Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11031. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11031. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11031

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20150102-1155-1-5
Ενημέρωση ΜΥΦ από Έσοδα-Έξοδα
Μπορούν και μεταβάλλονται πλέον τα στοιχεία ΜΥΦ, παραστατικών εσόδων ή εξόδων τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσω γέφυρας.

20180130-1155-2-662
Ζ φορολογικού μηχανισμού Β από outprocess
Προστέθηκε δυνατότητα έκδοσης Ζ για φορολογικό μηχανισμό τύπου β από outprocess.

20180312-1155-7-1640
Ταξινόμηση γραμμών εντολών παραγωγής
Στις γραμμές εντολών παραγωγής η ταξινόμηση δεν γίνεται πλέον βάσει κωδικού είδους.

20180315-1155-7-1754
Νέα φίλτρα σε στατιστικές εκτυπώσεις
Στις στατιστικές εκτυπώσεις αγορών / πωλήσεων, προστέθηκαν η εμπορική & η λογιστική κατηγορία του συναλλασσόμενου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20130311-1155-1-1172
Ακύρωση άρθρων αναμόρφωσης
Πραγματοποιείται πλέον ''ακύρωση άρθρων αναμόρφωσης'', εάν έχει επιλεχθεί ''αυτόματη αναμόρφωση'' στις παραμέτρους της λογιστικής.

20170328-1155-7-1347
39B - Ενταγμένη είσπραξη-πληρωμή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν υπό προϋποθέσεις κατά την συμπλήρωση του πεδίου '' Άρθρο 39β Φ.Π.Α'' σε άρθρα λογιστικής.

20171026-1155-7-4630
Χρήση BARCODE και είδη εγγυοδοσίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή είδους εγγυοδοσίας σε παραστατικό πώλησης με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Χρήση BarCode''.

20171027-1155-1-4665
Redirection πεδίων Σύμβασης
Στη προβολή των Συμβάσεων τα πεδία Συναλλασσόμενος Τιμολόγησης και Υποκατάστημα Τιμολόγησης έκαναν λάθος Redirection.

20171222-1155-7-5645
Φίλτρα - εξαίρεση - ομαδοποίηση
Διορθώθηκε στα ευρετήρια η δυνατότητα ''Φίλτρο, Φίλτρο Εξαίρεσης, Ομαδοποίηση''.

20180105-1155-1-128
Collation σε κείμενα παραστατικών
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν λάθος το collation σε κείμενα παραστατικών.

20180105-1155-7-145
Αποτελέσματα πιστωτικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα ''Αποτελέσματα πιστωτικών'' κατά το refresh ευρετηρίου.

20180115-1155-1-273
Παρτίδες - Τρόπος Ανάλωσης από χρήστη
Σε παραστατικό πώλησης με παρτίδες και τρόπο ανάλωσης ''από χρήστη'' και "πλασματικό > 0" δεν εμφάνιζε τις διαθέσιμες παρτίδες.

20180117-1155-1-344
Καταχώριση Δωροεπιταγής
Κατά την καταχώρηση νέας δωροεπιταγής, δεν γινόταν έλεγχος των υποχρεωτικών πεδίων.

20180129-1155-7-606
Εκπτώσεις στη στατιστική πωλήσεων
Στη στατιστική πωλήσεων δεν εμφανίζονταν σωστά τα ποσοστά εκπτώσεων γραμμών όταν υπήρχαν και εκπτώσεις συνόλων.

20180131-1155-7-683
X.WARNING
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την κλήση της X.WARNING με παράμετρο αριθμητικό πεδίο.

20180201-1155-1-734
Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Καταγγελία σύμβασης αορίστου χρόνου σταματούσε η διαδικασία στην συμπλήρωση κωδικών και εμφάνιζε σφάλμα.

20180207-1155-7-887
Φίλτρο σε ετικέτα advanced
Σε φόρμα εκτύπωσης <ετικέτα advanced> δεν λάμβανε υπόψιν φίλτρο που είχε οριστεί στην κύρια band.

20180214-1155-7-1061
Συναρτήσεις πελατών
Διορθώθηκε σε σχεδιασμό ευρετηρίου η ''εκτέλεση'' των εντολών (CusNetTurnover, CusChequeBalanceDate, CusBalance) ως SQL εντολή.

20180223-1155-1-1276
Προηγούμενο υπόλοιπο Πελάτη στη φόρμα
Σε ομίλους εταιρειών, κατά την εκτύπωση παραστατικού, δεν ενημερωνόταν σωστά το ''προηγούμενο υπόλοιπο πελάτη''.

20180227-1155-7-1338
Αντιστοιχίσεις παραστατικών
Κατά την αντιστοίχιση παραστατικών με την εντολή X.CALLPUBLISHED('ProgLibIntf.ModuleCommand', X.MODULE, 1035,'...') δεν γινόταν σωστή αντιστοίχιση παραστατικών.

20180301-1155-1-1409
Ανενεργό χαρακτηριστικό
Δεν εμφανίζονται πλέον τα ανενεργά (απ' τον πίνακα των χαρακτηριστικών) χαρακτηριστικά των ειδών σε εκτυπώσεις.

20180309-1155-7-1625
Import script
Δεν εκτελούνταν import script από windows scheduler.

20180316-1155-7-1775
Ακύρωση FIFO αντιστοιχίσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας <Ακύρωση Fifo αντιστοίχιση>.

20180316-1155-7-1778
Αντιστοιχισθέντα παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα στην εκτύπωση ''Αντιστοιχισθέντα παραστατικά'', που εμφανιζόταν εφόσον είχε προστεθεί στήλη με το υπόλοιπο πελάτη.

20180319-1155-1-1827
Α.Χ. παρ/κού παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής συμπληρώνεται πλέον ο Α.Χ της προδιαγραφής εφόσον υπάρχει.

20180319-1155-7-1815
Ισοζύγιο χαρακτηριστικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις εκτυπώσεις Ισοζύγιο & καρτέλες χαρακτηριστικών.

20180320-1155-1-1859
Παραστατικά αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις στο άνοιγμα κάποιου object.

20180321-1155-1-1892
Μεταβολή δεδομένων περιόδου - Ομάδες εταιρειών
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Μεταβολή δεδομένων περιόδου'', προτεινόταν ως περίοδος μεταβολής η περίοδος της login εταιρείας.

20180322-1155-7-1929
Nέο UI - Καρτέλα Αξιογράφων
Διορθώθηκε σφάλμα στο νέο UI, στις καρτέλες αξιογράφων, που εμφανιζόταν όταν γινόταν επιλογή ''εκτύπωση κατά''.

20180323-1155-1-1952
Αρχεία XML ΥΕΚΑ
Διορθώθηκε το μήκος του πεδίου [Ημερομηνία] στις εργασίες των αρχείων XML ΥΕΚΑ.

20180326-1155-1-1993
Αρχείο πληρωμών SEPA (ISO 20022)
Στην εργασία δημιουργίας XML αρχείου SEPA, το πεδίο Α/Α έχει προτεινόμενη τιμή 001.

20180326-1155-7-1991
REST Interface
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσε το REST interface.