Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.508.10334

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120627-1155-2-1321
Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Στα έντυπα Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής εμφανίζεται ο αύξων αριθμός της ιδιοκτησίας.

20120627-1155-2-1322
Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής
Στα έντυπα Προυπολογιστικό - Απολογιστικό κόστος οικοδομής, η στήλη ''παρακολουθήματα'' κάνει αναδίπλωση.

20120629-1155-2-1355
Εντυπο Ε3
Στο έντυπο Ε3 στα Β' κατηγορίας, εάν το 145 είναι μεγαλύτερο του 571, τότε η διαφορά τους αποτυπώνεται στο 346 + ή - τα υπόλοιπα πεδία του πίνακα Ζ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120702-1155-1-1372
Καθυστερήσεις συγχρονισμού off line
Κατά τη διάρκεια του συγχρονισμού της offline βάσης της τοπικής εγκατάστασης παρατηρούνταν μεγάλες καθυστερήσεις.

Τρίτη, 26 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10333

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120613-1155-7-1185
Σφάλμα σε συγχρονισμό τοπικής βάσης
Διορθώθηκαν σφάλματα στο συγχρονισμό της τοπικής βάσης για off-line λειτουργία, σχετικά με τη σύνδεση client-server και την έκδοση της βάσης.

20120622-1155-1-1270
Λεκτικά αντί των δεδομένων σε Φόρμα WORD
Σε φορμα word για εισπράξεις αντί να τυπωνει τα δεδομένα, τύπωνε τα λεκτικά των πεδιων.

20120626-1155-2-1300
Φύση συναλλαγής και τρόπος αποστολής intrastat στην ακύρωση με αντιλογισμό
Αντιγράφονται πλέον τα πεδία Φύση συναλλαγής και Τρόπος αποστολής intrastat στο ακυρωτικό παραστατικό που προκύπτει κατά την ακύρωση με αντιλογισμό.

20120608-1155-7-1133
Pbxmonitor/Αναγνώριση-Interface not supported
To pbx monitor ύστερα από κάποιο διάστημα αποτύχαινε να κάνει αναγνώριση κλήσεων και εμφάνιζε μήνυμα "Interface not supported".

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10332

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111014-1155-2-1097
Εκτύπωση Ε3 σε χαρτί Α3
Μπορεί να εκτυπωθεί το Ε3 σε χαρτί Α3 (μπροστά -πίσω).

20120611-1155-7-1158
Eκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών με διαχωρισμό καταβαλόμενων και μη
Προστέθηκε εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών που διαχωρίζει τους μισθούς που καταβλήθηκαν και αυτούς που δεν καταβλήθηκαν (λόγω αδυναμίας,πτώχευσης κ.ο.κ.).
Θα πρέπει να προστεθούν οι νέες φόρμες αποδοχών (1010,1013,1014) απο την κοινή περιοχή.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20120524-1155-1-980
Διπλή διαχωριστική σε φόρμες office
Κατά την εκτύπωση απόδειξης πληρωμής & είσπραξης σε word ή excel με φόρμα που περιείχε διπλή διαχωριστική γραμμή(παύλες), παρουσιαζόταν σφάλμα ole error 800A03EC, και η εκτύπωση δεν ολοκληρωνόταν.

20120608-1155-7-1139
Εκτύπωση φόρμας σε word
Σε εκτύπωση με φόρμα word σε XP, και παραστατικά που έχουν περισσότερες από μία γραμμές, τυπωνόταν μόνο η πρώτη γραμμή και στην συνέχεια τα λεκτικά των στηλών.

20120612-1155-7-1166
OnOff: Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Διορθώθηκε σφάλμα κατά το συγχρονισμό τοπικής εγκατάστασης.

20120619-1155-1-1226
Azure: Σφάλμα στη δημιουργία εξωτερικών αρχείων λογιστικής
Σε περιβάλλον azure, η δημιουργία εξωτερικών αρχείων λογιστικής, εμφάνιζε σφάλμα: "δεν έχετε συμπληρώσει τα παρακάτω πεδία: ενότητες όνομα αρχείου".

20120620-1155-1-1236
Λάθος αποτύπωση τοπικού νομίσματος σε άρθρο
Το άρθρο που προέκυπτε από το παραστατικό κλεισίματος φακέλου εισαγωγών, αποτύπωνε λάθος τοπικό νόμισμα.

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10331

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120607-1155-7-1113
Αρχείο Εθνικής Τράπεζας
Προσαρμόστηκε το αρχείο μισθοδοσίας για την Εθνική Τράπεζα στις τρέχουσες προδιαγραφές.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120607-1155-1-1118
Ημερομηνίες διακανονισμού στον μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών
Στο μαζικό μετασχηματισμό παραστατικών, οι ημερομηνίες διακανονισμού υπολογίζονταν βάσει της ημερομηνίας του αρχικού και οχι της ημερομηνίας του νέου παραστατικού.

20120608-1155-1-1138
Γέφυρες λογιστικής
Λάθος αποτύπωση ΦΠΑ σε γέφυρες λογιστικής σε Azure.
Δεν έβλεπε την αλλαγή στον πίνακα του ΦΠΑ.

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2012

Εκδοση 312.508.10330

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120514-1155-7-870
Πρόβλημα Εκτύπωσης (FIELD '' HAS NO DATASET)
Οταν είχαν δηλωθεί στο σχεδιασμό εκτύπωσης περισσότερα από 6 τοπικά πεδία sql field, εμφανιζόταν error: FIELD '' HAS NO DATASET

20120521-1155-1-944
Ιστορικό πωλήσεων-αγορών υπηρεσιών
Δεν λειτουργούσε και εμφάνιζε σφάλμα access violation.

20120525-1155-7-1019
Συγχρονισμός offline βάσης
Οταν γινόταν συγχρονισμός από την κεντρική βάση εμφάνιζε σφάλμα. 

Τετάρτη, 30 Μαΐου 2012

Εκδοση 312.508.10329

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120523-1155-2-963
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Στα έντυπα Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στις επιμέρους ιδιοκτησίες του έργου ότι το διαμέρισμα είναι ''αντιπαροχή'', τότε αποτυπώνεται χωρίς παρονομαστή, και αναφέρει "κτίσματα".

20120523-1155-2-964
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Στα έντυπα Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής δεν εμφανίζεται το κλάσμα στα ποσοστά συμμετοχής του οικοπέδου, εάν δεν υπάρχει επιμέρους ιδιοκτησία.

20120523-1155-2-965
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Στα έντυπα Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής τα γενικά σύνολα εμφανίζονται με μορφή κλάσματος.

20120525-1155-2-999
Απολογιστικό - Προϋπολογιστικό κόστος Οικοδομής
Τα ποσοστά των επί μέρους ιδιοκτησιών αποτυπώνονται πάντα με 2 δεκαδικά.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120502-1155-1-739
Εντυπο Ε3 Β' κατηγορίας
Δεν γινόταν πράξη στον πίνακα ΣΤ' στην δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε3 στο πεδίο 521 εάν προερχόταν από υπολογισμό.

20120524-1155-1-985
Νέος λογαριασμός σε άρθρο αναλυτικής
Όταν γινόταν εισαγωγή νέας γραμμής σε μεταβολή άρθρου αναλυτικής που προέρχεται από γενική λογιστική δεν ενημερωνόταν το πεδίο 'ACNTRN.ACNTSEC', με αποτέλεσμα να μην αποτυπωνονται σωστά τα Φύλλα Μερισμού.

20120528-1155-1-1016
Ιστορικό πωλήσεων & αγορών υπηρεσιών
Δεν λειτουργούσε το ιστορικό πωλήσεων & αγορών υπηρεσιών.

20120529-1155-1-1024
Εκτύπωση φόρμας με εικόνα ενότητας
Φόρμα η οποία είχε εικόνα ενότητας στο header και στο footer, δεν εκτύπωνε τα δεδομένα της φόρμας, παρά μόνο την εικόνα, εκτός και αν η εικόνα δεν καταλάμβανε την πρώτη γραμμή της ενότητας.

Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Εκδοση 312.508.10327

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20060720-1155-2-1211
Μικτή αξία στη γραμμή αγορών
Προστέθηκε και στα παραστατικά αγοράς το πεδίο που υπάρχει στα παραστατικά πώλησης.

20110923-1155-2-950
On/Off σε συνεργασία με azure
Λειτουργία on/off σε περιβάλλον azure.

20120403-1155-2-468
Online υπολογισμός τελευταίας τιμής αγοράς
Σε βάση με επιλεγμένο τον online υπολογισμο τιμής και μέθοδο αποτίμησης τελευταίας τιμής αγοράς, η καταχώριση Δελτίου Αποστολής-Τιμολόγιου Αγοράς για είδος με πολλές κινήσεις, καθυστερούσε υπερβολικά.

20120427-1155-2-721
Νεο email - Παραλήπτες
Εγινε αλλαγή της συμπεριφοράς του προγράμματος, ώστε κατα την επιλογή Πελάτη, Υποκ. πελάτη, προσώπου πελάτη, να συμπληρώνεται το πεδίο 'Προς' μόνο αν είναι κενό.

20120503-2165-2-49
"Μεταβολή σε άλλη χρήση" στα επιχειρησιακά παραστατικά
Προστέθηκε η παράμετρος UPDFISCPRD η οποία με τιμή 1 επιτρέπει τη μεταβολή παραστατικών σε άλλη χρήση.

20120504-2165-2-50
Παράμετρος SELRECS
Σε browser με ανάπτυξη γραμμών η παράμετρος SELRECS επιστρέφει και τα id των γραμμών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20111122-1155-1-1249
ΕΦΚ και fifo Παρτίδες
Σε περίπτωση όπου στον τύπο του παραστατικού είχε δηλωθεί "fifo αυτόματη", με 2 είδη με Ε.Φ.Κ στο παραστατικό και έκπτωση 1 στις γραμμές και στα 2 είδη, τότε άλλαζε η συνολική αξία του παραστατικού μετά την καταχώρηση.

20111130-1155-1-1296
Λάθος αξίες συνόλων κατά τη μεταβολή παραστικού
Εγινε αλλαγή, ώστε όταν μιά εγγραφή είναι σε κατάσταση μεταβολής, να μην μπορεί να εκτυπωθεί.

20120327-1155-7-417
Input ποσότητας ειδών σε παραστατικά πώλησης
Σε πολλαπλή επιλογή ειδών σε παραστατικό πώλησης με input, εμφανιζόταν error, όταν δεν υπήρχε διαθέσιμο υπόλοιπο.

20120405-1155-7-513
Ημερομηνία εξόφλησης παραστατικών
Επιτρέπεται η αυτόματη εξόφληση παραστατικών σε μεταγενέστερη ημερομηνία από αυτή του τιμολογίου.
20120410-1155-7-541
Εντολή σε Παραγωγή (ΣΕ ORACLE)
Σε βάση Oracle, όταν από μία εντολή παραγωγής δημιουργούσαμε παραστατικά παραγωγής, τότε δεν μπορούσε να γίνει προβολή της εντολής, ούτε και μεταβολή του παραστατικού παραγωγής.

20120423-1155-1-634
Ειδ. Συναλλαγές Πιστωτων
Σε καταχώριση παραστατικού ειδικών συναλλαγών πιστωτών με γέφυρα Εσόδων-Εξόδων με online ενημέρωση, διορθώθηκε να προβάλεται σωστά το παραστατικό όταν επιλέξουμε Σχετικές εργασίες/Αντιστοίχιση με Εσοδα-Εξοδα.

20120427-1155-1-716
Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ όταν το υπόλοιπο <=των ορίων
Όταν το υπόλοιπο ήταν μέσα στα όρια, στα προς αποστολή έφερνε όλη την ποσότητα του υπολοίπου.

20120504-1155-7-762
Access violation σε εργασία της μισθοδοσίας
Όταν γινόταν μεταβολή σε detail πίνακα των εργαζόμενων στο δεξί κλικ (εκτέλεση εργασίας απο ευρετήριο εργαζομένων) εμφανιζόταν access violation.20120510-1155-1-835
Σφάλμα Invalid column name 'SOTYPE'
Αν η έκδοση ήταν προγενέστερη της 311.499 τότε εμφανιζόταν σφάλμα Invalid column name 'SOTYPE' αντί του μηνύματος για συγχρονισμό σε 311.499.

Τετάρτη, 25 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10326

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120424-2165-2-43
CallPubllished funtion ModuleIntfGetValueToFile
Προστέθηκε η function ModuleIntfGetValueToFile η οποία επιτρέπει το περιέχομενο ενός blob πεδίου να εξαχθεί σε αρχείο.
GetValueToFile(DataSetHandle, FieldName, FileName).


20120320-1155-2-347
Νέο έντυπο Ε3
Υποστηρίζεται το έντυπο Ε3 του 2012.

20120320-1155-2-348
Νέο έντυπο Ε5
Υποστηρίζεται το έντυπο Ε5 του 2012.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120322-1155-1-379
Εκτύπωση παραστατικού σε email -pdf
Κατά την εκτύπωση παραστατικού σε email με μορφοποίηση pdf. και φόρμα σε xls, το αρχείο που περιέχει το email είχε κατάληξη xls και όχι pdf.

20120323-1155-1-394
Ημερομηνία σε παραστατικά μετά τη δημιουργία νέου υποκαταστήματος
Εφόσον γινόταν εισαγωγή νέου υποκατάστηματος σε υπάρχουσα εταιρία, και login εκ νέου στο νέο υποκατάστημα, η ημερομηνία πρότασης στα παραστατικά πωλήσεων ήταν η 31/12/1899.

20120409-1155-1-528
Πεδία στα "Υπόλοιπα ανά ΑΧ"
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα ανά ΑΧ, αν από το σχεδιασμό της είχε γίνει προσθήκη κάποιου πεδίου από τον MTREXTRA και MTRDATA, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση".

20120409-1155-1-533
Aρχείο ΤΣΜΕΔΕ
Στο αρχείο ΤΣΜΕΔΕ που εξάγεται από την εφαρμογή σε περίπτωση που υπήρχε εγγραφή με ένδειξη τύπου 7 συμψηφιστική εγγραφή ενώ ενημερωνόταν σωστά το αρνητικό πρόσημο δεν γινόταν αφαίρεση των ποσών στα σύνολα.


20120411-1155-1-555
Εκτύπωση ανεξόφλητων και αριθμοδείκτες
Αν κατά την αντιστοίχιση παραστατικών γινόταν αλλαγή της τιμής "εξαιρείται από τους αριθμοδείκτες", τότε η εκτύπωση ανεξόφλητα παρ/κα εμφάνιζε λανθασμένη ανεξόφλητη αξία.

20120419-1155-7-599
Λάθη αντιστοιχίσεων
Aν σε αντιστοιχισμένες κινήσεις γινόταν μεταβολή της αξίας ή της ημερομηνίας του παραστατικού κάλυψης δεν ενημερώνονταν τα πεδία opntamnt και isclose.

20120423-1155-1-644
Παραστατικά προς αντιστοίχιση
Μετά από διαγραφή αντιστοιχίσεων εμβάσματος, τα αντιστοιχισμένα παραστατικά φαινόταν να έχουν κλείσει.

20120423-1155-7-641
Eμβασμα με πολλές αντιστοιχίσεις
Σε έμβασμα που είχαν γίνει πολλές αντιστοιχίσεις, η διαγραφή της μιας, διέγραφε και τις υπόλοιπες.

20120424-1155-1-662
Υποκαταστήματα στην πρόταση εξυπηρέτησης
Δεν εμφανιζόταν το φίλτρο "υποκαταστήματα".
σε δεξί κλικ επί των παραστατικών της πρότασης εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10325


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120409-2165-2-39
function για σχετικά έγγραφα
1.Προστέθηκε function με την οποία γίνεται upload στο Azure αρχείου που βρίσκεται σε φυσικό δίσκο. Η function αυτή
α.παίρνει ως παράμετρο το filename
β.καταχωρεί στο αρχείο των εγγράφων νέα εγγραφή
γ.κάνει upload το αρχείο στο Azure.
δ.ενημερώνει το URL του αρχείου που καταχωρήθηκε με τη διεύθυνση
που βρίσκεται στο Azure.
Η function αυτή μας επιστρέφει το Url στο Azure. πχ. X.PUTFILE("C:\\filename.txt")
2.Προστέθηκε function με την οποία μπορούμε να καλέσουμε html link. Η function αυτή παίρνει παραμέτρους το url και το caption και επιστρέφει string. πχ. href("http://www.in.gr", "in").


20120410-1155-2-545
Πρόγραμμα ΟΑΕΔ - Υπολογισμός μετά την δημοσίευση της νέας ΕΓΣΣΕ
Για την κάλυψη της ανάγκης θα γίνεται χρήση του μισθολογικού στοιχείου 2087 - Ανώτατο όριο αποδ. επιδό/σης (Μισθός/Ημερομίσθιο). Ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει το πεδίο σε περίπτωση που ως βάση υπολογισμού θέλει τον μισθό ή το ημερομίσθιο της ΕΓΣΣΕ, που ίσχυε μέχρι τις 13/02/2012. Αν το πεδίο μείνει κενό, τότε βάση υπολογισμού θεωρείτε η εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ. Απαιτείται να εκτελεστεί η εργασία [Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας]

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120321-1155-1-376
Δημιουργία τοπικής εγκατάστασης
Δεν λειτουργούσε σωστά η εργασία δημιουργίας της offline τοπικής εγκατάστασης.

20120323-1155-1-399
Δικαιώματα χρηστών σε Offline περιβάλλον.
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα δικαιώματα χρηστών σε Offline περιβάλλον.

20120323-1155-1-402
Λάθος στις αντιστοιχίσεις αν γίνουν από εμβάσματα
Αν από εμβάσματα γινόταν αντιστοίχιση τιμολογίων και στη συνέχεια ξανά αντιστοίχιση και <διαγραφή αντιστοιχίσεων>, τότε αποτύχαινε η διαγραφή αντιστοιχισεων και παρέμενε η αξία που είχε αντιστοιχισθεί ως "αντιστοιχισμένη".

20120330-1155-1-445
Menu στο client offline.
Σε εισαγωγή στον client απευθείας με offline δεν εμφάνιζε σωστό menu.

20120402-1155-1-451
Κανόνας ροής από πώληση σε παραγωγή
Σε κανόνα ροή από παραστατικο πωλησης σε εντολή παραγωγής εμφάνιζε το μήνυμα dataset not in edit or insert mode.

20120403-1155-1-466
Azure: Αλλαγές των φορμών εκτύπωσης.
Σε Azure δεν αποθηκεύονταν οι αλλαγές των φορμών εκτύπωσης.

20120406-1155-1-523
Email import - διεύθυνση "από"
Εάν σε import ενός email άλλαζε ο χειριστής, τότε άλλαζε και η διεύθυνση "από" και προτεινόταν το email του χειριστή.

20120417-1155-1-575
Γέφυρα λογιστικής στα Παραστατικά σύνθεσης
Εμφανίζονται πλέον μόνο τα πεδία των γραμμών των παραστατικών σύνθεσης.

Παρασκευή, 6 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10324

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120406-1155-7-517
NVL Error
Διορθώθηκε σφάλμα που επηρρέαζε όλα τα ευρετήρια-script που έκαναν χρήση της συνάρτησης NVL.

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10323

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120327-1155-2-416
Ηλεκτρονική Αποστολή εντύπων
Βελτιώθηκε ο μηχανισμός ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων (χρήση xml αρχείου).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120313-1155-1-283
Script error σε έντυπα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εμφάνιση περιοδικής ΦΠΑ προηγούμενων ετών. Διορθώθηκε με το αρχείο Opt.XAD.

20120327-1155-1-411
Custom προβολή έργων
Διορθώθηκε το error 'Invalid column name LoginDate' που εμφανιζόταν μετά από αποθήκευση προβολής έργων.

20120328-1155-1-429
Υπολογισμός "Εως ημερομηνία" στα Υπόλοιπα ανα Α.Χ.
Στην εκτυπωση Υπόλοιπα ανα Α.Χ.", λαμβανόταν υπόψη μόνο ο μήνας από το πεδίο "εως ημερομηνια" αντί της ημερομηνίας.

20120402-1155-7-449
Μετασχηματισμός Πώλησης σε Αγορά
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης (παραγγελία) σε παραστατικό αγοράς (παραγγελία) εμφανιζόταν σφάλμα Access violation.

20120403-1155-1-461
Λάθος ΑΦΜ στο έντυπο Φ2
Κατά την ηλεκτρονική αποστολή περιοδικης δήλωσης Φ.Π.Α, αντί για τον κωδικό ΑΦΜ της εταιρίας (104), εμφανιζόταν ο τίτλος.

Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Εκδοση 312.508.10322

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20111207-1155-2-1320
Προϋπηρεσία στην Κατάσταση Ωρών Εργασίας
Προστέθηκε φιλτρο-επιλογέας για την Προυπηρεσία στην Κατασταση Ωρών Εργασίας της Μισθοδοσίας.

20120302-1155-2-244
XML για Οχήματα στο Taxis
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας Αρχείου XML για Οχήματα και αποστολής στο Taxis.

20120319-1155-2-338
Φίλτρο "Μόνο είδη που κινήθηκαν ή έχουν υπόλοιπο"
Προστέθηκε το φίλτρο "Μόνο είδη που κινήθηκαν ή έχουν υπόλοιπο" στις εκτυπώσεις "Μηνιαία κατάσταση αποθήκης" - "Μηνιαία κατάσταση κωδικών συσχέτισης".

20120323-1155-1-384
Υπολογισμός πεδίου ΤιμήΜΜ1
Ο υπολογισμός του πεδίου τιμήΜΜ1 στις στήλες γραμμών υπολογίζεται πάντα, βάσει του τύπου αξία γραμμής / ποσ1, ανεξάρτητα πλέον της ύπαρξης αυστηρής σχέσης μεταξύ ΜΜπώλησης και ΜΜ1.

20120326-1155-2-408
Φίλτρο στη "Μηνιαία κατάσταση αποθήκης ανά Α.Χ." & "Μηνιαία κατάσταση κωδικών συσχέτισης ανά Α.Χ."
Προστέθηκε το φίλτρο "Μόνο είδη που κινήθηκαν ή έχουν υπόλοιπο" στις εκτυπώσεις "Μηνιαία κατάσταση αποθήκης ανά Α.Χ." - "Μηνιαία κατάσταση κωδικών συσχέτισης ανά Α.Χ.".

20120328-1155-2-423
Αυτόματη αλλαγή μισθού ΕΣΣΕ
Αυτόματη αλλαγή μισθού ΕΣΣΕ ανεξάρτητα από την επιλεγμένη ειδικότητα (Κάτω & Άνω των 25 ετών)

20120328-1155-2-424
Προσαρμογή στον νέο ΟΣΥΚ
Προσαρμογή της εφαρμογης στον νέο ΟΣΥΚ. Νέα κατάταξη επαγγελμάτων σε ΒΑΡΕΑ - ΑΝΘΥΓΕΙΙΝΑ.

20120328-1155-2-428
Προσωρινή δήλωση με έκτακτη εισφορά
Νέα προσωρινή δήλωση με προσθήκη της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120319-1155-1-337
Καταχώρηση παραστατικών εσόδων
Κατά την καταχώριση παραστατικού εσόδου με ανάλυση ποσού σε 2 ΜΣΚΚ ενός λογαριασμού, εμφάνιζε μήνυμα ότι υπάρχει διαφορά στην αξία των γραμμών και στην συνολική και δεν γινόταν η καταχώριση της εγγραφής.

20120322-1155-1-380
Εκτύπωση παραστατικού σε mail
Κατά την επιλογή εκτύπωσης παραστατικού σε mail με δεξί κλικ επι του ευρετηρίου εμφαιζόταν σφάλμα ole error: 80040E14. Incorrect syntax near '='

20120322-1155-1-381
Μητρώο μη φυσικών προσώπων
Σε Azure, στο Μητρώο μη φυσικών προσώπων εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα ότι πρέπει να υπάρχει ενεργοποιημένη σύμβαση νέων εκδόσεων.

20120323-1155-1-385
Στατιστική πωλήσεων και pivot
Στη στατιστική πωλήσεων, η επιλογή Pivot εμφάνιζε μήνυμα
Access violation at address 0A07D696 in module 'SOExtEditors.bpl'. Read of address 00000314.


20120323-1155-1-386
Invalid Argument σε σχεδιαζόμενες στήλες
Σε PC με λειτουργικό XP εμφανιζόταν μήνυμα "Invalid Argument" κατά την επιλογή είδους σε παραστατικό πώλησης με σχεδιαζόμενες στήλες (δεσμευμένα - αναμενόμενα).

20120323-1155-1-401
Cache και συγχρονισμός μισθοδοσίας
Μετά από συγχρονισμό μισθοδοσίας, δεν ενημερώνονταν τα σχετικά cache. 

20120323-1155-1-404
Πώληση σε αγορά με σχεδιασμό στηλων
Σε μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης σε παραστατικο αγοράς που στον τύπο του είχε οριστεί σχεδιασμός στηλων, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους.

20120326-1155-1-405
Συμπύκνωση γραμμών παραστατικού και "τιμολογιακές πολιτικές"
Αν είχε οριστεί στον τύπο παραστατικού "τιμολογιακές πολιτικές: Ναι" και Συμπύκνωση γραμμών", και γινόταν καταχώριση πελάτη χωρίς τιμολ.πολιτική, δεν γινόταν συμπύκνωση των γραμμών.

20120327-1155-1-410
Λογιστικό σχέδιο σε υποκατάστημα
Δεν εμφανιζόταν το λογιστικό σχέδιο και η σωστή ημερομηνία εάν είχε πραγματοποιηθεί είσοδος με υποκατάστημα διαφορετικό του προτεινόμενου.

20120327-1155-1-413
Λάθος υπολογισμός μικτού κέρδους
Στα οικονομικά στοιχεία του έργου η στήλη μικτό κέρδος υπολογιζόταν λάθος.

20120328-1155-1-422
Login σε pc με win2000
Κατά το login απο pc με win2000 εμφανιζόταν error με αναφορά στο bpl70.dll.

20120328-1155-1-425
Aναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ
Διόρθωση της αναλυτικής κατάστασης υπέρ ΟΑΕΔ.

20120328-1155-1-427
Φόρμα βεβαίωσης αποδοχών
Διορθώθηκε η φόρμα βεβαίωσης αποδοχών.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2012

Εκδοση 312.508.10321

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110829-2165-2-174
SOCASHEXP Master Form
Οι ταμειακές επιβαρύνσεις SOCASHEXP έγιναν Master Form και επιτρέπουν σχεδιασμό προβολής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110105-1155-1-11
Σφάλμα "Connection interrupted"
Διορθώθηκε το σφάλμα "Connection interrupted due to communication fail. Please run Soft1 again" κατά την εκτέλεση εργασιών σε περιβάλλον client/server.

20120217-1155-1-194
Μη ελληνικοί χαρακτήρες σε excel απο command line
Σε δημιουργία αρχείου excel με εντολή command line δεν εμφανίζονταν οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20120314-1155-1-298
Εντυπα σε βάση Oracle
Κατά τη δημιουργία εντύπων σε εγκατάσταση με βάση Oracle εμφανιζόταν μήνυμα λάθους "ORA-00923: η λέξη κλειδί FROM δεν βρέθηκε εκεί που αναμενόταν"

20120315-1155-1-305
Περίοδος Μισθοδοσίας στη γραμμή κατάστασης
Κατά την επιλογή περιόδου Μισθοδοσίας δεν γινόταν refresh περιόδου στην γραμμή κατάστασης.

20120315-1155-1-307
Qlik View
Κατά την ενημέρωση από client εμφανιζόταν μήνυμα: abstract error

20120319-1155-1-342
Κενή κατάσταση ελέγχου πωλήσεων
Η εκτύπωση κατάσταση ελέγχου πωλήσεων και αγορών δεν εμφάνιζε αποτελέσματα (λάθος στο φίλτρο της χρήσης).

20120322-1155-1-378
Πρότυπα δεδομένα
Δεν εμφανίζονταν τα πρότυπα δεδομένα μετά από επανεκτέλεση του προγράμματος.

20120322-1155-1-382
'Ωρα καταχώρηση στο Azure.
Το πεδίο ώρα καταχώρησης σε περιβάλλον Azure εμφάνιζε την ώρα 2 ώρες πρίν από την πραγματική.

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012

Εκδοση 312.508.10319

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20060622-1155-2-1146
Ενημέρωση Εσόδων/Εξόδων από μισθοδοσία
Προστέθηκε λειτουργικότητα ενημέρωσης Εσόδων-Εξόδων μέσω ειδικών συναλλαγών από τη Μισθοδοσία.

20070523-1155-2-512
Μεταφορά αριθμήσεων
Κατά την διαδικασία μεταφοράς αριθμήσεων σειρών καθορίζεται (σε grid) ποιές εξ' αυτών θα εξαιρεθούν του γενικού κανόνα

20071116-1155-2-1122
Χρήσεις Μισθοδοσίας σε πολυεταιρική βάση
Προστέθηκε εργασία που ανοίγει την χρήση μισθοδοσίας για όλες τις εταιρείες της βάσης.

20081219-1155-2-1871
Resolver σε γέφυρες Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκε στις γέφυρες Εσόδων Εξόδων ο resolver Αξια εξόδου (κράτηση) - Αξία ΦΠΑ Εξόδου (κράτηση)

20090310-1155-2-356
Επιλογή πολλαπλών εγγραφών στην επιλογή 'Από ευρετηριο'
Δόθηκε η δυνατόητα να γίνονται εισαγωγή στο παραστατικο οι επιλεγμένες εγγραφες του browser που άνοιξε με με δεξι κλικ-->απο ευρετηριο.

20091022-1155-2-1128
Επίπεδα πρόσβασης CRM
Προστέθηκε πεδίο 'Επίπεδο πρόσβασης' στις παραμέτρους CRM ανά χρήστη. Εφόσον έχει συμπληρωθεί, κάθε νέα ενέργεια που καταχωρεί ο συγκεκριμένος χρήστης, έρχεται με αυτό το επίπεδο προτεινόμενο.

20100108-1155-2-10
Βιβλίο εσόδων/εξόδων
Η εκτύπωση Βιβλίου εσόδων / εξόδων, δίνει αποτελέσματα και όταν επιλεχθεί προηγούμενο έτος.

20100126-1155-2-76
copy - paste στα μηνύματα της softone
Προστέθηκε η δυνατότητα του copy των μηνυμάτων που εμφανίζονται μέσα από το Soft1.

20100126-1155-2-77
Scroll bar στα μηνύματα της softone
Προστέθηκε scroll bar στα μηνύματα που εμφανίζονται μέσα από το Soft1

20100222-1155-2-154
Απειρο στην ενηλικίωση
Η στήλη ενηλικίωσης για τα παλιότερα υπόλοιπα έχει πλέον σαν τίτλο -oo.

20100428-1155-2-458
Εκτύπωση Στατιστική ανα είδος
Στα φίλτρα της εκτύπωσης είναι διαθέσιμη η επιλογή αριθμού μηνών. Με την επιλογή αυτή γίνεται άθροιση των ποσοτήτων - αξιών σε μία στήλη (αντίστοιχα με τον αριθμό ημερών).

20100608-1155-2-691
Να προστεθούν οι υπηρεσίες στην εντατική λιανική.
Προστέθηκε η δυνατότητα για επιλογή υπηρεσιών και στα παραστατικά λιανικής.

20100902-1155-2-1041
Eπιλογή τιμολογιακής πολιτικής στη Λιανική & Επανυπολογισμός του παραστατικού
Προστέθηκαν σστο κύκλωμα της Λιανικής , σχετικές εργασίες, οι επιλογές "Επιλογή συμφωνίας" και Επαναϋπολογισμός παραστατικού"

20100920-1155-1-1120
printform σε email
Διορθώθηκε η PRINTFORM ώστε να παιζει και για εκτυπωση σε Email.

20101206-1155-1-1450
Αντιγραφή Παραμέτρων (εντύπων) Εσόδων Εξόδων
Κατά την εκτέλεση της εργασίας πλήρης αντιγραφής εταιρίας εσόδων εξόδων, μεταφέρονται και οι μεταβλητές των εντύπων (περιοδική, εκκαθαριστική, Ε3)

20110114-1155-2-51
Ανεξόφλητα παραστατικά και ημερομηνία
Στα Ανεξόφλητα παραστατικά δόθηκε η δυνατότητα ορισμού της ημερομηνίας ισχύος (απαιτεί FIFO openitem).

20110209-1155-1-185
Εργα-Ισοζυγιο Ειδών
Προστέθηκε φίλτρο κινηθέντων-μη κινηθέντων ειδών.

20110209-1155-2-180
Ενημέρωση εναλλακτικών τιμών είδους με την καταχώρηση παραστατικού αγοράς.
Προστέθηκε παράμετρος στους τύπους αγορών που ορίζει ποιές από τις εναλλακτκές τιμές θα ενημερωθούν.

20110321-1155-2-347
Ελεύθερα πεδία στον πίνακα των Draft entries
Προστέθηκαν ελεύθερα πεδία στα draft entry.

20110322-1155-2-353
Τιμολογιακές πολιτικές σε παρτίδες ειδών
Δόθηκε η δυνατότητα ορισμού τιμολογιακών πολιτικών σε παρτίδες.

20110405-1155-2-446
Κόστος πωληθέντων στα οικονομικά στοιχεία του έργου
Προστέθηκε στήλη στα οικονομικά στοιχεία του έργου που αποτυπώνει το κόστος πωληθέντων. Αναφέρεται στα είδη που περιέχονται στο τιμολόγιο πώλησης και υπάρχει αντιστοίχιση
με το module των έργων, είτε σε επίπεδο header είτε σε επίπεδο γραμμών.


20110408-1155-2-462
Χαρακτήρες (μήκος) πεδίου serial number
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου serial number σε 35 χαρακτήρες

20110412-1155-2-477
Δημιουργία αριθμοδείκτη μικτού κέρδους στα οικονομικά στοιχεία και τις κινήσεις του έργου
Προστέθηκαν στα οικονομικά στοιχεία του έργου οι στήλες κόστος πωληθέντων, αξία πωλήσεων και μεικτό κέρδος

20110505-1155-1-540
Ενημέρωση ποσοστών φύρας κατά την εργασία<Παραστατικά από Δελτία> στις γραμμές των παραστατικών παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής που δημιουργούνται από την εργασία <Παραστατικά από Δελτία>, συμπληρώνονται τα ποσοστά της φύρας που υπάρχουν στις προδιαγραφές.

20110606-1155-2-668
Στοιχεία πελάτη σε επαφή
Προστέθηκε η παράμετρος "Μεταφορά στοιχείων συναλ.", στις γενικές παραμέτρους επαφών. Η default τιμή είναι [Ναι]. Για να μην συμπληρώνονται αυτόματα τα σχετικά στοιχεία, να γίνει [‘Όχι].

20110609-1155-2-692
Έλεγχος εγκυρότητας κωδικού IBAN χρηματικών λογαριασμών
Προστέθηκε έλεγχος εγκυρότητας του κωδικού IBAN στους χρηματικούς λογαριασμούς.

20110613-1155-2-699
Εκτυπώσεις με κίνηση υπηρεσίας
Δημιουργήθηκαν οι εκτυπώσεις "Πωλήσεις υπηρεσιών ανά πελάτη" και "Ανάλυση υπηρεσιών ανά πελάτη".

20110613-1155-2-699
Εκτυπώσεις με κίνηση υπηρεσίας για προμηθευτές
Δημιουργήθηκαν νέες εκτυπώσεις "Πωλήσεις υπηρεσιών κατά προμηθευτή" – "Ανάλυση υπηρεσιών ανά προμηθευτή"

20110701-1155-2-785
Παρτίδες & FIFO αυτόματη με ανάλυση σε γραμμές
Προστέθηκε στις σχετικές εργασίες των παραστατικών πωλήσεων και αποθήκης, η σχετική εργασία 'Πρόταση παρτίδων'. Με την εκτέλεση της γίνεται ότι και με την καταχώρηση του παραστατικού αν υπήρχε αυτόματη κάλυψη.

20110704-1155-2-789
Κλείδωμα και μεταφορά υπολοίπων αποθήκης
Αν στη χρήση που πραγματοποιώ μεταφορά υπολοίπων αποθήκης, έχω κλειδώσει την πρώτη περίοδο της χρήσης αυτής, τότε εμφανίζεται απαγορευτικό μήνυμα.

20110705-1155-2-795
Νέοι resolver στην Συνδεση Μισθοδοσίας-Λογιστικης
Στην Γεφυρες Μισθοδοσίας με Λογιστική προστέθηκαν ως resolver η "Σύντμηση" των Κέντρων Κόστους στα
α) Μισθολογικά στοιχεία ανα κέντρο κόστους
β) Μισθολογικά στοιχεία ασφαλιστικών στοιχείων ανα κέντρο κόστους (3 περιπτώσεις)
γ) Μισθολογικά στοιχεία προβλέψεων ανα κέντρο κόστους (2 περιπτώσεις).


20110708-1155-2-802
Φίλτρα Αναμενομένων - Δεσμευμένων στην εργασία Παραγγελίες ελλείψεων
Στην Εργασία Παραγγελίες Ελλείψεων προστέθηκε φίλτρο με τις διαθέσιμες κατηγορίες Αναμενόμενων - Δεσμευμένων.
20110721-1155-2-833
Αρχείο ΤΣΜΕΔΕ με προσαυξήσεις λόγω καθυστέρησης
Προστέθηκαν στο αρχείο ΤΣΕΜΔΕ πεδία καταχώρησης των προσαυξήσεων λόγω καθυστέρησης.

20110804-1155-2-849
function για υπόλοιπο σε τοπικό νόμισμα
Στην function CusBalance προστέθηκε παράμετρος όπου επιστρέφει το υπόλοιπο σε τοπικό νόμισμα και όχι στο νόμισμα του συναλλασσόμενου.

20110831-1155-2-870
Ταμειακά παραστατικά ως προκαταβολές Λιανικής
Τα ταμειακά παραστατικά προτείνονται ως προκαταβολές λιανικής.

20110831-2165-2-175
Ανοιγμα χρήσεων για ολές τις εταιρείες μαζικά
Προστέθηκε εργασία μαζικής εισαγωγής λογιστικών χρήσεων. Η εργασία βρίσκεται στο menu Περιοδικές εργασίες –Αλλαγή χρήσης.

20110901-1155-2-876
Εξοδα και τρόποι υπολογισμού
Δυνατότητα νέου τρόπου υπολογισμού εξόδου «Ποσοστό Επιβάρυνσης * Αξία γραμμής προ εκπτώσεων»

20110901-1155-2-877
Εξοδα -Intrastat
Διαγράφτηκε η επιλογή intrastat από τον σχεδιασμό εξόδων-επιβαρύνσεων.

20110921-1155-2-929
Εκτύπωση δεδομένων εργασίας "Εξυπηρέτηση παραγγελιών"
Προστέθηκε σχετική εκτύπωση με πάτημα κουμπιού μέσα από την οθόνη της εργασίας.

20110921-1155-2-932
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών με διαφορετική προτεραιότητα ανά υποκατάστημα πελάτη
Προστέθηκε το πεδίο 'Επίδοση' και στα υποκαταστήματα πελατών. Εφόσον δεν έχει τιμή null θα λαμβάνεται αυτό ως επίδοση στην εργασία εξυπηρέτησης, διαφορετικά χρησιμοποιείται η επίδοση του πελάτη.

20110922-1155-2-946
Αυτόματη δημιουργία παρτίδας
Προστέθηκε η δυνατότητα αυτόματης δημιουργία παρτίδων από τις γραμμές παραστατικού αγοράς. Η δυνατότητα ενεργοποιείται με δεξί click στις γραμμές ειδών του παραστατικού.

20110922-1155-2-947
Αναλυτική κατάσταση ελέγχου - Πωλήσεις
Στην Αναλυτική κατάσταση ελέγχου από Πωλήσεις, είναι διαθέσιμη προς επιλογή σαν στήλη, η Σειρά του παραστατικού, όπου η περιγραφή 2 εμφανίζει την περιγραφής της σειράς.

20110927-1155-2-968
Εξαίρεση ειδών από αρχείο Intrastat
Προστέθηκε φίλτρο για εξαίρεση ειδών που συμμετέχουν στο ίδιο τιμολόγιο από το αρχείο Intrastat και τις εκτυπώσεις (φίλτρο "είδη χωρίς κωδικό Intrastat).

20111005-1155-2-1025
Εκτύπωση αντιστοιχισθέντων παραστατικών
Στην εκτύπωση Αντιστοιχισθέντα παραστατικά κατά την επιλογή "μόνο αντιστοιχισθέντα" είναι πλέον δυνατή η επιλογή συγκεκριμένου κυκλώματος. Στα κυκλώματα προστέθηκαν και τα ανοιχτά παραστατικά.

20111005-1155-2-1029
Ανοιχτά παραστατικά στη συνοπτική κατάσταση λογιστικής πελατών
Στη συνοπτική κατάσταση λογιστικής πελατών υπολογίζονται και οι εγγραφές από ανοιχτά παραστατικά.

20111006-1155-2-1034
Τιμές προμηθευτή σε παραγγελίες αγορών
Προστέθηκε παράμετρος αγορών, ώστε κατά την καταχώριση παραγγελίας να μην ενημερώνεται αυτόματα το είδος στο grid “Τιμές αγοράς ανά προμηθευτή - τελ.τιμή αγοράς» με την τιμή που ορίστηκε στην παραγγελία.

20111007-1155-2-1040
Διάλογος για αλλαγή ΑΧ στους μετασχηματισμούς Αγορών σε πωλήσεις και αντίστροφα.
Στο διάλογο μετασχηματισμού παραστατικών πωλήσεων σε αγορών (και αντίστροφα) προστέθηκε το φίλτρο επιλογής του Α.Χ.

20111011-1155-7-1063
Όχι αντιγραφή ακυρωμένου παραστατικού (Όπως μετασχηματισμό)
Προστέθηκε έλεγχος και μήνυμα λάθους αν το παραστατικό που πάμε να αντιγράψουμε είναι ακυρωμένο.
20111011-1155-7-1065
Φυσική απογραφή ανά παραστατικό
Προστέθηκε επιλογή για μη συμμετοχή στο υπόλοιπο κινήσεων μεταγενέστερων του παραστατικού καταχώρησης απογραφής.

20111014-1155-2-1088
Μέγεθος επισυναπτόμενης εικόνας
Περιορίζεται το μέγεθος της φωτογραφίας που μπορεί να εισάγει ο χρήστης.

20111014-1155-2-1089
Aξιόγραφα πελάτη σε επιστροφές αξιογράφων
Προστέθηκε στους τύπους παραστατικών είσπραξης πελατών και πληρωμής προμηθευτών, η παράμετρος 'Αξιόγραφα ιδίου'. Οταν έχει τιμή 'Ναί', τα προς επιλογή αξιόγραφα περιορίζονται σε όσα έχουν ως αρχικό συναλλασόμενο τον πελάτη/προμηθευτή του παραστατικού.

20111014-1155-2-1090
Περιγραφή κίνησης στην καρτέλα κινήσεων ειδών
Στις κινήσεις ειδών (σχετικές εργασίες) εμφανίζεται και η περιγραφή της κίνησης

20111020-1155-2-1117
Ενημέρωση γέφυρας ειδικών χρηματικών λογαριασμών για έσοδα/έξοδα.
Στην εργασία Εκτέλεση /Ακύρωση ενημέρωσης εσόδων εξόδων από εμπορική διαχείριση προστέθηκε η ενότητα Ειδικών χρηματικών λογαριασμών.

20111020-1155-2-1118
Προσθήκη της φάσης του έργου στον πίνακα ομαδοποίησης των τρόπων πληρωμής
Στους τρόπους πληρωμής προστέθηκε τρόπος υπολογισμός «ανά φάση έργου»

20111026-1155-2-1147
Ενημέρωση εμπορικού απο μισθοδοσία
Βελτιώσεις στην εργασία ενημέρωσης εμπορικού απο μισθοδοσία: 1. Επιλογή συναλλασσομένου στον εργαζόμενο και από Χρεώστες (παράμετροι --> Μισθοδοσία) 2. Σύνδεση μισθολογικών στοιχείων με συγκεκριμένη χρεοπίστωση 3. Παραμένουν οι υπάρχουσες παράμετροι για πελάτες που επιλέγουν την μαζική ενημέρωση σε ενα μισθολογικό στοιχείο πληρωτέου (υπερισχύει της αναλυτικής σύνδεσης μισθολογικού με χρεοπίστωση) 4. Εξαίρεση των παραμέτρων χρεοπιστώσεων μέσα στους τύπους ταμείων κατά τον συγχρονισμό βάσης initdata.xdt

20111031-1155-2-1160
Επιλογή καταχώρησης εμβάσματος από τις Σχετικές εργασίες
Προστέθηκε στις σχετικές εργασίες των συναλλασσομένων η επιλογή "καταχώρηση εμβάσματος"

20111031-1155-2-1165
Εμφάνιση των ακυρωμένων αξιογράφων στα εκτυπωτικά και τις προβολές
Προστέθηκε φίλτρο στις εκτυπώσεις για την εμφάνιση των ακυρωμένων αξιογράφων

20111101-1155-2-1176
μεταφορά παρατηρήσεων απο ευκαιρία πώλησης σε παραγγελεία
Προστέθηκε η μεταφορά παρατηρήσεων όταν μετατρέπεται προσφορά σε παραγγελία μέσα από τις Ευκαρίες πώλησης.

20111102-1155-2-1179
Νέο Tab στα στοιχεία προσώπων της εταιρίας (Νόμιμος εκπρόσωπος)
Προστέθηκε tab στα στις Εταιρίες - Στοιχεία προσώπων με τίτλο "Εκπροσώπων εταιρείας".Στο πεδίο Ιδιότητα Υπάρχει ένα stringlist που δηλώνει τους ρόλους για την υποβολή των εντύπων.

20111103-1155-2-1184
Φίλτρα καρτέλας χρηματικών λογαριασμών
Στις ερωτήσεις κινήσεων χρηματικών λογαριασμών στα φίλτρα δίνεται η δυνατότητα επιλογής όλων των σειρών ή τύπων για τα παραστατικά εισπράξεων ή πληρωμών.

20111107-1155-1-1194
Αποσβέσεις Παγίων σε Εσοδα Εξοδα
Σε περίπτωση όπου έχει καταχωρηθεί απόσβεση παγίου με γέφυρα σε έξοδα, από τις σχετικές εργασίες του παραστατικού απόσβεσης, στα παραστατικά αποσβέσεων παγίων, εμφανίζεται το παραστατικό του εξόδου.

20111107-1155-2-1197
Νέα εκτύπωση "Πωλήσεις κατά υποκατάστημα πελάτη"
Προστέθηκε νέα εκτύπωση "Πωλήσεις ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη" αντίστοιχη με την "Ανάλυση ειδών ανά υποκατάστημα πελάτη".

20111124-1155-2-1265
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Εμφανίζεται στο grid των παραγγελιών η ημερομηνία της παλαιότερης απαίτησης.

20111124-1155-2-1266
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Στην πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών προστέθηκε button ανανέωσης.

20111128-1155-2-1276
Χαρακτήρες (μήκος) πεδίου κωδικός παρτίδας
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου κωδικός παρτίδας σε 30 χαρακτήρες.

20111128-1155-2-1279
Νομός στις αναλύσεις qlikview πωλήσεων-αγορών
Στις αναλύσεις qlikview των πωλήσεων - αγορών προστέθηκαν ως φίλτρα ο νομός και η σαιζόν.

20111128-1155-2-1285
Δυνατότητα δημιουργίας set ειδών με χρήση ειδών που παρακολουθούνται σε παρτίδες
Προστέθηκε η δυνατότητα να συμπληρώνεται συγκεκριμένη παρτίδα στις γραμμές ανάλωσης ενός set.

20111202-1155-2-1304
Ευρετήριο σετ ειδών και ανάπτυξη γραμμών
Στον browser των σετ ειδών δόθηκε δυνατότητα ανάπτυξης των γραμμών του σετ.

20111206-1155-2-1314
Προσθήκη διαστάσεων στους προϋπολογισμούς πωλήσεων
Στις διαστάσεις των προϋπολογισμών πωλήσεων προστέθηκε και ο πωλητής γραμμών.
20111208-1155-2-1330
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών
Στα Ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών προστέθηκε φίλτρο "Εφαρμογή αντιστοιχίσεων :Έως ημερομηνία αναφοράς". Με την επιλογή αυτή δεν ελέγχονται μεταγενέστερες της ημερομηνίας αναφοράς αντιστοιχίσεις.

20111208-1155-2-1331
"Υπόλοιπα ανά ΑΧ"
Βελτίωση του χρόνου εκτέλεσης της εκτύπωσης αποθήκης "Υπόλοιπα ανά ΑΧ".

20111212-1155-2-1344
Παραγγελίες ελλείψεων /αναγκών
Στην εργασία Παραγγελίες ελλείψεων προτείνεται η τρέχουσα ημερομηνία για τη δημιουργία παραστατικών.
20111213-1155-2-1352
Μέγεθος αριθμού αξιογράφου 40
Μεγάλωσε το Μέγεθος του πεδίου του αριθμού αξιογράφου CHEQUE.CHEQUENUMBER (από 25 σε 40)

20111219-1155-2-1367
Στο Γενικό καθολικό Γενικής λογιστικής (θεωρημένες καταστάσεις) να υπάρχει επιλογή του φίλτρου υποκαταστήματος εταιρείας.
Στο Γενικό καθολικό Γενικής λογιστικής (θεωρημένες καταστάσεις) προστέθηκε η επιλογή του φίλτρου υποκαταστήματος εταιρείας.

20111221-2165-2-195
Εξυπηρετηση παραγγελιών
Προστέθηκε φίλτρο Γεωγραφικών ζωνών στην εργασία "Εξυπηρέτηση παραγγελιών" από τον browser των ειδών.

20111222-1155-2-1383
Κόστος υπολοίπου σε Ισοζύγιο Αποθήκης και καρτέλα του είδους
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής της τιμής κόστους που θα υπολογιστεί η αξία υπολοίπου και προστέθηκε στήλη στα Στοιχεία περιόδων είδους που υπολογίζει το υπόλοιπο με τη τιμή κόστους της αντίστοιχης περιόδου.

20111223-1155-2-1387
Κάλυψη εκκρεμοτήτων σε γραμμές παραστατικού
Στην επιλογή <κάλυψη εκκρεμοτήτων> που υπάρχει στις γραμμές του παραστατικού προστέθηκε φίλτρο ημερομηνιών

20111228-2165-2-196
Νέες function σε Import Script
Σε Import Script προστέθηκαν οι παρακάτω Published συναρτήσεις:
-Συνάρτηση RenameFile(OldName, NewName): Μετονομάζει το αρχείο με όνομα OldName σε αρχείο με όνομα NewName.
πχ. x=CallPublished('PILib.RenameFile', VarArray(OldName, NewName, 2));
-Συνάρτηση DirectoryExists(Directory): Ελέγχει εάν υπάρχει ο κατάλογος Directory και επιστρέφει True ή False. πχ. x=CallPublished('PILib.DirectoryExists', Directory);
-Συνάρτηση CreateDir(Directory): Δημιουργεί τον κατάλογο Directory. πχ. x=CallPublished('PILib.CreateDir', Directory);
-Συνάρτηση RemoveDir(Directory): Διαγραφεί τον κατάλογο Directory εάν είναι άδειος. πχ. x=CallPublished('PILib.RemoveDir', Directory);
-Συνάρτηση ForceDirectories(Path): Εξασφαλίζει ότι όλοι οι κατάλογοι του συγκεκριμένου Path υπάρχουν. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν θα δημιουργηθούν. πχ. x=CallPublished('PILib.ForceDirectories', Directory);


20111229-1155-2-1400
Προσθήκη συνάρτησης και πιστωτικού ελέγχου
Προσθήκη συνάρτησης και πιστωτικού ελέγχου που δίνει τον αριθμό των μηνών από μια συγκεκριμένη ημερομηνία πχ σήμερα και του νεότερου ανεξόφλητου παραστατικού

20111229-1155-2-1402
Απαγόρευση μεταβολής εκτυπωμένων παραστατικών βάσει συμπεριφοράς
Εγινε αλλαγή ώστε να πρεοτείνεται απαγόρευση στη μεταβολή εκτ. παραστατικών κατά την εισαγωγή νέας σειράς πώλησης με συμπεριφορά δελτίου αποστολής, τιμολογίου και απόδειξης λιανικής. Επίσης κατά τη μεταβολή του συγκεκριμένου πεδίου εμφανίζεται μήνυμα λάθους.

20120113-1155-2-49
Μεταφορά αριθμήσεων σειρών - Διάλογος για επιλογή ενότητας
Στη εργασία Μεταφορά αριθμήσεων σειρών προστέθηκε διάλογος για την επιλογή ενοτήτων

20120113-2165-2-2
Εισαγωγή αυτόνομων εγγράφων χωρίς απαραίτητη σύνδεση με κάποια οντότητα.
Εισαγωγή αυτόνομων εγγράφων χωρίς απαραίτητη σύνδεση με κάποια οντότητα.

20120113-2165-2-2
Μητρώο μη φυσικών προσώπων
Δυνατότητα να συνδεθεί το πρόγραμμα με το μητρώο μη φυσικών προσώπων για επαλήθευση και εισαγωγή στοιχείων σε Πελάτες,Προμηθευτές,Χρεώστες,Πιστωτές,Draft Entry. Η εργασία θα λειτουργεί μόνο για πελάτες με συμβόλαιο.

20120117-1155-2-55
Προσθήκη νέας έκφρασης ελέγχου σε Πιστωτικούς ελέγχους
Προστέθηκε η έκφραση «Αρ.ημερών από το αρχαιότερο ανεξ. Παραστατικό βάσει ημερομηνίας διακανονισμών». Η συνάρτηση επιστρέφει την διαφορά των ημερών μιας δοθείσας ημερομηνίας και του αρχαιότερου ανεξόφλητου διακανονισμού.

20120117-2165-2-4
Προσθήκη συνάρτησης που επιστρέφει την πρώτη ημερομηνία του ανεξόφλητου διακανονισμού
Προστέθηκε η συνάρτηση CusFirstDateOpenTerm η οποία επιστρέφει την πρώτη ημερομηνία του ανεξόφλητου διακανονισμού.

20120123-1155-2-82
Συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων αποθήκης και εξτρα φίλτρα από το αρχείο ειδών
Προστέθηκαν ως φίλτρα:
Λογιστική κατηγορία, Εμπορική κατηγορία, Ομάδα, Κατασκευαστής, Μάρκα, Μοντέλο, Χώρα προέλευσης, Σαιζόν


20120124-1155-2-90
Αναλυτικό Ισοζύγιο Λογιστικής
Στο Αναλυτικό ισοζύγιο της λογιστικής, προστέθηκαν σαν φίλτρο οι εταιρίες.

20120127-1155-2-111
Τιμολογιακής πολιτική βάσει χώρας ή και νομισματος συναλλασομένου
Δόθηκε δυνατότητα ορισμού συνθήκης Τιμολογιακής πολιτικής βάσει χώρας ή και νομίσματος συναλλασομένου.

20120127-1155-2-118
Είδος με χρώμα μέγεθος - ανάλυση τιμών χονδρικής /λιανικής
Αν σε νέο είδος έχω ορίσει χαρακτηριστικά κατ΄ειδος τότε μπορώ πριν την καταχώρηση του είδους να επιλέξω το Hyperlink της τιμής χονδρικής /λιανικής για να ορίσω τις διαφορετικές τιμές.

20120131-2165-7-9
Ζυγιστική μηχανή Bizerba Scale CS
Συνδεση Soft1 με ζυγιστική μηχανή Bizerba Scale CS

20120201-2165-2-10
Προσθήκη φίλτρων σε εκτυπώσεις Στατιστικών
Προστέθηκαν φίλτρα στις εκτυπώσεις
-Στατιστική πωλήσεων ανά πελάτη (Κατασκευαστής, Μάρκα, Μοντέλο, Χώρα προέλευσης, Σαιζόν)
-Στατιστική αγορών ανά προμηθευτή (Κατασκευαστής, Μάρκα, Μοντέλο, Χώρα προέλευσης, Σαιζόν)
-Στατιστική παραγγελιών ανα πελάτη (Εμπορική κατηγορία, Λογιστική κατηγορία, Ομάδα, Κατασκευαστής, Μάρκα, Μοντέλο, Χώρα προέλευσης, Σαιζόν)
-Στατιστική παραγγελιών ανα προμηθευτή (Εμπορική κατηγορία, Λογιστική κατηγορία, Ομάδα, Κατασκευαστής, Μάρκα, Μοντέλο, Χώρα προέλευσης, Σαιζόν)
-Στατιστική πωλήσεων υπηρεσιών ανά προμηθευτή (Εμπορική κατηγορία, Λογιστική κατηγορία, Ομάδα, Κατηγορία, Υποκατηγορία, Σαιζόν)
-Στατιστική πωλήσεων υπηρεσιών ανα πελάτη (Εμπορική κατηγορία, Λογιστική κατηγορία, Ομάδα, Κατηγορία, Υποκατηγορία, Σαιζόν)


20120202-1155-2-135
Συμπεριφορά στις 'πωλησεις κατ'έιδος'
Προστέθηκε σαν φίλτρο το πεδίο Συμπεριφορά στις στατιστικές εκτυπώσεις 'πωλήσεις/αγορές κατ'είδος'.

20120209-2165-2-11
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Προστέθηκαν σύνολα απαιτήσεων και κατανομών ανά χαρακτηριστικό,
ποσοστά κάλυψης, χρώματα για μεγαλύτερη ευχρηστία και
φίλτρα για το detail.

20120217-1155-1-192
Κωδικοί ΕΑΝ και υπάρχοντες εναλλακτικοί κωδικοί.
Η εργασία πλέον μπορεί να προσθέσει νέους κωδικούς ΕΑΝ και αγνοεί πάντα τους εναλλακτικούς κωδικούς συσχέτισης με άλλα είδη.

20120222-1155-2-207
Εξυπηρέτηση παραγγελιών
Μπορεί να γίνει εκτύπωση της πρότασης εξυπηρέτησης του είδους που εμφανίζεται στην οθόνη.

20120222-2165-2-13
Ευρετήρια συμβάσεων
Προστέθηκε δυνατότητα
ανάπτυξης γραμμών με γραμμές συναλλασσομένων, και δόθηκε ανάλυση στα πεδία
Υπηρεσία
Συναλλασσόμενος,
Υποκ. συναλλασσομένου.


20120224-1155-2-224
Ισοζύγιο Λογιστικής
Προστέθηκε η δυνατότητα εμφάνισης στήλης υπολοίπου με πρόσημο με αντίστοιχα σύνολα.

20120308-1155-2-266
Ιστορικό αγορών - πωλήσεων
Προστέθηκαν στήλες για ποσότητες ακυρωμένων και εκτελεσμένων στο ιστορικό αγορών - πωλήσεων.

ΠΒ20110228-1155-2-271
Εκτυπώσεις με υποέργα
Προστέθηκε το πολλαπλό φίλτρο
(1. Κυρια έργα
2. Μονο υποέργα
3. Ολα) σε όλες τις εκτυπώσεις που αφορούν εργα, δηλαδή και στο Ισοζύγιο Ειδών, Ισοζύγιο υπηρεσιών, Ισοζύγιο Πελατών και Ισοζύγιο Προμηθευτών.Διορθώσεις σφαλμάτων

20081013-1155-1-1488
Καταχώρηση από photo σε παραστατικό εσόδων - εξόδων
Εφόσον δεν είχε καταχωρηθεί το παραστατικό του photo, αποτύχαινε η επιλογή από photo να φέρει τις γραμμές του παραστατικού.

20110218-1155-1-222
Αποθήκευση Ελεύθερης Εκτύπωσης με διαφορετικό όνομα
Αν αποθηκευόταν μία ελεύθερη εκτύπωση βάσει άλλης, με διαφορετικό όνομα (Save as...) τότε κατά την εκτέλεση της εμφανιζόταν το όνομα της προηγούμενης.
Το όνομα του custom αποθηκευόταν σωστά, με λάθος τίτλο εκτύπωσης.


20110222-1155-1-238
Σφάλμα κατά το κλείσιμο της εφαρμογής
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά το κλείσιμο της εφαρμογής, εφόσον είχε γίνει καταχώρηση παραστατικού που ενημέρωνε on-line ΓΛ ή Εσοδα-Εξοδα, ή στην περίπτωση που είδος ή πελάτης αντιγραφόταν σε άλλη εταιρία.
20110318-1155-1-341
Στοιχεία στην επικεφαλίδα των εκτυπώσεων
Μπορούν να καθορίζονται απο τον χρήστη τα στοιχεία της επικεφαλίδας της εκτύπωσης
20110318-1155-1-342
Στοιχεία στην επικεφαλίδα των εκτυπώσεων
Στις Επιλογές συστήματος > Ρυθμίσεις > Γενικά στοιχεία εκτύπωσης, και 'Εφαρμογή Ρυθμίσεων σε υπάρχουσες εκτυπώσεις' τα στοιχεία δεν αποθηκευονταν οταν επιλέξω να δω τα 'Στοιχεία εταιρείας'.

20110408-1155-1-461
Εκτύπωση σε Excel
Κατά την εξαγωγή ενός ευρετηρίου (πχ. Ειδών) σε Excel, τα πεδία που είχαν μεγάλο μήκος χαρακτήρων δεν εμφανίζονταν ολόκληρα μέσα στα κελιά , αλλά "κόβονταν" στη μέση και στο τέλος τους προστίθονταν 3 τελείες ...

20110428-1155-2-517
Ορθογραφικός έλεγχος
Σε πεδία παρατηρήσεων (πχ παρατήρηση παραστατικού) ο ορθογραφικός έλεγχος δεν έλεγχε την τελευταία λέξη του κειμένου.

20110607-1155-1-680
Ενημέρωση Δαπανών Μισθοδοσίας
Στην "Ενημέρωση Δαπανων Μισθοδοσίας" εμφανίζεται σωστότερα το Πληρωτέο Εργαζομένων.

20110609-1155-1-691
Error σε client και sql monitor
Εμφανιζόταν error σε client /server περιβάλλον, με sql monitor και εκτέλεση υπολογισμού τιμών κόστους. Τα μηνύματα στο sql monitor εμφανίζονται με το τέλος της εργασίας.

20110622-2165-1-163
Δυσλειτουργία κατά την καταχώρηση XT στο tab λογικών περιορισμών
Στο database designer στο tab λογικοί περιορισμοί
οτι υπήρχε από το = και μετά διαγραφόταν κατά την καταχώρηση.


20110830-1155-1-868
redirection των σειρων στο custfindoc
Διορθώθηκε ώστε να λειτουργεί σωστά και το redirection του τύπου.

20110909-1155-7-896
Error στον υπολογισμό τιμών κόστους
Σε λειτουργία client-server η εργασία υπολογισμός τιμών κόστους με επιλογές σε όλους τους κωδικούς ειδών και όλες τις τιμές κόστους/πώλησης εμφάνιζε μήνυμα "connection interrupted due to communication fail. Please run Soft1 again".

20110921-1155-1-933
Χρώμα στις στήλες γραμμών των παραστατικών
Σε στήλες γραμμών των παραστατικών με χρώμα και φόντο,
το χρώμα στο κείμενο δεν φαινόταν.


20111010-1155-1-1046
"Από Επωνυμία" στις¨Καρτέλες" μισθοδοσίας
Αν επιλεγόταν το φίλτρο "Από Επωνυμία" στην εκτύπωση "Καρτέλες" μισθοδοσίας, εμφανιζόταν μήνυμα ότι "δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση".

20111010-1155-1-1055
Error στις Προδιαγραφές από παραστατικά
Διορθώθηκε το Error in Autoincrement Assignment κατά την εργασία Προδιαγραφές από παραστατικά.

20111010-1155-1-1057
Ισοζύγιο πελατών από το κύκλωμα των έργων.
Σε καταχωρήσεις από τα παραστατικά εσόδων με επιλεγμένο έργο στις γραμμές του παραστατικού τότε στην εκτύπωση ισοζύγιο πελατών από έργα δεν εμφανιζόταν τίποτα.

20111025-1155-1-1136
Κατάσταση Υπερ ΟΑΕΔ με πολλές περιόδους
Διορθώθηκε ο υπολογισμός των στηλών "Ασφαλιστέο Ποσό" και "Υπέρ ΟΑΕΔ" όταν δηλωνόταν διάστημα εκτύπωσης μεγαλύτερο του ενός μήνα.

20111115-1155-1-1220
Φίλτρα ευρετηρίων
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα των ευρετηρίων όταν γινόταν κλήση από command line.

20111121-1155-1-1243
Email Import
Κατά την εκτέλεση της εργασίας Email Import, σε περίπτωση που υπήρχαν πάνω από μία διαθέσιμες σειρές προς επιλογή για την καταχώρηση email, εμφανιζόταν μήνυμα "πρέπει να δοθεί ο αριθμός του παραστατιακού".

20111123-1155-1-1256
Αντιγραφή από το τελευταίο με κίνηση ΠΘ
Καταχωρώντας ένα παραστατικό με κίνηση πετρελαίου θέρμανσης «MTRDOC.OLKIND» με αντιγραφή από το τελευταία δεν μετέφερε τα στοιχεία της κίνησης ΠΘ.

20111125-1155-1-1271
Στατιστική πωλήσεων και pivot Analysis
Εμφανιζόταν Access violation στην Στατιστική πωλήσεων με το υποκατάστημα συναλλασσομένου --> νομός κατά την επιλογή pivot Analysis.

20111205-2165-1-190
Κανόνες ροής και παραστατικά
Πρόβλημα στο target παραστατικό όταν περιείχε είδη με χρώμα/μέγεθος ή στον τύπο του ήταν δηλωμένο 'Χρήση barcode' 'Ναί'.

20111212-1155-1-1345
Παραγγελίες ελλείψεων /αναγκών και τρόπος πληρωμής του προμηθευτή
Στο παραστατικό που δημιουργείται από την εργασία Παραγγελίες ελλείψεων /αναγκών προτείνεται ο τρόπος πληρωμής του προμηθευτή.

20111215-1155-1-1362
Παρατηρήσεις υποκαταστήματος από παραστατικό πώλησης
Αν υπήρχε κείμενο καταχωρημένο στο πεδίο Παρατηρήσεις υποκαταστήματος από το αρχείο πελατών,το κείμενο δεν εμφανιζόταν από το hyperlink υποκατάστημα πελάτη από παραστατικό πώλησης.

20111219-1155-1-1366
Μεταβολή της ημερομηνίας ειδικής συναλλαγής με αυτόματη είσπραξη
Εφόσον έχει δηλωθεί στη σειρά ότι η είσπραξη γίνεται αυτόματα, μεταφέρεται σε αυτήν και η ημερομηνία του αρχικού παραστατικού σε περίπτωση μεταβολής του.

20111220-1155-1-1371
Φίλτρο "Ταμείο" σε στατιστική πωλήσεων
Το πεδίο Ταμείο εμφανιζόταν ως "κλειδωμένο".

20111221-1155-1-1377
Τύπος συναλαλσομενου στην στατιστικη πωλησεων
Στη στατιστικη πωλησεων δεν λειτουργούσε σαν φίλτρο ο τυπος συναλλασομενου.

20111229-1155-1-1401
Επαναυπολογισμός ακυρωμένων -ακυρωτικών παραστατικών
Ο επανυπολογισμός δεν εκτελείται για ακυρωμένα ή ακυρωτικά παραστατικά.

20111230-1155-1-1404
Azure-Καταχώρηση παραστατικών εσόδων-εξόδων
Σε καταχώρηση παραστατικού εσόδου ή εξόδου, εάν επιλεγόταν ο κωδικός της σειράς δεν ενημερωνόταν η σειρά, ο αριθμός και το παραστατικό.

20120104-1155-1-15
Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ
Στην εκτύπωση Αναλυτική κατάσταση υπέρ ΟΑΕΔ εάν οριζόταν ημερολογιακό διάστημα μεγαλύτερο μίας μισθοδοτικής περιόδου (π.χ. τρέχoν έτος) δεν εμφανίζονταν σωστά αποτελέσματα στα πεδία Ασφαλιστ.Ποσό και Υπέρ ΟΑΕΔ.

20120110-1155-1-27
Παραγγελίες(ORDER_STM)
Κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης παραγγελίες(ORDER_STM) όταν δινόταν συγκεκριμένος κωδικός είδους εκτυπώνονταν παραγγελίες και άλλων ειδών εκτός και αν είχε επιλεγεί το flag Αναλυτικά.

20120123-1155-1-80
Υπόλοιπα πελάτη ανά εταιρεία
Στις Σχετικές εργασίες πελάτη μέσα από παραστατικό δεν δούλευε σωστά η επιλογή Υπόλοιπα ανά εταιρεία.

20120124-1155-1-92
Εξωτερικό αρχείο λογιστικής σε client /server
Εμφανιζόταν σφάλμα διακοπής του προγράμματος σε client /server περιβάλλον κατά τη Δημιουργία εξωτερικού αρχείου λογιστικής από εμπορική διαχείριση (περιοδικές εργασίες).

20120127-1155-1-116
Παραστατικό αγοράς σε πώληση με διαγραφή ενδιάμεσων γραμμών
Στο μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς σε πώλησης που τα είδη παρακολουθούνται σε Χ/Μ, αν διαγράφονταν ενδιάμεσα γραμμές, τότε στο παραστατικό που παραγόταν χάλαγαν οι ποσότητες των χαρακτηριστικών.

20120130-1155-1-121
Τελευταίος χρήστης σε Saas
Kρατάει τον τελευταίο χρήστη κατά την είσοδο στην εφαρμογή σε περιβάλλον Saas - on demand.

20120131-1155-1-126
Iteextra.utbl και εκτέλεση ευρετηρίου αποθήκης σε pivot
Σε ευρετήρια αποθήκης με χρήση κάποιου από τους ελεύθερους πίνακες (UTBL) από τα extra στοιχεία του αρχείου ειδών, εμφανιζόταν error στο pivoting (access violation στο xdll.dll).

20120131-1155-1-129
Διακινησεις μεταξυ ΑΧ
Κατά την εκτέλεση της εργασίας Διακινήσεις μεταξύ ΑΧ μπορεί να εκτελεστεί διακίνηση μεταξύ οποιοδήποτε ΑΧ επιλεγούν.

20120131-2165-2-8
Εναλ. συσκευασίες
Δεν φαίνονταν τα στοιχεία του group "Χαρακτηριστκά", κατά την μεταβολή ή την εισαγωγή νέας εγγραφής.

20120203-1155-1-141
Πάγια και κέντρα κόστους
Οταν επιλεγόταν να εμφανίζονται οι οντότηες η εκτύπωση εμφάνιζε σφάλμα INVALID COLUMN NAME X_CODE.

20120203-1155-1-151
Συμφωνία με Συνδυαστικη Κλιμάκωση.
Σε γραμμές παραστατικού με ενεργοποιημένη τη συμπύκνωση και τη χρήση barcode, και εφαρμογή συμφωνίας με συνδυαστική κλιμάκωση γινόταν λάθος εφαρμογή.

20120208-1155-1-167
Αρχείο εγγραφών - Σχετικά έγγραφα
Οταν διαγραφόταν αρχειο το οποίο έχει αποθηκευτεί στη βάση απο τα σχετικά έγγραφα τότε δεν μπορούσε να αποθηκευτεί σε άλλο object.

20120210-1155-1-174
Μη φιλτραρισμά αιτιολογίας στον custfindoc
Στο custfindoc κατά την επιλογή αιτιολογίας δεν γινόταν φιλτράρισμα με το sosource του custfindoc, και έφερνε τις αιτιολογίες από όλα τα κυκλώματα.

20120214-1155-1-182
Μετατροπή draft entry-πωλητή
Κατά την μετατροπή draft entry (σχετικές εργασίες) όπου ο πωλητής έχει id εκτός ορίων smallint παρουσιαζόταν μήνυμα λάθους.
20120222-1155-1-212
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα αποθήκης
Η εκτύπωση «Ενηλικιωμένα υπόλοιπα» στις Εκτυπώσεις αποθέματος δεν έφερνε σωστή ποσότητα υπολοίπου σε επιλογή συγκεκριμένου Α.Χ.

20120306-1155-1-255
FIFO και παραστατικά σύνθεσης αυτόματης δημιουργίας
Τα παραστατικά σύνθεσης που δημιουργούνταν αυτόματα από παραστατικά αποθήκης δεν λαμβάνονταν υπόψη στον υπολογισμός της τιμής κόστους FIFO.

20120308-1155-1-269
Προδιαγραφές από παραστατικά
Στην εργασία "Προδιαγραφές από παραστατικά" εμφανιζόταν Error in Autoincrement Assignment.

20120308-1155-7-265
Ισοζύγιο γενικής λογιστικής με επιλογή ελεύθερων πινάκων
Σε εκτέλεση client/server του Ισοζύγιου γενικής λογιστικής με επιλογή ελεύθερων πινάκων, τα πεδία αυτά εμφανίζονται με (?).