Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Έκδοση 311.499.10187

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20100625-1155-2-805
Πλασματική αξία Υπηρεσιών
Προστέθηκε resolver λογιστικής για την πλασματική αξία υπηρεσιών.

20101022-1155-2-1261
Άρθρα Intrastat σε παραστατικά ειδικών συναλλαγών
Προστέθηκε δυνατότητα δημιουργίας άρθρων Intrastat από τα παραστατικά ειδικών συναλλαγών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20101018-1155-7-1234
Ενημέρωση κόστους πωληθέντων
Προστέθηκε παράμετρος στο διάλογο της εργασίας ενημέρωσης του κόστους πωληθέντων για εφαρμογή δεκαδικών, διότι προέκυπταν διαφορές λόγω στρογγυλοποίησης.

20101019-1155-1-1243
Νέα εγγραφή σε μεταφορικά μέσα
Δεν έχει δηλωθεί σωστά ο τύπος εργασίας στο νέο menu, με αποτέλεσμα να μην είναι διαθέσιμη η νέα εγγραφή.

20101020-1155-1-1251
Μετασχηματισμός παραστατικών
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών με δύο εκπτώσεις συνόλου, διαδοχική εφαρμογή και μεταβολή της συνολικής αξίας του αρχικού παραστατικού από το χρήστη, προέκυπταν διαφορές στο τελικό παραστατικό.

20101021-1155-1-1256
Με μεταβολή της συνολικής αξίας του παραστατικού (υπό συνθήκες) δεν εφαρμόζει σωστά τις εκπτώσεις
Κάτω από ειδικές συνθήκες (δύο εκπτώσεις συνόλου, διαδοχική εφαρμογή εκπτώσεων, μεταβολή συνολικής αξίας παραστατικού από το χρήστη), δεν εφαρμοζόταν σωστά οι εκπτώσεις. Τώρα πλέον, μεταβάλλονται και οι δύο εκπτώσεις ώστε να συμφωνούν οι αξίες τόσο στο σύνολο όσο και στις γραμμές.

20101027-1155-1-1275
Διάσταση business unit σε προϋπολογισμούς
Σε περίπτωση που υπήρχαν πολλές εταιρείες στη βάση, τα αποτέλεσματα εμφάνιζαν και τις εγγραφές των υπόλοιπων - πλέον της login- εταιρειών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: