Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11038. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.517.11038. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2018

Έκδοση 5.00.517.11038

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171121-1155-2-5041
Διαθέσιμες συναρτήσεις
Προστέθηκε δυνατότητα αναζήτησης, στις διαθέσιμες συναρτήσεις στο νέο UI.

20171207-1155-2-5351
ACNDOCS.CYP.INI
Σε εταιρεία με προδιαγραφές ''Κύπρος'', ενημερώνεται μέσω των Soft1 Add-ons το ACNDOCS.CYP.INI.

20180110-1155-2-214
Ανάλυση εγγυοδοσίας στις αγορές
Στους τύπους των παραστατικών αγορών, προστέθηκε στη καρτέλα ''Απόθεμα'', η παράμετρος "ανάλυση εγγυοδοσίας".

20180119-1155-2-381
Property POPUPMENU σε Grid προβολής
Δεν εμφανιζόταν το property "PopUp Menu" στα Grids των προβολών.

20180206-1155-2-847
DCR STAR 20 PLUS
Πιστοποιήθηκε ο φορολογικός μηχανισμός DCR STAR 20 PLUS.

20180215-1155-2-1119
Προκαθορισμένα πρότυπα δεδομένα
Δόθηκε η δυνατότητα από το νέο UI ορισμού προκαθορισμένων πρότυπων δεδομένων (Photo) ανά εργασία/εκτύπωση και χρήστη.

20180226-1155-7-1311
ΑΧ ενδοδιακίνησης στους μετασχηματισμούς
Προστέθηκε στους μετασχηματισμούς αγορών & πωλήσεων η παράμετρος ''Αντιμετάθεση των ΑΧ'', για να γίνεται αντιμετάθεση των αποθηκευτικών χώρων, στα παραστατικά που δημιουργούνται.
- Η συγκεκριμένη επιλογή αφορά περιπτώσεις ενδοδιακίνησης.
- Η σειρά δεν θα πρέπει να έχει προτεινόμενους αποθηκευτικούς χώρους


20180319-1155-2-1844
Σχεδιασμός Στηλών στις Κινήσεις Συναλλασσομένων
Δόθηκε δυνατότητα σχεδιασμού στηλών στις κινήσεις συναλλασσόμενων, μέσα από τις σχετικές τους εργασίες.

20180412-1155-2-2316
Έλεγχος ορθότητας Α.Μ.Κ.Α.
Προστέθηκε η δυνατότητα ελέγχου ορθότητας και μοναδικότητας του Α.Μ.Κ.Α. στην καταχώρηση εργαζομένων κατά τα πρότυπα των ελέγχων που πραγματοποιούνται για το Α.Φ.Μ.

20180419-1155-2-2406
Έλεγχος Α.Φ.Μ. μέσα από λογαριασμό λογιστικής
Στα ''Στοιχεία Γ.Γ.Π.Σ'' λογαριασμών λογιστικής, μέσω των σχετικών εργασιών, δεν προτεινόταν το ΑΦΜ, εφόσον υπήρχε στη καρτέλα ''Φορολογική ταυτότητα''.

20180427-1155-7-2642
Προτεινόμενο ταμείο σε ακύρωση παραστατικού λιανικής
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό, παραστατικού λιανικής, προτείνεται πλέον το ταμείο του αρχικού παραστατικού.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160114-1155-2-121
Dashboard
Διορθώθηκε σφάλμα στα πρότυπα δεδομένα για τα Dashboard.

20161019-1155-2-3403
Office 365 : Αυτόματη καταχώρηση-διαγραφή
Στις παραμέτρους Office365 όταν επιλέγεται η Αυτόματη καταχώρηση - διαγραφή, ενημέρωνεται το αντίστοιχο object και κατά την μεταβολή.

20171009-1155-1-4306
Ανάλυση - Αναμόρφωση άρθρων
Μετά την ανάλυση άρθρου Γενικής σε άρθρο Αναλυτικής λογιστικής ή την αναμόρφωση του, δεν εμφανιζόταν η ανάλυση στην επιλογή του πεδίου.

20171013-1155-1-4410
Αναζήτηση σε grid
Κατά την αναζήτηση σε grid χανόταν το focus μετά από χρήση του backspace.

20180111-1155-1-220
Κινήσεις πελατών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποκαταστήματος συναλλασσόμενου, στις κινήσεις, μέσω των σχετικών εργασιών.

20180118-1155-1-346
Έλεγχος δικτυακών ταμειακών μηχανών
Διορθώθηκε η ταυτόχρονη εκτύπωση αποδείξεων σε δικτυακές ταμειακές μηχανές.

20180125-1155-1-534
Περιήγηση μενού με χρήση πληκτρολογίου
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την περιήγηση στο menu του νέου UI με χρήση πληκτρολογίου.

20180129-1155-1-602
Διαδοχικά φίλτρα σε Editor F κανόνα ροής
Σε κανόνα ροής μπορεί να προστεθούν πλέον editor F με διαδοχικά φίλτρα διαχωρισμένα με Ελληνικό ερωτηματικό.

20180129-1155-1-636
Live Update
Στο Series 5 UI σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν το live update στο portal της εφαρμογής.

20180201-1155-1-723
Φόρμες .net
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε η εμφάνιση φόρμας .net σε οθόνη Soft1 στο νέο UI.

20180201-1155-1-724
Εκτυπωτές στους φακέλους υπηρεσιών
Δεν εμφανίζονταν οι εκτυπωτές στους φακέλους υπηρεσιών.

20180205-1155-1-811
Επιλογή σύμβασης
Προστέθηκε στον default ευρετήριο των συμβάσεων το όνομα της σύμβασης.

20180208-1155-7-952
Παραστατικά αποσύνθεσης Set με S/N
Μετά από αλλαγή αποθηκευτικού χώρου σε παραστατικά σύνθεσης προτείνονταν τα ίδια serial numbers παρόλο που στο νέο χώρο δεν υπήρχαν.

20180220-1155-1-1156
Οριζόμενα ημερολόγια
Διορθώθηκε σφάλμα στα ''Οριζόμενα ημερολόγια'' της λογιστικής, όπου όταν συμπληρώνονταν τα πεδία από μεταφορά χρεώσεις / πιστώσεις'' δεν φίλτραρε σωστά με βάση το ημερολόγιο.

20180223-1155-1-1263
Εκτύπωση σε excel
Στο Series 5 UI κατά την εκτύπωση σε excel ομαδοποιημένου ευρετηρίου δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση.

20180305-1155-1-1484
Αποτελέσματα προϋπολογισμών με pivot table
Διορθώθηκε σφάλμα στα αποτελέσματα προϋπολογισμών που εμφανιζόταν στο pivot analysis.

20180307-1155-1-1554
Ανανέωση τιμών κόστους σε παραστατικά
Κατά την διαδικασία ανανέωσης των τιμών κόστους στα παραστατικά σύνθεσης, από τον υπολογισμό τιμών κόστους, η αξία που υπολογιζόταν στα παραστατικό σύνθεσης δεν ήταν με βάση την τιμή κόστους στα δεκαδικά που είχαν οριστεί, αλλά με τιμή κόστους στρογγυλοποιημένη σε δυο δεκαδικά.

20180314-2165-1-1
Νέο UI - Editor ευρετηρίου
Δεν αποθηκευόταν ο editor σε πεδία του ευρετηρίου, όταν περιείχε φίλτρο με W.

20180315-1155-7-1743
Φίλτρα σε advanced report
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά δημιουργία advanced report με φίλτρα σε πίνακες μνήμης.

20180316-1155-1-1772
Ενημέρωση αρχικών δεδομένων προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενημέρωση των αρχικών δεδομένων στους προυπολογισμούς.

20180316-1155-1-1774
Μαζική απόδοση δικαιωμάτων
Στο Series 5 UI δεν λειτουργούσε σωστά η μαζική απόδοση δικαιωμάτων.

20180402-1155-1-2149
Όμιλος εταιρειών - αρχείο ΑΠΔ
Εμφανίζονται πλέον μόνο οι ΑΠΔ της login εταιρείας σε σχήμα ομίλου εταιρειών.

20180403-1155-1-2179
Aντιγραφή παραγγελίας (copy from buffer)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού με έξοδα.

20180404-1155-1-2206
Εκτύπωση ταξινομημένου grid
Κατά την εκτύπωση από grid με διαφορετική ταξινόμηση από την προτεινόμενη, η εκτύπωση εμφάνιζε τα στοιχεία της αρχικής.

20180419-1155-1-2395
Αναδρομικά εισφορών
Διορθώθηκε θέμα με τον υπολογιμσό αναδρομικών εισφορών.

20180420-1155-1-2460
Επανέκδοση με Αντιλογισμό από κύκλωμα Λιανικής
Κατά την ''επανέκδοση με αντιλογισμό'' παραστατικού λιανικής, με ταυτόχρονη καταχώρηση ΤΔΑ, δεν δημιουργούταν παραστατικό επιστροφής μετρητών για το ακυρωτικό απόδειξης λιανικής.

20180420-1155-7-2451
Τοπικά πεδία κατά το μετασχηματισμό
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών, δεν ενημερώνονταν σωστά οι τιμές των τοπικών πεδίων στις στήλες γραμμών.

20180423-1155-7-2487
Εκτύπωση εντύπων
Κατά την εκτύπωση λογιστικών εντύπων, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εκτυπωνόταν το html.

20180424-1155-1-2511
Εκτύπωση επωνυμίας χρηματικών λογαριασμών
Κατά την εκτύπωση παραστατικού εμβασμάτων, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εκτυπωνόταν η επωνυμία του χρηματικού λογαριασμού.

20180424-1155-1-2515
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ενηλικιωμένων υπολοίπων.

20180424-1155-1-2522
Drag and drop πεδίο (νεο interface)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν drag & drop από τα διαθέσιμα πεδία για την προσθήκη συνθήκης πεδίου σε alert.

20180426-1155-7-2593
Οικονομικά στοιχεία παγίου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στα οικονομικά στοιχεία παγίου, ύστερα από καταστροφή και υπολογισμό αποσβέσεων.

20180427-1155-1-2637
Συνάρτηση μισθοδοσίας - ΕΙΔΟΣ_ΦΥΛΛΟΥ
Η συνάρτηση μισθοδοσίας [ΕΙΔΟΣ_ΦΥΛΛΟΥ] δεν είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα σε περιβάλλον client server.

20180427-1155-1-2638
Custom πεδία στηλών κατά το μετασχηματισμό
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά κατά τον μετασχηματισμό παραστατικών με στήλες γραμμών.

20180427-1155-7-2626
Αρχεία ΥΕΚΑ - Κατάσταση εργαζομένων - Ημερομηνία αναγγελίας
Στην κατάσταση εργαζομένων [Ε4.xml] το πεδίο ημερομηνία αναγγελίας συμπληρώνεται μόνο από το πεδίο Αναγγελία ΟΑΕΔ στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20180502-1155-7-2684
Απαιτήσεις παραγγελιών (Αναλυτικά)
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις παραγγελιών (Αναλυτικά)'', σε περίπτωση που δεν είχε οριστεί συνδυασμός χαρακτηριστικών στις γραμμές της προδιαγραφής, οι απαιτήσεις των αναλούμενων δεν έρχονταν με βάση την αναλογία που είχε οριστεί στις ποσότητες της προδιαγραφής, αλλά ένα προς ένα με το παραγόμενο.

20180502-1155-7-2694
Εκτύπωση με PHOTO και AUTOEXEC=1 στο νέο interface
Στο Series 5 UI εμφανιζόταν σφάλμα κατά την ''εκτέλεση'' εκτύπωσης με default ευρετήριο, προβολή και photo.

20180503-1155-1-2743
Δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών
Στο Series 5 UI διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επόμενη / προηγούμενη εγγραφή στα δεδομένα τιμολογιακών πολιτικών

20180503-1155-7-2724
Περιοδική ΦΠΑ
Στο Series 5 UI δεν εκτυπωνόταν σωστά το έντυπο της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ.

20180504-1155-1-2763
Σύμβαση σε ομάδα εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν μπορούσε να δημιουργηθεί σύμβαση, σε εταιρεία εκτός της κεντρικής.