Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 20 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10376

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121220-1155-1-2908
Ηλεκτρονικές αποστολές εντύπων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά την αποστολή του εντύπου της περιοδικής ΦΠΑ από τη λογιστική στο taxis.

Τετάρτη, 19 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10375

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110921-1155-2-931
Περίοδος υπολογισμού εντύπων
Η μεταβολή μεταβλητών εντύπων γίνεται πλέον για το έντυπο που είναι υπό μεταβολή και όχι για αυτό που έχει υπολογιστεί τελευταίο.

20121210-1155-7-2767
Λιανική με δώρο στο σύνολο
Οταν υπήρχε συμφωνία με δώρο στο σύνολο και γινόταν 'Επανυπολογισμός' ή/και 'Επιλογή συμφωνίας' από τις σχετικές εργασίες, τότε εμφανίζονταν πρόσθετες γραμμές δώρων.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121211-1155-7-2785
Σχεδιασμός ελεύθερης εκτύπωσης
Σε σχεδιασμό ελεύθερης εκτύπωσης με δήλωση υποχρεωτικών τοπικών πεδίων δεν επιτρεπόταν εφεξής η είσοδος στο σχεδιασμό.

20121217-1155-1-2857
Hλεκτρονικές αποστολές εντύπων
Εμφανιζόταν σφάλμα κατά τη διαδικασία σύνδεσης για αποστολή εντύπων στο taxisnet.

20121217-1155-7-2840
Υπερδωδεκάμηνη χρήση και έντυπο ΦΠΑ
Σε υπερδωδεκάμηνες χρήσεις εμφανιζόταν μήνυμα "Ο κωδικός υπάρχει ήδη" για τις περιόδους που αφορούσαν και το επόμενο έτος.

20121217-1155-7-2842
FRemQty1PerWHouse σε Oracle
Η συνάρτηση FRemQty1PerWHouse δεν έφερνε αποτέλεσμα σε Oracle.

20121219-1155-1-2887
Ειδ.εισφοράς αλληλεγγύης σε περίοδο Δώρου
Διορθώθηκε ο υπολογισμός της ειδ.εισφοράς αλληλεγγύης σε περίοδο Δώρου Χριστουγέννων όταν ο εργαζόμενος είναι στο όριο αλλαγής συντελεστή υπολογισμού.

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10374

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121128-1155-2-2660
Διαστάσεις στα παραστατικά παραγωγής
Στις γραμμές των παραστατικών παραγωγής είναι πλέον διαθέσιμες οι διαστάσεις που έχουν δηλωθεί στις γραμμές της επιλεγμένης προδιαγραφής.

20121204-1155-1-2715
Αναλυτικό Ισοζύγιο Λογιστικής
Η εκτύπωση του Αναλυτικού Ισοζυγίου Λογιστικής καθυστερούσε υπερβολικά, όταν επιλεγόταν να γίνει ανάλυση πελατών-προμηθευτών και υπήρχαν πάρα πολλά λογιστικά σχήματα.

20121207-1155-2-2753
Διάστημα προσαυξήσεων στο δοκιμαστικό υπολογισμό
Δόθηκε η δυνατότητα επιλογής του διαστήματος προσαυξήσεων στο δοκιμαστικό υπολογισμό μισθοδοσίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121130-1155-7-2688
Παραστατικά Εσόδων-Εξόδων στο σχεδιασμό εκτύπωσης
Στο σχεδιασμό εκτυπώσεων τα παραστατικά εσόδων τύπωναν παραστατικά εξόδων και αντίστροφα.

20121204-1155-7-2712
Δημιουργία Cash Flow
Κατά την εκτέλεση της εργασίας "Δημιουργία cash-flow", το αρχείο εμφάνιζε μία εγγραφή (-1), όταν υπήρχαν εγγραφές με μηδενική ισοτιμία.

20121204-1155-7-2717
Εκτύπωση συμφωνιών με συνθήκη χώρας
Αν είχε ορισθεί σε τιμολογιακή πολιτική ως συνθήκη η Χώρα πελάτη, στην εκτύπωση Πωλήσεις>Οικονομικός Ελεγχος>Συμφωνίες
εμφανιζόταν σφάλμα 'Field Company not found'


20121205-1155-1-2726
Ενεργοποίηση σε offline
Σε περιβάλλον Azure εμφανιζόταν μήνυμα ενεργοποίησης της εγκατάστασης κατά την σύνδεση σε offline κατάσταση.

20121206-1155-1-2738
Κατάσταση Ελέγχου Φ.Μ.Υ.
Η κατάσταση ελέγχου Φ.Μ.Υ. δεν συμφωνούσε στα δεκαδικά με την βεβαίωση αποδοχών στο πεδίο Αναλογούντα Φόρο.

Δευτέρα, 3 Δεκεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10373

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-7-2602
Φάκελος κοστολόγησης αγορών με επιμερισμό στη δεύτερη ΜΜ μέτρησης
Σε αναλυτικό φάκελο με πιστωτικό δελτίο επιστροφής γινόταν λάθος επιμερισμός εξόδων στην δεύτερη μονάδα μέτρησης.

20121128-1155-7-2651
Υπολογισμός πιστωτικών έκπτωσης
Η αξία του παραστατικού ειδικών συναλλαγών που δημιουργούσε το πρόγραμμα  διέφερε από αυτή των αποτελεσμάτων, αν στις παραμέτρους είχε επιλεγεί συμψηφιστικά "Ναι".

20121129-1155-7-2673
Λογιστική Κατηγορία στη Μηνιαία Κατάσταση Αποθήκης ανά ΑΧ
Αν ο χρήστης επέλεγε στα φίλτρα Λογιστική Κατηγορία εμφανιζόταν μήνυμα λάθους ότι δεν βρίσκει το πεδίο multipart B.MTRACN.


Πέμπτη, 29 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10372

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121119-1155-1-2568
Συνένωση ΚΕΠΥΟ
Στην εργασία import ascii ΚΕΠΥΟ, προστέθηκε παράμετρος για συμψηφισμό χρεωστικών-πιστωτικών υπολοίπων για το ίδιο ΑΦΜ.

20121129-1155-2-2668
ΟΣΥΚ
Ενσωμάτωση νέου ΟΣΥΚ (ενημέρωση 28/11/2012)

20121129-1155-2-2669
Aποζημίωσης απόλυσης
Προσαρμογή αποζημίωσης απόλυσης σύμφωνα με τον νόμο 4093/2012.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120314-1155-1-296
Διεύθυνση σε αρχείο ΚΕΠΥΟ
Όταν η διεύθυνση του συναλλασσόμενου ξεκινούσε από αριθμό (πχ 40ο χλμ Αθηνών - Λαμίας) στο υπολογιζόμενο αρχείο ΚΕΠΥΟ στο πεδίο Αριθμός εμφανιζόταν το 40 και η υπόλοιπη διεύθυνση δεν συμπληρωνόταν.

20121126-1155-1-2632
Πρακτική ασκούμενων μαθητών ΕΠΑΣ μαθητείας του ΟΑΕΔ
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, αγνοείται πλέον η ημερομηνία γέννησης του εργαζόμενου.

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10371

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121122-1155-2-2601
Εκτυπώσεις Μισθοδοσίας από το ευρετήριο
Εμφανιζόταν σφάλμα στην εκτέλεση εκτυπώσεων Μισθοδοσίας που καλούνται από το ευρετήριο των εργαζομένων.

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10370

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121113-2165-2-92
Μισθοδοτική κατάσταση (συνοπτική-αναλυτική)
Βελτιώθηκε ο χρόνος ολοκλήρωσης της συνοπτικής και της αναλυτικής μισθοδοτικής κατάστασης.

20121114-1155-7-2522
Κατάσταση εργαζομένων χωρίς ΑΜΙΚΑ
Συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση εργαζομένων και αυτοί που απαλλάσσονται των κρατήσεων του ΙΚΑ (πχ υπάλληλοι δημοσίου που έχουν δεύτερη δουλειά)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120928-1155-7-2054
PosiFiscal III
Εγινε αλλαγή στον driver για την μηχανή PosiFiscal III. Τυπώνονται τα σχόλια στο τέλος της απόδειξης.

20121109-1155-7-2481
Κινήσεις λογαριασμών και φίλτρο υποκαταστήματος
Μετά από την επιλογή υποκαταστήματος στις κινήσεις λογαριασμών εμφανιζόταν σφάλμα "Cannot perform this operation on a closed dataset."

20121109-1155-7-2482
Γέφυρα λογιστικής με Trace
Όταν στη γέφυρα γενικής λογιστικής υπήρχε ενεργοποιημένη η επιλογή "Trace", δεν είχε ενεργοποιηθεί η επιλογή "Μηδενικές γραμμές" και το άρθρο της γενικής δημιουργούσε άρθρο αναλυτικής λογστικής, τότε εμφανιζόταν σφάλμα "Δεν υπάρχει το πεδίο Γραμμή άρθρου".

20121112-1155-1-2495
Κλείσιμο ταμείου: Νομισματική ανάλυση μετρητών
Επιλέγοντας γραμμή που αφορά μετρητά, μαζί με τη νομισματική ανάλυση εμφανιζόταν ταυτόχρονα και μήνυμα που παρέπεμπε σε προβληματικό Linenum.

20121115-1155-1-2538
Αποστολή email απο επαφές
Στο CRM, μετά την αποστολή email από το κύκλωμα των επαφών εμφανιζόταν σφάλμα 'Access violation'' και επαναλαμβανοντας την ενέργεια σφάλμα 'Α component named DialogFrm already exists '.

20121116-2165-1-93
Αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση
H αναλυτική μισθοδοτική κατάσταση μπορεί πλέον να εκτελεστεί και για περισσότερους από 1000 εργαζόμενους όταν επιλέγονται με δεξί κλικ από τον browser.

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10369

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121108-1155-2-2450
Κατάσταση προσωπικού σε xml
Προστέθηκε εργασία για την εξαγωγή της κατάστασης προσωπικού σε αρχείο xml για την επιθεώρηση εργασίας.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121102-1155-1-2408
Μορφή ημερομηνιών σε export δεδομένων από ευρετήριο
Σε export δεδομένων σε excel οι ημερομηνίες που έχουν και ώρα (πχ. Ημερομηνία έγκρισης), εμφανίζονταν με μορφή mm/dd/yyyy αντί του dd/mm/yyyy.

20121105-2165-1-91
Custom dll σε S1 custom SDK
Τα bpl και pre που δηλώνονταν στο section [CUSTOM] του XCO στο S1 Custom SDK δεν φορτώνονταν.

20121107-1155-1-2437
Ισοζύγιο υπηρεσιών
Στην εκτύπωση Ισοζύγιο υπηρεσιών εμφανιζόταν σφάλμα: Access violation at address 05DFA60D in module 'Mtrl.bpl'

20121109-1155-1-2479
Ρυθμίσεις εκτυπωτή και φόρμες εκτύπωσης
Σε κάποιους εκτυπωτές χάλαγαν οι ρυθμίσεις τους κατά την εκτύπωση (φόρμες landscape τυπώνονταν portrait, χάλαγε το βήμα σε zebra)

Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10368

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121023-1155-2-2296
Μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες σε body e-mail
Σε αποστολή email μέσω του remote server επιλέγεται πλέον αυτόματα το default charset του προγράμματος.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120625-1155-7-1276
Eκτύπωση Στοιχεία συμφωνιών
Η εκτύπωση Στοιχεία συμφωνιών εμφάνιζε σφάλμα όταν επιλεγόταν κανόνας συμφωνίας με συνθήκες το υποκατάστημα παραστατικού και το είδος.

20121002-1155-7-2083
Προβολή είδους με υποχρεωτικά πεδία
Σε προβολή είδους που είχε σχεδιαστεί να έχει κάποια υποχρεωτικά πεδία (πχ CODE2), δεν επιτρεπόταν η προβολή του είδους όταν είχε γίνει υπολογισμός τιμών κόστους για αυτό.

20121012-1155-1-2199
Μεταφορά εξόδων από ευκαιρία πώλησης
Οταν από ευκαιρία πώλησης καταχωριστεί προσφορά και μετά παραγγελία μεταφέρονται πλέον και τα έξοδα που είχαν δηλωθεί αρχικά.

20121023-1155-7-2305
OnOff : Δημιουργία custom πεδίων
Κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης δεν μεταφερόταν ο σχεδιασμός των custom πεδίων.

20121025-1155-1-2328
AUTOEXEC και αυτόματη αποστολή email
Δεν λειτουργούσε σωστά (απαιτούσε "αποστολή" από το χειριστή) η παράμετρος AUTOEXEC=1 στη χρήση της εντολής XCMD:SendEmailDlg.

20121025-1155-1-2329
Αποστολή ΑΠΔ
Δεν μπορούσε να γίνει αποστολή ΑΠΔ.

20121025-1155-7-2326
Ιστορικό γενικών ενεργειών
Η εκτέλεση ιστορικού (από σχετικές εργασίες) στο κύκλωμα CRM, εμφάνιζε σφάλμα: Function "GetMSSQLSubtype" not found

20121025-1155-7-2327
OnOff σε azure - πρόσβαση σε Offline Βάση.
Η εισαγωγή στην offline βάση μετά από διακοπή της επικοινωνίας με το διαδίκτυο καθυστερούσε και εμφάνιζε σφάλμα:
Πρόβλημα επικοινωνίας !
Ελέγξτε τη σύνδεση σας με το Internet και δοκιμάστε ξανά αργότερα.


20121030-1155-1-2369
Εκτυπώσεις σε windows 8 64-bit
Σε Windows 8 οι εκτυπώσεις εμφάνιζαν σφάλμα 'Operation not supported on selected printer'.

20121030-2165-1-86
xdt και custom πεδία
Κατά την εισαγωγή xdt που προερχόταν από βάση με custom πεδία-πίνακες, γινόταν δημιουργία του νέου σχήματος αλλά δεν εισάγονταν τα δεδομένα των custom.

20121031-1155-1-2380
Λιανική και πληρωμή με αξιόγραφο
Σε παραστατικά λιανικής με είσπραξη μέσω εξόφλησης αξιογράφων, εμφανιζόταν το ποσό της εξόφλησης στο ανεξόφλητο ποσό και όχι στην αξία αξιογράφων.

20121031-1155-1-2382
Σενάρια μεταφοράς σε περιβάλλον azure
Το αρχείο μεταφοράς που δηλώνεται στην εργασία θα δημιουργείται πάντα στο client μηχάνημα σε περιβάλλον Azure και Saas. Σε client/server, προστέθηκε παράμετρος στο διάλογο, ώστε να καθορίζεται αν θα μεταφερθεί στο client μηχάνημα ή θα μείνει στο server. Προτεινόμενη τιμή είναι η μεταφορά στον client.

20121101-1155-1-2386
Σενάριο ροής χωρίς προβολή
Σε εκτέλεση σεναρίων ροής, που δεν εμφάνιζαν το τελικό παραστατικό στην οθόνη, εμφανιζόταν μήνυμα "dataset not in insert or edit mode".

20121102-2165-1-90
Custom Retail.cst
Κατά την εισαγωγή του Retail.cst για τη Λιανική εμφανιζόταν λανθασμένο μήνυμα για ελλιπή πιστοποίηση.

20121105-1155-1-2423
Error σεναρίου αν το πεδίο είναι κενό
Παρουσιαζόταν σφάλμα σε μετασχηματισμό με σενάρια ροής. όταν υπήρχε πεδίο που έχει αναφορά σε πίνακα και το πεδίο αυτό ήταν κενό (πχ. υποκατάστημα πελάτη, ημερομηνία).


Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10367

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120606-1155-7-1107
Εκτύπωση φόρμας λίστας δώρου
Είναι πλέον δυνατόν να οριστεί τρόπος εκτύπωσης 'Με ερώτηση' ή 'Αυτόματα'.

20121017-1155-2-2243
Βελτίωση χρόνου εκτέλεσης εκτυπώσεων αποθήκης
Εγιναν αλλαγές που βελτιώνουν το χρόνο εκτέλεσης των παρακάτω εκτυπώσεων αποθήκης:
1.Καρτέλες
2.Ισοζύγιο
3.Βιβλίο αποθήκης
4.Αναλυτικό ισοζύγιο
5.Αναλυτικό ισοζύγιο ανα Α.Χ.
6.Βιβλίο απογραφών
7.Βιβλίο απογραφών ανά Α.Χ.
8.Μηνιαία κατάσταση αποθήκης
9.Μηνιαία κατάσταση αποθήκης ανά Α.Χ.
10.Θεωρημένο βιβλίο αποθήκης
11.Βιβλίο αποτίμησης κατά Δ.Λ.Π.
12.Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών
13.Μηνιαία κατάσταση εισαγωγών ανά Α.Χ.


Διορθώσεις σφαλμάτων

20100715-1155-1-910
<Ώρα καταχώρησης> σε excel
Το πεδίο ώρα καταχώρησης σε browser (πχ πωλήσεων) μετά την αποστολή σε excel εμφάνιζε την ημερομηνία με την ώρα κενή.

20110512-1155-1-578
Πεδίο διάρκειας σε excel
Το πεδίο διάρκεια (SOACTION.DURATION) στις γενικές ενέργειες, εμφανιζόταν κενό όταν αποστελλόταν σε excel (ή ascii).

20120410-1155-7-538
Φίλτρο κωδικού είδους σε S1 service
Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα κωδικών αποθήκης σε client που επικοινωνούσε με S1 application server as service.

20120627-1155-7-1311
"συσχέτιση με" σε S1Outlook
Η επιλογή «συσχέτιση με» στον outlook connector διέκοπτε τη λειτουργία του.

20120907-1155-7-1846
Ευρετήριο με 2 band
Σε ευρετήριο με 2 band, εμφανίζονταν κενά τα band.

20120919-1155-1-1950
Μηχανογραφημένο Ισοζύγιο
Εμφανιζόταν μεγάλη καθυστέρηση στον υπολογισμό του μηχανογραφημένου ισοζυγίου εάν στους λογαριασμούς που δεν κινήθηκαν είχε επιλεχθεί ΟΧΙ.

20121012-1155-1-2202
Copy from Buffer σε Αρθρα που αναμορφώνονται
Σε άρθρο που είχε προκύψει από copy from buffer, διπλασιαζόταν το ποσό της πίστωσης στο άρθρο της αναμόρφωσης.

20121012-1155-1-2210
Συμφωνία Εκκαθαριστικής ΦΠΑ
Διορθώθηκε ο έλεγχος συμφωνίας εκκαθαριστικής ΦΠΑ.

20121017-2165-1-85
Προβολή χρήστη στα ημερολόγια
Στα ημερολόγια, η προβολή των ραντεβού γίνεται πλέον με την προβολή που έχει οριστεί μέσα στις παραμέτρους CRM.

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10366

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120925-2165-2-77
Εντυπα ανά γλώσσα
Δόθηκε η δυνατότητα να εμφανίζει το πρόγραμμα διαοφρετικά έντυπα ανά γλώσσα.

20121008-1155-2-2147
Προσθήκη Αθροιστή μισθολογικών στοιχείων περιόδου: [Προκαταβολή]
Προστέθηκε Αθροιστής μισθολογικών στοιχείων περιόδου για Προκαταβολή. Η προσθήκη έγινε για να δοθεί η δυνατότητα custom παραμετροποίησης σε περιπτώσεις πολλαπλών προκαταβολών.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120120-1155-1-77
Λάθος αύξουσα αρίθμηση σε ευρετήρια
Σε ευρετήρια που επέστρεφαν περισσότερες της μιας οθόνης, και είχαν αύξουσα αρίθμηση, η τελευταία χάλαγε κατά την εναλλαγή οθονών με Page Up, Page Down.

20120412-1155-1-569
"Αντιγραφή απο τελευταία" εγγραφή με είδη και υπηρεσίες
Μετά από διαδοχική καταχώριση παραστατικού με είδη και υπηρεσίες, παραστατικού μόνο με είδη, επανακαταχώριση με αντιγραφή από τελευταία του παραστατικού με τα είδη και τις υπηρεσίες, και επανακαταχώριση με αντιγραφή από τελευταία του παραστατικού με τα είδη μόνο, εμφάνιζε και τις υπηρεσίες του προηγούμενα καταχωρισμένου παραστατικού.

20120509-1155-1-818
Λάθος περιγραφή συναρτήσεων χαρακτηριστικών
Διορθώθηκαν οι περιγραφές των ορισμάτων των συναρτήσεων FItemCDimOpn, FItemCDimImp, FItemCDimExp, FItemCDimPur, FItemCDimReserved, FItemCDimOrdered, FItemCDimRestMode, FItemCDimOtherRest, FItemCDimBalImp, FItemCDimBalExp, FItemCDimSumBalImp, FItemCDimSumBalExp, FItemCDimPriceW, FItemCDimPriceR

20121004-1155-7-2107
Ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ
Υπήρχε πρόβλημα στην ηλεκτρονική αποστολή ΑΠΔ.

20121008-1155-1-2159
Πρόβλημα συγχρονισμού μισθοδοσίας (InitData) σε Azure
Οι περιγραφές των ασφαλιστικών ταμείων που άλλαξαν τα ποσοστά τους εμφάνιζαν τα ελληνικά με χαρακτήρες ??.

20121009-2165-1-81
On line υπολογισμός τελ.τιμής αγοράς
Αν είχε δηλωθεί να γίνεται online υπολογισμός τιμών κόστους και σαν μέθοδος αποτίμησης είχε δηλωθεί η τελευταία τιμή αγοράς, η καταχώριση παραστατικού αγοράς γινόταν με υπερβολική καθυστέρηση.

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10365

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20121005-1155-2-2136
Έλεγχος customization ανά εγκατάσταση
Άλλαξε ο τρόπος ελέγχου των customization σε σχέση με το SN της εγκατάστασης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20121005-1155-7-2132
Μικτό κέρδος στη Συγκριτική εικόνα πωλήσεων
Στη συγκριτική εικόνα πωλήσεων δεν αποτυπωνόταν σωστά το Μικτό κέρδος στις περιπτώσεις μεθόδου αποτίμησης FIFO ή LIFO.

Τετάρτη, 3 Οκτωβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10364

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120927-1155-2-2025
Μισθολογικό στοιχείο [3366-Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας]
Προστέθηκε το μισθολογικό στοιχείο [3366-Ειδική εισφορά υπέρ ανεργίας] στις Οικονομικές εκτυπώσεις Μισθοδοσίας και ειδικότερα στο πεδίο [Σύνολο κρατήσεων].

20120928-1155-2-2034
Εντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης
Μπορεί πλέον να υπολογίζεται ανά μήνα ή έτος στην γενική λογιστική και ανά τρίμηνο και έτος στα έσοδα έξοδα.

20121002-2165-2-79
Αποστολή email με script
Προστέθηκε η δυνατότητα μαζικής αποστολής email από import script.

20121003-1155-2-2088
Μείωση εργοδοτικών εισφορών
Ενημέρωση αρχείων ασφαλιστικών ταμείων με τις νέες μειωμένες εισφορές λόγω κατάργησης κλάδων ασφάλισης.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120629-1155-2-1349
Εξαγωγή cst με serial number
Αν είχε πραγματοποιηθεί εξαγωγή ενός cst για συγκεκριμένο serial number, εισαγωγή στο συγκεκριμένο serial και εξαγωγή από εκεί, τότε δεν κράταγε το serial number και το password που είχαν οριστεί. Εάν είχε πραγματοποιηθεί μεταβολή στο cst, έχανε το password.

20120731-1155-1-1659
Αρθρα αναμόρφωσης
Σε κάποιες περιπτώσεις εμφανιζόταν το άρθρο αναμόρφωσης να έχει διαφορά 0,01 € ανάμεσα στη χρέωση και στην πίστωση με αποτέλεσμα να μην καταχωρείται.

20120731-1155-7-1657
Copy from Buffer σε Άρθρα που αναμορφώνονται
Σε άρθρο που είχε προκύψει από copy from buffer, αν είχε αλλαχθεί η αξία στο αρχικό άρθρο, δεν άλλαζε και στο άρθρο της αναμόρφωσης.

20120926-1155-1-2016
Azure & Πίνακες στη μνήμη
Σε περιβάλλον Azure οι πίνακες μισθοδοσίας που βρίσκονται στη μνήμη και ενημερώνονται μέσω του initdata.xdt, δεν ενημέρωναν τον client.

20120927-1155-1-2024
Αρση εκκρεμότητας παραγγελίας με πιστωτικό έλεγχο με σενάριο έγκρισης
Σε περίπτωση μεταβολής παραστατικού που στον τύπο του είχε πιστωτικό έλεγχο με σενάριο έγκρισης, και το παραστατικό είχε περάσει κατά την αρχική καταχώρηση του τον πιστωτικό έλεγχο, χωρίς να εφαρμοστεί σενάριο έγκρισης, το σύστημα πάγωνε.

20120927-1155-1-2027
Γενικό Καθολικό
Αν στο φίλτρο του κωδικού είχε δοθεί 5*, δηλαδή 1βαθμιος, δεν γινόταν ταξινόμηση άρθρων βάσει ημερομηνίας.

20120928-1155-1-2042
Υπολογισμός εκκαθαριστικής δήλωσης ΦΠΑ
Δεν συμπληρώνονταν οι αξίες των κινήσεων εάν δεν υπήρχε ΔΟΥ στα στοιχεία της εταιρίας.

Τετάρτη, 26 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10363

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20110208-1155-2-163
Δικαίωμα διαγραφής ευρετηρίων
Σε χρήστη που δεν δίνουμε δικαίωμα σχεδιασμού & επεξεργασίας, αλλά μόνο εκτέλεσης, δεν επιτρέπεται πλέον η διαγραφή ευρετηρίου ή προβολής.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120719-1155-1-1559
Καρτέλα καρτών Bonus σε client/server
Η εκτύπωση καρτέλα καρτών Bonus σε περιβάλλον client/server και βάση oracle καθυστερούσε υπερβολικά.

20120731-1155-7-1664
Ανάλυση άρθρου από άρθρα ανάλυσης
Κατά την καταχώρηση άρθρου ανάλυσης από την οθόνη άρθρα ανάλυσης της αναλυτικής λογιστικής εμφάνιζε μήνυμα «Access Violation at address 03809EEA in module XBase.bpl. Read of address …… »

20120919-1155-1-1952
ΚΕΠΥΟ - IL01.PIS
Το συμπιεσμένο αρχείο IL01.PIS εξάγεται πλέον με επέκταση .zip.

20120921-1155-7-1968
Είδος εγκατάστασης στο αρχείο ΚΕΠΥΟ
Κατά την δημιουργία του αρχείου ΚΕΠΥΟ (εργασία υπολογισμού αρχείου) προτεινόταν στο πεδίο "Είδος εγκατάστασης/Κωδικός taxis" το γράμμα Ε ως λατινικός χαρακτήρας αντί του σωστού Ε σαν ελληνικός χαρακτήρας.

20120924-1155-1-1991
Τιμολογιακές πολιτικές σε τελ.τιμή αγοράς παρτίδας βάσει ποσοστού
Σε παραστατικά πώλησης που είχαν δηλωθεί να χρησιμοποιούν την τελευταία τιμή αγοράς της παρτίδας και εφαρμοζόταν τιμολογιακή πολιτική διαμόρφωσης τιμής βάσει ποσοστού, ο υπολογισμός τιμής γινόταν με βάση την τιμή αγοράς του είδους και όχι της παρτίδας.

20120926-1155-1-2010
Εντυπα Οικοδομών
Στα έντυπα Προυπολογιστικό και Απολογιστικό κόστος οικοδομής, τα Γενικά σύνολα διέφεραν κατά 1 λεπτό από τα σύνολα Α + Β.

Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10362

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120924-1155-1-1988
Hλεκτρονική υποβολή του εντύπου Φ2
Προσαρμογή της εφαρμογής στις νέες αλλαγές του taxis (υποβολή εντύπων).

Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10361

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090428-1155-2-537
Έντυπα - Κενό αντί 0,00
Τα πεδία των εντύπων που είναι NULL εκτυπώνονται με κενά και όχι 0,00.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100503-1155-1-487

Κοινή και αυστηρή Αρίθμηση σειρών
Σε σειρές με κοινή και αυστηρή αρίθμηση αποτύχαινε ο έλεγχος καταχώρισης επόμενης αρίθμησης σε προγενέστερη ημερομηνία.

20120912-2165-2-76
Φάκελοι κοστολόγησης
Δεν γινόταν σωστά ο υπολογισμός Τιμών πώλησης μέσα από τους φακέλους κοστολόγησης όταν το είδος βρισκόταν σε περισσότερες από μια γραμμές στο τιμολόγιο που συμμετέχει στον φάκελο αυτόν.

20120711-1155-1-1477
Ιστορικό ενέργειας μήνυμα σφάλματος.
Σε περιβάλλον XP στις σχετικές εργασίες στην επιλογή ιστορικό ενέργειας παρουσιαζόταν μήνυμα σφάλματος.

20120913-1155-1-1904
Μεταφορά μεταβλητών εντύπων
Η εργασία updsxdoctype, η οποία μεταφέρει τις μεταβλητές των εντύπων σε άλλες εταιρίες της ίδιας βάσης, εμφάνιζε error
''Ole error:80040E14. Insert Error.Column name or number of supplied values does not match table definition.


20120914-1155-1-1915
Outprocess σε Off Line λειτουργία
Παρόλο που είχε δηλωθεί η παράμετρος FORCEOFFLINE=1,
η .net outprocess εφαρμογή δεν συνδεόταν στο softone σε κατάσταση offline, και εμφανιζόταν μήνυμα 'Control “ has no parent window'.


20120917-1155-2-1920
Error στο script των εντύπων Φ1 και Φ2
Οταν τα έντυπα Φ1 & Φ2 υπολόγιζαν μηδενικό αποτέλεσμα εμφανιζόταν script error, χωρίς όμως να διακόπτεται η εργασία.

20120917-1155-7-1924
Πρόβλημα με πρότυπα δεδομένα
Εάν στην εκτύπωση Στατιστική παραγγελιών ανά είδος είχε δημιουργηθεί πρότυπο δεδομένο και κληθεί, εμφανιζόταν σφάλμα "Field SOSMALLINT=4, cannot be modified."

