Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11030. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11030. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11030

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170524-1155-7-2317
Μαζικός μετασχηματισμός και αρχειοθέτηση
Εφαρμόζεται πλέον αυτόματη αρχειοθέτηση στα παραστατικά που δημιουργούνται μέσω της εργασίας ''εκτέλεση μετασχηματισμών''.

20180129-1155-7-629
Εισαγωγή από excel στο νέο interface
Στο νέο UI δόθηκε δυνατότητα excel import σε πίνακες, πχ. ο κατασκευαστής & η μάρκα των εδών.

20180205-1155-7-810
Ανάλυση ΧΜ σε ΜΜ2
Δόθηκε δυνατότητα στις γραμμές των παραστατικών, σε είδη που παρακολουθούνται σε χρώμα / μέγεθος, να γίνεται ''ανάλυση'' της ποσότητας 2, επιλέγοντας το σχετικό flag.

20180205-1155-7-827
Κλείδωμα χρήσης
Σε περίπτωση που η χρήση είναι κλειδωμένη και δεν υπάρχουν κλειδώματα ημερομηνιών, δεν επιτρέπεται πλέον διαγραφή παραστατικών.

20180214-1155-2-1068
Αναζήτηση σε active browser
Δόθηκε δυνατότητα αναζήτησης στο νέο UI με active browser και στα πινακοποιημένα δεδομένα που εμφανίζονται σε ευρετήριο, όπως η εμπορική κατηγορία.

20180301-1155-7-1406
Ιστορικό μετασχηματισμών
Προστέθηκε στις γραμμές του Ιστορικού μετασχηματισμών, το πεδίο ''μετασχηματισμός''.

20180305-1155-2-1471
Παραστατικά αποθήκης
Στα παραστατικά αποθήκης δόθηκε δυνατότητα μετασχηματισμού γραμμών.

20180306-1155-7-1516
Εγγυήσεις - Διαγραφή παραστατικού
Κατά τη διαγραφή παραστατικού, το οποίο έχει δημιουργήσει εγγύηση, διαγράφεται αυτόματα και η εγγύηση.

20180307-1155-2-1551
Σύνθεση set σε σειρά
Εφόσον στη σειρά παραστατικού έχει τεθεί στη σύνθεση ''με ερώτηση (ΝΑΙ)'' εμφανίζεται μήνυμα δημιουργίας παραστατικού σύνθεσης, όταν υπάρχει set στις γραμμές.

20180313-1155-2-1683
Εκκρεμείς παραγγελίες
Προστέθηκε η ημερομηνία παράδοσης στις ''εκκρεμείς παραγγελίες'' των ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180313-1155-7-1688
Αιτιολογία παραστατικών σύνθεσης
Μεταφέρονται οι αιτιολογίες του παραστατικού (COMMENTS,COMMENTS1) στο παραστατικό σύνθεσης που δημιουργείται.

20180316-1155-2-1802
Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών - Προσθήκη Νόμου
Στο Αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών , στις εγγραφές με κωδικό 37 (Αποζημίωση απόλυσης) , εμφανίζεται πλέον και ο νόμος (Αρθρο 15/4172) στις παρατήρησεις όπως προβλέπεται από την ΠΟΛ 1045/2018 για τις αυτοτελώς φορολογούμενες αποδοχές.

20180316-1155-2-1807
Χρόνος εμφάνισης hint σε ιστορικό ενεργειών
Αυξηθηκε ο χρόνος των hints από 2,5 sec σε 5 sec στο νέο UI.Στο παλιό UI τα hints παραμένουν όσο το mouse είναι πάνω στην ενέργεια.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180123-1155-1-482
Εμφάνιση εκτυπώσεων
Στο νέο UI σε wide οθόνη με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Mega menu'', οι διαθέσιμες εκτυπώσεις εμφανίζονταν με λάθος σειρά.

20180129-1155-1-600
Εξαγωγή σε cst - Ελεύθερες εκτυπώσεις
Στο νέο UI δεν γινόταν εξαγωγή cst από τις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20180129-1155-1-609
Συγχρονισμός βάσης
Στο νέο UI στο παράθυρο συγχρονισμού μίας βάσης (κατά το Login), στην επιλογή ''Λεπτομέρειες'' δεν εμφανίζονταν όλα τα δεδομένα.

20180202-1155-1-767
Αποθήκευση Advanced Report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποθήκευση ελεύθερης εκτύπωσης τύπου advanced.

20180205-1155-1-848
Νέο UI - Editor σε πεδίο
Στο νέο UI, σε σχεδιασμό ευρετηρίου, δεν αποθηκευόταν αλλαγή στον editor πεδίου.

20180208-1155-7-910
Τιμή σε χρώμα-μέγεθος κατά τον μετασχηματισμό
Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών τα οποία είχαν είδη με χρώμα / μέγεθος και είχε αλλαχθεί η τιμή στο αρχικό παραστατικό, στο μετασχηματισμένο, εμφάνιζε λάθος τιμή.

20180214-1155-7-1082
Προσθήκη στο μενού από το custom administration
Στο νέο UI κατά την προσθήκη στο menu ενός Reports browser απ' τον custom administration, εμφανιζόταν ως FORM αντί LIST.

20180216-1156-7-31
Προεπισκόπηση Dashboard
Διορθώθηκε η προεπισκόπηση στα dashboards της Γενικής λογιστικής.

20180223-1155-1-1254
Nέο UI - Default selector
Στο νέο UI εμφανίζονταν οι ανενεργές στήλες που είχαν δηλωθεί σε default selector.

20180223-1155-1-1255
Nέο UI Default Selector
Στο νέο UI σε default selector, με στήλες οι οποίες είχαν ως λεκτικό περισσότερες της μίας λέξης, δεν εμφανίζονταν σωστά η αποτύπωση τους στον selector των γραμμών παραστατικού.

20180226-1155-1-1300
Εισαγωγή παρτίδων από αγορές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό αγοράς, κατά την εισαγωγή ειδών με παρτίδες, με μάσκα κωδικού.

20180228-1155-7-1351
Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Διορθώθηκε σφάλμα σε γέφυρα λογιστικής με είδος όπου στον τύπο του έχει τιμή «Τέλος Πλαστικής Σακούλας» και Έξοδο που επιβαρύνει τις γραμμές.

20180302-1155-1-1437
Προβολή πωλήσεων
Στη default προβολή πωλήσεων, δεν εμφανίζονταν η αιτιολογία 2 και ο λογαριασμός λογιστικής.

20180305-1155-7-1475
Νέο Interface - φίλτρα ευρετηρίου
Στο νέο UI δόθηκε δυνατότητα εναλλαγής αποτελεσμάτων και φίλτρων ευρετηρίου με χρήση πληκτρολογίου (F3).

20180305-1155-7-1496
NUI αναζήτηση στις γραμμές παρ/κού
Στο νέο UI βελτιώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές ειδών

20180306-1155-7-1504
Google aps
Διορθώθηκε σφάλμα διασύνδεσης του Soft1 με Google apps.

20180307-1155-7-1545
Login σε ανενεργή εταιρεία
Στο νέο UI σε κάποιες περιπτώσεις επιτρεπόταν η είσοδος σε ανενεργή εταιρεία.

20180307-1155-7-1568
Κινήσεις Ειδών και Υποκ/μα Συναλλασσομένου
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αναδρομή στο υποκατάστημα συναλλασσομένου στις κινήσεις των ειδών.

20180308-1155-1-1577
Αρχεία Υ.Ε.Κ.Α. - Αριθμός τέκνων
Ενημέρωνεται πλέον σωστά ο αριθμός τέκνων στο αρχείο Αναγγελίας πρόσληψης.

20180308-1155-7-1605
Σχεδιασμός εκτύπωσης
Εμφανιζόταν σφάλμα σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο με φίλτρο τη συμπεριφορά του παραστατικού.

20180309-1155-1-1614
Καρτέλα είδους
Βελτιώθηκε η σειρά εμφάνισης των κινήσεων στις καρτέλες ειδών.

20180309-1155-2-1617
Nέο UI - grid παρ/κών
Στο νέο UI βελτιώθηκε η αναζήτηση στις γραμμές παραστατικών.

20180313-1155-1-1670
Σχεδιασμός προβολής με VB Script
Διορθώθηκε σφάλμα σε σχεδιασμό προβολής με VB script.

20180314-1155-1-1712
Copy from Buffer σε παρ/κό αγοράς με πάγιο
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το Copy from Buffer σε παραστατικό αγοράς παγίου.

20180316-1155-1-1786
Χαρακτηρισμός ενέργειας.
Ο eitror Χαρακτηρισμός ενέγειεας στις ενέργειες εργαζομένων δεν λειτουργούσε σωστά, όταν χαρακτηρισμοί ενεργειών ήταν συνδεδεμένοι με περισσότερα από 1 object ενεργειών.