Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Έκδοση 4.00.516.10910

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170126-1155-2-349
Απαιτήσεις / υποχρεώσεις σε δοθείσα ημε/νια βάσει ημερ. διακανονισμού
Προστέθηκε το φίλτρο "Απαιτήσεις βάσει:" με επιλογές "Ημερ/νίας παραστατικού" και "Ημερ/νίας διακανονισμών/αξιογράφων" οπότε λαμβάνεται υπόψη η αντίστοιχη ημερομηνία.

20170224-1155-2-828
Παραστατικά σύνθεσης
Προστέθηκε παράμετρος για μεταβολή σε άλλη χρήση στα παραστατικά σύνθεσης.

20170301-2165-2-7
Import με ανάλυση σετ και χμ
Είναι πλέον δυνατή η εισαγωγή με import script, ανάλυσης set και χρώματος-μεγέθους ταυτόχρονα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170220-1155-1-711
ΜΥΦ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν ενημερωνόταν σωστά το Flag 'Χειρόγραφο', όταν γινόταν αλλαγή της καθαρής αξία ΜΥΦ, είτε του ΦΠΑ ΜΥΦ).

20170222-1155-1-758
CusLastCfnDate
Εμφανιζόταν σφάλμα στη συνάρτηση CusLastCfnDate(TRDR.TRDR).

20170222-1155-1-783
Αρχείο Intrastat
Σε περίπτωση τριγωνικής αγοράς με συμπληρωμένο το πεδίο ''Αποστολή από'' MTRDOC.SHIPTRDR_SUPPLIER_CODE, το αρχείο intastast εμφάνιζε και τον προμηθευτή του παραστατικού και τον προμηθευτή που έχει οριστεί στο πεδίο ''αποστολή από'', με αποτέλεσμα να διπλασιάζεται η στατιστική αξία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: