Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10732. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10732. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 1 Ιουνίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10732

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160527-1155-2-1878
Περιοδική Φ2 - πεδίο 403
Στην περιοδική Φ2 εφόσον η δήλωση είναι τροποποιητική μεταφέρεται στο πεδίο 403 (Χρεωστικό πρ.δήλωσης) το χρεωστικό υπόλοιπο της καταχωρημένης κανονικής δήλωσης της ίδιας περιόδου.

20160601-1155-2-1930
Αλλαγή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ
ΑΜΕΣΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Ν.4387/12-5-2016 !!!!
1. ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 94 παράγραφος 4,
Καταργείται από 01/01/2016 η ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ και η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ. Για την προσαρμογή των εργαζομένων σας που ασφαλίζονται στο ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει να συμπληρώσετε στο αρχείο τους ως ημερομηνία λήξης την 30/04/2016 στα ταμεία [172-Ειδική προσαύξηση] και [210-Πρόσθετη εισφορά]
2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Βάσει του Ν. 4387/12-5-2016 άρθρο 97 παράγραφος 1,
Από 01/06/2016 το ποσοστό κράτησης της επικουρικής σύνταξης ορίζεται σε 3,5% για
τον εργοδότη και 3,5% για τον ασφαλισμένο ανεξαρτήτως πενταετίας
3. ΠΛΑΦΟΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Ανώτερο ποσόν υπολογισμού εισφορών)
Από 01/06/2016 το ΠΛΑΦΟΝ για τον υπολογισμό των εισφορών
διαμορφώνεται σε 5.860,80
Για την προσαρμογή της εγκατάστασης σας στις αλλαγές των ποσοστών της επικουρικής ασφάλισης ΤΣΜΕΔΕ θα πρέπει επιπλέον να εκτελέσετε την εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] με εγκατεστημένη έκδοση την 400.515.10731 ή μεταγενέστερη.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151210-1155-7-3605
Τηλεφωνικά κέντρα
Στην περίπτωση που είχε δηλωθεί στην παραμετροποίηση crm επανακατεύθυνση με προβολή χρήστη, εμφανιζόταν δυσλειτουργία στην επιλογή δημιουργίας κλήσης.

20160516-1155-1-1724
Ημερολόγιο serial number
Εμφανιζόταν σφάλμα "argument out of range", όταν δηλωνόταν τοπικό πεδίο στην εκτύπωση 'Ημερολόγιο SN'.

20160517-1155-1-1742
Δημιουργία serial number με μάσκα κωδικού
Στην περίπτωση που η μάσκα κωδικού περιέχει μόνο αριθμητικούς χαρακτήρες, (π.χ. ΝΝΝΝΝ), τότε ο προτεινόμενος κωδικός μένει κενός και τα πεδία "Από" και "Έως" γεμίζουν βάσει μεγαλύτερου κωδικού γραμμής αλλά και ποσότητας είδους. (Αν για παράδειγμα ο τελευταίος κωδικός που περάστηκε είναι 00052 κι η ποσότητα είδους γραμμής είναι 2, τότε ο προτεινόμενος κωδικός θα μείνει κενός και το πεδίο "Από" θα πάρει την τιμή 53 και το πεδίο "Έως" θα πάρει την τιμή 54).
Αν ο χρήστης θέλει να περάσει έναν κωδικό SN ο οποίος δεν ακολουθεί τη μέχρι στιγμής αρίθμηση, τότε θα εισάγει με το χέρι απευθείας τις τιμές που επιθυμεί στο grid.


20160521-1156-7-120
Δεκαδικά markup
Τα ποσοστά markup στην ενημέρωση τιμών πώλησης από τις σχετικές εργασίες των Παρ.Αγοράς, ακολουθούν πλέον τα δεκαδικά ποσοστών της εταιρείας.

20160524-1155-1-1831
Έντυπο Ν
Στο έντυπο Ν το πεδίο 051 (υπολογίζεται από το 049) υπολογίζεται πλέον με 75% για το έτος 2015 και όχι με 27,5%.

20160525-1155-1-1853
Συμψηφισμοί προμηθευτών-προμηθευτών
Οι σειρές των εγγραφών συμψηφισμών προμηθευτών με προμηθευτές εμφανίζονται πλέον προς επιλογή στα  φίλτρα της εκτύπωσης των καρτελών των προμηθευτών.

20160527-1155-1-1877
Φ2 - πεδίο 511
Εάν το χρεωστικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από 30€ τότε δεν εμφανίζεται στο πεδίο 511 (Ποσό προς καταβολή) καθώς μεταφέρεται στην επόμενη δήλωση.

20160531-1155-7-1903
Τιμή κόστους σε στήλες γραμμών παραστατικών
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση της τιμής κόστους στις στήλες γραμμών παραστατικών όταν η βάση ήταν σε oracle.