Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 21 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10262

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110721-1155-2-831
Νέα Περιοδική Δήλωση ΠΟΛ.1149/14.7.2011
Προσαρμόστηκαν τα νέα έντυπα Φ2 Β΄Κατηγορίας & Γ΄Κατηγορίας βάσει Π.Ο.Λ 1149/ 14.7.2011

20110721-1155-2-832
Δυνατότητα επέμβασης στην στήλη Διαφορά Ποσοστών Συμμετοχής
Προσαρμογή εντύπου Περαίωσης ώστε να αλλοιώνεται το ποσοστό μετακύλισης της διαφοράς των κλασμάτων πωλήσεων / κόστος πωληθέντων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110628-1155-1-768
Εκτύπωση Ανεξόφλητα παραστατικά
Δεν εμφανιζόταν σωστά τα σύνολα με φίλτρο [Σύνολα ανά πωλητή].

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2011

Version 312.505.10261

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110714-1155-1-822
Φόρος μισθωτών Υπηρεσιών για έκτακτα ποσά με αφορολόγητο όριο 8000€
Σε περίπτωση υπολογισμού μισθοδοσίας με έκτακτα ποσά για εργαζόμενο που έχει αφορολόγητο όριο στα 8000€, ο φόρος εκτάκτων αποδοχών δεν υπολογιζόταν.

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10260

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110711-1155-1-807
Ρυθμίσεις draft εκτυπωτών
Δεν φαινόταν οι ρυθμίσεις των draft εκτυπωτών στις Ρυθμίσεις Συστήματος.

20110711-1155-1-808
Εξόφληση παραστατικών
Εγινε τροποποίηση της προδιαγραφής, ώστε το συνδεδεμένο ταμειακό παραστατικό να μεταβάλεται αυτόματα, μόνο όταν η σχετική παράμετρος στη σειρά πώλησης είναι 'Αυτόματα'.

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10259

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110708-1155-1-805
Πιθανότητα Λανθασμένου υπολογισμού ΦΜΥ κατά τον Δοκιμαστικό υπολογισμό μισθοδοσίας
Στην εργασία Μεταβολή Δεδομένων περιόδου και ειδικότερα στον Δοκιμαστικό υπολογισμό, δεν υπολογιζόταν σωστά η ηλικία του εργαζόμενου με αποτέλεσμα τον, κατά περίπτωση, λανθασμένο υπολογισμό ΦΜΥ.

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10258

Διορθώσεις σφαλμάτων

20110707-1155-1-801
Πρόβλημα με εμφάνιση ελληνικών
Προέκυπτε πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων σε μηχανήματα με λειτουργικό Windows 7, τα οποία δεν είχαν ελληνικό system locale.

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

Έκδοση 312.505.10257

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20080429-1155-2-702
Ρυθμίσεις εκτυπωτών (Draft Print)
Εμφανίζονται πλέον προτεινόμενες με την επιλογή του εκτυπωτή.

20110127-1155-2-92
Έλεγχος ημερομηνιών στις πράξεις αξιογράφων
Προστέθηκε ο έλεγχος αξιογράφου και στην αλλαγή ημερομηνίας.

20110510-1155-2-558
Δυνατότητα εξαίρεσης του ΕΦΚ κατά τον υπολογισμό πιστωτικών έκπτωσης
Προστέθηκε στην εργασία "Υπολογισμός Πιστωτικών" διάλογος για την συμμετοχή ή όχι του ΕΦΚ.

20110613-1155-2-700
Ανάλυση πωλήσεων / παραγγελιών κατά είδος,
Προστέθηκε ως φίλτρο το υποκατάστημα πελάτη στην ανάλυση πωλήσεων / παραγγελιών κατά είδος που εμφανίζεται στις σχετικές εργασίες των πελατών.

20110614-1155-2-706
Μήνυμα αντιστοιχίσεων σε παραγγελίες πωλήσεων
Δεν εμφανίζεται το μύνημα όταν το παραστατικό δε δημιουργεί ή καλύπτει απαιτήσεις (π.χ παραγγελίες).

20110614-1155-2-708
Πρόσημο αξίας ΦΠΑ στο Ημερολόγιο αποθήκης
Προστέθηκαν τα πεδία: "Αξία ΦΠΑ Εισαγωγών" και "Αξία ΦΠΑ Εξαγωγών". Στο σχεδιασμό της εκτύπωσης θα πρέπει να επιλεγεί και το πεδίο "Αξία ΦΠΑ"

20110615-1155-2-710
Ενδεικτικό κόστος σε default ευρετήριο γραμμών προδιαγραφών παραγωγής
Προστέθηκε ο πεδίο ενδεικτικό κόστος σε default ευρετήρια γραμμών προδιαγραφών παραγωγής όπως υπάρχει και στις γραμμές των κοστολογικών στοιχείων.

20110616-1155-2-713
Κλείσιμο ταμείου
Προτείνεται το τελευταίο καταχωρημένο κλείσιμο του συγκεκριμένου υποκαταστήματος και ταμείου.

20110617-1155-2-721
Έξοδα σε ξένο νόμισμα
Με βάση την παράμετρο για τις τιμές [Μεταβολή τιμής από ισοτιμία], επεκτάθηκε η ο επαναϋπολογισμός μετά από μεταβολή νομίσματος και για τα έξοδα με τρόπο υπολογισμού 'Δίνεται κατά την τιμολόγηση'. Σημειώστε, ότι η συγκεκριμένη προδιαγραφή δεν εφαρμόζεται σε έξοδα με τύπο υπολογισμού που στηρίζεται πάνω στην Αξία επιβάρυνσης..

20110621-1155-2-734
Φόρμες εκτύπωσης για Παραστατικά συνθεσης
Προστέθηκε στη λίστα με τα διαθέσιμα πεδία το mtrlines.sotype ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης (φίλτρου) μόνο των γραμμών του παραστατικού συνθεσης.

20110621-2165-2-160
Μεταβολές τιμολογίου και αυτόματη είσπραξη
Εγινε αλλαγή της προδιαγραφής ώστε να ενημερώνεται με τη νέα αξία και το εξοφλητικό παραστατικό. Η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν η εξόφληση περιλαμβάνει μετρητά ή κάρτα.

20110621-2165-2-161
Μηνύματα σε μεταβολή τιμολογίου με αυτόματη είσπραξη
Εγινε αλλαγή, ώστε το σχετικό μύνημα να εμφανίζεται μία φορά και όχι σε κάθε μεταβολή.

20110623-1155-2-746
Καρτέλα είδους
Η αξία υπολοίπου εμφανίζεται πλέον ως το αποτέλεσμα της ποσότητας επί της τιμής κόστους.

20110629-1155-2-770
Γέφυρες σύνδεσης με Λογιστική
Προστέθηκε resolver με την ποσότητα γραμμής και την ποσότητα τρίτου (από τη σχετική ένδειξη στα είδη).

20110705-2165-2-165
Crystal reports
Υπήρχε πρόβλημα στις παραμέτρους των subreport.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100826-1155-1-1012
Prototype στο αρχείο ειδών με χρωμα μέγεθος
Δεν άνοιγε ο επιλογέας εάν γινόταν η καταχώρηση μέσω prototype με συμπληρωμένους τύπους χαρακτηριστικών.

20101029-1155-1-1280
Έλεγχος υπολοίπου και εξόφληση παραστατικού πωλήσεων
Εγινε αλλαγή της προδιαγραφής ώστε, σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου γραμμής σε παραστατικό, να ενημερώνεται με τη νέα αξία και το εξοφλητικό παραστατικό. Η ενημέρωση γίνεται μόνο όταν η εξόφληση περιλαμβάνει μετρητά ή κάρτα.

20110601-1155-1-659
Καρτέλα έργων (γραμμές)
Εμφανιζόταν λάθος περιγραφή κίνησης στην καρτέλα έργων (γραμμές) εάν υπήρχαν ειδικές συναλλαγές πιστωτών.

20110608-1155-1-684
Έμμεση καρτέλα λογαριασμών λογιστικής
Εάν τα φίλτρα ημερομηνίας ήταν [Οριζόμενες Ημερομηνίες] τότε δεν εμφανιζόταν σωστά αποτελέσματα.

20110617-1155-1-718
Υπόλοιπα ανά ΑΧ για τρέχον έτος και τρέχων μήνα
Δεν λειτουργούσε σωστά η εκτύπωση Αποθήκης Υπόλοιπα ανά Α/Χ.

20110630-1155-1-778
Ελεύθερες εκτυπώσεις και φίλτρα ημερομηνιών
Δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα των ημερομηνιών στις ελεύθερες εκτυπώσεις.