Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10930

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170710-1155-7-3178
Αναγγελία θεωρητικής κατάρτισης
Το πεδίο Πρόσκληση του εντύπου θεωρητικής κατάρτισης συμπληρώνεται πλέον από λίστα τιμών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170621-1155-7-2849
Έναρξη πελατών με νόμισμα
Ενημερώνεται πλέον σωστά η ισοτιμία και η αξία σε ξένο νόμισμα, στα παραστατικά που δημιουργούνται κατά την εργασία Έναρξης πελατών.

20170718-1155-1-3286
Φ2 - Manual αλλαγή 502
Όταν συμπληρώνεται χειροκίνητα ο κωδικός 502, μεταφέρεται πλέον αυτόματα στον κωδικό 401 στης επόμενης δήλωσης.

Τετάρτη, 12 Ιουλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10929

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161019-1155-2-3386
Γενικό Καθολικό κατά ΕΛΠ
Έχει προστεθεί η εκτύπωση Γενικό Καθολικό στις εκτυπώσεις ΕΛΠ και ΔΛΠ της Γενικής Λογιστικής.

20170509-1155-7-2037
Αξία παραστατικών παραγωγής
Λαμβάνεται πλέον υπόψη και η ποσότητα(Τ) διαφορών αναλώσεων φυσικής απογραφής στην ενημέρωση της αξίας των παραστατικών παραγωγής στην εργασία υπολογισμού τιμών κόστους.

20170509-1155-7-2039
Έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
Προστέθηκε φίλτρο επιλογής του προσώπου που θα εμφανίζεται στο έντυπο.

20170515-1155-7-2137
Αριθμός αντιγράφων παραστατικών με φόρμα Fast Report
Έγινε αλλαγή ώστε να λαμβάνεται υπ΄όψιν και ο αριθμός αντιγράφων που ορίζεται στη Σειρά.

20170612-1155-2-2683
Κατασκευαστής είδους σε προμήθειες πωλητών
Προστέθηκε το πεδίο κατασκευαστής είδους στις διαστάσεις υπολογισμού των προμηθειών πωλητών.

20170630-1155-2-3021
Σετ με συστατικό ορισμένο ως δώρο
Στην εισαγωγή σετ ειδών δεν ενημερωνόταν σωστά ο τύπος του είδους των γραμμών.

20170704-1155-2-3091
Δικαιώματα σε quickviews
Υποστηρίζεται πλέον ο ορισμός δικαιωμάτων σε quickviews σε γραμμές παραστατικών.

20170705-1155-1-3109
Κάλυψη εκκρεμοτήτων σε πωλήσεις από αγορές
Εμφανίζεται πλέον η επιλογή 'Κάλυψη εκκρεμοτήτων' στο δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών πωλήσεων που έχουν προκύψει απο παραστατικά αγορών.
Προσοχή: Η κάλυψη εκκρεμοτήτων θα διαγράψει τη σχέση του παραστατικού πώλησης με το παραστατικό αγοράς από το οποίο προήλθε.

20170706-1155-7-3132
Εκτύπωση σε Fast Report με DB Cross
Προστέθηκε property 'Filter' στο DBCross component του Fast report, ώστε να μπορούμε να περιορίσουμε τις επιλογές του DataSet που του αντιστοιχεί και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα detail lines μιας φόρμας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20151008-1155-7-3010
Μερική εξόφληση αξιογράφων
Διορθώθηκαν οι συναρτήσεις αξιογράφων FChequePossesorType και FChequePossesorName, ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους και την κίνηση με παραμετροποίηση "Νέος κάτοχος: δεν μεταβάλλεται".

20170706-1155-1-3128
Προμήθειες πωλητών
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής υποκαταστημάτων της εταιρείας στην εργασία υπολογισμού προμηθειών.

20170706-1155-7-3146
Συγκριτική εικόνα αποθήκης σε ομάδες εταιρειών
H συγκριτική εικόνα αποθήκης σε ομάδες εταιρειών εμφάνιζε λάθος αποτελέσματα στις ποσότητες και αξίες αγορών, όταν το είδος έχει κινηθεί και σε σε άλλη εταιρεία της ομάδας.

20170711-1155-1-3199
Υπόλοιπα ανά ΑΧ στη λιανική
Δεν εμφανιζόταν ο ΑΧ στην προβολή <Υπόλοιπα ανά ΑΧ> στις γραμμές ειδών της λιανικής.

Τετάρτη, 5 Ιουλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10928

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20140407-1156-7-113
Factoring Πιστωτικά & εξόφληση
Tα Πιστωτικά Τιμολόγια Πώλησης εμφανίζονται πλέον και στις Εξοφλήσεις.

20170614-1155-7-2724
Σύνολα ανά ημέρα στα έσοδα έξοδα
Προστέθηκε επιλογή "ανεξαρτήτως αρίθμησης" στην ενημέρωση ανά ημέρα των εσόδων εξόδων, αντίστοιχα με την ενημέρωση λογιστικής.

20170621-1155-2-2855
Προμήθειες πωλητών
Στον σχεδιασμό του κανόνα προμηθειών πωλητών προστέθηκε η μάρκα και το μοντέλο των ειδών αποθήκης στις επιλογές για την "Κατηγορία 1" και "Κατηγορία 2".

20170622-1155-2-2893
Εντολές παραγωγής από Παραγγελία
Στο διάλογο δημιουργίας εντολής παραγωγής από παραγγελία, προστέθηκε επιλογή για χρήση του αποθηκευτικού χώρου της προδιαγραφής αντί για τον αποθηκευτικό της παραγγελίας.

20170628-1155-2-2975
Έντυπο αναγγελίας πρόσληψης
Το έντυπο Ε3 ενημερώνεται πλέον από τον αριθμό των παιδιών που είναι δηλωμένα στα σχετικά πρόσωπα του εργαζόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170608-1155-7-2639
Ανάλωση σε φυσική απογραφή
Εμφανίζονταν διπλές οι εγγραφές στο παραστατικό με τις διαφορές ανάλωσης που δημιουργούσε η εργασία ενημέρωσης φυσικής απογραφής.

20170612-1155-1-2665
Εμφάνιση λάθος γραμματοσειράς
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10 εμφανίζονταν με παύλες τα λεκτικά των πεδίων στη διαδικασία backup.

20170616-1155-7-2773
Τελευταία ημερομηνία πίστωσης
Ενημερώνεται πλέον σωστά το πεδίο τελ.ημερ.πίστωσης (CREDATEV) και στην περίπτωση άμεσης εξόφλησης του παραστατικού πώλησης.

20170621-1155-1-2856
Ακατανόητοι χαρακτήρες σε windows 10
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10 εμφανίζονταν ακατανόητοι χαρακτήρες κατά την επιλογή quickview σε ευρετήριο.

20170621-1155-1-2857
Ακατανόητοι χαρακτήρες σε windows 10
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10 εμφανίζονταν ακατανόητοι χαρακτήρες στη δήλωση στοιχείων εταιρείας στο σχεδιασμό ευρετηρίου.

20170621-1155-1-2860
Επιλογή Advanced Ετικετών στη Σειρά
Εμφανίζονταν οι Advanced ετικέτες σαν επιλογή φόρμας εκτύπωσης στις σειρές παραστατικών.

20170622-1155-7-2881
Double click σε grid με popuf subform
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το διπλό κλικ σε grid για εμφάνιση custom subform.

20170628-1155-1-2983
File type 7 με & στα comments
Όταν υπήρχε ο χαρακτήρας & στα σχόλια, εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή του αρχείου.

