Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11419

Διορθώσεις σφαλμάτων

20201218-1155-1-5169
Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων
Σε περίπτωση εργαζόμενου που ασφαλίζεται με τεκμαρτά, και ταυτόχρονα υπάρχει αναλογία ΔΧ λόγω αναστολής σύμβασης ή συνεργασίας, δεν γινόταν επιμερισμός της ασφάλισης στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία. 

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20201125-1155-2-4735
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας ανά Υποκ και ΑΧ
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'' προστέθηκαν τα φίλτρα ''Υποκατάστημα'' & ''Α.Χ.''. 

 

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11418

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20191022-1155-2-3353
Έγγραφα στους Πόρους
Στους ''Πόρους'' προστέθηκε η καρτέλα ''Έγγραφα/Παρατηρήσεις''. 

20200916-1155-2-3488
Εντολές σε παραστατικά Παραγωγής
Δόθηκε η δυνατότητα μετασχηματισμού εντολών σε παραστατικό παραγωγής. 

20201006-1155-2-3808
Ομάδα εταιρειών - Ωράριο
Με τη νέα προβολή στελεχών (έκδοση 521), χρησιμοποιείται απευθείας το πεδίο ωράριο από τον εργαζόμενο.

20201006-1155-2-3818
Εταιρικά στοιχεία στελέχους
Προστέθηκε το πεδίο 'Εταιρεία' κάτω απο τον κωδικό του στελέχους. Με την μεταβολή εταιρείας του συγκεκριμένου πεδίου τα στοιχεία που απεικονίζονται και καταχωρούνται αφορούν στην εταιρεία που έχει συμπληρωθεί. Η λογική είναι όπως αυτή που ισχύει στην καταχώρηση παραστατικών σε πολυεταιρική βάση.

20201130-1155-2-4809
Πολυγλωσσικό Custom Πεδίο
Δόθηκε η δυνατότητα να συμπληρώνεται το Translation ID και για τα custom πεδία των core πινάκων του προγράμματος (εφόσον έχει δηλωθεί ότι δέχονται πεδία σε πολλές γλώσσες). Το σχετικό νούμερο εμφανίζεται για να συμπληρωθεί στη σελίδα 'Εμφάνιση' των λεπτομερειών ενός πεδίου. Θα πρέπει να είναι θετικός ακέραιος από 1000 και πάνω και μπορεί να συμπληρωθεί μόνο για varchar και nvarchar πεδία.

20201204-1155-2-4912
Παρατηρήσεις από σύμβαση σε τιμολόγιο δόσεων
Στην εργασία έκδοσης τιμολογίων δόσεων, δόθηκε δυνατότητα μεταφοράς των παρατηρήσεων από τη σύμβαση στο παραστατικό δόσης. 

20201204-1155-2-4913
Έκδοση τιμολογίων δόσεων
Στην εργασία ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'' το φίλτρο περίοδος, άλλαξε σε ημερολογιακό διάστημα. 

20201207-1155-2-4926
Νέα Πολυγλωσσικά πεδία
Έγιναν πολυγλωσσικά τα παρακάτω πεδία στα στοιχεία του εργαζόμενου:
Επώνυμο Πατέρα
Όνομα Πατέρα
Επώνυμο Μητέρας
Όνομα Μητέρας
Όνομα συζύγου
Υπηκοότητα
Ιθαγένεια
Περ. Περιοχής απασχόλησης
Σχέση με Εργαζόμενο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ
Οδός
Πόλη
Περ. Ειδικότητας ΟΑΕΔ
ΩράριοΕπώνυμο Πατέρα
Όνομα Πατέρα
Επώνυμο Μητέρας
Όνομα Μητέρας
Όνομα συζύγου
Υπηκοότητα
Ιθαγένεια
Περ. Περιοχής απασχόλησης
Σχέση με Εργαζόμενο ΜΙΣΘΩΤΟΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΣ
Οδός
Πόλη
Περ. Ειδικότητας ΟΑΕΔ
Ωράριο

20200908-1155-1-3337
Αγορά Παγίων 39α με γέφυρα Εσόδων Εξόδων
Προστέθηκαν στις γέφυρες εσόδων εξόδων, οι resolver:
''MTL138 Αξία γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL139 Αξία έκπτωσης 1 παγίων άρθρου 39α παρ.5'', 
''MTL140 Αξία έκπτωσης 2 παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL141 Καθαρή αξία παγίων άρθρου 39α παρ.5'', 
''MTL142 Αξία Φ.Π.Α. παγίων άρθρου 39α παρ.5'', ''MTL143 Αξία εξόδων γραμμής παγίων άρθρου 39α παρ.5''.


20201207-1155-2-4936
Διαστάσεις προϋπολογισμών
Προστέθηκε στις διαστάσεις των Προϋπολογισμών πωλήσεων, το υποκατάστημα πελάτη. 

20201214-1155-2-5046
Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας
Προστέθηκε στο έντυπο Δήλωση αναστολής συμβάσεων εργασίας, η Ειδική περίπτωση με περιγραφή "Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών".

20201214-1155-2-5048
login στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ
Προστέθηκαν επιπλέον παράμετροι στις γενικές παραμέτρους της εταιρείας για το Login στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων της ΑΑΔΕ. Τα στοιχεία Login των γενικών παραμέτρων υπερισχύουν των αντίστοιχων στα σταθερά στοιχεία της εταιρείας αν είναι συμπληρωμένα.

20201214-1155-2-5062
Άδειες - απουσίες ειδικού σκοπού
Δόθηκε η δυνατότητα να καταχωρούνται άδειες ή απουσίες σχετιζόμενες με άδεια ειδικού σκοπού.

20201215-1155-7-5093
On-line αποστολή δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών
Προστέθηκε παράμετρος στις γενικές παραμέτρους της εταιρείας που επιτρέπει την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων συνόψεων και χαρακτηρισμών κατά την καταχώρηση των παραστατικών.

20201216-1155-2-5113
Υποστήριξη έκδοσης myDATA 1.0.2
Υποστηρίχθηκαν τεχνικά οι αλλαγές που προβλέπονται στην γραμμογράφηση των αρχείων επικοινωνίας με την πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ για την έκδοση 1.0.2. Πιο συγκεκριμένα προστέθηκε το πεδίο ''Τύπος γραμμής'' στις γραμμές συνόψεων για την υποστήριξη των τελών με ΦΠΑ. Εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι μπορεί να αποτυγχάνουν αποστολές συνόψεων που περιλαμβάνουν τέλη με ΦΠΑ π.χ Τέλος πλαστικής σακούλας μέχρι η ΑΑΔΕ να αναβαθμίσει το παραγωγικό περιβάλλον στην νεότερη έκδοση 1.0.2.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200710-1155-1-2731
Επιλογή Template
Στο 2008 UI, κατά την επιλογή αποθηκευμένου template, εμφανιζόταν μήνυμα ''Να καταχωρηθεί η εγγραφή''. 

20200925-1155-1-3646
Τιμολογιακές πολιτικές
Κατά την αλλαγή τρόπου πληρωμής και επανυπολογισμό παραστατικού, δεν εφαρμοζόταν ορθά συμφωνία. 

20200930-1155-1-3709
Ημερολόγιο Εισπράξεων - Fast report
Δεν εμφανιζόταν ορθά το από μεταφοράς υπόλοιπο
στην εκτύπωση "Ημερολόγιο Εισπράξεων", με επιλεγμένο το flag ''Εμφάνιση από μεταφοράς υπολοίπου'' και εκτύπωση σε fast report. 


20201015-1155-1-3961
Όνομα αποστολέα σε e-mail μέσω B.A.M.
Ορίζοντας στο βήμα αποστολής e-mail το όνομα του αποστολέα σε B.A.M, αυτό δεν εμφανιζόταν. 

20201103-1155-1-4300
Νέα θέση εργασίας με αντιγραφή
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη δημιουργία νέας θέσης εργασίας με τη διαδικασία αντιγραφής από προηγούμενη.

20201113-1155-1-4500
Τρόποι εκτύπωσης από Σειρά
Εφόσον είχαν οριστεί 2 διαφορετικοί τρόποι εκτύπωσης σε σειρά παραστατικού, με προτεινόμενο εκτυπωτή από το σταθμό εργασίας, δεν εκτυπωνόταν το δεύτερο παραστατικό. 

20201116-1155-1-4510
Εξοδα παραγγελίας
Εφόσον σε προβολή λιανικής πώλησης προστεθούν τα έξοδα του παραστατικού, μεταφέρονται πλέον από την προκαταβολή / παραγγελία. 

20201117-1155-1-4579
Πρότυπα - Πληρωμές Προμηθευτών
Σε αποθηκευμένο template εισπράξεων / πληρωμών, δεν συμπληρωνόταν ο χρηματικός λογαριασμός στη γραμμή του παραστατικού. 

20201123-1155-1-4684
Αναζήτηση με εναλλακτικό κωδικό
Αυξήθηκε το μήκος του πεδίου ''Εναλλακτικός κωδικός'' στο selector αναζήτησης. 

20201123-1155-3-4685
Παραστατικό λιανικής με πελάτη ΕΕ - MyDATA
Η εγγραφή myDATA πελάτη Ευρωπαϊκής ένωσης σε παραστατικό λιανικής, ενημερώνεται πλέον με χαρακτηρισμό λιανικής πώλησης. 

20201124-1155-1-4694
Ευρετήριο και Στήλες
Στο 2008 UI, σε ευρετήριο, εμφανίζονταν σε κάποιες περιπτώσεις στήλες, οι οποίες δεν είχαν το σχετικό check εμφάνισης, κατά τον σχεδιασμό ευρετηρίου. 

20201126-1155-1-4758
Serial number με status προσφορά
Δεν εμφανιζόταν στα διαθέσιμα serial numbers των ειδών, αυτά που είχαν εισαχθεί με κίνηση προσφοράς. 

20201203-1155-1-4882
Προσθήκη URL
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε object, κατά την προσθήκη URL. 

20201203-1155-1-4889
Απεικόνιση περιοχής απασχόλησης
Δεν εμφανιζόταν η σωστή περιοχή απασχόλησης σε εγκατάσταση με ομάδα εταιρειών.

20201203-1155-3-4897
Αρχείο SEPA - xml
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο XML αρχείο SEPA, τράπεζας Eurobank. 

20201204-1155-1-4904
Ελεύθερες Εκτυπώσεις σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν λειτουργούσε ορθά τοπικό πεδίο με editor Company, κατά την επιλογή εταιρείας και υποκαταστήματος, σε ελεύθερη εκτύπωση. 

20201204-1155-1-4920
Εκτυπωμένο σε email
Σε περίπτωση όπου ο εκτυπωτής στη σειρά του παραστατικού είχε ''E-Mail'' με 2 αντίγραφα, δεν ενημερωνόταν το πεδίο ''Εκτυπωμένο'' του παραστατικού. 

20201209-1155-1-4983
Εξαγωγή κινήσεων Ε.Ε. (GData.xml) ειδ.συναλ.πιστωτών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Εξαγωγή κινήσεων E.E. (GData.xml). 

20201209-1155-1-4988
Κινήσεις ειδών
Δεν εμφανίζονταν ορθά οι κινήσεις των ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών. 

20201209-1155-1-4999
Σχεδιαζόμενες προβολές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή custom προβολών. 

20201214-1155-1-5055
Εγγραφή myData για άρθρο 39α
Εγγραφή myDATA με 39α, εμφάνιζε στη σύνοψη τον ΦΠΑ των ειδών. 

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Έκδοση 5.00.521.11417

 Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20200622-1155-2-2394
Φορολογικός Τύπου Α - Αγορές
Στις φόρμες αγορών, προστέθηκαν τα πεδία Οικονομικά στοιχεία (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''DINVDATA10661067'',
Οικονομικά στοιχεία (eline) (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''ELINEDATA10661067'' &
Oικονομικά στοιχεία (SAMTECH) (Προδιαγραφών ΠΟΛ 1166&1167/2018) ''SAMTECH10661067''


20201013-1155-2-3925
Καρτέλα εργαζόμενου ανά οικοδομοτεχνικό έργο
Προστέθηκε νέα εκτύπωση Καρτέλας εργαζομένου ανά οικοδομοτεχνικό έργο.

20201015-1155-2-3986
Αναγγελία πρόσληψης Ε3
Στην εργασία ΥΕΚΑ Ε3 Αναγγελία πρόσληψης έχει προστεθεί επιλογέας με τα διαθέσιμα προγράμματα ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που επιλεγεί πρόγραμμα κατά την δημιουργία του αρχείου ενημερώνεται το tag με τιμή 1και το tag με την τιμή του προγράμματος.

20201019-1155-2-4030
Ειδικά διαστήματα εργαζομένων
Προστέθηκε η εκτύπωση
"Ειδικά διαστήματα εργαζομένων", όπου απεικονίζονται τα ημερομηνιακά διαστήματα στα οποία βρισκόταν ο εργαζόμενος σε Συνεργασία ή σε Αναστολή.


20201026-1155-2-4167
Μετασχηματισμός σε προγενέστερη ημερομηνία
Σε περίπτωση μετασχηματισμού παραστατικού σε προγενέστερη ημερομηνία, εμφανίζεται πλέον μήνυμα στα αποτελέσματα, ''Αδύνατος ο μετασχηματισμός σε παραστατικό προγενέστερης ημερομηνίας''.

20201104-1155-2-4301
Διαθεσιμότητα ειδών - Ονόματα πεδίων
Στη διαθεσιμότητα των ειδών, μέσω των σχετικών εργασιών, το πεδίο ''VFINAVAIL.TRNDATE'' έγινε ''VFINAVAIL.DELIVDATE'' με ονομασία "Ημερομηνία παράδοσης" και πεδίο ''VFINAVAIL.FINDATE'' ονομάστηκε σε "Ημερομηνία παραστατικού.".

20201105-1155-2-4321
Μεταβολή αιτιολογίας ειδικών συναλλαγών
Στις ειδικές συναλλαγές, δεν εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα διαγραφής αντιστοιχίσεων, κατά την αλλαγή της αιτιολογίας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντιστοίχιση παραστατικού.

20201109-1155-2-4401
Αξία εκκρεμών παραγγελιών με ΦΠΑ
Στα οικονομικά στοιχεία πελατών & προμηθευτών, προστέθηκαν οι εκκρεμείς παραγγελίες με Φ.Π.Α.

20201110-1155-2-4431
Καταγραφή εκτυπώσεων μισθοδοσίας
Έγινε διαθέσιμη στο μενού η εργασία "Καταγραφή εκτυπώσεων εργαζομένων" (SOHRPRINTFORMLOG).

20201112-1155-1-4474
Συμφωνία υπηρεσιών στις αγορές
Δεν εμφανιζόταν η Συμφωνία υπηρεσίας με δεξί κλικ στις γραμμές παραστατικών υπηρεσιών.

20201113-1155-2-4493
Συναλλαγματικές διαφορές
Στις εργασίες Συναλλαγματικών διαφορών, προστέθηκαν τα φίλτρα ''Ομαδα'', ''Επαγγελματική κατηγορία'', ''Εμπορική κατηγορία'', ''Λογιστική κατηγορία'' & Νόμισμα.

20201116-1155-7-4537
Συγχρονισμός εταιρειών ομάδας
Προστέθηκαν στις παραμέτρους συγχρονισμού δεδομένων των πελατών, στις εξαιρέσεις πεδίων προς εισαγωγή, τα στοιχεία υποκαταστημάτων.

20201117-1155-2-4556
Τοπικά πεδία στο αρχείο ΦΜΥ
Δόθηκε η δυνατότητα προσθήκης τοπικών πεδίων στο ευρετήριο του αρχείου ΦΜΥ.

20201117-1155-2-4560
Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ
Προστέθηκε button στην κονσόλα myDATA Live με το οποίο γίνεται αυτόματο redirection και login στην πλατφόρμα myDATA και προβολή του συνοπτικού βιβλίου. Για το αυτόματο Login στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ χρησιμοποιούνται τα στοιχεία login (username και password) του taxis net της εταιρείας.

20201117-1155-2-4561
Χρήστες εξουσιοδότησης MyData
Στις Γενικές παραμέτρους των εταιρειών, προστέθηκε το πεδίο ''Χρήση κωδικών από'', με το οποίο ορίζονται οι χρήστες εξουσιοδότησης όσον αφορά τους κωδικούς myDATA και την αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

20201119-1155-2-4623
Έντυπο δήλωσης αναστολής
Προστέθηκαν στο έντυπο της δήλωσης αναστολής στο πεδίο Ειδική περίπτωση και οι υπόλοιπες επιλογές που είναι διαθέσιμες στο ΠΣ Εργάνη.

20201124-1155-2-4702
Είδη ως πάγια σε πωλήσεις (MyData)
Στη κατηγορία myDATA ειδών, προστέθηκαν τα ενσώματα & μη ενσώματα πάγια.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20200812-1155-1-3119
Αρίθμηση σελίδων σε εσωτερική φόρμα
Δεν εκτυπωνόταν ορθά η αρίθμηση των σελίδων (από / σε μεταφορά) σε εσωτερική φόρμα εκτύπωσης.

20200907-1155-1-3319
Import Excel στους Δείκτες Εγγράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εγκατάσταση Azure, κατά τη διαδικασία excel import στους δείκτες εγγράφων.

20200908-1155-3-3345
Αποσβέσεις σε μερική πώληση
Δεν υπολογίζονταν ορθά αποσβέσεις παγίων, ύστερα από μερική πώληση, με τρόπο υπολογισμού κατά μήνα.

20200930-1155-1-3705
Κανόνας Ροής
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κανόνα ροής, από σύμβαση σε παραστατικό πώλησης.

20201023-1155-1-4126
Εξαγωγή σε excel χρήστη ενέργειας CRM
Κατά την εκτύπωση σε excel ευρετηρίου ενεργειών, το οποίο περιείχε στήλη με το χρήστη, αυτός δεν εκτυπωνόταν αν ήταν ανενεργός.

20201029-1155-1-4229
Λογιστικές κατηγορίες ειδών
Σε εγκαταστάσεις με προδιαγραφές Ρουμανίας & Κύπρου, δεν εμφανίζονταν στις λογιστικές κατηγορίες ειδών, ο κωδικός, η σύντμηση και η περιγραφή.

20201103-1155-1-4298
Λογαριασμός υποδείγματος άρθρων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή υποδείγματος σε άρθρο λογιστικής, σε περίπτωση που είχε οριστεί λογαριασμός με ''*''.

20201104-1155-1-4308
Επιλογή ανενεργού είδους
Έχοντας προσθέσει σε στήλες γραμμών παραστατικών, την ''Περιγραφή (γλώσσα χρήστη)'', υπήρχε δυνατότητα αναζήτησης και επιλογής ανενεργού είδους.

20201104-1155-1-4319
Χρήστης έγκρισης
Δεν ενημερωνόταν ορθά στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών, ο χρήστης έγκρισης, ύστερα από έγκριση παραστατικού.

20201106-1155-1-4366
Αλλαγή προβολής άρθρων
Στο 2008 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αλλαγή προβολής άρθρων λογιστικής.

20201109-1155-1-4380
Φάκελοι κοστολόγησης στις ειδικές συναλλαγές
Στις σχετικές εργασίες των ειδικών συναλλαγών πιστωτών & χρηματικών λογαριασμών, δεν εμφανίζονταν οι φάκελοι κοστολόγησης.

20201110-1155-1-4410
Μεταβολή πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη μεταβολή συναλλασσόμενου, ο οποίος είχε δημιουργήσει έμμεσα λογαριασμό λογιστικής.

20201110-1155-1-4414
Fill value
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σε κάποιες περιπτώσεις Fill value σε ευρετήρια.

20201110-1155-1-4421
Μαζική Αποστολή σχετικών Εγγράφων
Κατά τη μαζική αποστολή με email σχετικών εγγράφων (Αποθηκευμένα στη βάση), δεν αποστέλλονταν όλα τα αρχεία.

20201110-1155-1-4422
Μαζική Αποστολή σχετικών Εγγράφων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή με e-mail σχετικών εγγράφων που δεν ήταν αποθηκευμένα στη βάση.

20201110-1155-1-4429
Ενέργειες εργαζομένων
Στα φίλτρα του ευρετηρίου ενεργειών εργαζομένου, εμφανίζεται πλέον ο σύνδεσμος του εργαζόμενου, αντί για τον κωδικό και την επωνυμία του.

20201111-1155-1-4438
Datagrid με virtual table
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν Dialog Object με virtual πίνακα σε Datagrid.

20201112-1155-1-4459
Ανάλυση άρθρων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ανάλυση άρθρων αναλυτικής λογιστικής.

20201112-1155-1-4477
Υποκαταστήματα συναλλασσόμενων (2008 UI)
Στο 2008 UI, δεν εμφανίζονταν όλα τα υποκαταστήματα των συναλλασσόμενων

20201112-1155-3-4466
Παραστατικά Εσόδων-Εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την επιλογή λογαριασμού εσόδου ή εξόδου στα παραστατικά.

20201113-1155-3-4482
Αρχείο SEPA τράπεζας EUROBANK
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αποστολή αρχείου SEPA, τράπεζας Eurobank.

20201116-1155-1-4515
Ελεύθερη εκτύπωση σε Crystal Report
Δεν ολοκληρωνόταν η ''εκτέλεση'' ελεύθερης εκτύπωσης σχεδιασμένης σε Crystal report.

20201116-1155-1-4522
Import Υπηρεσιών
Κατά την ''εκτέλεση'' import υπηρεσιών, ήταν απαραίτητη η συμπλήρωση των πεδίων ''ΜΜ Αγορών & Πωλήσεων''.

20201116-1155-1-4528
Παρατηρήσεις σε Ευρετήριο
Στο Series 5 UI, δεν εμφανίζονταν ολόκληρες οι παρατηρήσεις των ειδών σε σχεδιαζόμενο ευρετήριο, εφόσον είχαν χαρακτήρες CR-LF.

20201116-1155-1-4542
Επιλογή με εφαρμογή φίλτρου
Δεν γινόταν ορθό locate εγγραφών, ύστερα από φιλτράρισμα.

20201117-1155-1-4568
Ημερομηνία Έγκρισης
Δεν ενημερωνόταν ορθά στα λοιπά στοιχεία των παραστατικών, το πεδίο ημερομηνία έγκρισης, ύστερα από έγκριση παραστατικού.

20201117-1155-1-4570
DeleteModule με SBSL
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη διαγραφή set είδους, μέσω SBSL.

20201117-1155-1-4571
Έσοδα-Έξοδα
Σε παραστατικό εσόδου ή εξόδου, δεν αποθηκευόταν το ΑΦΜ του συναλλασσόμενου.

20201117-1155-1-4574
Ενδοκοινοτικές Παραδόσεις Φ4
Κατά την αποστολή των εντύπων Φ4 & Φ5 στο taxis, δεν ενημερωνόταν η δεύτερη σελίδα.

20201118-1155-1-4583
Blob σε πεδίο κειμένου
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν blob πεδίο σε custom προβολή, σε memo περιοχή.

20201118-1155-1-4598
Σενάρια εγκρίσεων και MyData
Εγκεκριμένο παραστατικό δεν δημιουργούσε εγγραφή στα myDATA.

20201120-1155-1-4650
BAM αποστολή SMS
Τα web sms account δεν μπορούσαν να επιλεγούν στο BAM.

20201120-1155-1-4652
Στήλη νέας παρτίδας
Δεν εμφανιζόταν στα παραστατικά φυσικής απογραφής η στήλη για κωδικό νέας παρτίδας, παρόλο που είχε δηλωθεί στο σχεδιασμό στηλών του αντίστοιχου τύπου των παραστατικών αποθήκης.

20201123-1155-1-4665
Σύνολα στο Φ4
Στο έντυπο Φ4 δεν αθροίζονταν ορθά τα σύνολα των επιπλέον σελίδων.

20201123-1155-1-4669
Ε4 Συμπληρωματικός Ωραρίου
Στην περιοχή απασχόλησης που επέλεγε ο πελάτης υπήρχε προσωρινά αποθηκευμένη ετήσια κατάσταση προσωπικού με αποτέλεσμα κατά την αναζήτηση να επιστρέφεται αυτή σαν πιο πρόσφατη η οποία δεν είχε ημερομηνία υποβολής όντας προσωρινή. Έγινε βελτίωση της αναζήτησης ώστε να επιστρέφει μόνο της υποβληθείσες καταστάσεις.

20201123-1155-1-4690
Δικαιώματα χρηστών
Στο Classic menu, έχοντας ορίσει δικαιώματα σε νέο φάκελο, μεταφέρονταν τα δικαιώματα και στους επόμενους νέους φακέλους.

20201123-1155-1-4691
Λανθασμένη επιλογή θέσης εργασίας
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες, δεν γινόταν σωστή επιλογή θέσης εργασίας όταν είχε δηλωθεί οργανωτική μονάδα

20201123-1155-1-4692
Λανθασμένη επιλογή κύκλου σεμιναρίου
Σε εγκατάσταση με πολλές εταιρείες, δεν γινόταν σωστή επιλογή κύκλου σεμιναρίων.

20201124-1155-1-4706
Τιμές σε φίλτρα
Δεν αποθηκεύονταν ορθά οι τιμές των φίλτρων κωδικών ειδών στο σχεδιασμό του αντίστοιχου ευρετηρίου.

20201125-1155-1-4738
ΑΠΔ - έμμισθοι μηχανικοί με μπόνους
Δεν επιμερίζονταν σωστά τα ποσά μεταξύ του τύπου αποδοχών 1 και 14 στην ΑΠΔ για έμμισθους μηχανικούς με επιπλέον αποδοχές μπόνους.

20201125-1155-1-4746
ΑΠΔ - γραμμάτια προείσπραξης
Δεν λαμβάνονται υπόψη τα γραμμάτια προείσπραξης των δικηγόρων στην απεικόνιση των εισφορών στην ΑΠΔ. Χρειάζεται επαναϋπολογισμός (έχει γίνει αλλαγή και στο ΦΥ).

20201126-1155-1-4760
Υπόλοιπο δεύτερης ΜΜ στις διαθέσιμες παρτίδες
Δεν εμφανιζόταν το υπόλοιπο στη δεύτερη μονάδας μέτρησης, στις διαθέσιμες παρτίδες του είδους.

20201127-1155-1-4772
Προσωρινή δήλωση ΦΜΥ
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τον υπολογισμό και καταχώρηση του εντύπου προσωρινή δήλωση ΦΜΥ.