Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10520. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 400.512.10520. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Έκδοση 4.00.512.10520

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20130207-1155-2-649
Ε178 Απόδοση παρακρατούμενου φόρου
Ενσωματώθηκε το έντυπο λογιστικής Ε178 - Απόδοση παρακρατούμενου φόρου.

20130322-1155-2-1319
'Εντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου
Ενσωματώθηκε το έντυπο απόδοσης τελών χαρτοσήμου.

20130322-1155-2-1325
Φ01-024 Έντυπο απόδοσης φόρου τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-024 Απόδοσης φόρου τόκων.

20130322-1155-2-1326
Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων
Ενσωματώθηκε το έντυπο Φ01-019 Έντυπο Παρακρατηθέντος φόρου εργολάβων-αντιπροσώπων.

20130322-1155-2-1328
E558 Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων
Ενσωματώθηκε το έντυπο E558-Απόδοση φόρου εισοδημάτων από κινητές αξίες εκτός τόκων.

20130322-1155-2-1330
E286 Έντυπο φόρου αποζημίωσης
Ενσωματώθηκε το έντυπο E286 - Έντυπο φόρου αποζημίωσης.

20140530-1155-2-2201
Χαρακτηρισμός στο ιστορικό ενεργειών
Προστέθηκε ο "χαρακτηρισμός" στο ιστορικό ενεργειών.

20140609-1155-2-2310
Εντυπα Φ4 και Φ5
Στα έντυπα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων Φ4 και Φ5, συμμετέχουν πλέον και κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί από λοιπές συναλλαγές.

20140612-1155-7-2375
Ενημέρωση στοιχείων από ΓΓΠΣ
Ενημερώνεται πλέον η ΔΟΥ και πόλη, μετά από άντληση στοιχείων από την ΓΓΠΣ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20140612-1155-1-2379
Ειδικές Συναλλαγές - Intrastat
Σε ειδικές συναλλαγές που συμμετείχε χρεοπίστωση με τύπο ''έξοδο'', δεν ήταν σωστός ο υπολογισμός της αξίας Intrastat (διπλασιαζόταν).