Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 29 Ιανουαρίου 2016

Έκδοση 4.00.514.10672

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20151211-1155-2-3625
EDPS- Contactless
Υποστηρίζεται πλέον η επικοινωνία softone-edps σε περίπτωση χρήσης καρτών contactless.
Θα πρέπει για κάθε τράπεζα που υποστηρίζει κάρτα contactless να προστεθούν δύο επιπλέον εγγραφές στις πιστωτικές κάρτες με τύπο: General Contactless και VISA Contactless χρησιμοποιώντας τον αντίστοιχο κωδικό τράπεζας.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20160128-1155-1-284
ΕΦΚ και συνολική έκπτωση
Διορθώθηκε ο υπολογισμός ΕΦΚ, όταν δηλωνόταν συνολική έκπτωση στο παραστατικό.

20160129-1155-1-298
Επανυπολογισμός παραστατικού με παρτίδες
Σε επανυπολογισμό παραστατικού με γραμμές ειδών με παρτίδες ενημερώνεται πλέον η τιμή με βάση την τιμή παρτίδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: