Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

'Εκδοση 311.493.10066


Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών20091029-1155-2-1182 Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου


Στο έντυπο Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου στον πίνακα 1 (υπολογισμός φόρου), δεν γινόταν η πράξη στο πεδίο Φόρος εισροών (όταν πραγματοποιείται η πράξη manual) προς έκπτωση που υπολογίζεται από τον φόρο εισροών οικοδομής επί το ποσοστό συμμετοχής ιδιοκτησίαςΤιμολογιακές πολιτικές


Αφαιρέθηκε η προδιαγραφή 20080630-1155-1-1068 βάσει της οποίας εφαρμοζόταν οι γραμμές τιμολογιακών πολιτικών με τιμή μηδένExcel print σε grids


Προστέθηκε η δυνατότητα αποστολής εγγραφών σε excel σε όλα τα grids της εφαρμογής π.χ Οικονομικά στοιχεία κλπΔιορθώσεις σφαλμάτων


20090925-1155-1-1010 Νέο πάγιο και αυτόματη συμπλήρωση ΜΜ1


Σε νέα καταχώρηση παγίου αν δεν συμπληρωνόταν η ΜΜ1, τότε κατά την καταχώρηση συμπληρωνόταν αυτόματα η πρώτη που υπήρχε στον πίνακα ακόμα και αν αυτή είναι ανενεργή. Πλέον, συμπληρώνεται αυτόματα η πρώτη ενεργή μονάδα μέτρησης.20091112-1155-1-1260 Ακύρωση με αντιλογισμό


Η μεταβολή πιστωτικού παραστικού που είχε αντιστοιχισθεί δημιουργούσε αρνητική ενημέρωση και αναίρεση αντιστοιχήσεων


Δεν υπάρχουν σχόλια: