Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10157

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών
 

20090313-1155-2-374
Διαχείριση υποκαταστημάτων - Kαρτέλες - Ενηλικιωμένα υπόλοιπα 
Προστέθηκαν:
1. Το πεδίο 'Κεντρικό' στα υποκαταστήματα πελατών
2. Ελεγχος μοναδικότητας ανά πελάτη
3. Φίλτρο εκτυπώσεων: [Μόνο κεντρικό],['Ολα τα άλλα]


20100520-1155-2-581 
Ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
Προστέθηκαν ημέρες εκκρεμότητας στη function Ανεξόφλητων παραστατικών
  
Διορθώσεις σφαλμάτων
 

20100601-1155-1-650
"Ημερολόγια" πελατών
Αν στην εκτύπωση "Ημερολόγια" πελατών επιλεχθούν ως φίλτρα Σειρές παραστατικών τότε δεν εμφανίζονται αποτελέσματα


20100609-1155-1-706
Καρτέλα κωδικών συσχέτισης
Η Kαρτέλα κωδικών συσχέτισης, δεν λαμβάνει υπ' όψιν το φίλτρο είδη που δεν κινήθηκαν στο διάστημα


20100611-1155-1-724
Εκτέλεση ενημέρωσης λογιστικής απο εμπορική διαχείριση 
Κάτω από προϋποθέσεις εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος στην διαδικασία ενημέρωσης από παραστατικά.


20100614-1155-1-728
Συγκέντρωση παρατηρήσεων σε παραστατικό μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελίας
Δεν μεταφερόταν όλες οι παρατηρήσεις στο νέο παραστατικό που δημιουργείται μέσω της εργασίας εξυπηρέτησης παραγγελιών.


20100614-1155-1-729
Εξυπηρέτηση παραγγελιών και πρότυπα δεδομένα
Δεν λειτουργεί σωστά η εργασία εξυπηρέτησης παραγγελιών όταν κατά την εκτέλεση επιλέγεται από πρότυπο ο διάλογος των φίλτρων.


20100610-1155-2-715
Πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες
Διορθώθηκε πρόβλημα στην καταχώρηση φόρμουλας στους αριθμητικούς πίνακες


20100616-1155-2-745
Μήνυμα Invalid typedef cast
Κατά την εισαγωγή του αρχείου touch_retail.cst εμφανίζεται το μήνυμα 'Invalid typedef cast' και η προβολή δεν εισάγεται


20100616-1155-1-743
Αρχείο ΚΕΠΥΟ
Ο υπολογισμός λάμβανε υπόψιν του τα παραστατικά που έχουν στο πεδίο TRNDATE μόνο ημερομηνία (και όχι ώρα) στην έως ημερομηνία του ημερ/κού διαστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: