Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11131

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170926-1155-7-4101
ΜΥΦ - Ειδικές χρηματικών
Προστέθηκε το ''ΑΦΜ Τράπεζας'' στους Χρηματικούς λογαριασμούς.

20181122-1155-2-6235
Αρχείο ΑΠΔ/Αριθμός μητρώου ΙΚΑ
Πλέον δεν είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση του αριθμού μητρώου ΙΚΑ για την παραγωγή του αρχείου ΑΠΔ.

20181203-1155-2-6347
Ημερολόγιο office 365
Στο ημερολόγιο office 365, στις κλήσεις, εμφανίζεται πλέον και η επαφή.

20181203-1155-2-6350
FORCEOFFLINE=1 σε azure
Υποστηρίζεται πλέον το FORCEOFFLINE=1 στο params.cfg του azure.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180906-1155-1-5071
Συγχρονισμός office365
Κατά το συγχρονισμό εγγραφών από το Soft1 προς το Office 365 εμφανιζόταν συνεχώς το pop-up παράθυρο με τα στοιχεία σύνδεσης του χρήστη.

20181010-1155-1-5691
ExecReport - Advanced φόρμες
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν με την ExecReport της XSupport στο SDK, σε Advanced φόρμα.

20181108-1155-1-6061
Μη αναγνώσιμο κείμενο email
Σε κάποιες περιπτώσεις με Outlook Office 365, Microsoft 32 bit, το κείμενο του email εμφανιζόταν με μη αναγνώσιμους χαρακτήρες.

20181126-1155-1-6272
Προβολές συναντήσεων από τα ημερολόγια
Στα Ημερολόγια, κατά το άνοιγμα μίας συνάντησης, η συνάντηση δεν άνοιγε με την default προβολή που είχε δηλωθεί στον χρήστη.

20181130-1155-1-6340
Εξοφλημένες δωροεπιταγές στην εξόφληση παραστατικού
Στην εξόφληση παραστατικού πώλησης μέσω των σχετικών εργασιών, στις γραμμές των Δωροεπιταγών, ο επιλογέας εμφανίζει πλέον μόνο τις Δωροεπιταγές οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί.

20181210-1155-1-6405
Συγχρονισμός επαφών office 365
Δεν γινόταν σωστά το format του json κατά το συγχρονισμό office 365 επαφών.

20181210-1155-1-6413
Συγχρονισμός επαφών στο office 365
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν ολοκληρωνόταν ο συγχρονισμός επαφών στο office 365.

20181213-1155-1-6456
Ισοτιμία intrastat
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''ReUpdate στοιχείων (Εμπορικό)'', μηδενιζόταν η ισοτιμία intrastat σε παραστατικά που έχει οριστεί.

20181214-1155-1-6477
Office 365 και συναντήσεις στα ημερολόγια
Κατά την καταχώρηση συνάντησης με χειριστή κάποιον χρήστη, ο οποίος έχει καταχωρηθεί στον πίνακα CRMPPRMS.USERS, τότε εμφανιζόταν pop up παράθυρο για την εκ νέου εισαγωγή των credentials του χρήστη για την σύνδεση του με το office 365.

Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11130

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180803-1155-7-4818
Αναζήτηση σε browser
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την αναζήτηση σε browser, έχοντας επιλεγμένη τη παράμετρο ''Άνοιγμα επιλογών menu με ένα click.

20180921-1155-1-5318
Μενού εργαλείων (Ρουμανία)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε εταιρεία με προδιαγραφές Ρουμανίας, κατά την επιλογή του menu εργαλείων, σε χρήστη με προσωπικό menu.

20181030-1155-1-5932
Open-items
Σε εταιρεία με προδιαγραφές Βουλγαρίας δεν εμφανίζονταν οι εγγραφές προς αντιστοίχιση.

20181127-1156-7-165
Συγχρονισμός Google Apps
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τον συγχρονισμό google contacts.

20181130-1155-1-6330
Παραστατικό με μηδενική ποσότητα
Εφόσον σε παραστατικό γινόταν καταχώρηση είδους που παρακολουθείται σε χρώμα μέγεθος με μηδενική ποσότητα, δεν γινόταν refresh στις γραμμές και παράμενε η αξία, χωρίς ποσότητα.

20181203-1155-1-6351
Office 365 Groups
Στα Office 365 apps, όταν δεν επιλέγεται συγκεκριμένη ομάδα, συγχρονίζονται όλα τα αντίστοιχα objects.

20181204-1155-1-6360
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα ("Το πεδίο Α.Χ. υπάρχει ήδη στο αρχείο") που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, επιλέγοντας το button ''Επιλογή'', ενώ είχαν συμπληρωθεί σειρά και ΑΧ.

20181204-1155-1-6363
Έναρξη παγίων
Κατά την έναρξη παγίων, δεν δημιουργούνταν παραστατικά λογιστικών αποσβέσεων σε κάποια πάγια,.

20181205-1155-1-6372
Αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που έχει κινηθεί με έμβασμα
Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν δυνατή η αλλαγή νομίσματος συναλλασσόμενου που είχε κινηθεί μόνο με έμβασμα, χωρίς να εμφανίζεται σχετικό μήνυμα.

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11129

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181130-1155-2-6331
Εμπορική κατηγορία στις παραγγελίες ελλείψεων
Στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'', προστέθηκε η Εμπορική κατηγορία των ειδών στα διαθέσιμα φίλτρα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181113-1155-1-6124
Ταμειακή Ροή / Αξιόγραφα
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανίζονταν τα αξιόγραφα στην Ταμειακή ροή, στο tab των αξιογράφων.

20181121-1155-1-6225
Ημερομηνία έναρξης ενέργειας
Ενημερωνόταν λανθασμένα η Ημερομηνία έναρξης κατά την αντιγραφή ενέργειας σε Ημερολόγιο CRM. Διορθώθηκε στα templates "Εργάσιμη εβδομάδα", "Εβδομάδα", "Μήνας", "Έτος".

20181121-1155-1-6229
Ποσότητα αναλούμενων με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση παραστατικού παραγωγής σε αναλούμενο με χρώμα μέγεθος και περισσότερα από 2 δεκαδικά στις ποσότητες.

20181122-1155-1-6233
Ενημέρωση ΓΛ/Εσόδων-εξόδων σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που είχε κλειδωθεί η χρήση στη κύρια εταιρεία, δεν επιτρεπόταν η ενημέρωση των λογιστικών ενοτήτων με batch διαδικασία, σε εταιρείες εκτός της κύριας.

20181126-1155-1-6259
Επιλογή πελάτη
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανίζονταν κατά την ανεύρεση πελάτη, σε ευρετήριο της κύριας εταιρείας, σε ομάδες εταιρειών, έχοντας πραγματοποιήσει είσοδο σε εταιρεία εκτός της κύριας

20181206-1155-1-6380
Συγχώνευση ενεργειών
Στην εργασία Συγχώνευση ενεργειών [MERGESOPRSN] εμφανιζόταν σφάλμα "Dataset not in edit or insert mode". Πλέον, η εργασία εκτελείται σωστά και σε πολλές εταιρείες στην ίδια βάση.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11128

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180501-1156-7-57
Γέφυρα εσόδων-εξόδων
Προστέθηκε στους διαθέσιμους resolver των εσόδων-εξόδων ο Κωδικός λογιστικής συναλλασσομένου.

20181121-1155-2-6217
Φάκελοι κοστολόγησης
Κατά το άνοιγμα ενός φακέλου κοστολόγησης, πλέον ''εκτελείται'' ένα query για όλους τους συναλλασσόμενους που συμμετέχουν στον φάκελο.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180503-1155-7-2734
Εκτύπωση εικόνας background
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εκτυπωνόταν η εικόνα background φόρμας εκτύπωσης.

20180716-1155-7-4483
Προεπισκόπηση FastReport Δωροεπιταγών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την προεπισκόπηση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'', από το κύκλωμα των δωροεπιταγών.

20180905-1155-1-5060
Ελεύθερη εκτύπωση advanced
Σε Ελεύθερη εκτύπωση ''Εσωτερική advanced'', σε περίπτωση που υπήρχε προτεινόμενη τιμή σε τοπικά πεδία ημερομηνιών, η ερώτηση δεν λάμβανε υπόψιν τις ημερομηνίες του φίλτρου, αλλά τις προτεινόμενες.

20181106-1155-1-6032
Αναζήτηση Χαρακτηριστικών σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, πραγματοποιείται πλέον αναζήτηση χαρακτηριστικών στο matrix των γραμμών ειδών του παραστατικού, επιλέγοντας το σχετικό φίλτρο.

20181107-1155-1-6053
Ετικέτα έργων advanced
Σε Ετικέτα advanced για τα έργα, δεν εμφανίζονταν ορθά τα δεδομένα της συνθήκης επανάληψης.

20181108-1155-1-6066
Μικτό κέρδος σε P&L
Στην ''Κατάσταση Αποτελεσμάτων Εκμετάλλευσης PnL'', δεν υπολογιζόταν σωστά το Μικτό κέρδος.

20181112-1155-1-6107
Εικόνα πωλήσεων χρήσης στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης'', έχοντας ορίσει default τιμές σε πεδίο.

20181113-1155-1-6132
Φόρμα εκτύπωσης advanced για Λίστα Δώρων
Σε φόρμα εκτύπωσης ''Εσωτερική (advanced)'', κατά την εκτύπωση λίστας Δώρων δεν εκτυπωνόταν το επαναλαμβανόμενο μέρος.

20181116-1155-1-6171
AUTOLOCATE σε custom object
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστό locate, σε custom object με custom πίνακα με την παράμετρο AUTOLOCATE.

20181119-1155-1-6190
WEB σελίδα
Δεν άνοιγε σε δικό της ΤΑΒ εργασία που είχε δηλωθεί να καλεί web σελίδα.

20181120-1155-1-6206
Alert πεδίου
Διορθώθηκε λάθος συμπεριφορά σε alert πεδίου που στη συνθήκη περιέχονταν τα σύμβολα ''<,>''.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11127

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120105-1155-2-17
Υποδείγματα sms
Δόθηκε δυνατότητα πρότυπων Μηνυμάτων, κατά την αποστολή SMS.

20181101-1156-7-154
Αρχείο SEPA Εθνικής Τράπεζας
Κατά την παραγωγή του αρχείου SEPA Εθνικής τράπεζας, στο πεδίο Remittance, προστίθεται πλέον ένας κενός χαρακτήρας αντί παύλας, ανάμεσα στο όνομα της εταιρείας και την αιτιολογία.

20181102-1155-2-5987
Ημερομηνία ΒΔ στο Ιστορικό Μεταβολών
Προστέθηκε η ώρα στο πεδίο ''Ημερομηνία ΒΔ (Βάσης Δεδομένων)'' στο Ιστορικό μεταβολών.

20181105-1155-2-6004
MTRCATEGORY στις γραμμές αγορών
Προστέθηκε το πεδίο ''MTRCATEGORY (Κατηγορία)'', στις γραμμές των παραστατικών αγορών.

20181107-1155-2-6042
Παραγγελίες ελλείψεων
Προστέθηκε σαν φίλτρο το Business Unit στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών.

20181107-1155-2-6043
Εντολές παραγωγής και παρτίδες
Κατά τη μεταφορά παραγγελίας πώλησης, σε εντολή παραγωγής, μεταφέρονται πλέον και οι παρτίδες των ειδών.

20181108-1155-2-6063
Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π.
Στις Ατομικές καταστάσεις Ε.Λ.Π. (Ισολογισμός, Αποτελέσματα κατά λειτουργία) προστέθηκε το ΓΕΜΗ στα στοιχεία εταιρείας.

20181109-1155-2-6078
Υποδείγματα παραστατικών εξόδων
Στα υποδείγματα παραστατικών εξόδων, προστέθηκε ο ''Τύπος υπολογισμού''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1155-7-3548
Λειτουργία πλήκτρου 'Home'
Στο Series 5 UI, κατά την επιλογή του πλήκτρου ''Home'' σε grid, την δεύτερη φορά ο κέρσορας δεν πήγαινε στην πρώτη στήλη.

20180718-1155-7-4555
Σχεδιασμός προβολής στις εγκαταστάσεις
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον σχεδιασμό προβολής στην ενότητα των ''Εγκαταστάσεων''.

20180718-1155-7-4559
Δικαιώματα στις κεντρικές λειτουργίες
Κατά το paste from clipboard στις ''Κεντρικές λειτουργίες'' των χρηστών, δεν αντιγράφονταν όλα τα δικαιώματα.

20180724-1155-7-4648
Έξοδα παραστατικών αγορών προμηθευτή σε ξένο νόμισμα
Σε παραστατικό αγορών, σε προμηθευτή που παρακολουθείται σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της εταιρείας, σε περίπτωση προσθήκης εξόδων με αρνητική αξία, δεν εμφανιζόταν η αξία ΦΠΑ των εξόδων.

20180731-1155-7-4768
Τιμολογιακές πολιτικές
Σε τιμολογιακή πολιτική με κλιμάκωση ποσότητας, εγγυοδοσία και δώρο, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα του δώρου στις γραμμές του παραστατικού.

20180830-1155-1-4981
Υποχρεωτικά πεδία στηλών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή σειράς παραστατικού, με στήλες γραμμών που περιείχαν υποχρεωτικά πεδία.

20180914-1156-7-134
Κωδικός CMPCODE στο CRM
Στις κλήσεις και στις συναντήσεις του CRM, δεν μπορούσε να δοθεί manual τιμή στο πεδίο ''Κωδικός, CMPCODE''.

20180925-1155-7-5357
BranchName σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε περίπτωση που υπήρχε κοινό id υποκαταστήματος εταιρείας, με τη κύρια, η συνάρτηση BranchName επέστρεφε τη περιγραφή του υποκαταστήματος της κύριας εταιρείας.

20181016-1155-1-5798
Παραστατικά Παραγωγής από Δελτία
Δεν ενημερώνονταν ορθά οι μονάδες παραστατικού παραγωγής, όταν ο τρόπος υπολογισμού του κοστολογικού στοιχείου ήταν ''Αναλογικά με ποσότητα'', κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Παραστατικά από Δελτία''.

20181016-1155-1-5799
Τρόπος Πληρωμής & Διακανονισμός
Εμφανιζόταν λάθος η ημερομηνία πληρωμής, κατά την καταχώρηση παραστατικού, σε διακανονισμό, όπου ο τρόπος υπολογισμού ήταν ''Από τρόπο πληρωμής''.

20181016-1155-2-5790
Εξοδολόγια - Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών
Πλέον το πεδίο Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών ενημερώνεται από το πεδίο Εγκεκριμένο στη γραμμή των εξόδων ανεξαρτήτως ύπαρξης καταχωρημένου παραστατικού στη γραμμή.

20181025-1155-1-5895
Μέθοδος παραγόμενων μονάδων
Δεν υπολογίζονταν Φορολογικές αποσβέσεις, σε πάγιο με Φορολογικές και Λογιστικές αποσβέσεις με τη Μέθοδο ''Παραγόμενων μονάδων''.

20181031-1155-1-5956
Redirection από εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις δεν λειτουργούσε η ανακατεύθυνση σε παραστατικά, παρόλο που ήταν ενεργοποιημένη η παράμετρος ''redirection σε ενεργές εργασίες''.

20181031-1155-1-5961
F1 (Soft1 Help)
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή του πλήκτρου F1 (Soft1 Help)

20181105-1155-1-6011
Προϋπολογισμοί λογιστικής
Δεν εμφανίζονταν ορθά τα στοιχεία προϋπολογισμού λογιστικής, με διάσταση 1 την ομάδα.

20181105-1155-1-6012
CusAgedRemain
Διορθώθηκε η συνάρτηση CusAgedRemain: δεν λαμβάνονταν σωστά υπόψιν οι προαιρετικές παράμετροι.

20181105-1155-1-6016
Δικαίωμα Soft1 hyperlinks
Στο Series 5 UI, δεν λειτουργούσε ορθά, το δικαίωμα ''Soft1 hyperlinks: δικαίωμα χρήσης'' σε χρήστη.

20181105-1155-1-6017
Ομαδοποίηση σε επεξεργασία παραστατικών (ομάδες εταιρειών)
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η ομαδοποίηση, κατά την επεξεργασία παραστατικών.

20181106-1155-1-6026
Όριο custom selector
Δεν υπάρχει πλέον περιορισμός επιλογών με τη χρήση φίλτρου ''in'' στα memory tables.

20181106-1155-1-6029
Συντόμευση πληκτρολογίου σχετικών εργασιών
Στο Series 5 UI, λειτουργούν ορθά πλέον, οι ''Σχετικές εργασίες ενότητας'', θέτοντας τιμή στη αντίστοιχη σύντμηση πληκτρολογίου.

20181106-1155-1-6033
Δεκαδικά ποσοτήτων σε εκτυπώσεις
Σε κάποιες εκτυπώσεις, δεν εμφανίζονταν σωστά τα δεκαδικά ποσοτήτων, σε εταιρεία εκτός της πρότυπης.

20181106-1155-1-6037
FIFO Αντιστοίχιση με σύμβαση
Στην εργασία '' FIFO αντιστοίχιση'', δεν λειτουργούσε ορθά το φίλτρο ''Να εξαιρεθούν τα παραστατικά με συμβάσεις''.

20181109-1155-1-6085
Απαιτήσεις εντολών
Στην εκτύπωση ''Απαιτήσεις εντολών'' παραγωγής, κατά το σχεδιασμό της εκτύπωσης, θέτοντας τοπικό πεδίο με το ITEM.RESTQTY (Απαίτηση), δεν επέστρεφε αποτελέσματα αν δεν είχε συμπληρωθεί η επιλογή ''Να ληφθούν υπόψη''.

20181112-1155-1-6090
Αντιγραφή σταθμού εργασίας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer σταθμού εργασίας.

20181114-1155-1-6144
Ταμειακή συναλλαγή από αξιόγραφο
Διορθώθηκε σφάλμα σε βάση Oracle που εμφανιζόταν κατά την ταμειακή συναλλαγή αξιόγραφου (δεξί κλικ).

20181115-1155-1-6169
Επιμερισμός Bonus σε 2 χρήσεις
Πλέον ο επιμερισμός σε ποσό bonus όταν το διάστημα επιμερισμού περιλαμβάνει 2 χρήσεις υπολογίζει σωστά τις εισφορές.

Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11126

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181105-1155-2-6005
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Στο Series 5 UI, στην εργασία ''Αντιστοίχιση ανεξόφλητων'' συναλλασσόμενων, μέσω των εργασιών, προστέθηκε η ''επιλογή / αναίρεση όλων''.

20181105-1155-2-6008
Ζυγαριά-barcode scanner datalogic 8400
Προστέθηκε η δυνατότητα συνεργασίας της (ζυγαριάς-barcode scanner) Magellan8400 με το Soft1. Τα απαραίτητα αρχεία καθώς και οδηγίες για την εγκατάσταση βρίσκονται στην κοινή περιοχή.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160829-1155-7-2804
Υποχρεωτικά πεδία (ClientImport)
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' Import Script με ClientImport και υποχρεωτικά πεδία.

20180918-1155-7-5233
Πρότυπα δεδομένα σε ομαδικό ημερολόγιο
Κατά την επιλογή ''Πρότυπου δεδομένου'' στο Ομαδικό ημερολόγιο, δεν εμφανιζόταν το υποκατάστημα που είχε σωθεί στο Template.

20181001-1155-7-5474
Υποχρεωτικά πεδία
Στο Series 5 UI, έχοντας ενεργοποιημένη τη παράμετρο '' Δεξιά στοίχιση πεδίων'' δεν εμφανίζονταν ορθά τα υποχρεωτικά πεδία στις προβολές.

20181105-1155-1-6002
Εκτύπωση σε algobox net
Βελτιώθηκε ο χρόνος εκτύπωσης παραστατικών με ψηφιακή υπογραφή

Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11125

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180703-1155-7-4223
Παραγγελίες κατά προμηθευτή
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατά προμηθευτή'' προστέθηκε το φίλτρο ''Αξία'', όπως στην αντίστοιχη των πωλήσεων.

20180709-1155-7-4350
Outlook Connector - Ευκαιρίες Πώλησης
Με δεξί κλικ σε Email γίνεται πλέον άνοιγμα της ευκαιρίας πώλησης και πραγματοποιείται ταυτόχρονα η εισαγωγή του Email στο Softone και σύνδεση του με την αντίστοιχη ευκαιρία, επιλέγοντας: Soft1CRM / follow up / opportunity and archive. Επιπρόσθετα, μέσω του Outlook Connector δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης ενός Email με μια ευκαιρία πώλησης.

20181012-1155-7-5750
Ανοικτά Παραστατικά σε έλεγχο άρθρων
Στις Λογιστικές ενημερώσεις / Λογιστικής από εμπορικό, στις ενότητες του ελέγχου άρθρων, προστέθηκαν οι ''Συμψηφισμοί Συναλλασσόμενων''.

20181026-1155-2-5907
E8.xml (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης)
Προστέθηκε 2ο set Από ώρα - Έως ώρα στο xml αρχείο για την αναγγελία της υπερωριακής απασχόλησης.

20181101-1155-2-5979
Συνοπτική κατάσταση λογιστικής (ομαδοποίηση)
Στη ''Συνοπτική κατάσταση λογιστικής'', γίνεται πλέον ομαδοποίηση με τον κωδικό και την περιγραφή του τύπου.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180525-1155-7-3342
Εισαγωγή υπάρχοντος αρχείου
Κατά την εισαγωγή του ίδιου αρχείου στα έγγραφα μίας ενότητας, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα, ότι το αρχείο υπάρχει ήδη.

20180712-1155-1-4443
Καθορισμός δικαιωμάτων από menu και δικαιώματα χρηστών
Μετά τον καθορισμό δικαιωμάτων σε εκτύπωση απ' το menu, δεν εμφανίζονταν τα νέα δικαιώματα στα ''Δικαιώματα χρηστών''.

20180725-1155-1-4675
Ευρετήριο με ανάλυση κινήσεων
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο με ανάπτυξη κινήσεων, δεν άνοιγε το παραστατικό από το grid των κινήσεων.

20180924-1155-1-5349
Σχεδιασμός ειδικών συναλλαγών (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά η διάταξη των πεδίων, κατά το σχεδιασμό προβολών ειδικών συναλλαγών.

20181017-1155-1-5820
Εργασία μενού Κινήσεις Πελατών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις κινήσεις συναλλασσόμενων, με επιλεγμένη τη παράμετρο ''Μορφή δέντρου Master - Detail''.

20181022-1155-1-5857
Ταξινόμηση ευρετηρίου σε excel (Series 5 UI)
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση, κατά την εκτύπωση ομαδοποιημένου ευρετηρίου σε excel.

20181024-1155-1-5881
Πλασματική αξία/Δασμός σε Υποκατάστημα Προμηθευτή εκτός ΕΕ
Στις γραμμές παραστατικών αγορών, δεν λαμβάνονταν υπόψη η χώρα του υποκαταστήματος προμηθευτή, για τον υπολογισμό πλασματικής αξίας.

20181029-1155-1-5923
Copy from buffer σε επαφή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer επαφής.

20181030-1155-1-5933
Αρχεία ΥΕΚΑ - οικειοθελής αποχώρηση
Πλέον το αρχείο ΥΕΚΑ για Οικειοθελή Αποχώρηση δημιουργείται σωστά.

20181031-1155-1-5946
Ανισοσκέλιστο άρθρο μετά από αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την αυτόματη κάλυψη εκκρεμοτήτων σε παραστατικό με έκπτωση συνόλου και γέφυρα λογιστικής.

20181101-1155-1-5976
Λογ. Χαρακτηρισμός (MTRTYPE1) σαν Φίλτρο
Σε ευρετήριο χρεοπιστώσεων, το φίλτρο ''Λογιστικός χαρακτηρισμός'' δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.

Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11124

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20171026-1155-2-4635
Εικόνα πωλήσεων χρήσης
Στην ''Εικόνα πωλήσεων χρήσης" προστέθηκαν στα πρόσθετα πεδία, ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός είδους.

20171026-1155-2-4636
Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στη ''Συγκριτική εικόνα πωλήσεων'' προστέθηκαν στα πρόσθετα πεδία, ο κωδικός πελάτη και ο κωδικός είδους.

20180903-1155-7-5005
Yπολογισμός προβλέψεων - Κλείδωμα ημερομηνιών
Πλέον στον υπολογισμό προβλέψεων , όταν ο χρήστης επιλέξει ημερομηνία για την οποία υπάρχει κλείδωμα ,προκύπτει μήνυμα " Ο εργαζόμενος Χ δεν υπολογίστηκε γιατί υπάρχει κλείδωμα ημερομηνίων έως 31/08/2018."

20181023-1155-2-5868
Στελέχη - Ενημέρωση από θέση εργασίας
Πλέον σε καταχώρηση θέσης εργασίας σε στέλεχος υπάρχει το μήνυμα "Θέλετε να γίνει ενημέρωση προσόντων, παροχών και καθηκόντων από τη θέση εργασίας;"

20181031-1155-2-5955
Αλλαγές στα αρχεία e.txt βάσει ΠΟΛ.1167/2018 για πρατήρια υγρών καυσίμων.
Υλοποιήθηκαν οι απαιτήσεις της ΠΟΛ.1167/2018 που αφορούν τα αρχεία e.txt για Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ που σημαίνουν παραστατικά υγρών καυσίμων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180529-1155-7-3393
Φίλτρα σε διάλογο ερωτήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη σχεδίαση προβολής, κατά τη προσθήκης φίλτρων στο διάλογο ερωτήσεων με προτεινόμενες τιμές.

20180713-1155-1-4453
Ευρετήριο αναζήτησης ειδών
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την επιλογή ειδών σε παραστατικά, εφόσον είχε οριστεί ευρετήριο ειδών αναζήτησης με Caption σε CCC πεδία.

20181012-1155-1-5765
Kαταμέτρηση χρόνου εργασίας
Πλέον η διάρκεια διαλείμματος μειώνει τη λήξη του χρόνου απασχόλησης κατά τα αντίστοιχα λεπτά.

20181016-1155-1-5791
διαφορά ανάμεσα στην ανάλυση χαρακτηριστικών σε κάλυψη εκκρεμοτήτων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την κάλυψη εκκρεμοτήτων σε γραμμές ειδών με χρώμα μέγεθος.

20181018-1155-1-5832
Αυτόματη πρόταση SN σε παραστατικό πώλησης
Δεν γινόταν αυτόματη πρόταση serial number κατά το μετασχηματισμό, ύστερα από ακύρωση παραστατικού.

20181023-1155-1-5860
Σφάλμα στην Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων προυπολογισμών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Ενημέρωση πραγματικών δεδομένων'' στους Προϋπολογισμούς.

20181023-1155-1-5862
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν τα σωστά χαρακτηριστικά των ειδών, στην εκτύπωση ''Καρτέλες Χαρακτηριστικών''.

20181023-1155-1-5869
Αξιολογήσεις - Μοντέλα
Πλέον στα μοντέλα αξιολόγησης στελεχών και σεμιναρίων εμφανίζεται αυτόματα το ευρετήριο.

20181023-1155-1-5870
Μοντέλα αξιολόγησης - Τύπος
Στα μοντέλα αξιολόγησης στελεχών στο πεδίο Τύπος πλέον δεν εμφανίζεται η τιμή Σεμινάρια (3).

Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11123

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160906-1155-7-2903
Στοιχεία αποστολής ΜΥΦ
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν πραγματοποιούταν φιλτράρισμα με βάσει τα Φορολογικά Στοιχεία Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών και Συγκεντρωτική Λοιπών δαπανών στην εκτύπωση Στοιχεία Αποστολής ΜΥΦ (Εμπορικό-Εσόδων-Εξόδων).

20180518-1155-7-3160
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με Σύνολα
Σε Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με οριζόμενο πίνακα και στήλες όπου επιστρέφονταν αριθμητικά αποτελέσματα, δεν εμφάνιζαν τα ''Σύνολα''.

20180625-1155-7-4042
Φίλτρο σε φόρμα advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση φόρμας ''Εσωτερική (advanced)'' με custom αριθμητικό πεδίο στον MTRLINES.

20180924-1155-7-5343
RE: Ευρετήριο και φιλτράρισμα
Σε ευρετήριο ειδών αποθήκης με εικόνα, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα την πρώτη φορά, κατά το φιλτράρισμα.

20181009-1155-1-5674
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων - Ενημέρωση από ημερολόγιο
Στην Αυτόματη εισαγωγή πλέον η μεταφορά των τύπων χρόνου εργασίας γίνεται με βάση την Έναρξη της ενέργειας.

20181009-1155-7-5663
Κάρτες μπόνους με έκπτωση ποσού
Στις κάρτες bonus με τρόπο εξαργύρωσης "Εφεξής έκπτ. στις γραμμές (Έκπτ.1 ποσό)", σε περίπτωση που είχε επιλεγεί πρώτα η κάρτα και εκ των υστέρων τα είδη στην γραμμή, δεν ενημερωνόταν σωστά η έκπτωση.

20181011-1155-1-5718
FINTECH - Επιλογή πολλαπλών εμβασμάτων
Κατά την πολλαπλή επιλογή εμβασμάτων, δεν εμφανιζόταν η ''Αποστολή σε τράπεζα''.

20181011-1155-1-5719
Εμφάνιση Φίλτρων Ευρετήριο
Στο Series 5 UI, σε περίπτωση όπου είχε επιλεχθεί η εμφάνιση φίλτρων σε εκτύπωση, εμφανιζόταν μόνο το ΑΠΟ και όχι το ΕΩΣ.

20181015-1155-1-5788
Έλεγχος αποθέματος με προειδοποίηση σε client/server
Σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν προειδοποιητικό μήνυμα ελέγχου αποθέματος κατά το μετασχηματισμό παραστατικών.

20181017-1155-1-5817
Φιλτράρισμα σε περιγραφή σε ευρετήριο με εικόνα
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν σωστά η φωτογραφία είδους σε ευρετήριο με εικόνες, κατά το φιλτράρισμα.

20181017-1155-1-5819
Fifo Αντιστοίχιση εργασία σε ομάδες εταιριών
Σε ομάδες εταιρειών, δεν ήταν διαθέσιμη η επιλογή συναλλασσόμενου, στην εργασία ''FiFo αντιστοίχιση'' σε εταιρεία εκτός της κύριας.

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11122

Διορθώσεις σφαλμάτων

20160517-1155-7-1740
Πρόβλημα με τελ.τιμή αγοράς
Κατά το reupdate είδους αποθήκης, η τελευταία τιμή αγοράς του, ενημερωνόταν από το παραστατικό αγοράς πλέον τα έξοδα, σε περίπτωση που συμμετείχε σε συνολικό φάκελο κοστολόγησης, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν το σχεδιασμό της κίνησης αποθήκης που δημιούργησε ο φάκελος.

20180604-1155-7-3512
Υποκατάστημα εταιρείας κατά την σύνδεση
Κατά την είσοδο στην εφαρμογή, εφόσον γινόταν αλλαγή εταιρείας δεν συμπληρωνόταν αυτόματα το υποκατάστημα.

20180628-1155-1-4133
Εικονίδιο μηνυμάτων
Στο Series 5 UI, δεν γινόταν refresh στο εικονίδιο των μηνυμάτων, όταν υπήρχε νέο μήνυμα.

20180713-1155-1-4479
Εκτύπωση κινήσεων συν/νου
Κατά την εκτύπωση κινήσεων συναλλασσόμενων από καρτέλα, δεν τυπώνονταν όλες οι στήλες.

20180716-1155-1-4510
Αναζήτηση εταιρείας κατά το login - Series 5 UI
Στο Series 5 UI, βελτιώθηκε η αναζήτηση εταιρειών κατά την είσοδο στην εφαρμογή.

20180910-1155-7-5116
Διαγραφή εταιρείας με κινήσεις
Σε client / server & Azure εγκατάσταση, κατά τη διαγραφή εταιρείας η οποία είχε κινήσεις, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα.

20180917-1156-7-137
Υπενθυμίσεις - Μηνύματα
Στα μηνύματα, δεν ήταν δυνατή η προσθήκη σημειώσεων.

20180926-1155-1-5402
Στοιχεία λογιστή εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, σε περίπτωση που συμπληρώνονταν τα στοιχεία λογιστή, σε εταιρεία που δεν είχε γίνει login.

20181005-1155-1-5600
Προσωπικό ημερολόγιο και ανενεργές σειρές
Στο προσωπικό ημερολόγιο εμφανίζονταν και ανενεργές σειρές.

20181005-1155-7-5578
Έξοδα πράξεων χρηματικών λογαριασμών σε ABC costing
Τα έξοδα που συμμετείχαν στις πράξεις χρηματικών λογαριασμών, δεν ενημέρωναν σωστά την ανάλυση του Activity based Costing.

20181008-1155-1-5637
ΜΥΦ - Συγκεντρωτική Ταμειακών μηχανών
Στα στοιχεία αποστολής ΜΥΦ, η Συγκεντρωτική ταμειακών μηχανών, εμφάνιζε λάθος αξία.

20181008-1155-1-5638
Πληρωτέο ποσό για κάρτα
Κατά τη διαγραφή γραμμών σε παραστατικά λιανικής, δεν γινόταν ενημέρωση στο πληρωτέο ποσό για την κάρτα.

20181008-1155-7-5624
Διαφορά με υποκείμενη αξία
Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν ενημερωνόταν σωστά η υποκείμενη αξία παραστατικού, με αποτέλεσμα να μη συμφωνεί με τις γραμμές.

20181009-1155-1-5656
FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων
Επιταχύνθηκε η διαδικασία καταχώρησης παραστατικού αποθήκης, με FIFO αυτόματη ανάλωση παρτίδων.

20181009-1155-1-5659
Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας - Τύπος χρόνου
Πλέον ο Συγχρονισμός δεδομένων μισθοδοσίας δεν επηρεάζει τον Τύπο χρόνου στα Μισθολογικά στοιχεία.

20181009-1155-1-5661
Ευρετήριο Σειρών Παραστατικών Πωλήσεων
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη προσθήκη αντιλογιστικής σειράς σε ευρετήριο σειρών.

20181009-1155-1-5676
Ora 1400 error κατά το login
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Oracle, κατά την είσοδο στην εφαρμογή, ενώ είχε ενεργοποιηθεί στη Σήμανση εργασιών η ''Καταγραφή Login/Logout''.

20181009-1155-1-5680
Αντιγραφή έργου - ομάδες εταιριών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer Έργου, σε ομάδες εταιρειών.

20181009-1155-7-5657
Μηνύματα σε Series 5 UI
Δεν ενημερωνόταν η στήλη ''Εργασία'' στο ευρετήριο μηνυμάτων.

20181010-1155-1-5692
Πλήρης Αντιγραφή Εταιρείας
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20181010-1155-1-5707
Script error σε έντυπο Φ2
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ σε Έσοδα Έξοδα.

20181011-1155-1-5733
Καρτέλες υποκαταστημάτων - Μόνο κεντρικό
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εκτύπωση ''Καρτέλες υποκαταστημάτων'' κατά την επιλογή του φίλτρου ''Μόνο κεντρικό''.

20181011-1156-7-146
Αλλαγή Τιμών Πώλησης
Η εργασία ''Αλλαγή τιμών πώλησης'', δεν λάμβανε υπόψιν το ποσοστό\Αξία των εναλλακτικών τιμών, στη μέθοδο ''Τιμής κόστους και δοτού ποσοστού''.

20181016-1155-1-5793
Άδειες /Ασθένειες /Απουσίες Εργαζομένων
Πλέον λειτουργεί σωστά το φίλτρο Από - Έως στις Άδειες/Ασθένειες/Απουσίες

20181016-1155-1-5795
EDPS Πληρωμή ποσού
Σε οθόνη λιανικής EDPS, κατά τη πληρωμή με κάρτα, δεν εμφανιζόταν το σωστό ποσό πληρωμής

Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11121

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180625-1155-7-4035
Import παραστατικών εσόδων ή εξόδων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στη διαδικασία import παραστατικών εσόδων ή εξόδων με διαφορετική αξία ΦΠΑ από την υπολογιζόμενη.

20180926-1155-2-5384
Set Υπηρεσιών στις στήλες
Στις στήλες γραμμών Υπηρεσιών, προστέθηκαν τα Set υπηρεσιών ''SPCS''.

20181002-1155-2-5521
EDPSLINEVAL μετά από προσθήκη έκπτωσης
Στη προβολή ''EDPS Λιανική'', γίνεται πλέον refresh στο πεδίο ''Ποσό, EDPSLINEVAL'', σε περίπτωση προσθήκης έκπτωσης στο παραστατικό.

20181003-1155-2-5547
Επωνυμία συν/νου
Προστέθηκε η επωνυμία του συναλλασσόμενου στη ''καρτέλα Serial Number'' & στο ''Ημερολόγιο Serial Number'', μέσω των σχετικών εργασιών Εγγυήσεων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20171025-1155-7-4617
Περιοδική ΦΠΑ -Έσοδα Έξοδα
Στην περιοδική δήλωση ΦΠΑ εσόδων εξόδων, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο 401, σε περίπτωση μεταφοράς πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενης δήλωσης.

20180629-1155-1-4164
CDIMMTRLN σε περίπτωση μετασχηματισμού
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών όπου στον τύπο υπήρχε εκκρεμότητα, δεν ενημερωνόταν η ανάλυση στον CDIMMTRLN του source παραστατικού.

20180718-1155-1-4539
Autologin σε azure
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το autologin σε βάση.

20180727-1155-1-4703
Αντιγραφή Εταιρείας σε Oracle
Σε βάση Oracle, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την πλήρη αντιγραφή εταιρείας.

20180912-1155-7-5148
Επεξεργασμένα Παραστατικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη νέα εγγραφή, εφόσον σε προβολή είχε προστεθεί το πεδίο''Επεξ. Παραστατικά-ημερομηνίες (SALDOC.PROCDOCSDATE)''

20180919-1155-1-5243
Ιεραρχία και Business Units
Σε ευρετήριο πωλήσεων με φίλτρο το Business Unit έχοντας επιλέξει Ιεραρχία, δεν φιλτράρονταν σωστά οι Ιεραρχικές σχέσεις .
20180919-1155-7-5242
EDPS Μικτός τρόπος εξόφλησης
Στη λιανική πώληση με χρήση EDPS, δεν ενημερωνόταν σωστά το πεδίο ''EDPSLINEVAL'', κατά την ''Πληρωμή με κάρτα''.

20180919-1155-7-5253
CRM πρόσθετα πεδία στηλών
Στο popup παράθυρο των υπενθυμίσεων, δεν εμφανιζόταν σωστά η ονομασία που είχε οριστεί στα ελεύθερα πεδία.

20180920-1155-7-5288
Μηνύματα batch εργασιών σε client
Κατά την ''εκτέλεση'' της εργασίας ''Ενημέρωση φυσικής απογραφής'' σε περιβάλλον Client / Server, δεν εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα ''Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο ''Σειρά φυσικής απογραφής (Αναλώσεων)'', σε περίπτωση που στη περίοδο είχαν καταχωρηθεί παραστατικά παραγωγής.

20180928-1155-7-5438
Εναλλακτικός κωδικός με χαρακτηριστικά
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού είδους με χαρακτηριστικά, σε γραμμές παραστατικών, στη στήλη του Εναλλακτικού Κωδικού.

20180928-1155-7-5439
Παραγγελίες κατ' είδος
Στην εκτύπωση ''Παραγγελίες κατ' είδος'', δεν γινόταν ανάλυση χαρακτηριστικών σε περίπτωση που είχε δοθεί στα φίλτρα, εμπορική κατηγορία είδους κι ανάλυση χαρακτηριστικών.

20181003-1155-1-5550
Φίλτρο MTRTYPE
Δεν λειτουργούσε σωστά το πεδίο ''Τύπος, MTRTYPE'' σαν φίλτρο, σε ευρετήριο λογαριασμών εσόδων εξόδων.

20181004-1155-1-5565
Ιεραρχίες στον πίνακα UTBL
Δεν εφαρμόζονταν Ιεραρχίες στους UTBL πίνακες.

20181009-1155-1-5660
Access Violation σε στήλη εναλλακτικού κωδικού
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σκανάρισμα εναλλακτικού κωδικού, σε γραμμές παραστατικού, χωρίς ενεργοποιημένη τη παράμετρο ''Αυτόματο άνοιγμα επιλογέων κατά τη πληκτρολόγηση''.

20181005-1155-1-5586
Κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές παραστατικών, σε είδη με χρώμα μέγεθος.

20181008-1155-1-5625
Ιεραρχίες στα είδη
Δεν λειτουργούσε σωστά ο σχεδιασμός των ιεραρχιών με drag and drop στον πίνακα των εμπορικών κατηγοριών ή ομάδων των ειδών.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11120

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180904-1155-2-5041
Εργασία συγχώνευσης ενεργειών εργαζομένων
Προστέθηκε νέα εργασία συγχώνευσης εγγραφών ενεργειών εργαζομένων.
Φίλτρα εργασίας:
1. Ημερομηνιακό διάστημα
2. Σειρά προέλευσης με editor SERIES(W[SOPRSNMD=27])
3. Κατάσταση σειράς προέλευσης
4. Χαρακτηρισμός σειράς προέλευσης
5. Σειρά προορισμού με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
6. Κατάσταση σειράς προορισμού
7. Χαρακτηρισμός σειρά προορισμού
Η εργασία διαβάζει από τις ενέργειες προέλευσης το detail (WACTLINES) και κάνει insert τα record αυτά, στις ενέργειες της σειράς Προορισμού όπου Ενέργεια Προέλευσης.ACTPRSN = Ενέργεια προορισμού.ACTPRSN και Ενέργεια Προέλευσης.FROMDATE = Ενέργεια προορισμού.FROMDATE. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί ενέργεια σειράς προορισμού για ACTPRN, FROMDATE τότε κάνει skip την εγγραφή.
Στην ενέργεια προέλευσης συπληρώνεται το πεδίο SOACTIONS με το ID της ενέργειας προορισμού, προκειμένου να μπορεί να γίνει ακύρωση της Συγχώνευσης.


20180904-1155-2-5042
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία [Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων] προστέθηκαν οι ερωτήσεις:
1. Ενημέρωση από ημερολόγιο (Check box τύπου Y/N)
2. Σειρές ημερολογίου εργασίας (multi select) με editor SERIES(W[SOPRSNMD=1])
3. Κατάσταση (multi select)
4. Χαρακτηρισμός (multi select)
5. Τύποι χρόνου εργασίας (multi select) με editor $sworkHours
Κατά την αυτόματη εισαγωγή δεδομένων,ι η εφαρμογή μαζεύει (SUM) από τις ενέργειες του διαστήματος (Έναρξη και Λήξη της περιόδου υπολογισμού) και με σειρά, κατάσταση και χαρακτηρισμό (φίλτρα στην εργασία), τον χαρακτηρισμένο χρόνο απασχόλησης και τον εισάγει στα αντίστοιχα μισθολογικά στοιχεία PRDVAL που έχουν συμπληρωμένο το πεδίο CALCELMTYPE με την αντίστοιχη τιμή από την λίστα $sworkHours.


20180907-1155-1-5085
EDPS Λιανική
Όταν πληκτρολογεί ο χρήστης, συνολικές εκπτώσεις (πεδίο SALDOC.DISC1PRC) στο παραστατικό, μεταβάλλεται αντίστοιχα το ποσό το οποίο πρόκειται να αποσταλλεί στην συσκευή EDPS για χρέωση.

20180927-1155-2-5428
Printform σε word (MS-WORD)
Σε Javascript προβολής μέσω της συνάρτησης printform,
πλέον γίνονται δεκτοί και οι παράμετροι MS-Word & MS-EXCEL.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20180607-1155-7-3625
Alert προκαλούσε εκτύπωση
Στο Series 5 UI, σε alert όπου ενεργοποιείται στο On Insert και On Locate και αναθέτει ένα αλφαριθμητικό στις παρατηρήσεις του παραστατικού, γινόταν εκτύπωση μέσα από το παραστατικό.

20180702-1155-1-4191
Soft1 Series 5 - Αποθήκευση ως νέα
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν η επιλογή ''Αποθήκευση ως νέα'', σε ήδη καταχωρημένο παραστατικό.

20180710-1155-7-4392
Διατήρηση τιμών σε μετασχηματισμό
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς χωρίς ''Διατήρηση τιμών'' κι ενώ ο τύπος χρησιμοποιούσε ''Τελ.αγοράς προμηθευτή'', δεν λαμβάνονταν υπόψη η έκπτωση στα ''Στοιχεία ανά Προμηθευτή'' του είδους αλλά η έκπτωση του είδους

20180712-1155-1-4446
Διαγραφή παραστατικού από report
Στο Series 5 UI, κατά το drill down σε εγγραφή, στην εκτύπωση ''Προσφορές'' από την ενότητα των πωλήσεων, ήταν δυνατή η διαγραφή του παραστατικού.

20180802-1155-7-4808
Συνεργάτης σε ομάδα εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δε γινόταν σωστή ανεύρεση στο πεδίο ''Συνεργάτης'' στη καρτέλα ''Παράδοση διακίνηση''.

20180814-1156-7-128
Αρχείο SEPA σε Oracle client - server
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την Δημιουργία αρχείου SEPA [ExportSepaPayBanksFile] σε περιβάλλον Client - Server σε βάση Oracle.

20180905-1155-7-5062
Series 5 UI: editor από database view
Στο Series 5 UI, σε custom object που χρησιμοποιεί ένα database view σαν editor σε πεδίο κι είχε δηλωθεί default selector ένα ευρετήριο, τότε δεν εφαρμόζονταν τα πλάτη των στηλών του ευρετηρίου αλλά τα πλάτη που είχαν δηλωθεί στον designer.

20180911-1155-7-5132
Ιεραρχία και Business Units
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση, σε memory πίνακα με Ιεραρχία.

20180919-1155-1-5250
Προβολές στο SOACTION
Στις default προβολές του SOACTION τα πεδία ''Εντολέας'' και ''Χειριστής'' ενημερώνουν πλέον τα αντίστοιχα πεδία ''Πρόσωπο εντολέα'' και ''Πρόσωπο χειριστή''.

20180919-1155-1-5257
Stringlist στο Series 5 UI
Στο Series 5 UI, σε stringlist, που έχει φτιαχτεί στον designer σαν editor, εμφανίζει το κλειδί και όχι την περιγραφή .

20180921-1155-1-5312
Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων
Στην εργασία Αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, ο χρόνος απασχόλησης που έρχεται από τις ενέργειες εκφράζει πλέον ώρες.

20180926-1155-1-5389
Αναζήτηση βάσει του s/n είδους
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικά, κατά την επιλογή είδους με κωδικό ανεύρεσης, εφόσον δεν είχε συμπληρωθεί πρώτα ο Συναλλασσόμενος.

20180927-1155-7-5406
Φ5 - υποβολή
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν, κατά την ενημέρωση σελίδας Taxis, του ''Πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων Φ5''.

20180928-1155-7-5455
Μεταβολή σταθερών στοιχείων Συναλλασσόμενου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε ομάδες εταιρειών, κατά τη μεταβολή σταθερών στοιχείων συναλλασσόμενων.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11119

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180913-1155-2-5174
Μετασχηματισμός - κύκλωμα λιανικής
Κατά τον μετασχηματισμό παραγγελίας σε απόδειξη λιανικής από το κύκλωμα της λιανικής πώλησης, δεν μεταφερόταν η αξία.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170922-1155-7-4033
Καρτέλες χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση ''Καρτέλες χαρακτηριστικών'', οι κινήσεις δεν εμφανίζονταν με ημερολογιακή σειρά. Επιπλέον, δεν εμφανίζονταν τα ''από μεταφοράς'' υπόλοιπα.

20180227-1155-7-1346
Στήλες γραμμών με πεδίο Read Only
Έγινε αλλαγή ώστε να λαμβάνεται υπ' όψιν το χαρακτηριστικό Read Only των πεδίων των στηλών.

20180322-1155-7-1920
Τρόπος Πληρωμής σε e-mail
Κατά την αποστολή mail σε συναλλασσόμενο, εφόσον υπήρχε το πεδίο ''Τρόπος πληρωμής'', εμφάνιζε τον κωδικό και όχι την περιγραφή του.

20180607-1155-7-3632
Γενικά πεδία στον MTRLINES (Oracle DB)
Σε βάση Oracle, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν γενικά πεδία από τον πίνακα ''Γραμμές υλικών''.

20180706-1155-7-4342
Δημιουργία σύμβασης σε client
Σε περιβάλλον Client / Server & Azure, η εργασία ''Δημιουργία συμβάσεων'', δεν δημιουργούσε σύμβαση.

20180716-1155-1-4498
Αλλαγή καθαρής αξίας σε ακυρωτικό
Σε κάποιες περιπτώσεις, κατά την ακύρωση παραστατικού με αντιλογισμό, δεν ενημερωνόταν σωστά η καθαρή αξία.

20180731-1155-7-4761
Κάλυψη εκκρεμοτήτων σε είδη με χρώμα μέγεθος
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η manual κάλυψη εκκρεμοτήτων στις γραμμές ειδών με Χρώμα Μέγεθος, δημιουργούσε λάθος ανάλυση ποσοτήτων.

20180911-1155-7-5130
Οριζόμενος πίνακας σε φόρμα εκτύπωσης advanced
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ''Εσωτερικής (advanced)'' φόρμας, με οριζόμενο πίνακα και πεδίο σε Picture Object στο MasterData.

20180912-1155-1-5147
Παράμετροι στελεχών - Ενότητα εργαζομένων
Το πεδίο [Ενότητα εργαζομένων] υπάρχει πλέον ως παράμετρος στις Παραμέτρους στελεχών και όχι στις παραμέτρους μισθοδοσίας.

20180913-1155-1-5166
Συγχρονισμός offline-azure
Διορθώθηκε ο συγχρονισμός ειδών σε περιβάλλον Offline, σε Azure.

20180913-1155-7-5176
Series 5 - Σχεδιασμός Εκτυπώσεων
Στο Series 5 UI, κατά την επεξεργασία μίας σχεδιαζόμενης εκτύπωσης, έπρεπε να γίνει κλείσιμο κι άνοιγμα.

20180913-1155-7-5177
Copy from buffer σε εμβάσματα πελατών με έξοδα
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το copy from buffer παραστατικού εμβάσματος με έξοδα.

20180914-1155-7-5193
Locate με link tables
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε το locate query όταν χρησιμοποιούσες επιπλέον πεδία από link tables.

20180919-1155-7-5255
Ονομασίες ΑΧ στα υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικό
Σε Ομάδες εταιρειών, οι εκτυπώσεις ''Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/ Α.Χ'' & ''Υπόλοιπα κατά Χρώμα/ Α.Χ'' εμφάνιζαν τις ονομασίες των αποθηκευτικών χώρων της κύριας εταιρείας.

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11118

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180522-1155-2-3206
Ενημέρωση ορίων ασφαλείας
Στην εργασία ''Ενημέρωση ορίων ασφαλείας'', δόθηκε δυνατότητα υπολογισμού του ελάχιστου ορίου για οριζόμενο διάστημα χωρίς αυστηρή τήρηση εξαμήνου, αλλά με βάση το ημερολογιακό διάστημα, που θα δοθεί στα φίλτρα.

20180709-1155-2-4373
Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Σε περίπτωση που μία προδιαγραφή έχει καταχωρημένη α' ύλη πάνω από μία φορά, στο Συγκεντρωτικό βιβλίο παραγωγής κοστολογίου υπολόγιζε λανθασμένη ποσότητα και κατ' επέκταση λανθασμένη αξία α' υλών.

20180713-1155-7-4452
ChrBr σε αρχείο SEPA - τράπεζα ΕΤΕ
Στο αρχείο sepa της ΕΤΕ όταν επιλέγεται τρόπος χρέωσης εξόδων σε αποστολέα και παραλήπτη ενημερώνεται πλεόν το πεδίο ChrBr με την τιμή SHAR αντί για SLEV.

20180910-1156-7-131
Ελεγχόμενη Πρόσβαση χρηστών σε εταιρείες
Σε περίπτωση που οριστεί σε χρήστη ''Ελεγχόμενη (σε συγκεκριμένες εταιρείες)'' πρόσβαση, χωρίς να συμπληρωθούν οι ελεγχόμενες εταιρείες, εμφανίζεται σχετικό μήνυμα κατά την καταχώρηση.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20170525-1155-7-2371
Πωλήσεις κατ΄είδος-Ανάλυση χαρακτηριστικών
Στην εκτύπωση ''Πωλήσεις κατ' είδος'', υπήρχε ασυμφωνία μεταξύ συνόλου του είδους και συνόλου της ανάλυσης χαρακτηριστικών, σε περίπτωση επιλογής Εμπορικής κατηγορίας πελάτη.

20180723-1155-7-4616
Serial number με χρήση barcode
Κατά την εισαγωγή Serial number σε παραστατικό με χρήση barcode, εμφανιζόταν μία επιπλέον γραμμή του είδους.

20180807-1155-1-4846
'Στοιχεία ανά εταιρεία' πελάτη που έχει κινηθεί
Σε ομάδες εταιρειών, στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'' συναλλασσόμενων, εφόσον έχει οριστεί εταιρεία στο grid και υπάρχει κίνηση, δεν επιτρέπεται η μεταβολή της εταιρείας.

20180903-1155-1-5022
Αποστολή einvoice
Στην περίπτωση που οι πελάτες είχαν στο πεδίο αποστολή einvoice τις τιμές (6 έως 11) δεν μπορούσαν να εκτυπώσουν παραστατικά σε φυσικούς εκτυπωτές. Διορθώθηκε η παραπάνω συμπεριφορά, εφεξής ελέγχεται και η ύπαρξη εκτυπωτή einvoice στις σειρές των παραστατικών.

20180907-1155-7-5090
Ευκαιρίες Πώλησης
Στο Series 5 UI, σε ευκαιρία πώλησης, σε περίπτωση καταχώρησης προσφοράς / παραγγελίας, κατά το refresh της εγγραφής απ' τη λίστα, σε κάποιες περιπτώσεις δεν εμφανιζόταν η εγγραφή.

20180907-1155-7-5097
SN σε Είδος χωρίς SN
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε στήλες γραμμών παραστατικών, σε περίπτωση που είχε δοθεί τιμή στη στήλη SN είδους, σε είδος που δεν παρακολουθείται σε SN.

20180910-1155-1-5104
Ληξιάριο αξιογράφων - Εκτύπωση μόνο Ομάδων
Η εκτύπωση ''Ληξιάριο αξιογράφων'', με εκτύπωση μόνο ομάδων, δεν εμφάνιζε αποτελέσματα.

20180910-1155-1-5112
Σφαλμα σε Έλεγχο Στοιχείων ΑΜΚΑ
Ενημερώθηκε η εργασία ελέγχου ΑΜΚΑ βάσει των αλλαγών του site του ΕΦΚΑ.

20180911-1155-1-5129
Αρχείο ενιαίας αρχής πληρωμών
Πλέον εμφανίζεται ο διάλογος του αρχείου ενιαίας αρχής πληρωμών.

20180913-1155-7-5170
Grid Συντελεστών ΦΠΑ σε Series 5 UI
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά το grid Λογαριασμών, στον πίνακα Φ.Π.Α.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Έκδοση 5.00.518.11117

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180504-1155-7-2758
Πρόσθετες σχέσεις με XT σε inherited πίνακες
Στο σχεδιασμό πινάκων του designer, προστέθηκε το checkbox 'Επιτρέπει πολλαπλά joins όταν υπάρχει στις πρόσθετες σχέσεις:' στην καρτέλα Πρόσθετες σχέσεις.

20180709-1155-2-4374
Ενημέρωση Δαπανων Μισθοδοσίας - Ανάλυση μόνο Κόστους
Στα παραστατικά της εμπορικής διαχείρισης που δημιουργούνται από την μισθοδοσία, μπορούν πλέον να αναλύονται σε κέντρα κόστους μόνο οι γραμμές που αφορούν το κόστος του εργαζόμενου (Μικτές αποδοχές και Εργοδοτικές εισφορές).

20180713-1155-7-4454
Εξοδολόγια - Εξόφληση με έμβασμα
Η εκκαθάριση Εξοδολογίου γίνεται πλέον και με καταχώρηση εμβάσματος με σχετικό button.

20180726-1155-7-4688
Καρτέλα SN
Στην εκτύπωση ''Καρτέλα SN'', προστέθηκαν τα SNTYPE (3,5): Επιστροφή, Εισαγωγή πρός service.

20180904-1155-2-5043
Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης Ε8 - Ημερομηνία απασχόλησης
Κατά την δημιουργία του αρχείου Ε8 (Αναγγελία υπερωριακής απασχόλησης) υπάρχει πλέον η δυνατότητα συμπλήρωσης ημερομηνιακού διαστήματος αντί για μία ημερομηνία. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα αποστολής υπερωριών για πολλαπλές ημερομηνίες μαζικά με μία υποβολή .

20180905-1155-2-5049
Αυστηρά αποθ. χώρος Set
Η παράμετρος αποθήκης ''Αυστηρά αποθ. χώρος set", μετονομάστηκε σε "Αυστηρά Α.Χ. ειδών του Set"

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180605-1156-7-90
Αλλαγή εκτυπωτή
Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού αγοράς, σε παραστατικό πώλησης, με default τρόπο εκτύπωσης e-invoice, στην αλλαγή εκτυπωτή εμφανιζόταν μήνυμα '' Δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση''.

20180619-1155-1-3891
Φίλτρο απλό σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση
Διορθώθηκε σφάλμα σε σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο sql εντολή και φίλτρο απλό τύπου λίστα.

20180710-1155-7-4398
Φίλτρα σε καρτέλες ομίλων
Στις εκτυπώσεις ''Πελατών καρτέλες ομίλων'' & ''Προμηθευτών καρτέλες ομίλων'', δεν γινόταν σωστό φιλτράρισμα με βάση τον κωδικό.

20180713-1155-7-4466
Δελτία εργασίας με ΧΜ
Η αυτόματη δημιουργία παραστατικών παραγωγής από δελτία εργασίας με είδη με χρώμα-μέγεθος δημιουργούσε τα παραστατικά παραγωγής χωρίς ποσότητα.

20180905-1155-1-5048
Στατιστικά στελεχών [DSBHR]
Έγιναν διορθώσεις στην εκτύπωση 'Στατιστικά στελεχών'.

20180907-1155-7-5089
Client/Server
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε περιβάλλον client / server από windows server 2003, κατά τη σύνδεση στην εφαρμογή.