Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10752. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 10752. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2016

Έκδοση 4.00.515.10752

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20160113-1155-2-106
Ωφέλιμες μονάδες παγίων
Στον πίνακα ανάλυσης των ωφέλιμων μονάδων κατά περίοδο καταγράφονται πλέον οι μηνιαίες μονάδες παραγωγής (ωφέλιμες) και από τις μηνιαίες μονάδες υπολογίζονται αυτόματα οι μηνιαίοι συντελεστές απόσβεσης.

20160725-1155-2-2595
Ταμειακή ροή - Διαχωρισμός διακανονισμών
Στην εργασία της ταμειακής ροής, γίνεται πλέον διαχωρισμός του ποσού του διακανονισμού
βάσει τύπου διαθεσίμου που υπάρχει στον τρόπο πληρωμής.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160921-1155-7-3050
Οικονομικά Στοιχεία ΜΥΦ
Τα πιστωτικά τιμολόγια ενημερώνουν θετικά την καθαρή αξία και την αξία ΦΠΑ της ΜΥΦ, στα οικονομικά στοιχεία των συναλλασσομένων.

20161006-1155-1-3213
Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης - αυτόματη υποβολή
Κατά την αυτόματη υποβολή του εντύπου Ε6 εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος ''Unable to get property  ;getElementsByTagName' of undefined or null reference''.

20161018-1155-1-3369
Μαθητεία ΟΑΕΔ με bonus - ΑΠΔ
Κατά τον υπολογισμό ΑΠΔ στην περίπτωση μαθητείας ΟΑΕΔ που υπάρχει και έκτακτο ποσό επιμερίζονται πλέον σωστά οι αποδοχές και οι εισφορές.

20161018-1155-1-3372
ΑΠΔ - bonus και αποζημίωση αδείας
Στον υπολογισμό ΑΠΔ, γίνεται πλέον σωστά ο υπολογισμός εισφορών όταν υπάρχει και έκτακτο ποσό (κωδικός 10) και αποζημίωση αδείας (κωδικός 7).