Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11110. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 11110. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11110

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180222-1155-2-1237
Εισαγωγή αρχείου εγγραφών με διαφορετικό νόμισμα
Προστέθηκε στο διάλογο εισαγωγής των xxf αρχείων, η επιλογή ''Αντιστοιχίσεις'' σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί εγγραφές σε διαφορετικό κωδικό νομίσματος από την εγκατάσταση εξαγωγής, με τον κωδικό του νομίσματος στη βάση εισαγωγής.

20180601-1155-7-3485
Φ2 - Κωδικος 502
Στη Περιοδική δήλωση ΦΠΑ, όταν υπάρχει χρεωστικό υπόλοιπο περιόδου, δεν ενημερώνεται ο κωδικός 502.

20180620-1155-7-3915
Έντυπο Ε3 - πίνακας ΣΤ
Κατά τον υπολογισμό του εντύπου Ε3, όταν η Νομική μορφή της εταιρείας δεν είναι ''Ατομική επιχείρηση'', δεν συμπληρώνεται ο πίνακας ΣΤ'.

20180622-1155-7-3994
Timeline στελεχών/επαφών
Το timeline λαμβάνει πλέον υπόψιν το φίλτρο ημερολογιακού διαστήματος.

20180625-1155-2-4024
Resolver για δώρα 39α
Προστέθηκαν οι resolver στις γέφυρες λογιστικής, που αφορούν τη διαχείριση άρθρου 39α όταν τα είδη είναι δώρα.

20180626-1155-2-4069
Ε5 xml - Ημερομηνία αποχώρησης
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_apoxwrisidate συμπληρώνεται από το πεδίο EMPISACTIVE.REGDATE κατά προτεραιότητα και αν αυτό δεν είναι συμπληρωμένο από το EMPISACTIVE.FINALDATE.

20180628-1155-2-4116
Μέλη σε έντυπα
Στο έντυπο ''Βεβαίωση κατανομής κερδών στους εταίρους'' συμπληρώνονται πλέον τα μέλη και τα κέρδη βάσει εντύπου νομικών προσώπων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180309-1155-1-1613
Έκδοση πιστωτικών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε πιστωτικά έκπτωσης ειδικών συναλλαγών και παραστατικών αποθήκης.

20180606-1155-7-3573
Κινήσεις πελατών - NUI
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση που υπήρχε ίδιος κωδικός σειράς πωλήσεων και εισπράξεων, στις κινήσεις πελατών δεν εμφανιζόταν σωστά η περιγραφή της σειράς.

20180613-1155-1-3739
Δικαιώματα χρηστών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε χρήστη ο οποίος είχε περιορισμένα δικαιώματα.

20180614-1155-7-3775
Αναίρεση κινήσεων με χαρακτηριστικά
Σε παραστατικό με είδη τα οποία παρακολουθούνταν σε χρώμα / μέγεθος, κατά την αναίρεση κινήσεων, δεν ενημερωνόταν σωστά τα υπόλοιπα των ειδών ανά χρώμα / μέγεθος.

20180618-1155-7-3838
Παραγγελίες ελλείψεων
Κατά τη δημιουργία παραστατικών παραγγελιών, μέσω της εργασίας ''Παραγγελίες ελλείψεων'', σε είδη με χρώμα / μέγεθος, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα 2.

20180619-1155-7-3899
Ακύρωση Ενημέρωσης Εσόδων-Εξόδων
Σε Ομάδες εταιρειών, δεν γινόταν ακύρωση ενημέρωσης εσόδων - εξόδων σε παραστατικά που είχαν δημιουργηθεί με on line τρόπο ενημέρωσης, σε περίπτωση που δεν είχαν τεθεί οι αντίστοιχες παράμετροι ακύρωσης, σε όλες τις εταιρείες της ομάδας

20180620-1155-1-3907
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφανιζόταν σαν ακάλυπτη αξία, η αξία παρακράτηση φόρου του τιμολογίου.

20180620-1155-1-3909
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφάνιζε προς αντιστοίχιση και πιστωτικό άρθρο, ενώ το πιστωτικό είχε αντιστοιχιστεί με το τιμολόγιο.

20180620-1155-1-3910
Κινήσεις 39β - Γενική Λογιστική
Κατά τη manual αντιστοίχιση άρθρων (περίπτωση άρθρου 39Β), σε παραστατικό είσπραξης, εμφανίζονταν προς αντιστοίχιση και άρθρα συμψηφισμών.

20180620-1155-1-3930
Aνάλωση βάσει προδιαγραφής με ερώτηση
Κατά την καταχώριση νέου παραστατικού παραγωγής, η ανάλωση των ποσοτήτων θα υπολογίζεται πάντα βάσει προδιαγραφής και δε θα εμφανίζεται πλέον η ερώτηση. Η ερώτηση θα εμφανίζεται κατά τη μεταβολή παραστατικού.

20180620-1155-1-3934
NUI και γραμμές παρ/κού
Στο Series 5 UI, κατά την ανεύρεση είδους σε παραστατικό, το οποίο δεν υπήρχε στη βάση, εμφανιζόταν μήνυμα καταχώρησης της εγγραφής.

20180620-1155-1-3948
Eικόνα είδους σε εσωτερική φόρμα
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την εκτύπωση εσωτερικής φόρμας, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα του είδους.

20180621-1155-7-3975
Τελ.κίν.πώλησης πελάτη
Σε παραστατικό πώλησης που χρησιμοποιεί τιμή ''τελευταία κίνηση πώλησης πελάτη'', σε περίπτωση που την ίδια ημέρα είχε καταχωρηθεί πιστωτικό παραστατικό (που δεν χρησιμοποιούσε την ίδια τιμή) η τιμή που προτεινόταν στο νέο παραστατικό ήταν η τιμή του πιστωτικού.

20180621-1155-7-3982
Πρόταση παρτίδας
Σε κάποιες περιπτώσεις όταν ο Α.Χ. της γραμμής ήταν διαφορετικός από τον Α.Χ. του παραστατικού, γινόταν λάθος πρόταση παρτίδας.

20180622-1155-1-3993
Υπολογισμός εντύπων Φ4 - Φ5
Στα έντυπα Φ4 & Φ5 εμφανίζονταν εγγραφές που δεν είχε προηγηθεί υπολογισμός Intrastat.

20180622-1155-7-4012
Timeline στελεχών/επαφών - scroll down
Στο Timeline στελεχών / επαφών, εμφανιζόταν Scroll down στην τελευταία εγγραφή σε περίπτωση που το στέλεχος είχε πολλές κινήσεις και είχε αλλάξει η ταξινόμηση.

20180625-1155-1-4023
Έντυπο φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν σωστά το έντυπο Φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων & οντοτήτων.

20180625-1155-1-4030
Πιστωτικοί έλεγχοι προμηθευτών σε NUI
Στο Series 5 UI στην οργάνωση των συναλλασσόμενων, δεν εμφανίζονταν οι πιστωτικοί έλεγχοι των προμηθευτών.

20180625-1155-7-4036
Τμήμα Φ.Ε. - Series 5 UI
Στο Series 5 UI σε φόρμα τύπου ''Φορολογικός εκτυπωτής'', το πεδίο ''Τμήμα Φ.Ε'' δεν μεταφερόταν στη φόρμα.

20180626-1155-1-4060
Διόρθωση ποσοτικών εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Διόρθωση ποσοτικών εκκρεμοτήτων", σε περίπτωση που δεν είχε δηλωθεί σειρά.

20180626-1155-1-4066
Ε5 xml - Πλήθος τέκνων
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_arithmos_teknon ενημερώνεται με την τιμή των τέκνων.

20180626-1155-1-4068
Ε5 xml - Σχέση απασχόλησης
Στο Ε5 xml αρχείο το πεδίο f_sxeshapasxolisis ενημερώνεται με την τιμή απο το πεδίο Τύπος στην σχέση εργασίας.

20180626-1155-1-4074
Ισοζύγιο Περιόδου
Στο Ισοζύγιο περιόδου από τις Θεωρημένες καταστάσεις, σε περίπτωση που είχαν επιλεχτεί στη καρτέλα ''Ειδικές ερωτήσεις'' συγκεκριμένες τιμές στο φίλτρο ''Είδη Λογαριασμού'', εκτυπώνονταν όλοι οι λογαριασμοί.

20180626-1155-7-4051
Εισαγωγή παραστατικού με σενάριο ροής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κανόνα ροής, κατά την εισαγωγή παραστατικού σε διαφορετική της login εταιρείας.

20180628-1155-1-4135
OnOff-Συγχρονισμός τοπικής εγκατάστασης
Κατά το συγχρονισμό τοπικής εγκατάστασης, εφόσον ο χρήστης συγχρονισμού είχε password, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί ο συγχρονισμός.

20180629-1155-1-4155
Καταχώρηση άρθρων λογιστικής
Στο series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση άρθρων λογιστικής.

20180629-1155-7-4161
Error σε ετικέτα advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ''ετικέτα advanced'' με οριζόμενο πίνακα.

20180702-1155-1-4183
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' στην ενότητα των αγορών, όταν υπήρχαν είδη με χρώμα / μέγεθος προς παραγγελία.