Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 23 Απριλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11217

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20181217-1155-2-6499
Φυσική απογραφή για ελλείμματα και πλεονάσματα
Προστέθηκε παράμετρος στην αποθήκη <<Ενημέρωση φυσικής απογραφής>> που επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών σειρών (πλεονασμάτων και ελλειμμάτων) στην ομώνυμη εργασία.

20181217-1155-7-6501
Δημιουργία άρθρου από πολλαπλή επιλογή εγγραφών browser
Δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας άρθρων γενικής λογιστικής από γέφυρα τύπου batch (με δεξί κλικ στο ευρετήριο, 'Ενημέρωση λογιστικής') με πολλαπλή επιλογή εγγραφών της εμπορικής διαχείρισης από browser.

20190125-1155-2-243
Live update πολυγλωσσικών εκδόσεων
Έγινε αλλαγή στην διαδικασία live update ώστε να υποστηριχθούν και οι διαδικασίες live update των ξένων εκδόσεων.

20190226-1155-2-636
Εκκίνηση BAM μέσω web call
Δόθηκε δυνατότητα εκκίνησης διαδικασίας ΒΑΜ μέσω web call.

20190226-1155-2-637
BAM μετά από Batch εργασία
Δόθηκε η δυνατότητα εκτέλεσης διαδικασίας από το BAM μετά από την εκτέλεση Batch εργασίας του Soft1.

20190226-1155-2-641
BAM - web κλήση (Web hook) σε βήματα αναμονής
Δόθηκε δυνατότητα στα βήματα αναμονής να μπορούν να εκτελεστούν από web κλήση (Web hook).

20190327-1155-2-947
Αντιγραφή - διαγραφή εταιρείας
Πραγματοποιήθηκε βελτίωση των εργασιών αντιγραφής και διαγραφής εταιρείας, ώστε να μπορούν να εκτελούνται σε βάσεις μεγάλου μεγέθους.

20190416-1155-2-1231
EDPS POS - Επιστροφή/refund χρημάτων
Στην default οθόνη της λιανικής προστέθηκε νέα επιλογή (button) με όνομα 'Επιστροφή με κάρτα'. Η επιλογή ενεργοποιείται σε τύπους συναλλαγών λιανικής με συμπεριφορά 181 - Πιστωτικό λιανικής. Μέσω της λειτουργίας 'Επιστροφή με κάρτα' δίδεται η δυνατότητα εκτέλεσης συναλλαγής επιστροφής (refund) χρημάτων μέσω πιστωτικής κάρτας.

20190416-1155-7-1229
EDPS POS - Κλείσιμο πακέτου
Στο 'Μενού εργαλείων'/Περιφερειακά & hardware προστέθηκε η εργασία 'Κλείσιμο πακέτου'. Η εργασία δίνει εντολή στο POS για το κλείσιμο πακέτου και ταυτόχρονα ενημερώνει συναλλαγές π,χ τύπου contactless, που ενδεχομένως δεν έχουν ενημερωθεί κατά τη στιγμή της συναλλαγής με τα στοιχεία κάρτας - τράπεζας. Η εργασία ενημερώνει τα στοιχεία των συναλλαγών των καρτών τόσο στο grid των καρτών των παραστατικών λιανικής όσο και στις γραμμές συναλλαγών καρτών των αντίστοιχων εισπρακτικών παραστατικών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20190211-1155-1-441
Τιμολογιακή Δώρου
Προστέθηκε νέα παράμετρος στην Διατύπωση πολιτικών 'Φάση' με τιμές Υπολογισμός σε 1η φάση (default) και Υπολογισμός σε 2η φάση.

Τρίτη, 16 Απριλίου 2019

Έκδοση 5.00.519.11216

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190327-1155-2-950
Eνεργοποίηση webport
Από την έκδοση 500.519 και εφεξής δεν θα ενεργοποιείται αυτόματα το webport κατά την ενεργοποίηση του application server. Για να ενεργοποιηθεί θα πρέπει o application server να τρέχει με την παράμετρο /WEBPORT:XXXX (όπου ΧΧΧΧ το επιθυμητό PORT) εναλλακτικά στο params.cfg αρχείο στο folder των αρχείων του προγράμματος προστεθεί η εντολή WEBPORT:ΧΧΧΧ.

20161215-1155-7-4226
Τιμολογιακές πολιτικές για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα
Δόθηκε δυνατότητα παρακολούθησης τιμολογιακών πολιτικών σε διαφορετικό νόμισμα από το νόμισμα της εταιρείας.
Προστέθηκε παράμετρος στα σενάρια εφαρμογής των τιμολογιακών πολιτικών (Αξίες σε νόμισμα συναλλαγής) με την οποία δίδεται η δυνατότητα εφόσον οι τιμολογιακές πολίτικες περιλαμβάνουν τη συνθήκη του νομίσματος παραστατικού οι αξίες να μην μετατρέπονται με βάση το νόμισμα της εταιρείας. Για την ορθή λειτουργία θα πρέπει να εξασφαλίσετε ότι όλες οι τιμολογιακές πολιτικές που αφορούν αξίες και τιμές περιλαμβάνουν συνθήκη νομίσματος. Επιπλέον θα πρέπει η παράμετρος Μεταβολή τιμής από ισοτιμία στις παραμέτρους των πωλήσεων και αγορών να έχει την τιμή 'Καμία'.


20150911-1155-2-2751
Επωνυμία συναλλασσόμενου σε google calendar
Τα ημερολόγια ''Από το Soft1 CRM προς το GMail & Office365'' ενημερώνονται πλέον με την περιγραφή του Συναλλασσόμενου και όχι με το id.

20170315-1155-2-1151
Αποτύπωση ανάλυσης ανά οντότητα στο συγκεντρωτικό βιβλίο παγίων
Προστέθηκαν οι εκτυπώσεις "Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων","Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων (Ε.Λ.Π. - Δ.Λ.Π.)" και "Συγκεντρωτικό βιβλίο οντοτήτων (Εναλλακτικών αποσβέσεων)".

20171027-1156-7-156
Τιμολογιακές Πολιτικές
Στις συνθήκες τιμολογιακών πολιτικών, προστέθηκαν οι τιμές '' Παραγγελία από'', ''Αποστολή σε'' και ''Τιμολογείται ο''.

20180123-1155-7-449
Ισοζύγιο Αθροιστών Πελατών
Στα ισοζύγια αθροιστών συναλλασσόμενων προστέθηκε η στήλη της απογραφής.

20180209-1155-7-977
Γέφυρες Εσόδων-Εξόδων
Προστέθηκαν οι resolvers των Εσόδων εξόδων, στους αποθηκευτικούς χώρους της εταιρείας.

20180411-1155-7-2244
Επαναυπολογισμός τιμών σε αλλαγή σειράς
Κατά την τιμολόγηση, σε περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί οι γραμμές του παραστατικού και γίνεται αλλαγή σειράς, εμφανίζεται μήνυμα ''Να γίνει υπολογισμός τιμών και εκπτώσεων για το παραστατικό;''.

20180419-1155-2-2414
Έλεγχος Μισθ. στοιχείων εργαζομένων
Προστέθηκε νέα στήλη στην καρτέλα μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων στα φύλλα υπολογισμού.
Στα φύλλα υπολογισμού, στο tab Μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων, δόθηκε η δυνατότητα ελέγχου της τιμής των Μισθολογικών στοιχείων, μέσω του πεδίου "Απόκρυψη".
Προστέθηκε το πεδίο "Απόκρυψη", στα Μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων των φύλλων υπολογισμού, για τον έλεγχο της τιμής κατά την καταχώριση εργαζομένων.
Για τον έλεγχο τιμής των μισθολογικών στοιχείων των εργαζομένων, προστέθηκε το πεδίο "Απόκρυψη", στα φύλλα υπολογισμού, στο tab μισθολογικά στοιχεία εργαζομένων.


20180507-1155-7-2811
Επιλογή λογαριασμού στα εμβάσματα
Προστέθηκε στις γραμμές εμβασμάτων, στο πεδίο ''Λογαριασμός'' από τους Τραπεζικούς λογαριασμούς συναλλασσόμενου κι η τράπεζα, στον selector.

20180508-1155-2-2858
Προειδοποίηση (CUSTOMER.WARNING)
Το πεδίο ''Προειδοποίηση'' που υπάρχει στα στοιχεία των συναλλασσόμενων, προστέθηκε και στα υποκαταστήματα.

20180516-1155-2-3082
Τιμή Χονδρικής-Λιανικής σε εναλλακτικούς κωδικούς
Στους τύπους των παραστατικών πωλήσεων στο πεδίο ''Χρησιμοποιεί τιμή'', προστέθηκαν οι τιμές ''Χονδρική εναλλακτικού'' & ''Λιανική εναλλακτικού'' οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τις τιμές Χονδρικής / Λιανικής Εναλλακτικών ειδών.

20180517-1155-7-3106
Συνολική ποσότητα (+/-)
Προστέθηκε στο σχεδιασμό ευρετηρίων παραστατικών αγορών / πωλήσεων, πράσινο πεδίο ''Συνολική ποσότητα (+/-)

20180523-1156-7-75
Πάγια - Πωλήσεις/Καταστροφές
Στον υπολογισμό αποσβέσεων παγίων, προστέθηκε η επιλογή ''Υπολογισμός μόνο πωληθέντων/καταστρεφέντων'' για τα πάγια που έχουν πωληθεί ή καταστραφεί, στην επιλεγμένη περίοδο.

20180523-1156-7-76
Πιστωτικά έκπτωσης Αγορών
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας πιστωτικών έκπτωσης αγορών και ειδικών συναλλαγών στις σχετικές εργασίες των Αποτελεσμάτων Πιστωτικών Έκπτωσης.

20180601-1156-7-87
Εγγυοδοσία στα Παραστατικά Αποθήκης
Δόθηκε δυνατότητα ανάλυσης ειδών εγγυοδοσίας, στα παραστατικά αποθήκης.

20180611-1155-2-3682
Ταμειακή ροή με φίλτρα συν/σομενων
Στη καρτέλα ''Χρηματοοικονομικά'' των συναλλασσόμενων, προστέθηκε το check box ''Εξαιρείται από ταμειακή ροή''.

20180622-1155-7-3991
Αξία (LLINEVAL) & Καθ. Αξία (LNETLINEVAL)
Είναι πλέον διαθέσιμα τα πεδία ''Αξία (LLINEVAL)'' & ''Καθ. Αξία (LNETLINEVAL)'' στις στήλες των παραστατικών αγορών.

20180622-1155-7-3995
Αύξουσα αρίθμηση για τα S1 Ευρετήρια
Προστέθηκε αύξουσα αρίθμηση στα S1 ευρετήρια.

20180626-1155-7-4046
Νέοι index
Προστέθηκαν οι index ''XI_FINDOC_CNTR=CNTR'' &
''XI_SOACTION_CNTR=CNTR'.'


20180702-1155-7-4178
Μεταφορά σε Εντολές-Παραστατικά Παραγωγής
Βελτιστοποιήθηκε η εκτέλεση εντολών στη βάση, στις εργασίες, "Μεταφορά σε Παραστατικά Παραγωγής" και "Μεταφορά σε Εντολές Παραγωγής".

20180730-1155-2-4734
Πελάτες σε αρχείο SEPA
Στη ''Δημιουργία αρχείου SEPA'' προστέθηκαν οι ενότητες των ''Εμβασμάτων πελατών'' & ''Εμβασμάτων χρεωστών''.

20180809-1155-2-4865
Ευρετήριο στελεχών
Στο ευρετήριο Στελεχών, προστέθηκε το πεδίο "Εικόνα".

20180822-1155-2-4909
Resolvers στα Έσοδα/Έξοδα για 39α
Προστέθηκαν στις γέφυρες των Εσόδων εξόδων, οι resolvers που αφορούν τη διαχείριση άρθρου 39α.

20180829-1155-7-4958
Διεύθυνση Υποκαταστήματος
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ''Διεύθυνση (CUSBRANCH.ADDRESS)'' στα υποκαταστήματα συναλλασσόμενων σε 100 χαρακτήρες.

20180906-1155-2-5066
Σύντμηση στην επαγγελματική/εμπορική κατηγορία
Στα στοιχεία συναλλασσόμενων, εμφανίζεται πλέον και η σύντμηση στην επαγγελματική και εμπορική κατηγορία, κατά το άνοιγμα της λίστας.

20180920-1155-7-5286
Επάγγελμα (JOBTYPETRD)
Αυξήθηκε το μέγεθος του πεδίου ''Επάγγελμα (JOBTYPETRD)'' στα βασικά στοιχεία συναλλασσόμενων και στη Φορολογική ταυτότητα των Λογαριασμών λογιστικής, σε 128 χαρακτήρες.

20180920-1155-7-5292
Send Email in utf-8
Σε κάθε καινούργιο email που δημιουργείται από την εφαρμογή, η html σελίδα έχει charset το default του IE. Αν αυτό είναι το windows-1253 οι διεθνείς χαρακτήρες θα έρθουν ως '?'. Για να μπορούν να εισαχθούν οι χαρακτήρες αυτοί, θα έπρεπε το charset να είναι το utf-8. Προστέθηκε σχετική επιλογή στις παραμέτρους των χρηστών.

20180927-1155-2-5420
Έλεγχος συμπλήρωσης μισθολογικών στοιχείων
Νέα δυνατότητα παραμετρικού ελέγχου συμπλήρωσης μισθολογικών στοιχείων ανα φύλλο υπολογισμού μισθοδοσίας.

20181001-1155-7-5486
Στατιστική πωλήσεων
Στις πρόσθετες σχέσεις του πίνακα ''VSALSTAT'' προστέθηκε το κλειδί ''XT_FINDOC_SALDOC''

20181002-1155-2-5512
Ελεύθερο κείμενο απάντησης (HRCUSANSWER.CUSAMSWER)
Αλλαγή μεγέθους πεδίου <Απάντηση χρήστη> στην οθόνη απαντήσεων ερωτηματολογίων σε 512 χαρακτήρες.

20181002-1155-2-5515
Παρατηρήσεις στις Επιδόσεις ομάδας ερωτήσεων
Προστέθηκε πεδίο 'Παρατηρήσεις' στο κύκλωμα 'Αξιολογήσεις' του HR και συγκεκριμένα στην ανάλυση 'Επιδόσεις ομάδας ερωτήσεων'.

20181002-1155-2-5517
Μοντέλο αυτοαξιολόγησης
Προσθήκη μοντέλου αυτοαξιολόγησης στην εγγραφή θέσης εργασίας και στην εγγραφή κύκλου αξιολόγησης.

20181002-1155-2-5518
Ενότητα Αξιολογήσεις / Αναθεωρήσεις (Reviewer)
Προσθήκη νέας ενότητας Αξιολογήσεις / Αναθεωρήσεις (Reviewer) στο κύκλωμα HR αντίστοιχη με την ενότητα Αξιολογητές και σειράς προτεραιότητας η οποία θα χρησιμοποιείται στο workflow.

20181002-1155-2-5522
Σύντμηση μισθολογικής περιόδου
Αλλαγή πεδίου σύντμησης PAYPRD απο 6 χαρακτήρες σε 12.

20181004-1155-1-5560
Πεδίο σύντμησης σε αναζήτηση με οριζόμενο πίνακα
Στην αναζήτηση σε οριζόμενους πίνακες, εμφανίζεται πλέον και η σύντμηση.

20181005-1155-2-5592
Μεταφορά είδους σε συνάντηση με συμμετέχοντες
Κατά τη δημιουργία συνάντησης με συμμετέχοντα και είδος, δεν μεταφερόταν το είδος στη συνάντηση του συμμετέχοντα.

20181009-1155-7-5678
Έσοδα-έξοδα σε χρεοπιστώσεις ομάδας εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, προστέθηκαν στις χρεοπιστώσεις, στη καρτέλα ''Στοιχεία ανά εταιρεία'', οι λογαριασμοί εσόδων / εξόδων.

20181010-1155-2-5690
Ευρετήριο στελεχών - Φίλτρα προσόντων
Στο ευρετήριο στελεχών, δόθηκε η δυνατότητα να οριστούν ως φίλτρα περισσότερα του ενός προσόντων (Εκπαιδεύσεις - Ξένες γλώσσες - Δεξιότητες - Χαρακτηριστικά ) συνδυαστικά.

20181011-1155-7-5721
Προειδοποίηση ειδών
Προστέθηκε η παράμετρος ''Προειδοποίηση ειδών'' στις παραμέτρους αγορών & αποθήκης. Με την ενεργοποίηση, εμφανίζεται σχετικό pop up μήνυμα, κατά την επιλογή του είδους σε παραστατικά αγορών και αποθήκης.

20181105-1155-2-6003
Δημιουργία άρθρου λογιστικής
Κατά την καταχώριση του παρ/κού από την εμπορική διαχείριση, στην περίπτωση που δεν έχει οριστεί online ενημέρωση στον Τύπο του παρ/κού, εάν από σχετικές εργασίες του παρ/κού επιλέξω Άρθρο, λαμβάνουμε ερώτηση 'Δεν υπάρχει άρθρο λογιστικής συνδεδεμένο με το παραστατικό. Θέλετε να δημιουργηθεί;'

20181105-1155-2-6007
Παρελκόμενα έξοδα υπηρεσιών
Στην ενότητα των υπηρεσιών, προστέθηκαν τα έξοδα.

20181105-1155-2-6019
Αύξηση μεγέθους του πεδίου mtracn.name
Η περιγραφή της λογιστικής κατηγορίας, αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

20181107-1155-2-6040
CRM - Πρόσβαση χρηστών
Στην ενότητα του CRM, δεν εμφανίζονται πλέον Χρήστες οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στην εταιρεία, στον ''Εντολέα'' & στον ''Χειριστή''.

20181112-1155-2-6103
'Εργα σε εντολές παραγωγής
Προστέθηκαν τα Έργα στις γραμμές εντολών παραγωγής.

20181113-1155-2-6134
view VMTRSTAT
Στο view του ''VMTRSTAT'' ο πίνακας MTRDOC συνδέεται πλέον με LEFT OUTER JOIN.

20181119-1155-2-6203
Επιλογή Τραπεζικού Λογαριασμού εμβασμάτων
Προστέθηκε η Τράπεζα στον selector Τραπεζικού Λογαριασμού από τις γραμμές εμβάσματων.

20181120-1155-2-6211
Resolver κόστους παρ./ αγορ.πωληθέντων
Προστέθηκε ο resolver, [MTL1MAT17MACN9] - 'Κόστους πωληθέντων/Αναπροσαρμογών παγίων λογιστικής κατηγορίας'.

20181121-1155-2-6219
Εταιρεία σε χρεοπιστώσεις
Στις κινήσεις Χρεοπιστώσεων, μέσω των εργασιών, επιλέγοντας ''Ερωτήσεις''. προστέθηκε το φίλτρο της Εταιρείας.

20181121-1155-2-6222
Εντολές Παραγωγής
Κατά τη μεταφορά παραγγελίας σε εντολή παραγωγής, στο διάλογο της εργασίας προστέθηκε η επιλογή ''Παραστατικό ανά συναλλασσόμενο''.

20181122-1155-2-6242
Κινήσεις έργου σε ομάδες εταιριών
Προστέθηκε το φίλτρο της εταιρείας στις κινήσεις έργων, μέσω των εργασιών, επιλέγοντας τις ''Ερωτήσεις''.

20181123-1155-2-6250
Λογιστικές αποσβέσεις παγίων
Οι Λογιστικές αποσβέσεις των παγίων υπολογίζονται πλέον από την ημερομηνία κτήσης.

20181205-1155-2-6371
Προσθήκη [Έναρξη διαλείμματος] στο detail του ωραρίου εργασίας
Προσθήκη πεδίου [Έναρξη διαλείμματος] στο detail του ωραρίου εργασίας
Όταν το πεδίο είναι συμπληρωμένο τότε η διάρκεια του διαλείμματος(με βάση την τιμή του πεδίου ) δεν λαμβάνεται υπόψιν στην καταμέτρηση του χρόνου εργασίας.
Όταν το πεδίο δεν είναι συμπληρωμένο ο υπολογισμός παραμένει ως έχει δηλαδή η διάρκεια αφαιρείται από την λήξη του ωραρίου.


20181211-1155-2-6430
Διαχείριση παρτίδων
Μέσω της εργασίας "Δημιουργία-Επιλογή παρτίδων" σε γραμμές παραστατικών Αγορών / Πωλήσεων, δίνεται η δυνατότητα επεξεργασίας των παρτίδων με την προσθήκη των πεδίων, που αφορούν σε Ποσότητα, Κωδικό και Ημ/νια Λήξης.

20181217-1155-3-6495
Κωδικός ΔΕΗ
Τα πεδία Κωδικός ΔΕΗ (MTRDOC.OLDEH) παραστατικών πωλήσεων & Κωδικός ΔΕΗ (CUSTOMER.OLDEH) πελατών, αυξήθηκαν σε 25 χαρακτήρες.

20190102-1155-2-3
Προειδοποίηση σε φάκελο υπηρεσιών
Σε φάκελο υπηρεσιών, εμφανίζεται πλέον προειδοποιητικό μήνυμα κατά την επιλογή είδους, εφόσον έχει δηλωθεί στο είδος (Εμφανίζεται εφόσον επιλεχθεί ως ανταλλακτικό).

20190107-1155-2-33
Mεταβολή σε άλλη χρήση παραστατικών παραγωγής
Στους τύπους των παραστατικών παραγωγής, προστέθηκε το Flag ''Μεταβολή σε άλλη χρήση''.

20190109-1155-2-58
Αλλαγή τιμών σε φίλτρα στο timeline
Στο σχεδιασμό Timeline συναλλασσόμενων, σε περίπτωση που είχε δοθεί διαφορετική τιμή στο πεδίο FROMDATE από την προτεινόμενη, δεν εμφανίζονταν τα αποτελέσματα.

20190125-1155-2-250
'Αντικαθίσταται από' σε αγορές και αποθήκη
Προστέθηκε η παράμετρος ''Αντικατάσταση ειδών'' στις παραμέτρους των Πωλήσεων, αγορών, αποθήκης & φακέλους υπηρεσιών, για χρήση του πεδίου ''Αντικαθίσταται από'' από την ενότητα των ειδών αποθήκης.

20190128-1155-2-268
Συγκεντρωτικό Ισοζύγιο Κινήσεων - πολλές χρήσεις
Δόθηκε δυνατότητα στο ''Συγκεντρωτικό ισοζύγιο κινήσεων'' αποθήκης, η εκτύπωση κινήσεων βάσει ημερολογιακού διαστήματος.

20190130-1155-2-314
Τεχνικός κωδικός
Στις στήλες γραμμών παραστατικών αποθήκης, είναι διαθέσιμος πλέον ο ''Τεχνικός κωδικός''.

20190204-1155-7-353
Resolver τύπου χρεοπίστωσης (Κανονική, Έξοδο)
Προστέθηκαν resolvers στον σχεδιασμό γέφυρας Γενικής λογιστικής, των ειδικών συναλλαγών, που αφορούν τον τύπο της χρεοπίστωσης (Κανονική, έξοδο, μόνο ΦΠΑ).

20190215-1155-2-523
Μεταφορά ημερομηνίας παράδοσης σε εντολή παραγωγής
Κατά τη διαδικασία μεταφοράς απο παραστατικό πώλησης, σε παραστατικό, εντολή ή δελτίο παραγωγής, με τη διατήρηση ημερομηνιών, μεταφέρεται και η ημερομηνία παράδοσης.

20190221-1155-2-585
Συμμετοχή στο κόστος υπολοίπου
Στις εκτυπώσεις ''Ισοζύγιο Αποθήκης'', ''Βιβλίο Απογραφών'' & ''Βιβλίο Απογραφών ανά ΑΧ'', προστέθηκε το φίλτρο ''Συμμετοχή στο κόστος υπολοίπου''.

20190314-1155-2-823
Μεταφορά πεδίων Συνάντησης σε Φάκελο
Προστέθηκε στο πεδίο ομαδοποίησης και η σύμβαση, οπότε πλέον οι συναντήσεις μπορούν να ομαδοποιούνται και βάσει σύμβασης και να μεταφέρεται αντίστοιχα και η σύμβαση στο φάκελο.
20190315-1155-2-836
Fifo αντιστοίχιση
Στην εργασία ''Fifo αντιστοίχιση'' παραστατικών, προστέθηκε φίλτρο με το Business unit του παραστατικού.

20190404-1155-2-1104
Ημερομηνία παράδοσης σε φάκελο υπηρεσιών
Η ημερομηνία παράδοσης φακέλων υπηρεσιών, που δημιουργούνται από δελτία ποσοτικής παραλαβής, ενημερώνεται πλέον από την ημερομηνία παράδοσης των γραμμών του δελτίου.

20190405-1155-2-1120
Αντιστοίχιση παραστατικών
Στην ''Αντιστοίχιση παραστατικών'', προστέθηκε φίλτρο ημερολογιακού διαστήματος.

20190405-1155-2-1124
Στήλες γραμμών στα παραστατικά παραγωγής
Στις στήλες γραμμών παραστατικών παραγωγής, είναι διαθέσιμα πλέον τα πεδία NUM01 - NUM04.

20190411-1155-2-1184
Φάκελος υπηρεσιών
Από δελτίο ποσοτικής παραλαβής δημιουργούμε αυτόματα φάκελο υπηρεσιών συμπληρώνοντας εγκατάσταση, την οποία φέρνει και στον φάκελο υπηρεσιών.

20190416-1155-7-1228
EDPS POS - Ακύρωση πληρωμής
Στην default οθόνη της λιανικής προστέθηκε νέα επιλογή (button) με όνομα 'Ακύρωση πληρωμής με κάρτα'. Μέσω της λειτουργία 'Ακύρωση πληρωμής με κάρτα' δίδεται η δυνατότητα ακύρωσης οποιασδήποτε γραμμής συναλλαγής καρτών από το grid των καρτών της απόδειξης λιανικής. Η ακύρωση της συναλλαγής επιτρέπεται πριν την καταχώρηση του παραστατικού λιανικής και διαγράφεται η συναλλαγής από το grid των καρτών του παραστατικού.
Επιπλέον η δυνατότητα δίδεται στα ακυρωτικά παραστατικά λιανικής με τη διαφορά ότι ακυρώνεται η συναλλαγή αλλά δεν διαγράφεται η συναλλαγής από το grid των καρτών.
Η δυνατότητα για την ακύρωση συναλλαγής καρτών είναι εφικτή πριν το κλείσιμο του πακέτου του POS.


20181204-1155-1-6361
Μήκος Πεδίου Name στον Πίνακα MTRLCMP
Το μήκος του πεδίου Name στον Πίνακα MTRLCMP αυξήθηκε σε 128 χαρακτήρες.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20180518-1155-1-3156
Εκτύπωση Excel από Στατιστική Αποθήκης
Κατά την εκτύπωση σε excel της Στατιστικής αποθήκης, έχοντας προσθέσει τη στήλη ''τύπος'', δεν εκτυπώνονταν όλοι οι τύποι των παραστατικών.

20180525-1155-1-3341
Ακύρωση σε custom object
Διορθώθηκε σφάλμα, που εμφανιζόταν σε custom object με header-detail κατά την ακύρωση της εγγραφής ενώ είχαν προστεθεί γραμμές.

20180606-1155-7-3583
Live update
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στο Portal της εφαρμογής, κατά το άνοιγμα του live update, σε περίπτωση που έμενε ανοιχτή η οθόνη, χωρίς να πραγματοποιηθεί κάποια ενέργεια.

20180704-1155-2-4256
Παραγγελίες ελλείψεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην εργασία ''Παραγγελίες ελλείψεων'' από την ενότητα των αγορών, σε περίπτωση που υπήρχε είδος με χρώμα - μέγεθος, όπου η περιγραφή του ήταν μεγαλύτερη από 64 χαρακτήρες.

20180713-1155-1-4476
Παραγγελία λιανικής - Δημιουργία είσπραξης
Κατά την καταχώρηση παραστατικού λιανικής πώλησης γινόταν δημιουργία παραστατικού είσπραξης, χωρίς να έχει οριστεί τρόπος πληρωμής στις ''Σειρές ανά τρόπο πληρωμής''.

20180723-1155-1-4606
Γέφυρα Ακυρωτικού με Άρθρο 39α
Κατά την ακύρωση με αντιλογισμό, παραστατικού πώλησης άρθρου 39α, δεν μεταφερόταν σωστά ο ΦΠΑ προ άρθρου στις γραμμές.

20180821-1155-1-4898
Ημερ.τελ.μεταβολής
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, έχοντας επιλέξει στο διάλογο τη ""Νέα κατάσταση'' στα παραστατικά προέλευσης, δεν ενημερωνόταν σωστά η Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής του αρχικού παραστατικού.

20180907-1156-7-130
Πεδίο ISCANCEL σαν φίλτρο ευρετηρίου
Το πεδίο ''Ακυρωμένο, ISCANCEL'' στα παραστατικά, δέχεται πλέον τις τιμές ''Όχι, ΝΑΙ, Με αντιλογισμό''.

20180913-1155-1-5173
Πεδίο κωδικού προδιαγραφής σε παραστατικά παραγωγής
Στα παραστατικά παραγωγής δεν ήταν δυνατή η πληκτρολόγηση του κωδικού προδιαγραφής.

20181011-1155-7-5728
Εκτύπωση Λογαριασμών Εσόδων - Εξόδων σε excel
Κατά την εκτύπωση σε excel λογαριασμών εσόδων εξόδων με στήλη βιβλίου από ευρετήριο, δεν εκτυπώνονταν όλες οι στήλες.

20181012-1155-1-5758
Μοντέλα αξιολόγησης εργαζομένων
Στον πίνακα μοντέλων αξιολόγησης του HR προστέθηκε το πεδίο Κωδικός ως μοναδικό κλειδί.

20181106-1155-1-6036
Εκτέλεση ενεργειών
Στο Series 5 UI βελτιώθηκε ο χρόνος ''εκτέλεσης'' ενεργειών.

20181119-1155-1-6189
Σήμανση Εργασιών
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν λειτουργούσε σωστά η σήμανση εργασιών.

20181119-1155-1-6200
Λεκτικά σε γραμμή εργασιών
Στο Series 5 UI, στις εργασίες των grid, δεν εμφανίζονταν σωστά τα λεκτικά.

20181120-1155-1-6215
Classic menu
Δεν εμφανιζόταν το classic menu του χρήστη.

20181121-1155-1-6228
Μετασχηματισμός σε λιανική
Κατά το μετασχηματισμό λιανικής πώλησης, εφόσον ο τρόπος πληρωμής ήταν με πιστωτική κάρτα, δεν ενημερωνόταν το grid των καρτών.

20181205-1155-1-6370
Εισαγωγή sn προς service - Πεδίο SN είδους
Κατά την καταχώριση παραστατικού ποσοτικής παραλαβής από πελάτη που στις γραμμές υπήρχε είδος με sn και στις στήλες το πεδίο SN είδους, δεν καταχωρούνταν η τιμή που δινόταν στο πεδίο SN είδους. Για να γίνεται αυτό πρέπει στις παραμέτρους του είδους στις Ιδιότητες στο tab "Serial Numbers, εγγυήσεις" το πεδίο SN να έχει την τιμή "Ναι (Υποχρεωτικά)", ή "Ναι (χωρίς έλεγχο)".

20181228-1155-3-6575
Ευρετήρια σε Oracle
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εναλλαγή ευρετηρίων.

20190104-1155-1-27
Εγγυοδοσία και χρήση barcode
Κατά την επιλογή είδους σε παραστατικό με χρήση barcode στον τύπο, ο κέρσορας ενημέρωνε την επόμενη γραμμή, αλλά το focus παρέμενε στη πρώτη.

20190116-1155-1-119
Προειδοποιητικά μηνύματα σε Import Script παραστατικών παραγωγής
Κατά την ''εκτέλεση'' import script με client import παραστατικών παραγωγής, εμφανίζονταν προειδοποιητικά μηνύματα ελέγχου αποθέματος.

20190116-1155-1-122
Ομάδα πελάτη σε εταιρεία ομίλου
Δεν εμφανιζόταν σωστά το πεδίο ''Ομάδα'' σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, έχοντας προσθέσει το πεδίο σε ευρετήριο.

20190118-1155-1-138
Αξίας Υπολοίπου Ξένου Νομίσματος
Στο Series 5 UI, δεν εμφανιζόταν σωστά το υπόλοιπο ξένου νομίσματος χρηματικών λογαριασμών.

20190204-1155-1-362
Καταχώρηση παραστατικών σε ανενεργή εταιρεία
Σε εγκατάσταση με ομάδες εταιρειών, επιτρεπόταν η καταχώρηση παραστατικού σε ανενεργή εταιρεία της ομάδας.

20190206-1155-1-401
Τιμές κόστους - Κόστος υπολοίπου
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν εμφανιζόταν το κόστος υπολοίπου στο βιβλίο αποθήκης.

20190220-1155-1-575
Πεδίο Σετ ειδών στις γραμμές παραστατικού
Επιλέγοντας σε στήλες γραμμών παραστατικών τα Group set, δεν είναι πλέον δυνατή η αλλαγή του set.

20190305-1155-1-734
Σενάριο ροής σε Επιχειρησιακά Παραστατικά
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' σεναρίου ροής με import script στην ενότητα των Επιχειρησιακών Παραστατικών.

20190312-1155-1-793
Προβολές σε Series 5
Δεν λειτουργούσαν σωστά στο SERIES 5 interface, προβολές πωλήσεων, όπου είχαν προστεθεί πεδία του ORDERTRDBRANCH και πεδία του SHIPTRDRBRANCH.

20190314-1155-1-827
Παραμετρικός τίτλος σε ευρετήριο στο νέο interface
Στο Series 5 UI, σε ευρετήριο με τοπικό πεδίο ημερομηνίας, όπου εμφανίζεται παραμετρικά το διάστημα, από το σχετικό φίλτρο, δεν εμφανίζονταν ορθές τιμές.

20190314-1155-1-832
Στατιστική εισπράξεων-πληρωμών
Στην εκτύπωση στατιστική εισπράξεων-πληρωμών δεν εμφανίζονταν οι αξίες από τα παρ/κά επιστροφής εμβασμάτων προμηθευτών.

20190318-1155-1-852
Inherited Table σε S1 Designer
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στον S1 Designer κατά τη δημιουργία ''Inherited Table''.

20190326-1155-1-942
Yποβολή αρχείου ΜΥΦ
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την Υποβολή στοιχείων ΜΥΦ, μέσω web service.

20190327-1155-1-957
Έκπτωση σε παραστατικό λιανικής
Σε παραστατικό λιανικής, δεν υπολογιζόταν σωστά η έκπτωση ποσού σε παραστατικό με πελάτη και κάρτα bonus, εφόσον στις κατηγορίες καρτών ο τρόπος εξαργύρωσης ήταν ''Εφεξής εκπτ. στο σύνολο (Εκπτ 1 ποσο)''.

20190401-1155-1-1008
Mouse Over - ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ
Δεν λειτουργούσε το mouse over (Οδηγίες συμπλήρωσης) σε καταχωρημένη δήλωση ΦΠΑ.

20190401-1155-1-1026
Παράμετροι :X.SYS.PFYDATE \ :X.SYS.PLYDATE
Οι παράμετροι :X.SYS.PFYDATE και :X.SYS.PLYDATE εμφάνιζαν λάθος αποτέλεσμα.

20190402-1155-1-1048
Import script
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ''εκτέλεση'' import script.

20190402-1155-1-1054
Κινήσεις Ειδών σε Ομάδες Εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανίζονταν οι κινήσεις ειδών (μέσω καρτέλας), σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20190404-1155-1-1106
Εκτυπώσεις Τελωνειακής Αποθήκης
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν εμφανιζόταν η αξία υπολοίπου στο ισοζύγιο τελωνειακών παρτίδων.

20190408-1155-1-1140
Eξαγωγή file type 7
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά τη δημιουργία εξωτερικού αρχείου ''File type 7'' από την ενότητα των εσόδων εξόδων.

20190408-1155-1-1142
Ταμειακά έξοδα σε ομάδες εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν υπολογίζοταν ορθά τα ταμειακά έξοδα χρηματοοικονομικής διαχείρισης.

20190408-1155-1-1144
Κωδικός νέας παρτίδας (CRLOTCODE)
Ο κωδικός νέας παρτίδας στις γραμμές παραστατικών, δέχεται πλέον 30 χαρακτήρες.

20190409-1155-1-1149
Ανάλυση παραχθέντων
Στην εκτύπωση ''Ανάλυση παραχθέντων'' δεν λειτουργούσε ορθά το φίλτρο ημερολογιακού διαστήματος.

20190409-1155-1-1154
ABC στη λογιστική
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατα την ενημέρωση διαστάσεων ABC στη λογιστική.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11142

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20190410-1155-2-1171
Ενσωμάτωση παραμετροποίησης για τον υπολογισμό εισφορών τίτλων κτήσης
Ενσωμάτωση παραμετροποίησης για τον υπολογισμό εισφορών τίτλων κτήσης.
Για τον υπολογισμό εισφορών επί των τίτλων κτήσης, προστέθηκε νέα σχέση εργασίας [7-Αμειβόμενος με τίτλο κτήσης], καθώς επίσης και νέο φύλλο υπολογισμού [6-Τίτλος κτήσης]. Για την εμφάνιση των κατάλληλων Κωδικών πακέτων κάλυψης στην επιλογή των ασφαλιστικών στοιχείων, θα πρέπει να προσθέσετε τον ΚΑΔ 0835 στα στοιχεία Μητρώου της εταιρίας.