Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11108. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11108. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11108

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180514-1155-7-3003
Αιτιολογία εμβάσματος σε αρχείο SEPA
Στο XML αρχείο που δημιουργείται για το SEPA, εκτός από το όνομα της εταιρείας, ενημερώνεται και η αιτιολογία των γραμμών εμβασμάτων.

20180524-1155-2-3295
Ηλεκτρονική υποβολή Περιβαλλοντικού τέλους
Δόθηκε δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Περιβαλλοντικού τέλους.

20180528-1155-2-3364
Έντυπο Περιβαλλοντικού τέλους
Ενσωματώθηκε το έντυπο ''Απόδοσης Περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας''.

20180606-1155-2-3581
Κόστος μονάδος κοστολογικών στοιχείων παραγωγής
Η αξία κόστους των κοστολογικών στοιχείων υπολογίζεται αυτόματα στα παραστατικά παραγωγής βάσει μονάδων και κόστους μονάδος κοστολογικού στοιχείου.

20180612-1155-7-3720
Αλλαγή παραγόμενου σε εντολή παραγωγής
Κατά την αλλαγή είδους σε εντολή παραγωγής, διαγράφεται πλέον και η προδιαγραφή που αφορούσε το αρχικό είδος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180214-1155-7-1079
Σειρά εμφάνισης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, στα είδη με χρώμα - μέγεθος, τα χαρακτηριστικά στις γραμμές των παραστατικών, ακολουθούν την ταξινόμηση όπως έχει οριστεί στα χαρακτηριστικά των ειδών.

20180321-1155-7-1879
X.PASSWORDVALIDATE
Η X.PASSWORDVALIDATE θα συγκρίνει κανονικά ένα string με ένα hash (editor $PASSWORD), αν θέλουμε να συγκρίνουμε με πεδίο που έχει τον editor $PASSWORD πρέπει να βάλουμε μια ακόμα παράμετρο FALSE, π.χ. X.PASSWORDVALIDATE("string", TABLE.FIELD, "FALSE").

20180323-1155-7-1961
Εκτύπωση Ενηλικιωμένων Υπολοίπων
Στην εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων, με ζώνη ομαδοποίησης με αρνητικές τιμές, δεν εμφάνιζε τις αξίες στον τρέχοντα μήνα.

20180529-1155-7-3392
Αποθήκευση ταξινόμησης χαρακτηριστικών
Στο Series 5 UI, επιλέγοντας ταξινόμηση στα χαρακτηριστικά ενός είδους, η καταχώρηση δεν ήταν ενεργή, ώστε να σωθούν οι αλλαγές.

20180601-1155-7-3492
Πρόσθετοι περιορισμοί πίνακα
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά στον Database designer, στο tab πρόσθετοι περιορισμοί ενός πίνακα.

20180614-1155-1-3774
Δελτία εργασίας σε NUI
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση Δελτίων εργασίας.

20180614-1155-7-3780
Series 5: Προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων
Στο Series 5 UI γίνεται πλέον highlight σε πεδία του header όπως ο συναλλασσόμενος, με επιλεγμένη τη παράμετρο "προεπιλεγμένο κείμενο πεδίων".

20180615-1155-1-3820
Ομαδοποιημένα μισθολογικά στοιχεία
Εμφανιζόταν σφάλμα στο κλείσιμο της καρτέλας ομαδοποιημένων μισθολογικών στοιχείων.

20180618-1155-1-3857
Ατομικές Καταστάσεις ΕΛΠ
Στις Ατομικές Καταστάσεις ΕΛΠ, κατά την εκτύπωση του Ισολογισμού σε excel, δεν εκτυπώνονταν τα Σύνολα κυκλοφορούντων & ενεργητικού.

20180618-1155-1-3864
Ακύρωση Λογιστικής Ενημέρωσης
Στο Series 5 UI, δεν ήταν δυνατή η επιλογή όλων των τύπων, στην εργασία ''Ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορικό''.

20180618-1155-7-3841
Έντυπο Ε3- Δ9 και Δ11
Κατά τον επιμερισμό των δαπανών στο έντυπο Ε3, ενημερώνονται πλέον και τα πεδία των πινάκων Δ9 & Δ11.

20180619-1155-1-3881
Έντυπο φορολογικής αναμόρφωσης - Υπολογισμός
Στο έντυπο της Φορολογικής αναμόρφωσης, δεν εμφανίζονταν σωστά οι ερωτήσεις, κατά τον υπολογισμό.

20180619-1155-1-3884
Εκτύπωση Ενηλικιωμένων Υπολοίπων σε Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων.

20180619-1155-7-3872
Αναζήτηση με πλήκτρο
Στο Series 5 UI δεν γινόταν αναζήτηση βάσει ρυθμίσεων πληκτρολογίου σε πεδία με φακό, όπως στους συναλλασσόμενους.

20180621-1155-1-3963
Ταξινόμηση σε γραμμές παραστατικών
Στο Series 5 UI, κατά την ταξινόμηση στις γραμμές του παραστατικού, γινόταν αποθήκευση του νέου αριθμού γραμμής χωρίς να επιλεγεί καταχώριση.

20180621-1155-1-3971
Δημιουργία Schedule σε νέο UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την δημιουργία Schedule, μέσω των εργαλείων.

20180621-1155-1-3973
Δημιουργία schedule σε παλιό UI
Κατά την δημιουργία εγγραφής scheduler, δεν γινόταν αποθήκευση της αυτόματης εκτέλεσης.

20180621-1155-1-3978
Φύρα σε βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν λανθασμένο ποσοστό Φύρας στο βιβλίο Παραγωγής Κοστολογίου.