Τετάρτη, 28 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10927

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170307-1155-2-1006
Επιδότηση ΙΚΑ λόγω ασθενείας
Προστέθηκε η δυνατότητα καταχώρησης του ποσού επιδότησης του ΙΚΑ λόγω ασθενείας στο αρχείο εργαζομένων και συγκεκριμένα στην καρτέλα [Ασθένειες]. Η επιδότηση μεταφέρεται αυτόματα στην περίοδο απόδοσης.

20170427-1155-2-1852
Συνάρτηση μισθοδοσίας [ΗΜΕΡ_ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ]
Προστέθηκε νέα συνάρτηση [ΗΜΕΡ_ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ] που εντοπίζει τις εγγραφές του πίνακα EMPLEXTRA, με παραμέτρους [Μισθολογικό στοιχείο, Από ημερομηνία, Έως ημερομηνία,Αξία].

20170613-1155-7-2696
Προμήθειες πωλητών
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής υπολογισμού προμήθειας πωλητή βάσει business unit παραστατικού.

20170616-1155-7-2787
Μήνυμα πιστωτικών ελέγχων
Προστέθηκε παράμετρος στο σχεδιασμό των τύπων των παραστατικών πωλήσεων, με την οποία μπορεί να ρυθμιστεί η ενημέρωση του πεδίου των παρατηρήσεων του παραστατικού όταν συμβαίνει υπέρβαση των ορίων του πιστωτικού ελέγχου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161109-1155-7-3703
Εξόφληση τιμολογίων factoring
Οι εργασίες εξόφληση τιμολογίων και εκταμίευση ποσού εξόφλησης στην ενεχυρίαση τιμολογίων επέτρεπαν την επαναλαμβανόμενη πολλαπλή εξοφληση των ίδιων τιμολογίων.

20170228-1155-1-883
Συνάρτηση 23 - ΒΑΡΥΤΗΤΑ_ΣΥΝΟΛΟ
Σε πολυεταιρικό περιβάλλον η Συνάρτηση μισθοδοσίας 23-ΒΑΡΥΤΗΤΑ_ΣΥΝΟΛΟ δεν έκανε σωστή επιλογή εταιρειών.

20170307-1155-7-994
Αποδοχές κατ αποκοπήν - εφάπαξ
Οι Αποδοχές κατ αποκοπήν - εφάπαξ (ΙΚΑ 16) δεν εμφανίζονταν στην ΑΠΔ, παρά μόνο οι αντίστοιχες εισφορές.

20170310-1155-1-1065
Κέντρα κόστους στην ανάλυση ABC
Σε εγκατάσταση με παραμετροποίηση ομίλου εταιρειών δεν γινόταν σωστή επιλογή εταιρείας κατά την εμφάνιση των κέντρων κόστους στην Ανάλυση Activity Based Costing στις γραμμές παραστατικών ειδικών συν/γων προμηθευτών.

20170407-1155-7-1554
Παραμόρφωση εκτύπωσης
Η εκτύπωση φόρμας παραστατικού με background σε τερματικό με μέγεθος font οθόνης 125% του κανονικού εμφανιζόταν παραμορφωμένη.

20170427-1155-7-1864
Περιοδική ΦΠΑ (Azure)
Σε περιβάλλον Azure, η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου(401) από προηγούμενο μήνα ενημέρωνε το ποσό στο έντυπο ΦΠΑ προσθέτοντας δυο δεκαδικά επιπλέον.

20170516-1155-7-2158
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Κατά τον υπολογισμό της δήλωσης ΦΠΑ σε βιβλία Β κατηγορίας δεν μετέφερε το πιστωτικό υπόλοιπο της προηγούμενης περιόδου (τρίμηνο) παρόλο που υπήρχε αποθηκευμένη δήλωση του προηγούμενου τριμήνου.

20170517-1155-1-2193
Εκτύπωση ασφαλιστικών στοιχείων εργαζομένων
Στην εκτύπωση ασφαλιστικών στοιχείων εργαζομένων, γινόταν εσφαλμένη επιλογή εταιρείας.

20170602-1155-1-2548
Κυριακή σε ωράριο εργασίας
Σε εργαζόμενο συνδεδεμένο με ωράριο εργασίας που έχει ως ημέρα εργασίας και την Κυριακή, δεν συμπεριλαμβάνονταν οι ημέρες της Κυριακής κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων.

20170602-1155-7-2553
Fast Report
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτύπωση με φόρμα advanced όταν στη φόρμα είχε δηλωθεί το πεδίο για την Ψηφιακή υπογραφή τύπου Β και ταυτόχρονα είχε οριστεί να γίνεται αυτόματη αρχειοθέτηση.

20170606-1155-1-2591
Έντυπο Ν - Πίνακας 1
Στον πίνακα 1 του εντύπου Ν εμφανιζόταν διπλάσιος ο κύριος φόρος της εταιρείας.

20170619-1155-1-2819
ΑΠΔ - Μαθητεία ΟΑΕΔ με Bonus
Στην Μαθητεία ΟΑΕΔ (φύλλο 4) και στο Tab Αναλυτικά στοιχεία, οι αποδοχές λαμβάνουν πλέον υπόψη και το ΜΣ 3396 (Ποσοστό επί των αποδοχών υπολογισμού εισφορών).

20170621-1155-1-2870
Συμψηφισμοί
Σε μεταβολή παραστατικών συμψηφισμών πελατών-πελατών ή πελατών-προμηθευτών, η διαγραφή του πελάτη προκαλούσε σφάλμα 'Could not convert variant of type (Null) into type (Double)' και εμπλοκή στην περαιτέρω λειτουργία του προγράμματος.

20170622-1155-7-2901
Ετικέτα Advanced - Παρτίδες
Σε σχεδιασμό Advanced Ετικέτα απο τις φόρμες παρτίδων με το πεδίο 'Κωδικός Παρτίδας' [MTRLOT."CODE"] από τον πίνακα MTRLOT εμφανιζόταν σφάλμα Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'SODTYPE' κατά το Preview μέσα απο τη φόρμα.

20170623-1155-1-2909
ΑΠΔ σε μισθωτό που λαμβάνει και αμοιβές Δ.Σ.
Σε ΑΠΔ δώρου σε εργαζόμενο μισθωτό που έχει και το ταμείο ΔΣ εμφανίζονταν λανθασμένες αποδοχές στον κωδικό αποδοχών του δώρου ενώ εμφανιζόταν και λανθασμένη εγγραφή με κωδικό 94.

20170626-1155-7-2927
Εκτυπώσεις VIES (ORACLE)
Εμφανιζόταν σφάλμα σε εγκαταστάσεις με βάση oracle στις εκτυπώσεις VIES.

20170628-1155-1-2972
ΑΠΔ - αποδοχές ΔΠ σε μισθωτό με αμοιβή ΔΣ
Σε μισθωτό με αμοιβή ΔΣ, στις αποδοχές του ΔΠ στην ΑΠΔ εμφάνιζε την διαφορά των αποδοχών ΔΠ μείον την αμοιβή ΔΣ του μήνα που συμπεριλαμβάνουμε το ΔΠ.

Πέμπτη, 22 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10926

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170524-1155-7-2309
Loyalty - Μηδενισμός πόντων
Η εργασία επανυπολογισμού πόντων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μηδενίζει τους πόντους για τα παλιότερα παραστατικά.

20170526-1155-7-2392
Έντυπα Φ4/Φ5
Προστέθηκε επιλογή για την εταιρεία στους διαλόγους των ευρετηρίων των πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων/αποκτήσεων(Φ4/Φ5) για τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ομίλων εταιρειών.

20170620-1155-2-2829
Button "Preview" στα Import Scripts και S1 Scripts
Προστέθηκε Button "Preview" στα Import Scripts και S1 Scripts, το οποίο εμφανίζει τη φόρμα του Script, δηλαδή εκτελεί τον κώδικα με (FORMIMPORT,SCRIPTNAME:ScriptCode).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170601-1155-1-2511
Αρχείο ΤΕΑΥΦΕ
Στο αρχείο του ΤΕΑΥΦΕ, στην θέση 37 όπου υπάρχει η ένδειξη κλάδου ασφάλισης, έχει πλέον τιμή 1.

20170612-1155-7-2687
Αποστολή email από πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις, εμφανιζόταν σφάλμα 'access violation στο crm.bpl' κατά την αποστολή email από το ευρετήριο πελατών.

20170613-1155-1-2706
Fast Report Ετικέτα - Συνθήκη Επανάληψης
Σε επαναλαμβανόμενη καταχώρηση σχεδιασμού ετικέτας advanced, δεν διαγραφόταν η συνθήκη επανάληψης της προηγούμενης ετικέτας.

20170614-1155-7-2743
Z Report
Όταν γινόταν αλλαγή εταιρείας σε σταθμό εργασίας που είχε δηλωθεί ΕΑΦΔΣΣ, εμφανιζόταν σφάλμα 'Access violation at address 505C0500 in module 'vcl210.bpl'. Read of address 0000006D Τύπος σφάλματος: EAccessViolation'.

20170615-1155-1-2748
QlikView από ευρετήριο
Εμφανιζόταν σφάλμα στη δημιουργία QlikView από ευρετήριο όταν το όνομα του αρχείου είχε τελεία.

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10925

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170313-1156-7-36
Αιτιολογία στην Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Προστέθηκε πεδίο αιτιολογίας στο διάλογο της εργασίας [Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας] που μεταφέρεται στις γραμμές των παραστατικών ειδικών συναλλαγών.

20170606-1155-7-2595
Ευρώ στη συνάρτηση spell
Προστέθηκε η παράμετρος γλώσσας 'EL0' στη συνάρτηση spell για να μην τυπώνονται στα ελληνικά τα λεκτικά ευρώ και λεπτά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130605-1155-1-2190
Hyperlink υποκαταστημάτων
Στο hyperlink υποκαταστήματος στις τριγωνικές συναλλαγές εμφανιζόταν το υποκατάστημα του συναλλασσομένου του παραστατικού και όχι του συναλλασσομένου από το πεδίο των τριγωνικών συναλλαγών.

20140904-1155-1-3293
Φίλτρα σε custom dashboard
Σε object τύπου dashboard που έχουν δημιουργηθεί στον database designer, δεν λαμβανόταν υπόψιν το φίλτρο, αν είχε συμπληρωθεί μόνο ένα πεδίο από τα φίλτρα και δεν είχε γίνει focus σε κάποιο άλλο.

20141105-1155-7-4032
Κλείσιμο Ταμείου
Δεν ενημερωνόταν ορθά το πεδίο έναρξη ταμείου με το ποσό της προηγούμενης καταμέτρησης εφόσον κατά την προηγούμενη ημέρα δεν είχε καταχωρηθεί απόδειξη μετρητών.

20150708-1156-7-157
Υπενθυμίσεις στο Azure
Έγινε αλλαγή στον τρόπο ενεργοποίησης και ελέγχου των υπενθυμίσεων, ώστε να δουλεύουν σωστότερα σε Azure.
20170404-1155-7-1488
Επανυπολογισμός
Μετά από μετασχηματισμό παραστατικού και επανυπολογισμό τιμών, δεν ενημερωνόταν η τιμή του είδους.

20170406-1155-1-1525
Επανυπολογισμός παραστατικού
Μετά  'από αντιγραφή από προηγούμενο' σε εισαγωγή παραστατικού πώλησης και αλλαγή σειράς, ο επανυπολογισμός δεν ενημέρωνε σωστά τις τιμές ειδών.

20170602-1155-7-2540
Έντυπο Ν & Κωδ.701
Γίνεται πλέον άθροισμα των ποσών του κωδ.701 ώστε να καταλήξει σωστά στο χρεωστικό ή πιστωτικό ποσό της δήλωσης. (δεν λαμβάνεται υπόψιν το ποσό του κωδικού 090).

20170605-1155-1-2572
Πωλητής και εισπράκτορας
Σε καταχώρηση από Web Services εφόσον ο Web Account είναι συσχετισμένος με PRSN ενημερώνονται και τα αντίστοιχα πεδία του Object.
Εφόσον έχει χαρακτηριστεί ως πωλητής ή και εισπράκτορας ενημερώνεται και το αντίστοιχο πεδίο SALESMAN - COLECTOR του Object.


20170607-1155-7-2608
Αρχείο type 7
Δεν μπορούσε να εισαχθεί αρχείο της λογιστικής file type 7, επειδή εμφανιζόταν σφάλμα: 'Δεν υπάρχει απαιτούμενο κενό διάστημα στην αιτιολογία'.

20170612-1155-1-2663
Εφαρμογή μοντέλου ABC
Σε κάποιες περιπτώσεις εφαρμογής μοντέλου ABC σε γραμμές παραστατικών εμφανιζόταν να παραμένει υπολειμματική αξία.

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10924

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160205-1155-7-400
Κλείσιμο Ταμείου
Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν κινήσεις μετρητών, κατά τον "Υπολογισμό πραγματικών" συμπληρώνεται πλέον στην ανάλυση ταμείου, στο πεδίο καταμέτρηση, η έναρξη ταμείου του τελευταίου κλεισίματος.
Επιπλέον προστέθηκε η παράμετρος ''Υπολογισμός από καταμέτρηση'' στο διάλογο. Αν επιλεχθεί η παράμετρος μεταφέρεται το πραγματικά καταμετρημένο σύνολο μετρητών του τελευταίου κλεισίματος ταμείου στο πεδίο έναρξη ταμείου. Σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή θα ενημερώσει το πεδίο 'Έναρξη ταμείου' με το σύνολο της αξίας της τελευταίας έναρξης συν τα πραγματικά σύνολα μετρητών που προκύπτουν από τις κινήσεις του συστήματος (default συμπεριφορά).


20161011-1155-7-3289
ΕΛΠ στην λογιστική κατηγορία παγίου
Στις λογιστικές κατηγορίες των παγίων ορίζονται τα στοιχεία αποσβέσεων ΕΛΠ (η μέθοδος και οι συντελεστές) του παγίου όπως γίνεται για τα φορολογικά και εναλλακτικά στοιχεία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170111-1155-1-121
Ταξινόμηση με sodtype
Λειτουργεί πλέον σωστά η ταξινόμηση ειδών και υπηρεσιών σε φόρμα εκτύπωσης που έχει δηλωθεί σε κάποιο πεδίο να κάνει αναδίπλωση.

20170518-1155-7-2220
Εμφάνιση πεδίων σε windows 10
Σε windows 10 εμφανίζονταν τα πεδία σε σχεδιασμό προβολής οθόνης με μη κατανοητούς χαρακτήρες.

20170522-1155-1-2259
Εξόφληση ανά τρόπο πληρωμής
Στις ρυθμίσεις σειράς, για τη δημιουργία παραστατικού εξόφλησης ανά τρόπο πληρωμής, είναι υποχρεωτικό πλέον να συμπληρωθεί σειρά στη γραμμή.

20170522-1155-1-2269
Ηλεκτρονική αποστολή εντύπου Ε3
Κατά την ηλεκτρονική αποστολή του Ε3, εμφανιζόταν σφάλμα ''member not found'' στην επιβεβαίωση των στοιχείων.

20170529-1155-7-2429
Έντυπο Φ2 - πεδίο 384
Σε περίπτωση μειωμένου ΦΠΑ τα πεδία 364,384 του εντύπου ΦΠΑ υπολογίζονται με 16% αντί 17%
(η διαφορά πάει στα λοιπά προστιθέμενα).


20170529-1155-7-2431
Έντυπο Ν - πεδίο 049
Στο Έντυπο Ν το πεδίο 049 υπολογίζεται πλέον με 100%.

20170530-1155-1-2456
Υπολογισμός Φ2
Σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου, κωδικός 401, εμφανιζόταν αριθμός με λανθασμένη θέση της υποδιαστολής (Β' & Γ' κατηγορίας βιβλία).

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10923

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20161104-1155-2-3654
Μάρκα στη μαζική αλλαγή τιμών
Προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής μάρκας στην εργασία μαζικής αλλαγής τιμών.

20170419-1155-7-1678
Text 01 & 02 σε γέφυρες λογιστικής
Προστέθηκαν στους resolver των γεφυρών λογιστικής με ΓΛ/Έσοδα-Έξοδα δυνατότητας τα πεδία VARCHAR01, VARCHAR02 του Παραστατικού.

20170509-1155-1-2043
Παραστατικά Αποσύνθεσης
Στην ενημέρωση τιμών κόστους σε παραστατικά μπορούν πλέον να δηλωθούν και τύποι παραστατικών αποσύνθεσης.

20170516-1155-7-2164
Ημερολόγιο αποθήκης
Προστέθηκαν στο διάλογο του Ημερολογίου Αποθήκης φίλτρα για τη λογιστική κατηγορία και την ομάδα είδους, τα οποία λαμβάνονται υπόψιν στα από μεταφοράς υπόλοιπα.

20170526-1155-2-2386
Συνάρτηση X.AskYesNo
Δημιουργήθηκε νέα συνάρτηση X.AskYesNo που εμφανίζει μόνο τα buttons Yes και Νο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150916-1155-7-2789
Reupdate αξιογράφων
Στην εργασία reupdate αξιογράφων λαμβάνονται υπόψιν και οι κινήσεις με ενημέρωση "Καμία ενέργεια (Αξία υπολοίπου)".

20161229-1155-1-4386
Δραστηριότητες έργων
Σε λειτουργικό σύστημα windows 10, στις γραμμές των δραστηριοτήτων των έργων αποθηκευόταν σαν αριθμός γραμμής 9999999.

20170307-1155-7-980
Παραγωγή με SN
Γίνεται πλέον έλεγχος ύπαρξης του SN κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής είδους που παρακολουθείται σε SN.

20170424-1155-7-1781
Αποσβέσεις Παγίων έως το τέλος του μήνα της πώλησης
Υπολογίζονταν λανθασμένα οι αποσβέσεις των παγίων μέχρι το τέλος του μήνα του υπολογισμού αντί του μήνα πώλησης, εάν δηλωνόταν στις παραμέτρους των παγίων υπολογισμός αποσβέσεων έως το τέλος του μήνα της πώλησης.

20170427-1155-7-1867
Μεταφορά παραστατικών
Σε εγκατάσταση με ομίλους εταιρειών εμφανιζόταν σφάλμα, όταν γινόταν μεταφορά σε παραστατικό αγοράς σε άλλη εταιρεία.

20170503-1155-7-1932
Windows 10 build 1703
Ορισμένα labels δεν εμφανίζονταν σωστά σε Windows 10 build 1703, πχ τα φίλτρα υπολογισμού στο έντυπο ΦΠΑ λογιστικής.

20170509-1155-1-2050
Ακύρωση ενημέρωσης εμπορικής διαχείρισης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών δεν λειτουργούσε σωστά η ακύρωση ενημέρωσης λογιστικής από εμπορική διαχείριση όταν κάποια εταιρεία είχε την δηλωμένη στην παράμετρο 'ακύρωση ενημέρωσης από παραστατικά' την τιμή Batch(2).

20170525-1156-7-77
Σχεδιασμός φορμών fastreport
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή/μεταβολή εσωτερικής φόρμας advanced.

20170525-1156-7-78
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Αυξήθηκε το μέγεθος των πεδίων "Τύποι, Σειρές" στο διάλογο της κάλυψης εκκρεμοτήτων.

20170518-1155-1-2225
Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων
Δεν λειτουργούσε η 'Ανάλυση κινήσεων περιόδων' στην εκτύπωση Μηνιαία κατάσταση εσόδων-εξόδων.


Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10922

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20101129-1155-2-1420
Μαζική καταχώρηση άδειας στο αρχείο εργαζομένων
Δόθηκε η δυνατότητα μαζικής καταχώρησης κανονικής άδειας στο αρχείο εργαζομένων, με δεξί κλικ στο ευρετήριο.

20111012-1155-2-1078
Λογιστική Κατηγορία ειδών
Η αλλαγή της λογιστικής κατηγορίας στα είδη προκαλεί ενημέρωση των λογαριασμών λογιστικής και εσόδων-εξόδων

20150108-1155-2-50
Νέα εκτύπωση ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων
Προστέθηκε νέα εκτύπωση [Έλεγχος ασφαλιστικών στοιχείων]. Επίσης είναι διαθέσιμη στο ευρετήριο εργαζομένων με δεξί κλικ.

20170510-1155-2-2063
Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων
Προστέθηκε το Dashboard αξιολογήσεων Σεμιναρίων.

20170519-1155-2-2248
Αρχείο λογιστικής
Ενημερώνεται πλέον η αιτιολογία του παραστατικού στα δεδομένα του εξωτερικού αρχείου file type 7 που εξάγεται από το πρόγραμμα για λογιστική και έσοδα έξοδα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20150225-1155-7-743
Σχεδιασμός ευρετηρίου
Αν σε σχεδιασμό ευρετηρίου είχε δηλωθεί στην Ομαδοποίηση, Αυτόματη εκτέλεση και Αυτόματο φιλτράρισμα χωρίς να έχουν επιλεγεί πεδία ομαδοποίησης χάνονταν τα ονόματα των πεδίων. Αν δηλώνονταν εκ των υστέρων, εμφανιζόταν σφάλμα.

20170201-1155-7-442
Επεξεργασία παραστατικού
Μεταφέρονται πλέον σωστά τα πεδία "Αριθμός 1-4" κατά την επεξεργασία παραστατικών (όταν δηλωθεί: καμία συμπύκνωση).

20170331-1155-7-1438
Επεξεργασία Παραστατικού και συμπύκνωση γραμμών
Δεν λειτουργούσε σωστά η επεξεργασία παραστατικών όταν είχε δηλωθεί να μην γίνεται καμία συμπύκνωση.

20170410-1155-1-1583
Ευρετήριο ABC
Εμφανιζόταν σφάλμα σε ευρετήριο κινήσεων activity based costing, όταν δηλωνόταν οριζόντια ανάλυση με στοιχείο διάστασης την αξία των κινήσεων.

20170424-1155-1-1780
VIES-ενδοκοινοτικές αποκτήσεων
Η εκτύπωση "VIES - ενδοκοινοτικές αποκτήσεων" ενημερώνεται από την χώρα (όταν έχει συμπληρωθεί) του υποκαταστήματος του προμηθευτή.

20170502-1155-1-1918
Έλεγχος ΑΦΜ
Δεν γινόταν έλεγχος ΑΦΜ προμηθευτών, παρόλο που είχε δηλωθεί η σχετική επιλογή στον τύπο.

20170503-1155-7-1948
Κάλυψη εκκρεμοτήτων
Εμφανιζόταν μήνυμα <ΠΡΟΣΟΧΗ! Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών και τη συνολική ποσότητα στη γραμμή 9999999>, όταν γινόταν κάλυψη εκκρεμοτήτων και κάποιο είδος είχε δηλωμένο μόνο το το 2ο χαρακτηριστικό και είχε δηλωθεί στο παραστατικό να έχει ανάλυση Χ/Μ σε στήλες.

20170512-1155-1-2124
HR-Διόρθωση ελέγχου διαθεσιμότητας θέσεων εργασίας
Κατά την καταχώρηση θέσης εργασίας στα στελέχη, εφαρμόζεται έλεγχος μόνο για PRSN που είναι ενεργά (isactive=1).

20170515-1155-7-2128
Μητρώο Παγίων
Η εκτύπωση Συγκεντρωτικό Βιβλίο Παγίων (ΚΒΣ ή ΕΛΠ) εμφάνιζε στα σύνολα τις αποσβέσεις όλης της χρήσης ανεξαρτήτως της οριακής ημερομηνίας που είχε δηλωθεί στα φίλτρα.

20170517-1155-7-2173
QlikView Reload from Task Scheduler
Δεν λειτουργούσε η ανανέωση (ReLoad) των αρχείων QlikView μέσω Task Scheduler των Windows.

20170518-1155-7-2198
Έντυπο Ν - 521
Το πεδίο 521 (σελίδα 1) συμπληρώνεται πλέον αυτόματα.

20170518-1155-7-2200
Έντυπο Ν - Κατανομή
Ο υπολογισμός στην κατανομή των κερδών στον πίνακα 1 (σελίδα 3) των νομικών προσώπων δεν γινόταν σωστά βάσει του ποσοστού που είχε οριστεί.

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10921

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170503-1155-2-1952
Fast Report - λεκτικό string list
Έγινε αλλαγή, ώστε τα πεδία που έχουν editor string να εμφανίζουν στη φόρμα κατά την εκτύπωση τους το αντίστοιχο λεκτικό.
Για να αλλάξει η συμπεριφορά σε ήδη υπάρχουσα φόρμα θα πρέπει το πεδίο που μας ενδιαφέρει να διαγραφεί και να επανεπιλεγεί.


20170504-1155-2-1958
Κέντρου Κόστους στις στήλες γραμμών
Δόθηκε η δυνατότητα δήλωσης του πεδίου του «Κέντρου Κόστους» (COSTCNTR) στις στήλες γραμμών παγίων των παραστατικών πωλήσεων / αγορών.

20170504-1155-2-1965
Ενημέρωση ισοτιμιών
Δόθηκε η δυνατότητα αντιστροφής των ισοτιμιών σε σχέση με το νόμισμα αναφοράς στην εργασία ενημέρωσης ισοτιμιών.

20170509-1155-2-2042
Συνάρτηση μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2
Τροποποιήθηκαν κατάλληλα οι συναρτήσεις μισθοδοσίας ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ και ΗΜΕΡ_ΑΠΟΥΣΙΩΝ2, ώστε να δέχονται ως παράμετρο Αθροιστή και να επιστρέφουν τις αξίες των μισθολογικών στοιχείων που ανήκουν στον Αθροιστή παράμετρο.

20170509-1155-2-2056
Σχόλια sam 4s
Δόθηκε η δυνατότητα εισαγωγής σχολίων στην μηχανή sam 4s.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170421-1155-1-1753
Ερωτηματολόγια Softone
Στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου δεν εμφανιζόταν το σωστό set απαντήσεων.

20170428-1156-7-64
CRM
Εμφανιζόταν σφάλμα "Selector Record Not Found" όταν γινόταν απάντηση σε email που ο δηλωμένος συναλλασσόμενος ήταν προμηθευτής.

20170428-1156-7-65
CRM
Κατά το email import απεσταλμένων, ενημερώνεται πλέον το πεδίο συναλλασσόμενος από τη διεύθυνση email που αναγράφεται στο προς.

20170504-1155-1-1964
Κ.Α.Δ εταιρείας
Σε κάποιες εγκαταστάσεις δεν εμφανιζόταν ο Κ.Α.Δ taxis στα στοιχεία της εταιρείας.

20170509-1155-1-2044
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων
Στο Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και οντοτήτων για έσοδα-έξοδα με ημερομηνία 2016 εμφανίζει πλέον στο φόρο κερδών Χ 100%.

Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Έκδοση 4.00.516.10920

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170110-1156-7-5
Μεταφορά πεδίου κατά το μετασχηματισμό
Μεταφέρονται πλέον οι τιμές των πεδίων packcode1 & packcode2 κατά το μετασχηματισμό παραστατικών πωλήσεων.

20170411-1155-7-1605
Elio web
Βελτιώθηκε η ταχύτητα έκδοσης απόδειξης σε Elio web.

20170413-1155-2-1648
QlikView
Αναβάθμιση του QlikView (QlikOcx.ocx) σε έκδοση 11.20.

20170425-1155-7-1796
Δένδρο άρθρων
Αναλύεται πλέον το πεδίο δέντρο άρθρων (ACNEDIT) στο σχεδιασμό εκτύπωσης των οριζόμενων ημερολογίων της γενικής λογιστικής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-7-717
Default τιμή λογαριασμού αξιογράφου
Σε καταχώρηση νέου αξιογράφου από είσπραξη ή πληρωμή το πεδίο λογαριασμός του αξιογράφου συμπληρωνόταν με την τιμή 1 και όχι αυτή που είχε οριστεί στον τύπο του.

20170424-1155-7-1776
Φορολογικά στοιχεία χρήσης παγίων
Δεν εμφανίζονταν σωστές τιμές στην τρέχουσα αξία απογραφής και στην τρέχουσα αξία χρήσης στην εκτύπωση των παγίων 'Φορολογικά στοιχεία χρήσης'.

20170425-1155-7-1800
Crystal Reports
Δεν λειτουργούσε σωστά η ανάγνωση στοιχείων από αρχείο excel σε σχεδιασμό crystal report στις ελεύθερες εκτυπώσεις.

20170426-1155-1-1825
Εκκρεμή αξιόγραφα σε ομάδα εταιριών
Σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων.

20170426-1155-1-1828
Κατάσταση δελτίων εργασίας
Στην εκτύπωση 'Κατάσταση δελτίων εργασίας', στην ενότητα της παραγωγής, δεν λειτουργούσε σωστά το φίλτρο του ημερομηνιακού διαστήματος.

20170426-1155-1-1839
Αλλαγή συναλλασσομένου σε έμβασμα
Κατά τη μεταβολή πελάτη γραμμής εμβάσματος, εμφανιζόταν μήνυμα 'BFNCUSDOC: Dataset not in edit or insert mode'.

20170426-1155-7-1821
Νέα επαφή πελάτη
Αν μέσα από παραστατικά (π.χ. κλήση) γινόταν εισαγωγή νέας εγγραφή στις επαφές του πελάτη, και στη συνέχεια ανάθεσή της στο παραστατικό εμφανιζόταν σφάλμα και δεν συνδεόταν η επαφή με τον πελάτη.

20170426-1155-7-1833
Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης
Εμφανιζόταν σφάλμα Query Time out expired στις Λογιστικές εγγραφές κλεισίματος χρήσης.

20170427-1155-1-1848
Προγραμματισμός πληρωμών σε εταιρεία ομίλου
Κατά την εκτέλεση του προγραμματισμού πληρωμών σε εταιρεία ομίλου (όχι την κεντρική) δεν αποτυπώνονταν στοιχεία προς πληρωμή.

20170502-1155-1-1904
Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Μαζικός μηδενισμός δεδομένων περιόδων] εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος '' Η εφαρμογή χρησιμοποιεί ακατάλληλο τύπο τιμής για την τρέχουσα λειτουργία''.

Πέμπτη, 27 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10919

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170310-1155-2-1060
Έντυπο Ε3
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα Ε3 στις προδιαγραφές του 2017.

20170310-1155-2-1064
Έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Προσαρμόστηκε το έντυπο Κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης στις προδιαγραφές του 2017.

20170324-1155-7-1300
function SETPROPERTY
Είναι δυνατή πλέον η αλλαγή caption σε αντικείμενο τύπου Σελίδας (Page) με τη συνάρτηση SETPROPERTY ('PANEL', 'PageName', 'CAPTION', 'NewCaption').

20170419-1155-2-1690
Κατασκευαστής στη σειρά 100
To πεδίο 'Κατασκευαστής' είναι διαθέσιμο πλέον και στη σειρά soft1 100.

20170419-2165-2-53
charts στο Fast Report
Δόθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης charts στις advanced φόρμες.

20170425-2165-2-64
Αποστολή email
Στο εξής, η αποστολή email από ALERT (EDA) γίνεται ασύγχρονα.

20170421-1155-1-1740
Διαδικασία picking
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο του παραστατικού για την ανάλυση των ειδών - παρελκομένων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161207-1155-7-4109
Σύνδεση Client-server
Κατά την αδυναμία εύρεσης server, ο client εμφάνιζε σφάλμα Access violation at address 00000000 in module 'Xplorer.exe'. Read of address 00000000
Τύπος σφάλματος: EAccessViolation


20161215-1155-7-4225
Login date σε φίλτρα ευρετηρίου
Σε κάποιες περιπτώσεις ευρετηρίων, επιτρεπόταν αλλαγή του πεδίου ημερομηνίας που είχε δηλωθεί να είναι κλειδωμένο στο σχεδιασμό.

20170209-1155-7-569
Σχεδίαση προβολής
Μετά από αλλαγή του Page11(tab ειδών) στο σχεδιασμό του παραστατικού πωλήσεων, χάλαγε η μορφοποίηση της οθόνης.

20170328-1155-1-1353
Έντυπο Ε3
Δεν πραγματοποιούνταν πράξεις επί του εντύπου Ε3, μετά από τον υπολογισμό του.

20170404-1155-1-1472
Βεβαίωση κερδών εταίρων
Δεν υπολογιζόταν η Βεβαίωση κερδών εταίρων.

20170404-1155-7-1483
Πωλήσεις κατά πελάτη
Όταν δηλωνόταν στην εκτύπωση πωλήσεις κατά πελάτη (Στατιστικές πωλήσεων) να τυπωθούν αναλυτικά στοιχεία, εμφανίζονταν γραμμές πωλήσεων ειδών σε μήνες χωρίς κίνηση.

20170410-1155-1-1587
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, που είχε ζητηθεί αναλυτική εκτύπωση προμηθειών δεν εκτυπώνονταν τα στοιχεία όλων των κανόνων.

20170410-1155-7-1599
Διαθεσιμότητα
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η προβολή "Διαθεσιμότητα" στα Είδη.

20170411-1155-1-1609
Συγχρονισμός τοπικής βάσης με προτεινόμενες Σειρές ανά χρήστη
Σε εγκατάσταση OnOff που είχε γίνει αλλαγή των προτεινόμενων σειρών παραστατικών ανά χρήστη, εμφανιζόταν σφάλμα στον συγχρονισμό της τοπικής εγκατάστασης.

20170411-1155-1-1621
Μετασχηματισμός με σετ
Στην περίπτωση μετασχηματισμού σε παραστατικό που ο τύπος του είχε παραμετροποιηθεί να γίνεται αυτόματη ανάλυση σε set ειδών εμφανιζόταν σφάλμα ole error : 80040E14. Invalid column name 'WHOUSE'.

20170411-1155-1-1627
Έντυπο παρακρατούμενου φόρου (περίοδος Φεβρουαρίου)
Στο έντυπο παρακρατούμενου φόρου της γενικής λογιστικής εμφανιζόταν λανθασμένη ημερομηνία για την περίοδο του Φεβρουαρίου: 31/01/17 αντί για 01/02/2017.

20170411-1155-7-1610
Φόρμα Πωλήσεων FastReport
Δεν συμπληρωνόταν η περιγραφή και ο κωδικός του είδους κατά την αυτόματη εκτύπωση advanced φόρμας τιμολογίου που προέκυπτε από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής.

20170412-1155-7-1633
Windows 10 build 1703
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε υπολογιστές με windows 10 build 1703 δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά του μενού επιλογών.

20170413-1155-1-1649
Κοστολόγηση παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις, σε παραμετροποίηση με όμιλο εταιρειών, η κοστολόγηση παραγωγής λάμβανε την τιμή κόστους των αναλούμενων από άλλη εταιρεία.

20170413-1155-7-1644
Κατάσταση ελέγχου εσόδων-εξόδων
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, στην εκτύπωση «Κατάσταση Ελέγχου εσόδων-εξόδων», εμφανίζονταν παραστατικά άλλης εταιρείας.

20170418-1155-7-1671
Γέφυρα ABC
Κατά την επιλογή παλαιότερης ή την καταχώρηση νέας γέφυρας ABC costing εμφανιζόταν σφάλμα: '%d AND DIMENSION=1' is not a valid integer value.

20170419-2165-1-52
Γεωγραφικά σημεία
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη φόρτωση του χάρτη των γεωγραφικών σημείων της εταιρείας.

20170420-1155-7-1720
Ειδικές συναλλαγές
Σε κάποιες περιπτώσεις, στο σχεδιασμό ευρετηρίων ειδικών συναλλαγών πελατών και προμηθευτών δεν εμφανίζονταν τα πεδία της συναλλαγής.

Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10918

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170307-1155-2-1007
Εκκρεμή αξιογράφων
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην έμμεση προβολή από πελάτη των εκκρεμών αξιογράφων του.

20170308-1155-2-1021
Έντυπο Νομικών προσώπων (Ν)
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Νομικών προσώπων (Ν) φορολογικού έτους 2016.

20170310-1155-2-1059
Κατάσταση μισθωμάτων ακινήτων Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο Κατάστασης μισθωμάτων ακινήτων Ε2.

20170328-1155-2-1364
Προγραμματισμός  πληρωμών
Στα φίλτρα του προγραμματισμού πληρωμών συμμετέχει πλέον και η λογιστική κατηγορία προμηθευτή.

20170330-1155-2-1406
Dashboard πωλήσεων
Προστέθηκε ο πωλητής γραμμής στα Dashboard πωλήσεων.

20170407-1155-2-1549
Προμήθειες Εισπραχθείσας αξίας πωλήσεων στελεχών
Σε υπολογισμό προμηθειών με κανόνα κλιμάκωσης βάσει:Εισπραχθείσας αξία πωλήσεων, λαμβάνονται υπόψιν τα παραστατικά πωλήσεων του χρονικού διαστήματος που θα ορίσει ο χρήστης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170309-1155-1-1057
Intrastat από τριγωνική συναλλαγή
Εμφανίζονται πλέον στην εκτύπωση intrastat είδη που έχουν αποσταλεί από την ΕΕ για λογαριασμό προμηθευτή τρίτης χώρας.

20170321-1155-1-1226
Συνέχεια ενέργειας CRM σε μοντέλο ομάδας εταιριών
Έγινε αλλαγή ώστε να προτείνει πάντα την εταιρεία της ενέργειας, αλλά να μπορεί να επιλέξει και άλλη εταιρεία της ομάδας.

20170324-1155-7-1303
Εγγραφές Κλεισίματος
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι εγγραφές ισολογισμού (με σειρά κλεισίματος) δεν καταχωρούνταν στην περίοδο 1000.

20170328-1155-1-1362
Qlikview
Εμφανιζόταν σφάλμα όταν γινόταν κλήση custom qlikview που δεν ήταν στο φάκελο του soft1.

20170328-1155-7-1354
Ερωτηματολόγια Softone
Οι απαντήσεις των ερωτήσεων περιορίζονται πλέον στο σετ απαντήσεων που έχει δηλωθεί.

20170328-1155-7-1358
Άρθρα έναρξης Λογιστικής
Τα άρθρα έναρξης (ανοίγματος) λογιστικής ενημέρωναν την περίοδο εισαγωγής τους και όχι την περίοδο απογραφής.

20170329-1155-1-1379
Δημιουργία πιστωτικών έκπτωσης
Σε εγκατάσταση ομίλου εταιρειών, δεν λειτουργούσε σωστά η δημιουργία παραστατικών πιστωτικών έκπτωσης.

20170329-1155-1-1386
Ταξινόμηση ερωτήσεων
Η ταξινόμηση των ερωτήσεων ενός ερωτηματολογίου διατηρεί την σειρά της αρχικής καταχώρισης.

20170329-1155-7-1387
Έξοδο με αρνητικό ποσό σε φάκελο κοστολόγησης
Είναι δυνατή πλέον η επιλογή εξόδου με αρνητική αξία στις γραμμές εξόδων των φακέλων κοστολόγησης.

20170404-1155-1-1471
Εκτύπωση προμηθειών
Σε κάποιες περιπτώσεις, στην εκτύπωση προμηθειών, δεν εμφανιζόταν στο σωστό μήνα η προμήθεια πωλητή που είχε κανόνα υπολογισμού ανά 'μήνα΄.

20170411-1155-1-1628
Company View
Δεν εμφανίζονταν οι εικόνες στην εικόνα εταιρείας (company view).

Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10917

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170407-1155-1-1570
ΤΕΑΕΑΠΑΕ - Δώρο Πάσχα
Διόρθωση ορίου ασφαλίσιμων αποδοχών ταμείου ΤΕΑΕΑΠΑΕ για το Δώρο Πάσχα.

20170407-1155-1-1571
Υπολογισμός μισθοδοσίας
Βελτιστοποίηση ελέγχου ενεργών εργαζομένων ανά εγκατάσταση κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας.

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10916

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170209-1155-2-563
Τιμολογιακή πολιτική σε φάκελο υπηρεσιών
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης σεναρίου τιμολογιακής πολιτικής σε τύπο φακέλου υπηρεσιών και εφαρμογής του, αντίστοιχα με τους τύπους πωλήσεων.

20170220-1155-7-710
ABC resolver σε παραστατικά αποσβέσεων
Προστέθηκε resolver για τον λογαριασμό λογιστικής της οριζόμενης διάσταση ABC που έχει αναλυθεί στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων.

20170305-1155-2-954
Ταμειακή ροή
Στην ταμειακή ροή αποτυπώνεται πλέον διακριτά ο τύπος αξιογράφου (επιταγή, εγγυητική και γραμμάτιο).

20170322-1155-1-1248
Ε3 xml - Πεδίο αριθμός ταυτότητας
Στο Ε3 xml το πεδίο αριθμός ταυτότητας [f_ar_taytothtas] ενημερώνεται πλέον σε όλες τις θέσεις που παίρνει τιμή το πεδίο τύπος ταυτότητας [f_typos_taytothtas].

20170329-1155-7-1374
Απαιτήσεις εντολών (ανάλυση ημιετοίμων)
Στο διάλογο της εκτύπωσης "Απαιτήσεις εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)" προστέθηκε φίλτρο για επιλογή σειρών εντολών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170216-1155-7-670
Import τιμών ειδών σε ομάδα εταιρειών
Όταν γινόταν μεταβολή εγγραφών ειδών με import script δεν ενημερώνονταν στοιχεία τα πεδία ανά εταιρεία.

20170307-1155-1-984
Φίλτρο και ομαδοποίηση σε πεδία unicode
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα και οι ομαδοποιήσεις ευρετηρίων σε πεδία τύπου unicode.

20170313-1155-1-1099
QlikView
Δεν εμφανίζονταν σωστά τα πεδία τύπου unicode, όταν στο Qlikview γινόταν σύνδεση μέσω Soft1.

20170313-1155-2-1098
Ώρα σε κλήσεις υπηρεσιών
Ενημερώνεται πλέον το πεδίο με την ώρα στις κλήσεις των φακέλων υπηρεσιών είτε με την καταχώρηση της κλήσης είτε με manual μεταβολή.

20170314-1155-7-1144
Φάκελος υπηρεσιών
Συμπληρώνεται πλέον το sn ανταλλακτικού στο παραστατικό ανταλλακτικών που προκύπτει από φάκελο υπηρεσιών.

20170327-1155-7-1326
Designer
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν αποθηκεύονται σωστά οι δηλώσεις πρόσθετων σχέσεων και πρόσθετων περιορισμών custom πίνακα στον Deigner.

20170329-1155-1-1388
Ενέργειες εργαζομένων - Σειρά ενέργειας με Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων
Όταν υπήρχε μία μόνο Σειρά ενέργειας με δηλωμένη Υποενότητα: Ενέργειες εργαζομένων, εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη Νέα εγγραφή στις ενέργειες.

20170331-1155-1-1418
Ποσότητες σε παραστατικό παραγωγής
Σε κάποιες περιπτώσεις μεταβολής παραστατικών παραγωγής όπου χρησιμοποιούνταν 2 μονάδες μέτρησης και για τα αναλούμενα και για τα παραγόμενα, γινόταν λανθασμένος υπολογισμός της ποσότητας στη 2η μονάδα.

20170331-1155-1-1422
Καρτέλα πελάτη
Σε καρτέλα πελάτη με υποκαταστήματα που ένα τους έχει οριστεί κεντρικό, εμφανιζόταν σφάλμα .

Τρίτη, 28 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10915

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170328-1155-2-1363
Α.Π.Δ. - Κ.Π.Κ 047
Προσαρμογή της Α.Π.Δ. στις προδιαγραφές του Κ.Π.Κ 047 (Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. Ε.Τ.Α.Α.- Τομέας Τ.Σ.Α.Υ. -Εφάπαξ ποσό Στέγης Υγειονομικών - ΠΑΛΑΙΟΙ / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ)

Δευτέρα, 27 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10914

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160725-1155-7-2598
Δελτίο απαλλαγής
Είναι πλέον δυνατή η μεταβολή του πεδίου Δ.Απαλλαγής σε τιμολόγιο που έχει προκύψει από μετασχηματισμό δελτίου αποστολής που δεν το είχε συμπληρωμένο.

20161012-1155-7-3303
Εκκρεμότητα Υπηρεσίας
Στους φακέλους υπηρεσιών δόθηκε η δυνατότητα επιλεκτικής άρσης εκκρεμότητας και στις γραμμές υπηρεσιών αντίστοιχα με τις γραμμές ειδών.

20170208-1155-2-541
Ανεξόφλητα παρ/κα
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής εταιρείας στην εκτύπωση ανεξόφλητων παρ/κων και στην αντίστοιχη έμμεση προβολή.

20170220-1155-7-705
Σύνθεση Σετ
Η διαγραφή είδους με σετ σε παραστατικό πώλησης προκαλεί πλέον τη διαγραφή του αντίστοιχου παραστατικού σύνθεσης.

20170317-1155-7-1201
Μεταβολή ποσοτήτων παραγωγής
Προστέθηκε παράμετρος στον τύπο παραστατικών παραγωγής για τον τρόπο μεταβολής των Α'Υλών όταν αλλάζει η ποσότητα παραγομένου με τιμές:
Καθόλου, Αυτόματα ναι, Με ερώτηση (Ναι), Με ερώτηση (Οχι).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160701-1155-7-2282
Μικτές εγγραφές ΚΒΣ & ΕΛΠ
Σε κάποιες περιπτώσεις (καταχώριση άρθρου, reupdate λογιστικής) παρουσιαζόταν διαφορετική ενημέρωση των πεδίων ISGL και ISIAS σε άρθρα λογιστικής με διαφορετικούς τύπους λογαριασμών (Μεικτός, ΕΛΠ).

20161006-1155-1-3214
Αρχειο ΥΕΚΑ Ε7
Δεν εμφανίζεται πλέον ερώτηση για το πεδίο Είδος μεταβολής στο διάλογο του E7.xml αρχείου.

20170228-1156-7-31
Ημερολόγια CRM
Αν στις παραμέτρους χρήστη->crm entries δηλώνονταν στις λεπτομέρειες τα πεδία υλικό, ποσότητα και αξία από τις γραμμές ενεργειών εμφανιζόταν σφάλμα στο προσωπικό ή το ομαδικό ημερολόγιο:Ole Error: 80040E14. Invalid column name 'ACTLINES'.

20170313-1155-1-1111
Vies (εκτυπώσεις - έντυπα)
Στις εκτυπώσεις vies καθώς και στους πίνακες παραδόσεων-αποκτήσεων που εκτελούνται ''βάσει ημερομηνίας παραστατικού'', δεν εμφανίζονται πλέον συναλλασσόμενοι, για τους οποίους δεν έχει προηγηθεί υπολογισμός intrastat στα παραστατικά.

20170321-1155-7-1218
Επισυναπτόμενα αρχεία
Σε κάποιες περιπτώσεις η προσπάθεια εμφάνισης αρχείου από τα σχετικά έγγραφα προκαλούσε την εμφάνιση του καταλόγου αρχείων.

20170322-1155-7-1265
Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εισαγωγή νέων εντύπων Γενικής Λογιστικής 'Κατάσταση οικ. στοιχείων από επιχ. δραστηριότητα Ε3' και 'Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε5'.

20170323-1155-1-1287
ΜΥΦ-Χειρόγραφο-Ειδικές Συναλλαγές
Σε αλλαγή της καθαρή αξία ΜΥΦ ή του ΦΠΑ ΜΥΦ σε καταχωρημένα παραστατικά ειδικών συναλλαγών, γινόταν λανθασμένη ενημέρωση του Flag 'Χειρόγραφο'.

20170324-1155-1-1308
Προυπολογισμοί πωλήσεων
Σε προυπολογισμούς πωλήσεων που επιλέγονταν ταυτόχρονα οι διαστάσεις Πίνακας 1 Πελατών και Πίνακας 1 ειδών εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος 'Μη επιτρεπτός συνδυασμός διαστάσεων'.

20170324-1155-7-1306
Στήλες βιβλίων
Σε εταιρείες ομάδας στους λογαριασμούς εσόδων εξόδων εμφανίζονταν οι στήλες βιβλίων όλων των εταιρειών.

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10913

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160912-1155-2-2951
Ανάπτυξη σε ευρετήρια με custom Πίνακες
Μπορούν πλέον να δηλωθούν περιορισμοί XT_ στον ενσωματωμένο designer ώστε α μπορεί να γίνει στα ευρετήρια ανάπτυξη με γραμμές με custom πίνακες.

20161101-1155-2-3585
Ενημέρωση δαπανών εμπορικού-Επιδότηση εργατικής εισφοράς
Έγινε διόρθωση της απεικόνισης Επιδότησης εργατικής εισφοράς στην εργασία [Ενημέρωση δαπανών εμπορικού].

20170201-1155-2-447
Φάκελοι κοστολόγησης
Δόθηκε η δυνατότητα επισύναψης στα σχετικά παραστατικά του φακέλου των ειδικών συναλλαγών των χρηματικών λογαριασμών.

20170214-1155-7-621
SN σε γραμμές αναλώσεων
Μπορεί πλέον να δηλωθεί σαν στήλη το SN του είδους στις γραμμές αναλώσεων των παραστατικών παραγωγής.

20170314-1155-1-1145
Έλεγχος sn σε παραστατικό πώλησης
Δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιμοποιηθεί το ίδιο SN σε παραπάνω από μία γραμμές ειδών του ίδιου παραστατικού πωλήσεων.

20170322-2165-2-49
RDC SMS provider
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα αποστολής SMS με τον SMS Provider της RDC.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160718-1155-7-2497
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας
Κατά την εκτέλεση της εργασίας [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας] διαγραφόταν η τιμή που τυχόν έχει οριστεί στο πεδίο Συνολικές εισφορές, στους Τύπους ασφαλιστικών ταμείων.

20160913-1155-7-2961
Κλείδωμα customization
Δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα με password των custom εργασιών cst.

20161025-1155-1-3487
ΑΠΔ - Β' Συμπληρωματική
Έγινε διόρθωση του αρχείου CSL01 στο πεδίο [Τύπος Α.Π.Δ.] σε περίπτωση υποβολής 2ης Συμπληρωματικής Α.Π.Δ.

20161124-1155-7-3940
Application server
Σε cloud εγκατάσταση application server δεν διαγράφονταν οι ανενεργοί χρήστες.

20170213-1155-1-613
Εκτύπωση ομάδων
Σε κάποια ευρετήρια με ομαδοποιήσεις δεν εκτυπώνονταν σωστά οι ομάδες.

20170221-1155-7-729
Διαγραφή αναφορών στον πίνακα Εγγυοδοσία\Παρελκόμενα
Κατά τη διαγραφή ενός είδους διαγράφονται οι αναφορές του ως είδος εγγυοδοσίας σε άλλα είδη.

20170306-1155-1-961
Καταχώριση νέου πελάτη από ΓΓΠΣ
Κατά τη καταχώριση νέου πελάτη από τη σχετική εργασία-στοιχεία ΓΓΠΣ εμφανιζόταν σφάλμα 'OLE ERROR 80040E57.String or binary data would be truncated' σε κάποιες περιπτώσεις μεγάλων επωνυμιών.

20170310-1155-1-1074
Τιμή τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε σωστά η ενημέρωση της τιμής είδους σε παραστατικό πώλησης που είχε δηλωθεί να χρησιμοποιεί την τιμή της τελευταίας κίνησης πώλησης του πελάτη.

20170310-1155-7-1085
Ενημέρωση εσόδων-εξόδων
Κατά την ενημέρωση εσόδων εξόδων σε εταιρεία ομάδας η οποία έχει λιγότερους ΑΧ από την κεντρική, εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν μπορεί να γίνει Καταχώριση Νέας Εγγραφής.Δεν υπάρχει το πεδίο "Α.Χ.".

20170313-1155-7-1112
Άρθρο 39Β - Αντιστοίχιση
Στην περίπτωση manual αντιστοίχισης ταμειακών παραστατικών με τιμολόγια, η εργασία AcnCloseVat, δημιουργούσε άρθρα λογιστικής που διπλασιαζόταν η αξία της είσπραξης.

20170315-1155-1-1154
Μισθοδοσία-Φόρμες εκτύπωσης
Στις φόρμες εκτύπωσης μισθοδοσίας ο πίνακας Employee δεν συνδεόταν σωστά με τον πίνακα PRSN.

20170322-1155-1-1254
Αρχείο Οριστικής ΦΜΥ - Oracle
Σε βάση Oracle, κατά την εκτέλεση του Αρχείου οριστικής ΦΜΥ και της εκτύπωσης Κατάσταση ελέγχου ΦΜΥ εμφανιζόταν σφάλμα [Format 'SELECT CASE WHEN X.TCODE NOT ' invalid or incompatible with argument].