Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Έκδοση 311.498.10158

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

Εργασία αλλαγής συντελεστών ΦΠΑ
Προσαρμόστηκε η εργασία στους νέους συντελεστές ΦΠΑ που θα ισχύσουν από 1/7/2010. Δείτε περισσότερα στις σχετικές οδηγίες.

20100624-1155-2-793
Έντυπα Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας
Δημιουργήθηκε νέο έντυπο Περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α B' και Γ΄κατηγορίας με τα νέα πεδία 344 (Ενδοκοινοτικές λήψεις υπηρεσιών ) και 345 (Ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών). Δείτε σχετικές οδηγίες εδώ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100618-1155-1-756
Κατάσταση λογιστικής πωλήσεων (Αναλυτική-Συνοπτική)
Δεν εμφανιζόταν παραστατικά τα οποία δεν είχαν συμπληρωμένο πωλητή.

20100621-1155-1-770
Διαγραφή σώματος αξιογράφου
Κατά τη διαγραφή σώματος αξιογράφου εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος [FIELD 1 not found]

Δεν υπάρχουν σχόλια: