπο της περιοδικής δήλωσης Φ2 για το 2014.

20150210-1155-7-561
Αρχείο ΜΥΦ
Στην εκτύπωση Στοιχείων αποστολής ΜΥΦ και στην παραγωγή του αντίστοιχου αρχείου, γίνεται πλέον ομαδοποίηση ανά ΑΦΜ συναλλασσόμενου.

20150211-1155-1-585
ΜΥΦ - έσοδα έξοδα
Κατά την εισαγωγή παραστατικών εσόδων-εξόδων με χρήση της επαναλαμβανόμενης καταχώρησης και αλλαγή σειράς, εμφανιζόταν χειρόγραφη η ενημέρωση ΜΥΦ χωρίς να έχει σχετικές αξίες.

20150113-1155-1-119
Πιστωτικοί έλεγχοι
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα 'Could not convert variant of type (Null) into type (Double)' σε καταχώριση παραστατικού με πιστωτικό έλεγχο με έκφραση ελέγχου [OPNMONTHS<τιμή].

20150120-1155-1-228
ΑΠΔ επιδότηση ΟΑΕΔ και έκτακτες αποδοχές
Σε εργαζόμενο με επιδότηση ΟΑΕΔ και έκτακτες αποδοχές, δεν υπολογιζόταν σωστά (αναλογικά) η επιδότηση στις γραμμές της ΑΠΔ.