Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.502. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα 312.502. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

'Εκδοση 312.502.10209

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20091012-1155-2-1068
Συναλλακτική κίνηση υποκαταστήματος πελάτη
Προστέθηκε φίλτρο υποκ/τος συν/νου στην "Συναλλακτική κίνηση" συναλλασσομένου.

20100423-1155-2-430
Γέφυρα Εσόδων-Εξόδων στα Παραστατικά Χρηματικών Λογ/σμών
Προστέθηκε η δυνατότητα σε ειδικές συναλλαγές χρηματικών λογαριασμών και ταμειακές χρηματικών λογαριασμών.


20101216-1155-7-1498
Χειροκίνητη κάλυψη εκκρεμοτήτων και απαγόρευση επιλογής του ιδίου τύπου παραστατικού
Δε μπορεί πια να επιλεγεί ο ίδιος τύπος παραστατικού για κάλυψη.

20101223-1155-2-1540
Παράμετρος πιστωτικών έκπτωσης στην ενότητα των υπηρεσιών
Είναι πλέον διαθέσιμο το πεδίο CALCONCREDIT αναφέρεται στα πιστωτικά έκπτωσης και στην ενότητα των υπηρεσιών, όπως αντίστοιχα υπάρχει στην ενότητα της αποθήκης στο tab <Πωλήσεις>.

20110103-1155-2-1
Εκτύπωση "Εισφ. Ασφαλιστικών Ταμείων"
Στην Εκτύπωση "Εισφ. Ασφαλιστικών Ταμείων" προστέθηκε ως φίλτρο και το πεδίο Τμήμα.

20110124-1155-2-76
Συνάρτηση η οποία να επιστρέφει το Log In Τμήμα
Δημιουργήθηκε η συνάρτηση UserDepartment η οποία επιστρέφει το τμήμα του χρήστη που κάνει login στην εφαρμογή.

20110125-1155-2-78
Έναρξη παγίων ανά Υποκατάστημα με φιλτράρισμα από το Υποκατάστημα της οντότητας (assopen)
Προστέθηκε φίλτρο "Υποκαταστήματος " στην εργασία έναρξη παγίων. Επιλέγει μόνο τις οντότητες του υποκαταστήματος επιλογής. ΠΡΟΣΟΧΗ! η σειρά επιλογής πρέπει να έχει το σωστό υποκατάστημα ή να έχετε κάνει login με το υποκαταστημα που θέλετε να ενημερώσετε.

20110126-1155-2-91
Υποκατάστημα πελάτη σε κάλυψη εκκρεμοτήτων από γραμμές
Προστέθηκε επιλογή για τη μέθοδο κάλυψης πάνω στη σχετική οθόνη. Default τιμή αυτή που έχει οριστεί στον τύπο του παραστατικού.

20110126-2165-2-3
2η μονάδα μέτρησης στις υπηρείες
Προστέθηκε η 2η μονάδα μέτρησης και στις υπηρεσίες

20110126-2165-2-4
Αναδιοργάνωση της οθόνης υπηρεσιών
Ολοκληρώθηκε η αναδιοργάνωση των πεδίων στις οθόνες υπηρεσιών.


20110128-1155-2-109
Ευρετήρια σε Draft Entries
Προστέθηκαν οι σχετικές στήλες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101216-1155-1-1495
Rate mode και Εκτυπώσεις Intrastat
Οταν το ratemode στην εταιρεία είχε την τιμή 1, τότε δεν υπολογιζόταν σωστά η αξία του Τιμολογίου στις εκτυπώσεις Intrastat.

20110104-1155-1-6
Δημιουργία νέας εταιρείας
Εάν η επωνυμία είχε περισσότερους από 60 χαρακτήρες, εμφανιζόταν μήνυμα 'string or binary data could not be truncated'

20110112-1155-1-43
Πεδίο [Εκκρεμή αξιόγραφα εταιρείας]
Το πράσινο πεδίο [Εκκρεμή αξιόγραφα (εταιρείας)] στο ευρετήριο των προμηθευτών δεν επέστρεφε το σωστό αποτέλεσμα. Εμφάνιζε τα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από την εταιρεία μας όσο και τα αξιόγραφα που έχουν εκδοθεί από το ίδιο τον συναλλασόμενο.

20110126-1155-1-87
Εμφάνιση κειμένου στα ημερολόγια του CRM
Στο σχεδιασμό του ημερολογίου (ομαδικού ή προσωπικού) κατά την επιλογή των πεδίων που αποτυπώνονται στο ημερολόγιο, το πεδίο του Υποκαταστήματος ήταν διαθέσιμο μόνο το id και όχι η περιγραφή του υποκ/ματος συναλ/νου .

20110126-2165-1-5
Crystal Reports
Αποκαταστάθηκε πρόβλημα στις παραμέτρους του αρχείου Crystal Report (.rpt) που προέκυπτε όταν οι παράμετροι βρίσκονται σε AdoCommand.

20110127-1155-1-93
Λάθος συνολική αξία σε μετασχηματισμό
Εάν είχε γίνει άρση εκκρεμότητας σε μια γραμμή παραστατικού, στη συνέχεια μετασχηματισμός και το τελικό παραστατικό έχει on line σύνδεση με έσοδα - έξοδα τότε η συνολική αξία υπολογιζόταν λάθος.

20110127-1155-1-98
Μεταβολή αξίας ΦΠΑ σε παραστατικό αγοράς
Εάν γινόταν μεταβολή της αξίας ΦΠΑ σε παραστατικά όπου στον τύπο έχει επιλεχθεί "Μεταφορά ΦΠΑ στο κόστος", δεν ενημερωνόταν σωστά η κίνηση αποθήκης.

20110128-1155-1-108
Φόρμες με background
Δεν εκτυπωνόταν σωστά οι φόρμες εκτύπωσης με εικόνα background.

20110131-1155-1-112
Διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ
Κατά την δεύτερη καταχώρηση παραστατικών εσόδων / εξόδων, εάν δεν επιλεχθούν ομοειδής εγγραφές, εμφανιζόταν μήνυμα '' Υπάρχει διαφορά στην αξία ΦΠΑ των γραμμών και στην ανάλυση ΦΠΑ''.

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

Έκδοση 312.502.10208

Η πρώτη επίσημη έκδοση 312.502.10208 της νέας σειράς εκδόσεων 312.502 είναι διαθέσιμη στο live update. Η αναβάθμιση στην έκδοση απαιτεί συγχρονισμό βάσης δεδομένων.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νέες δυνατότητες της νέας σειράς εκδόσεων μπορείτε να βρείτε εδώ.