Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Οκτωβρίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10940

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170214-1155-7-635
Εκκρεμότητες
Βελτιώθηκε η ταχύτητα αναζήτησης εκκρεμοτήτων ειδών στα παραστατικά.

20170622-1155-2-2904
Xad με προδιαγραφές Κύπρου
Ενσωματώθηκαν στα addon αρχεία, xad με φορολογικές προδιαγραφές Κύπρου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170608-1155-7-2637
Αυστηρή σχέση ΜΜ
Κατά τη σύνθεση είδους με αυτόματη δημιουργία παραστατικού σύνθεσης από παραστατικό πώλησης. δεν υπολογιζόταν σωστά η ποσόστητα στην πρώτη μονάδα μέτρησης παρόλο που ήταν δηλωμένη αυστηρή σχέση μεταξύ των μονάδων μέτρησής του.

20170728-1155-7-3460
Ανακατεύθυνση διαστάσεων στις κινήσεις ABC
Η ανακατεύθυνση σε οποιαδήποτε οριζόμενη διάσταση στο ευρετήριο κινήσεων ABC, οδηγούσε στα στοιχεία της πρώτης διάστασης.

20170811-1155-1-3583
Database explorer
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την προσπάθεια εκτύπωσης από τον database explorer όταν δεν υπήρχαν αποτελέσματα.

20171004-1155-1-4243
Εξαγωγή αρχείου file type 3
Δεν ήταν σωστή η γραμμογράφηση του αρχείου κατά την εξαγωγή αρχείου λογιστικής file type 3.

20171011-1155-7-4370
Ευρετήριο πελατών με στήλη Εκκρεμείς Παραγγελίες
Δεν λειτουργούσε σωστά η χρήση του πεδίου Εκκρεμείς παραγγελίες (SoCusOpenOrder) σαν στήλη στο ευρετήριο πελατών.

20171012-1155-7-4397
Ανακατεύθυνση σε σειρά
Στο σχεδιασμό σειρών, αποτύχαινε η ανακατεύθυνση στη σειρά ίδιας αρίθμησης.

20171013-1155-1-4418
Τοπικό πεδίο κειμένου σε advanced φόρμα
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη χρήση τοπικού πεδίου με λειτουργία|: SQL εντολή και είδος πεδίου: κείμενο σε advanced φόρμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: