Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10944. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10944. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10944

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170829-1155-2-3675
Παραγγελίες κατ'είδος
Στην εκτύπωση "Παραγγελίες κατά είδος", γίνεται ταξινόμηση με βάση τον κωδικό πελάτη, όταν ζητηθεί να γίνει "αναλυτικά".

20171017-1155-2-4467
Μεταφορά εξόδων
Προστέθηκε η δυνατότητα να μπορεί να μεταφερθεί η παράμετρος AUTOTRANSKEEPEXPN=1 (δηλώνεται στο σχεδιασμό προβολής), εφόσον υπάρχει στο αρχικό παραστατικό, ώστε να θεωρεί ο αυτόματος μετασχηματισμός ότι πρέπει να μεταφερθούν τα έξοδα.

20171106-1155-2-4827
Παρατηρήσεις στην εργασία Βάσει αποτίμησης
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής παρατηρήσεων στην εργασία Βάσει αποτίμησης (Διεθνείς συναλαγές -> Συναλλαγματικές διαφορές), ώστε ο χρήστης να εισάγει σχόλια που θα εμφανίζονται στα παραστατικά των ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171110-1155-7-4883
Υπενθυμίσεις
Εμφανζόταν σφάλμα όταν στις υπενθυμίσεις γινόταν "αναβολή όλων" για δεύτερη φορά.

20171114-1155-7-4926
Αγορά σε πώληση
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε παραστατικό πώλησης.