Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11137

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20180920-1155-7-5260
Χρήση Bar-code σε ανταλλακτικά Φακέλου υπηρεσιών
Προστέθηκε η παράμετρος "Χρήση BarCode στα Ανταλλακτικά" στο panel "Βασικοί έλεγχοι αποθέματος" στον τύπο παραστατικών στους φακέλους υπηρεσιών.
Οι κωδικοί ανεύρεσης φορτώνονται από τις παραμέτρους πωλήσεων.


20190130-1155-2-312
Αρχείο JL10 (CrtJL10Prsn , TAXFILE)
Προσαρμογή του αρχείου JL10 (CrtJL10Prsn , TAXFILE), σύμφωνα με την Α.1009/2019 της ΑΑΔΕ.

20190201-1155-2-339
Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα-Ε3
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, Ε3''.

20190204-1155-2-354
Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων''.

20190214-1155-2-481
Μισθώματα ακίνητης περιουσίας-Ε2
Ενσωματώθηκε το νέο έντυπο ''Μισθωμάτων ακίνητης περιουσίας, Ε2''.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20181109-1155-1-6081
Υπολογισμός σε γραμμές Εσόδων-Εξόδων
Κατά την καταχώρηση ομοειδών εγγραφών στην ενότητα των εσόδων εξόδων, με τύπο υπολογισμού σε υπόδειγμα, δεν εφαρμοζόταν ο υπολογισμός, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει αλλαγή γραμμής.

20181214-1155-1-6482
Αντιγραφή στελέχους
Κατά το copy from buffer στελέχους, δεν μεταφέρονταν σωστά οι προμήθειες.

20190109-1155-1-57
Εντολή AUTOEXEC=1
Στο Series 5 UI, κατά τη δημιουργία εργασίας στο menu, η οποία άνοιγε ελεύθερη εκτύπωση σε φόρμα advanced, έχοντας προσθέσει τη παράμετρο ''AUTOEXEC=1'', εμφάνιζε στα φίλτρα τα buttons "Landscape" και "HTML View".

20190123-1155-1-196
Αποστολή e-mail σε εγκαταστάσεις
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αποστολή e-mail με δεξί κλικ στις εγκαταστάσεις.

20190123-1155-1-205
Σχεδιαζόμενη εκτύπωση με τοπικό πεδίο ημερομηνία ως φίλτρο
Στο Series 5 UI, διορθώθηκε το φίλτρο ημερομηνίας σε custom σχεδιαζόμενη εκτύπωση.

20190128-1155-1-273
Είδη με εγγυοδοσία και κέρσορας στις γραμμές
Σε είδος με εγγυοδοσία, ο κέρσορας πήγαινε στη γραμμή της εγγυοδοσίας και όχι στη νέα γραμμή.

20190206-1155-1-408
Ημερομηνία εντύπου Φ2
Κατά τον υπολογισμό της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, η ''Ημερομηνία υποβολής'' αποθηκευόταν λάθος.

20190220-1155-1-564
Ενημέρωση πεδίων έργου και εγκατάστασης
Στα παραστατικά που δημιουργούνται μέσω της εργασίας ''Έκδοση τιμολογίων δόσεων'', μεταφέρεται πλέον και το ''Έργο'' της σύμβασης.

20190220-1155-1-572
Αρχείο Αμοιβών
Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων του αρχείου αμοιβών, δεν υπολογιζόταν σωστά το άθροισμα των χαρτοσήμων στο παραγόμενο αρχείο.

20190221-1155-1-589
Μετασχηματισμός με χαρακτηριστικά
Κατά το μετασχηματισμό παραστατικών, τα οποία περιέχουν είδη με χρώμα / μέγεθος, στο μετασχηματισμένο παραστατικό, δεν ενημερωνόταν η ποσότητα.

20190221-1155-1-598
Αποσβέσεις παγίων σε έκδοση 5.00.518.11136
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπολογίζονταν σωστά οι φορολογικές αποσβέσεις χρήσης.

20190222-1155-1-620
Επιλογή ειδών / Υπηρεσιών στα tasks (Ομάδες Εταιρειών)
Σε ομάδες εταιρειών, κατά την καταχώρηση ενός task δεν εμφανίζονταν προς επιλογή τα είδη & οι υπηρεσίες στην καρτέλα ''Είδη/Υπηρεσίες - Συμμετέχοντες'', σε εταιρεία εκτός της κύριας.

20190225-1155-1-630
Θέμα με ΠΟΛ 1166/1167 και βάση Oracle
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε βάση Oracle, κατά την εκτύπωση παραστατικού σε φορολογικό μηχανισμό.

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2019

Έκδοση 5.00.518.11136

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20170418-1155-2-1674
Ημερολόγιο σε οποιοδήποτε object
Δόθηκε δυνατότητα εμφάνισης ημερολογίου από οποιοδήποτε object. Η διαχείριση πραγματοποιείται μέσω java script.

20181204-1155-2-6357
Μεταφορά extra πεδίων γραμμών
Κατά τη μεταφορά παραστατικού αγοράς σε πώληση, μεταφέρονται πλέον και τα πεδία NUM, BOOL & DATE των γραμμών.

20181207-1155-2-6395
Αντιστοίχιση ανεξόφλητων
Βελτιώθηκαν τα queries στην εργασία ''Ανεξόφλητα παραστατικά'' συναλλασσόμενων διαθέσιμη στο δεξί κλικ ευρετηρίου και στις σχετικές εργασίες συναλλασσόμενων

20181231-1155-2-6587
Έκπτωση συνόλου με είδη εγγυοδοσίας
Η έκπτωση συνόλου σε περίπτωση ειδών με εγγυοδοσία υπολογίζεται πλέον στο σύνολο της αξίας του παραστατικού μείον την αξία της εγγυοδοσίας.

20190110-1155-2-70
Ενημέρωση δαπανών μισθοδοσίας
Λειτουργεί και σε βάση με ομάδες εταιριών η εργασία ενημέρωσης δαπανών μισθοδοσίας. Ενημερώνεται δηλαδή ο εργαζόμενος από τα δεδομένα όλων των συνδεόμενων εταιρειών.

20190206-1155-2-394
Φάκελος Υπηρεσιών
Τα πεδία παρατηρήσεις και ελεύθερα πεδία που έχουν συμπληρωθεί σε φάκελο υπηρεσιών, μεταφέρονται κατά την μετατροπή σε παραστατικό πώλησης (εργασία στο δεξί κλικ ευρετηρίου Παραστατικό ανταλλακτικών - υπηρεσιών).

Διορθώσεις σφαλμάτων

20161004-1156-7-197
Υπόλοιπα ανά εταιρεία
Δεν εμφανιζόταν σωστά η Εταιρεία, στα ''Υπόλοιπα ανά εταιρεία'' συναλλασσόμενων, μέσω των εργασιών, σε Ομάδες εταιρειών.

20180910-1155-1-5114
Φόρμες Fast Report σε CUSTFINDOC
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά το σχεδιασμό φόρμας advanced από τα επιχειρησιακά παραστατικά.

20180914-1155-7-5186
Δικαιώματα χρηστών / bug σε εναλλαγή interface
Κατά τον ορισμό δικαιωμάτων χρηστών σε εργασία από το Soft1 2008 UI, από το Series 5 UI δεν εμφανιζόταν το όνομα της ομάδας.

20181002-1155-7-5498
Έλεγχος στοιχείων Α.Μ.Κ.Α.
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την εκτέλεση της εργασίας [Έλεγχος στοιχείων Α.Μ.Κ.Α.] στην καρτέλα του εργαζόμενου.

20181121-1155-1-6221
Σχετικά έγγραφα
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν άνοιγε αρχείο που είχε αποθηκευτεί στη βάση, μέσω των σχετικών εγγράφων.

20181210-1155-1-6418
Εκτύπωση εγκαταστάσεων (INSTLINES)
Κατά τον σχεδιασμό φόρμας εκτύπωσης από την ενότητα των εγκαταστάσεων όπου στο επαναλαμβανόμενο υπήρχε ο πίνακας ''INSTLINES'', δεν τυπώνονταν οι γραμμές της επιλεγμένης εγκατάστασης, αλλά όλων.

20181211-1155-1-6425
Γέφυρα λογιστικής με ομάδες εταιρειών
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε Ομάδες εταιρειών, σε εταιρεία εκτός της κύριας, σε περίπτωση που είχε χρησιμοποιηθεί resolver από τις ομάδες εταιρειών.

20181213-1155-1-6458
Φιλτρο Τύπος/Σειρά Στατιστική Αποθήκης/Χρεοπιστώσεων
Εγινε διόρθωση στις στατιστικές αγορών, πωλήσεων, αποθήκης, χρεωπιστώσεων, εισπράξεων, πληρωμών και εισπράξεων-πληρωμών, ώστε να μπορεί να γίνει επιλογή σειράς/τύπου, όταν έχουν δηλωθεί περισσότερες από μία ενότητες.

20181217-1155-1-6496
Πρότυπα δεδομένα στο προσωπικό ημερολόγιο
Σε κάποιες περιπτώσεις, δεν αποθηκεύονταν τα default πρότυπα δεδομένα σε ημερολόγιο χρήστη.

20181219-1155-1-6519
CusAgedRemain
Σε κάποιες περιπτώσεις, η συνάρτηση ''CusAgedRemain'', δεν εμφάνιζε σωστά αποτελέσματα.

20181221-1155-1-6549
Εναλλακτικές αποσβέσεις σε συγκεντρωτικό βιβλίο
Δεν αποτυπωνόταν στο σύνολο των αποσβέσεων, οι αξίες των εναλλακτικών αποσβέσεων χρήσης.

20190110-1155-1-75
Ευρετήριο παραγγελιών πωλήσεων
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την εκτύπωση ευρετηρίου σε excel, εφόσον υπήρχαν στοιχεία από την εταιρεία (Company).

20190115-1155-1-108
Access violation σε πλοήγηση παραστατικών πώλησης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε custom προβολή παραστατικών πώλησης, κατά την επιλογή επόμενη / προηγούμενη εγγραφή από το ευρετήριο.

20190115-1155-1-114
Έναρξη υπολογισμού αποσβέσεων Εναλλακτικών & ΔΛΠ
Δεν υπολογίζονταν σωστά οι εναλλακτικές & οι Λογιστικές αποσβέσεις, σε περίπτωση που το πάγιο είχε έναρξη αποσβέσεων στη διάρκεια του μήνα και ο τρόπος υπολογισμού ήταν κατά μήνα.

20190121-1155-1-146
Συμβάσεις σε όμιλο εταιρειών
Σε ομάδες εταιρειών, κατά τη δημιουργία μίας σύμβασης σε εταιρεία εκτός της κύριας, δεν μπορούσαν να επιλεγούν εγγραφές από τις ενότητες της αποθήκης, των υπηρεσιών και των παγίων.

20190121-1155-1-152
Λογιστική κατάσταση (Oracle)
Σε βάση Oracle, διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στην ''Λογιστική κατάσταση'' από την ενότητα των πωλήσεων.

20190123-1156-7-8
Λάθος προδιαγραφή κατά την δημιουργία παραστατικού παραγωγής
Κατά τη δημιουργία παραστατικού παραγωγής από εντολή, στο παράθυρο ''Δημιουργίας παραστατικών'' δεν ενημερωνόταν η σωστή προδιαγραφή.

20190206-1155-1-402
Εκτυπώσεις τελωνειακής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις εκτυπώσεις "Ισοζύγιο παρτίδων" & "Ισοζύγιο εναποθέσεων", με επιλεγμένα τα φίλτρα ''Παρτίδες που δεν κινήθηκαν στην περίοδο'', ''Παρτίδες που δεν κινήθηκαν στη χρήση'' & Υπολογισμός αξίας υπολοίπου "Εντός τελωνειακής αποθήκης".

20190206-1155-1-406
Παραστατικό με τιμή κόστους εντός Τελωνειακής αποθήκης
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν σε παραστατικό αποθήκης
με εναπόθεση, κατά την επιλογή τελωνειακής παρτίδας.


20190207-1155-1-418
Έργο με template
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την καταχώρηση έργου με επιλεγμένο template.

20190212-1155-1-455
Εκτυπώσεις εντολών παραγωγής
Στις εκτυπώσεις 'Απαιτήσεις εντολών', 'Απαιτήσεις ανά εντολή', 'Απαιτήσεις εντολών(ανάλυση ημιετοίμων)', 'Απαιτήσεις ανά εντολή (ανάλυση ημιετοίμων)', εμφανίζόταν λάθος η διαθέσιμη ποσότητα στην ανάλυση, εφόσον ζητηθούν στα φίλτρα μόνο στοιχεία αναλώσεων και ημερομηνιακό διάστημα το οποίο δεν ξεκινάει από 1/1.

20190212-1155-1-461
Τύπος Χρόνου εργασίας - Κωδικός τύπου
Διορθώθηκε σφάλμα που εμφανιζόταν στις αναλυτικές εγγραφές του πίνακα Μοντέλα χρόνου εργασίας όταν υπήρχαν εγγραφές με τον ίδιο κωδικό σε περισσότερες απο μια εταιρείες.

20190214-1155-1-498
Ισοζύγιο Αθροιστών Πελατών
Διόρθωση εκτύπωσης πελατών Ισοζύγιο αθροιστών, ώστε να μην εμφανίζονται εγγραφές που στην περίοδο που ζητείται δεν έχουν κίνηση.