Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10323. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.508.10323. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Πέμπτη, 5 Απριλίου 2012

Εκδοση 312.508.10323

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120327-1155-2-416
Ηλεκτρονική Αποστολή εντύπων
Βελτιώθηκε ο μηχανισμός ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων (χρήση xml αρχείου).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120313-1155-1-283
Script error σε έντυπα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εμφάνιση περιοδικής ΦΠΑ προηγούμενων ετών. Διορθώθηκε με το αρχείο Opt.XAD.

20120327-1155-1-411
Custom προβολή έργων
Διορθώθηκε το error 'Invalid column name LoginDate' που εμφανιζόταν μετά από αποθήκευση προβολής έργων.

20120328-1155-1-429
Υπολογισμός "Εως ημερομηνία" στα Υπόλοιπα ανα Α.Χ.
Στην εκτυπωση Υπόλοιπα ανα Α.Χ.", λαμβανόταν υπόψη μόνο ο μήνας από το πεδίο "εως ημερομηνια" αντί της ημερομηνίας.

20120402-1155-7-449
Μετασχηματισμός Πώλησης σε Αγορά
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού πώλησης (παραγγελία) σε παραστατικό αγοράς (παραγγελία) εμφανιζόταν σφάλμα Access violation.

20120403-1155-1-461
Λάθος ΑΦΜ στο έντυπο Φ2
Κατά την ηλεκτρονική αποστολή περιοδικης δήλωσης Φ.Π.Α, αντί για τον κωδικό ΑΦΜ της εταιρίας (104), εμφανιζόταν ο τίτλος.