Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11033. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11033. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

Έκδοση 5.00.517.11033

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180109-1155-7-184
AsciiImport σε Azure
Υποστηρίζεται πλέον η δυνατότητα να γίνει ascii import σε περιβάλλον client server & azure.

20180305-1155-1-1487
button Συνέχεια στο CRM
Στις παραμέτρους ''ανά χρήστη'' στην ενότητα του CRM, προστέθηκε το flag ''Μόνο από παραμέτρους'' που αφορά τη συνέχεια ενεργειών συγκεκριμένων σειρών που θα οριστούν στο grid.

20180305-1155-7-1486
Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο μισθοδοσίας
Προστέθηκε η εκτύπωση "Μισθοδοτική κατάσταση ανά περίοδο" στις εκτυπώσεις μισθοδοσίας.

20180316-1155-2-1781
Ιστορικό πωλήσεων
Στο ιστορικό αγορών / πωλήσεων ειδών, είναι προεπιλεγμένη η τιμή "Ναι" για προσφορές-παραγγελίες.

20180321-1155-7-1881
Read state πεδίου
Προστέθηκε νέα δυνατότητα στο Setproperty όπου μπορεί ν' αλλάξει το read state του πεδίου. Η σύνταξη είναι η εξής:
SetProperty(XModule,'FIELD','SALDOC.CCCFXDINOS','READONLY','TRUE').


20180326-1155-1-1973
Φίλτρο σε Selector Αξιογράφων
Στο νέο UI πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση αξιογράφου σε παραστατικά, βάσει ποσού.

20180326-1155-1-1980
Active browser
Στο νέο UI προστέθηκε στις Γενικές παραμέτρους η ''Διατήρηση φίλτρων active browser''.

20180326-1155-7-1988
Ιστορικό μετασχηματισμών
Στο ιστορικό μετασχηματισμών, προστέθηκε η περιγραφή του συναλλασσόμενου.

20180328-1155-7-2056
Παραστατικά Παραγωγής και θέσεις/ράφια
Δόθηκε δυνατότητα προσθήκης στήλης θέσης αποθήκευσης στα παραστατικά παραγωγής

20180403-1155-2-2169
Προτεινόμενοι χώροι αποθήκευσης για παραστατικά παραγωγής
Στους προτεινόμενους χώρους και θέσεις αποθήκευσης των ειδών, προστέθηκε η ενότητα των παραστατικών παραγωγής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170925-1155-7-4089
Παραγγελίες ελλείψεων ειδών με χαρακτηριστικά
Η εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, δεν φίλτραρε τον προμηθευτή που είχε επιλεχθεί στα φίλτρα.

20171208-1155-7-5377
Αποτελέσματα προυπολογισμού πωλήσεων
Στα αποτελέσματα προϋπολογισμών δεν αποτυπωνόταν η πραγματική αξία.

20180119-1155-1-389
Import αγορών
Διορθώθηκε σφάλμα σε excel import με ταυτόχρονη εισαγωγή εξόδων.

20180122-1155-1-422
Κλείδωμα πεδίου και Hyperlink
Στον S1 Designer, σε custom object με πεδίο το οποίο ήταν readonly, δεν μπορούσε να επιλεχθεί το hyperlink.

20180201-1155-7-722
Αποθηκευτικός χώρος γραμμής σε σενάριο
Κατά την εκτέλεση σεναρίου ροής, σε παραστατικά με διαφορετικό αποθηκευτικό χώρο γραμμής, μεταφέρεται πλέον ο χώρος της γραμμής.

20180213-1155-1-1030
Σήμανση εργασιών - Διαγραφή εταιρείας
Καταγράφεται πλέον η διαγραφή εταιρείας στον ''έλεγχο εργασιών''.

20180221-1155-1-1208
Ευκαιρία πώλησης - Νέο UI
Στο νέο UI, μεγάλωσε ο κωδικός πελάτη σε καταχώρηση ευκαιρίας πώλησης.

20180227-1155-7-1322
paste from clipboard
Δεν λειτουργούσε σωστά το paste from clipboard σε γραμμές παραστατικού με είδη και παρτίδες.

20180228-1155-1-1374
Παραστατικά εσόδων εξόδων
Στα παραστατικά εσόδων / εξόδων, στο νέο UI στον selector των λογαριασμών, δεν εμφανιζόταν το button ''από πρότυπη''.

20180315-1155-7-1739
Εκτύπωση στατιστικής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένης στατιστικής αποθήκης σε pdf ή φυσικό εκτυπωτή.

20180316-1155-7-1773
Client import
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση import script με client import.

20180320-1155-7-1876
Παρτίδες και ημ/νία ανάλωσης
Σε περίπτωση που είχε οριστεί σε τύπο παραστατικού, FIFO (αυτόματη) στην επιλογή παρτίδων και ανάλωση βάσει ημερομηνίας λήξης στις γενικές παραμέτρους, προτεινόταν λάθος παρτίδα.

20180321-1155-1-1903
Πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5
Στον Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5, δεν εμφανιζόταν κίνηση που είχε πραγματοποιηθεί από συναλλασσόμενου τρίτης χώρας, με υποκατάστημα Ευρωπαϊκής ένωσης.

20180323-1155-7-1946
Φάκελος αρχείων ΜΥΦ
Στο νέο UI κατά τη δημιουργία νέου φακέλου, στην υποβολή στοιχείων ΜΥΦ, στον κατάλογο αποθήκευσης δεν προτεινόταν το \ (slash) μεταξύ παλιότερου και νέου φακέλου.

20180326-1155-7-1968
Υπηρεσίες->Φάκελοι: Αποστολή σε Πελάτη
Δεν ενημερωνόταν σωστά το ΦΠΑ σε παραστατικά που δημιουργούνται από φακέλους υπηρεσιών, κατά την επιλογή αποστολής σε πελάτη.

20180326-1156-7-44
Ανάλυση χαρακτηριστικών
Σε είδη που έχουν μόνο ένα χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε παραστατικά και εφόσον επιλεχθεί η ''ανάλυση'', δεν εμφανιζόταν η επιλογή ΟΚ.

20180327-1155-1-2004
Βιβλίο αποθήκης (ομιλικό σχήμα)
Σε ομάδες εταιρειών, στο βιβλίο αποθήκης, με φίλτρο τον λογαριασμό αποθεμάτων, δεν γινόταν σωστή επιλογή των λογαριασμών της εταιρείας εισόδου, αλλά της κύριας.

20180328-1155-1-2039
Ιστορικό αγορών/πωλήσεων υπηρεσιών σε νέο UI
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο ιστορικό αγορών & πωλήσεων υπηρεσιών.

20180328-1155-1-2065
Σειρά φακέλου υπηρεσιών από hyperlink
Δεν εμφανιζόταν σωστά ή σειρά φακέλου που είχε συνδεθεί σε σειρά πώλησης.

20180329-1155-1-2066
Ανάλυση υπολοίπου σε είδη με χαρακτηριστικά
Σε είδη με ένα μόνο χαρακτηριστικό, κατά την επιλογή του είδους σε γραμμές παραστατικού και εφόσον είχε επιλεχθεί η ανάλυση, δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά (υπόλοιπο, πλασματικό, διαθέσιμο, δεσμευμένα πελάτη).

20180329-1155-1-2100
Αρχείο αμοιβών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία αρχείου αμοιβών.

20180330-1155-7-2109
SetProperty
Δεν λειτουργούσε σωστά η function SETPROPERTY για αλλαγή caption πεδίου, πχ x=SetProperty(XModule,'FIELD','CCCFXUSERDATA.NAME','CAPTION','Test').

20180402-1155-1-2136
Doc editor
Εσωτερική ενημέρωση:
Διορθώθηκαν σφάλματα στον Doc editor κατά την είσοδο ή κατά την επιλογή fields.


20180403-1155-1-2155
Επικουρικά ταμεία - Υπολογισμός αρχείου
Διορθώθηκε σφάλμα κατά τον υπολογισμό αρχείου επικουρικών ταμείων.

20180404-1155-7-2191
Είδη->Υπόλοιπα ανά εταιρεία
Στα ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'', από τις σχετικές εργασίες των ειδών, κατά την επιλογή «Υπόλοιπα ανά χώρο», δεν εμφανιζόταν η περιγραφή του χώρου.

20180411-1155-1-2258
Yπολογισμός αναδρομικών εισφορών
Εμφανιζόταν σφάλμα στον υπολογισμό των αναδρομικών εισφορών λόγω λανθασμένου υπολογισμού στην ανάλυση των εισφορών ανά αποδοχή της κανονικής περιόδου.