Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10741. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10741. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10741

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160715-1155-2-2462
Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Ιουνίου
Η περιοδική δήλωση ΦΠΑ 2ου τριμήνου στα Β΄ κατηγορίας βιβλία και μηνός Ιουνίου στα Γ' κατηγορίας βιβλία υπολογίζεται πλέον με 23% & 16% ώστε να αποτυπώνει τις διαφορές του ΦΠΑ στον κωδικό 422 με βάσει τις αλλαγές ΦΠΑ.

20160715-1155-7-2465
Σήμανση εργασιών - Φάκελοι Υπηρεσιών
Ενεργοποιήθηκε η σήμανση εργασιών και για τους φακέλους υπηρεσιών.

20160719-1155-7-2522
Αλλαγή ποσοστών Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ
Έγινε προσαρμογή ποσοστών του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης του ΤΑΙΣΥΤ καθώς και του ανώτατου ορίου αποδοχών βάσει του Ν.4387/2016

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100506-1155-1-505
Κλείδωμα ΑΠΔ
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά το κλείδωμα στην ενότητα ΑΠΔ.

20160701-1155-7-2278
CRM
Σε παραμετροποίηση τύπου ενέργειας να προτείνεται ότι αφορά lead πώλησης, προτεινόταν ότι αφορά σε απόκριση καμπάνιας marketing και αντίστροφα.

20160707-1155-7-2360
Εικόνα από URL
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη σύνδεση εικόνας μέσω url στο αρχείο ειδών.

20160712-1155-7-2410
Ισοτιμία συναλλασσομένου FINPAYTERMS σε παραστατικό από μετασχηματισμό.
Το πιστωτικό παραστατικό που προέκυπτε από παραστατικό πώλησης σε νόμισμα είχε λάθος ισοτιμία αντιστοίχισης, όταν στον πελάτη ήταν ορισμένο "Αντιστοίχιση σε νόμισμα συναλλαγής: Όχι".

20160713-1155-7-2434
Φ2 Μεταφορά Πιστωτικού Υπολοίπου
Πραγματοποιείται πλέον η μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου από το προηγούμενο τρίμηνο.

20160714-1155-7-2451
Παραστατικά Εσόδων Εξόδων με copy from buffer
Άν οριζόταν ο πρώτος ΑΧ ως ανενεργός, τότε δεν ενημερώνονταν οι κινήσεις λογαριασμών κατά την καταχώρηση παραστατικών εσόδων εξόδων μέσω copy from buffer.

20160715-1155-1-2479
Κωδικός νέας παρτίδας σε παραστατικά παραγωγής
Σε μεταβολή προδιαγραφής σε καταχωρημένο παραστατικό παραγωγής διαγράφεται πλέον ο κωδικός παρτίδας του παραγόμενου.

20160715-1155-7-2475
Χαρακτηριστικά είδους στη γραμμή παραστατικού
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα στη μεταβολή της ποσότητας ανά χαρακτηριστικό στη γραμμή παραστατικού πώλησης.

20160715-1156-7-145
Μεταφορά παρτίδας από εντολή
Ενημερώνεται πλέον σωστά η παρτίδα στο παραστατικό παραγωγής που προκύπτει από το μετασχηματισμό εντολής παραγωγής.

20160719-1155-1-2528
ΤΑΙΣΥΤ - Ανώτατο όριο εισφορών
Έγινε διόρθωση ανώτατου ορίου ασφαλιστικών αποδοχών βάσει αναρτημένου πίνακα στο ταμείο ΤΑΙΣΥΤ.

20160720-1155-1-2534
Φ2-Λάθος τεκμαρτός υπολογισμός
Διορθώθηκε ο τεκμαρτός υπολογισμός 24% ΦΠΑ.