Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11139. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.518.11139. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11139

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190305-1155-2-729
Τρέχουσα ποσότητα κυρίως παγίων
Προστέθηκε στο ''Αναλυτικό βιβλίο'' & στο ''Συγκεντρωτικό βιβλίο'' παγίων, η τρέχουσα ποσότητα κυρίως παγίων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181113-1155-1-6120
ΦΠΑ σε Μετασχηματισμό παραστατικού παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία με προδιαγραφές ''Βουλγαρίας'', κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού παγίου, στην αλλαγή καθεστώτος ΦΠΑ παραστατικού.

20181213-1155-1-6461
Συμφωνία τιμολογιακών
Δεν ήταν δυνατή η επιλογή ''Συμφωνίας'' στους τύπους των παραστατικών, όταν η πρόσβαση είχε γίνει από τις παραμέτρους της εφαρμογής.

20190219-1155-1-560
Εκτύπωση φόρμας crystal
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας Crystal.

20190220-1155-1-563
Επιλογή ταχυδρομικού κωδικού
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή Ταχυδρομικού κωδικού σε συναλλασσόμενο, δεν ενημερωνόταν η διεύθυνση κι η περιοχή.

20190226-1155-1-642
Τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Σε παραστατικό Αποθήκης που χρησιμοποιεί τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης, κατά την επιλογή της τελωνειακής παρτίδας, δεν ενημερωνόταν η τιμή κόστους εντός τελωνειακής αποθήκης.

20190226-1155-1-643
Οικονομικά στοιχεία τελωνειακής παρτίδας
Διορθώθηκε ασυμφωνία που υπήρχε στα οικονομικά στοιχεία τελωνειακής παρτίδας περιόδου απογραφής.

20190226-1155-1-648
Τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση, δεν αποθηκευόταν σωστά το πεδίο ''ημερομηνία λήξης''.

20190227-1155-1-658
Αρχείο ΤΕΑΥΦΕ
Στο αρχείο του ΤΕΑΥΦΕ, η σχέση εργασίας δεν εμφανιζόταν σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

20190305-1155-1-720
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Η εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'', μέσω των εργασιών συναλλασσόμενων, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα στον πίνακα ''Γραμμές απαιτήσεων FINPAYTERMS''.

20190305-1155-1-722
Αλλαγή πελάτη-μεταφορικού μέσου
Κατά την αλλαγή πελάτη σε παραστατικό, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με μεταφορικό μέσο, δεν γινόταν αλλαγή και στο μεταφορικό μέσο του παραστατικού.

20190305-1155-1-723
Ενημέρωση Κοστολογικού Στοιχείου Παραγωγής
Σε περίπτωση διαγραφής παραστατικού, στο οποίο είχε αντιστοιχιστεί κοστολογικό στοιχείο με παραστατικό παραγωγής μέσω του ''Κόστος παραγωγής (Υπεργολαβία), δεν διαγραφόταν η αξία κόστους του κοστολογικού στοιχείου.

20190306-1155-1-743
Φορολογικός Μηχανισμός Samtec
Σε Φορολογικό Μηχανισμό Samtec τύπου Α, σε περίπτωση που είχε δηλωθεί σε φόρμα το πεδίο Οικονομικά στοιχεία (SAMTEC) (προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018), ακυρωτικά παραστατικά δεν έπαιρναν σήμανση.

20190312-1155-1-784
Ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα ανεξόφλητα παραστατικά συναλλασσόμενων, σε περίπτωση που ο τρόπος αντιστοίχισης ήταν ''Αντιστοιχισθέντα μόνο''.