Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11106. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11106. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11106

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170727-1155-7-3441
Ημερολόγιο Serial Number
Στην εκτύπωση ''Ημερολόγιο SN'' πραγματοποιείται πλέον ταξινόμηση βάσει ημερομηνίας και παραστατικού.

20180412-1155-2-2318
Ανάκτηση στοιχείων εργαζομένων από ika.gr
Κατά την καταχώριση ενός εργαζομένου, προστέθηκε η δυνατότητα της ανάκτησης των στοιχείων του από τη βάση του ΙΚΑ (βάσει Α.Μ.Κ.Α.) και της αυτόματης συμπλήρωσης των αντίστοιχων πεδίων.

20180608-1155-2-3654
Κόστος αυτοπαράδοσης στο βιβλίο αποθήκης
Η στήλη ''Κόστος αυτοπαράδοσης'' στο βιβλίο αποθήκης, υπολογίζεται πλέον με βάση τη τιμή του τελευταίου μήνα, για όλες τις μεθόδους αποτίμησης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180504-1155-7-2767
Εκτύπωση ευρετηρίου σε PDF-Series 5 UI
Στο Series 5 UI, κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε PDF, δεν λαμβανόταν σωστά υπόψιν το πλάτος των στηλών.

20180504-1155-7-2768
Υπόλοιπα SN ανα Α.Χ.
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες SN ανά Α.Χ.'' δεν εμφανιζόταν σωστά το status της τελευταίας ημερομηνίας καταχώρισης.

20180507-1155-7-2799
Επιλογή SN με αλλαγή στον ΑΧ
Σε παραστατικό πώλησης, σε περίπτωση που είχε επιλεχθεί πρώτα ο πελάτης και στη συνέχεια άλλαζε ο αποθηκευτικός χώρος του παραστατικού, κατά την επιλογή SN στη γραμμή, εμφανιζόταν στα φίλτρα ο αρχικός αποθηκευτικός χώρος.

20180512-1155-1-2972
Χρηματικός λογαριασμός πιστωτικής κάρτας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προσθήκη χρηματικού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας σε νέο ταμείο.

20180528-1155-1-3356
Scheduler σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, προστέθηκε ο "Scheduler" στο menu εργαλείων / System / Εργαλεία.

20180531-1155-1-3439
Υυπολογισμός αρχείου ΥΚΑ
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό του αρχείου ΥΚΑ.

20180601-1155-1-3483
Παραγγελίες ελλείψεων
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' σε περίπτωση που συμπληρωνόταν ο Α.Χ. στα στοιχεία παραγγελιών, γινόταν λάθος υπολογισμός της ποσότητας προς παραγγελία.

20180604-1155-1-3517
Υπολογισμός εισφορών αναδρομικών
Γινόταν λανθασμένος επιμερισμός στην ανάλυση αποδοχών.

20180604-1155-1-3519
Κωδικός αποδοχών 15 στο αρχείο ΑΚΑ
Διορθώθηκε ο κωδικός αποδοχών στο αρχείο εισφορών ΑΚΑ.

20180605-1155-1-3534
Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.)
Στις Ατομικές καταστάσεις (Ε.Λ.Π.) δεν λειτουργούσαν τα φίλτρα ''εμφάνιση μη κινηθέντων ενοτήτων'' & ''εμφάνιση μη ενεργών αθροιστών''.

20180605-1156-7-92
Εισπράξεις - Ημερολόγια
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Εισπράξεις - ημερολόγια'', με φίλτρο την εμπορική κατηγορία συναλλασσομένου.

20180606-1155-1-3589
Καμπάνιες marketing
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εισαγωγή εγγραφής ''Καμπάνιες marketing''.

20180606-1155-1-3595
Ευρετήριο με Master - detail
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο που δεν έχει ''Μορφή δέντρου Master -Detail'' δεν γινόταν εκτύπωση.

20180607-1155-1-3638
Αποστολή Ε3 στο Taxis
Πραγματοποιείται πλέον ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3 στο Taxis, όταν ο εκπρόσωπος είναι λογιστής και το ΑΦΜ ανήκει σε φυσικό πρόσωπο.

20180608-1155-1-3648
Απογραφή σε ομάδες εταιρειών
Σε παραμετροποίηση Ομάδας εταιρειών, δεν μπορούσε να μεταβληθεί η απογραφή ειδών.

20180608-1155-7-3658
Δημιουργία web υπηρεσίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία νέας ''Υπηρεσίας Web''.