Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11225. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 500.519.11225. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 17 Ιουλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11225

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190315-1155-2-844
Εκτύπωση Υπόλοιπων Αδειών
Στην εκτύπωση Υπόλοιπα Αδειών (EMPL_LEAVE_DAYS) το πεδίο Υπ.πρ.έτους ενημερώνεται από το μισθολογικό στοιχείο περιόδου 3053 με την τελευταία υπολογισμένη τιμή στην τρέχουσα χρήση (και όχι με το ΜΣ 3052 της προηγούμενης χρήσης).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170525-1155-7-2348
FastReport: Εκτύπωση ετικέτας διαφορετική από την σχεδίαση
Σε φόρμες εκτύπωσης ''Ετικέτα Advanced'' πραγματοποιήθηκε βελτίωση κατά την εκτύπωση, έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψιν και τις στήλες που έχουν δηλωθεί σε επίπεδο Data Band.

20181004-1155-1-5556
Πιστωτικά έκπτωσης και χρώμα μέγεθος
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή παραστατικού, που είχε δημιουργηθεί από την εργασία πιστωτικών έκπτωσης με είδη που παρακολουθούνταν σε χρώμα - μέγεθος

20181231-1155-1-6582
Στατιστικές-Φίλτρο Εμπορ. Κατηγορία Υλικών
Στις στατιστικές αγορών και πωλήσεων δεν εμφανίζονται προς επιλογή οι εμπορικές κατηγορίες των Χρεοπιστώσεων, καθώς δεν κινούνται στις ενότητες αυτές. Διορθώθηκε σε Στατιστική Αποθήκης, Στατιστική πωλήσεων, Στατιστική Αγορών, Στατιστική χρεοπιστώσεων και Στατιστική Υπηρεσιών. Στα αντίστοιχα πεδία δηλ. εμπορικής κατηγορίας, λογιστικής κατηγορίας, ομάδας, μοντέλου και μάρκας είδους φορτώνονται οι σωστές τιμές βάσει Ενότητας (SODTYPE).

20190130-1155-1-310
Εκτύπωση Πελατών καρτέλες ομίλων
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες ομίλων'' πελατών, δεν εμφανιζόταν το από μεταφοράς υπόλοιπο.

20190218-1155-1-529
Στοιχεία ανά ΑΧ - Προβολή
Κατά την αλλαγή χρήσης, στα ''Στοιχεία ανά Α.Χ.'' των ειδών, δεν ενημερωνόταν το grid των αποθηκευτικών χώρων.

20190222-1155-1-614
Παραστατικό παραγωγής από δελτίο αγοράς
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής (Υπεργολαβία) από αγορές, το παραστατικό δεν λάμβανε υπόψιν τη σειρά στα ''Ειδικά στοιχεία'' του παραστατικού αγοράς.

20190515-1155-1-1482
Error σε είδη με δεκαδικά σε Citizen Fiscal
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, σε φορολογικό εκτυπωτή Citizen Fiscal, κατά την εκτύπωση παραστατικού, όπου τα είδη παρακολουθούνταν σε 3 δεκαδικά ποσοτήτων & αξιών.

20190606-1155-1-1736
Αλλαγή σειράς με απαγόρευση στον έλεγχο ΑΦΜ
Κατά την αλλαγή σειράς σε παραστατικό πώλησης, η οποία πραγματοποιούσε έλεγχο ΑΦΜ, δεν ενημερωνόταν το υποκατάστημα του παραστατικού.

20190606-1155-1-1741
Καταχώρηση ειδών και υπηρεσιών σε παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης, με είδη και υπηρεσίες.

20190607-1155-1-1768
Ενδιαφέρον στις ευκαιρίες πώλησης
Σε κάποιες περιπτώσεις κατά την καταχώρηση ενδιαφέροντος σε ευκαιρία πώλησης, χρήστες με διαφορετικές σειρές, δεν μπορούσαν να δουν αυτήν την κίνηση.

20190612-1155-1-1817
Εκτύπωση βιβλίου αδειών για εργαζόμενους με ανανέωση σύμβασης
Στην εκτύπωση του Βιβλίου Αδειών , σε περιπτώσεις εργαζομένων που έχουν στα στοιχεία πρόσληψης τους ανανέωση ή μετατροπή σύμβασης έρχεται στη στήλη <Ημερομηνία Πρόσληψης> η ημερομηνία της πρώτης πρόσληψης τους.

20190620-1155-1-1899
Ε3 - κωδικός 523
Στο έντυπο Ε3, δεν ενημερώνονταν τα σύνολα του πίνακα Δ', κατά τον υπολογισμό.

20190621-1155-1-1933
E3 - Προσωρινή αποθήκευση / Υποβολή
Κατά την ενημέρωση σελίδας taxis του εντύπου Ε3, δεν γινόταν προσωρινή αποθήκευση.

20190625-1155-1-1975
Intrastat και υπερδωδεκάμηνη χρήση
Σε περίπτωση θερινής χρήσης, κατά τη δημιουργία αρχείου αφίξεων & αποστολών Intrastat, δεν ενημερωνόταν σωστά η περίοδος και το έτος, στο παραγόμενο αρχείο.

20190626-1155-1-2004
Μορφή ημερομηνίας
Θέτοντας μορφή ημερομηνιών ''Τρι 23/09/2003'' στις ρυθμίσεις της εφαρμογής, δεν μπορούσε να οριστεί ημερομηνία ''έως'' σε ευρετήριο με οριζόμενες ημερομηνίες.

20190628-1155-1-2039
Παραστατικό με τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Σε παραστατικό Αποθήκης που χρησιμοποιεί τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης, επιλέγοντας τελωνειακή παρτίδα στις γραμμές, δεν ενημερωνόταν η τιμή κόστους.

20190628-1155-1-2055
Πίνακας ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ4
Στο έντυπο ''Ενδοκοινοτικές παραδόσεις Φ4'', ο κωδικός 001 αρμόδιας ΔΟΥ, δεν ενημερωνόταν με το σωστό κωδικό.