20120918-1155-1-1937
Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών
Κατα την εκτέλεση της εργασίας 'Πρόταση εξυπηρέτησης παραγγελιών', δεν εμφανίζονταν οι συναλλασσόμενοι στα αποτελέσματα, παρά μόνο αν είχε επιλεγεί το flag 'ΥΠΟΚ/ΤΑ ΠΕΛΑΤΩΝ'.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10360

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120423-1155-2-635
Διάστημα συγχρονισμού στην Off Line λειτουργία
Προστέθηκε η δυνατότητα για έλεγχο του διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ 2 συγχρονισμών. Πρέπει στο section [OFFLINE] να προστεθεί η παράμετρος SYNCINTERVAL=χ, όπου χ το χρονικό διάστημα σε ώρες. Για να δώσουμε σε λεπτά θα πρέπει να γράψουμε SYNCINTERVAL=15m. Αν δώσουμε SYNCINTERNAL=0, ο συγχρονισμός δε γίνεται καθόλου.

20120723-1155-2-1591
Φίλτρα σε Cash Flow (Χαρτοφυλάκιο επιταγών) και μεταφορά σε εργάσιμη
'Οταν η ημερομηνία λήξης μιας επιταγής είναι σε Σαββατοκύριακο τότε εμφανίζεται στο Cashflow την επόμενη Δευτέρα.
Προστέθηκε σαν φίλτρο το χαρτοφυλάκιο.


20120906-1155-2-1829
Outprocess σε Off Line λειτουργία
Για να συνδεθεί η εφαρμογή σε κατάσταση offline αρκεί να προστεθεί η παράμετρος FORCEOFFLINE=1 στο section [APPLICATION] του xco. Εναλλακτικά μπορεί να προστεθεί στη γραμμή εντολής η παράμετρος /FORCEOFFLINE:1.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120625-1155-2-1277
Υποβολή εντύπων με εκπρόσωπο εταιρείας
Στην υποβολή εντύπων με εκπρόσωπο εταιρείας που εκπροσωπεί και πολλές άλλες σταμάταγε η διαδικασία αν έβρισκε την εταιρεία σε επόμενη της 1ης σελίδα του taxis.

20120831-1155-1-1800
Tabs στην εξυπηρέτηση παραγγελιών.
Στην εξυπηρέτηση παραγγελιών εμφανίζονταν λανθασμένα τα ονόματα των tabs. Εμφανιζόταν ο αριθμός 1 και στα δύο tabs.

20120904-1155-1-1812
Πωλήσεις κατά πελάτη
Στην εκτύπωση Πωλήσεις κατά πελάτη σε περίπτωση που είχε επιλεγεί κάποιο από τα φίλτρα ομαδοποίησης ειδών εμφανιζόταν σφάλμα Incorrect syntax near the keyword "Group" κατά την εκτέλεση της εκτύπωσης.

20120906-1155-1-1838
Στατιστική ανα προμηθευτή
Στην εκτύπωση Στατιστική ανά προμηθευτή, εφόσον δηλώνονταν ομάδες είδους παρουσιαζόταν σφάλμα : ole error inocorrect syntax near the keyword 'group'

20120907-1155-7-1844
Ανεξόφλητα παραστατικά πελάτη στις πωλήσεις
Αν σε παραστατικά πωλήσεων είχαν επιλεγεί από το hyperlink του πελάτη με δεξί κλικ τα ανεξόφλητα παραστατικά εμφανιζόταν access violation στο xdll.dll.

20120907-2165-1-75
ExcelImport σε Import Script με τους χαρακτήρες ' και :
Υπήρχε πρόβλημα με το insert στη βάση όταν γινόταν εισαγωγή δεδομένων από excel με χρήση της function ExcelImport σε Import Script, όταν υπάρχουν οι χαρακτήρες ' και : στα data.

20120910-1155-7-1851
Ταξινόμηση μηνών στους Χρηματικούς λογαριασμούς
Δεν γινόταν σωστή ταξινόμηση των μηνών στα οικονομικά στοιχεία στην ενότητα των Χρηματικών λογαριασμών.
20120912-1155-7-1900
Αντιγραφή χαρακτηριστικών σε άλλες εταιρείες
Αν είχε δηλωθεί αντιγραφή ειδών σε άλλες εταιρείες με τύπο ενημέρωσης εισαγωγή/μεταβολή και ο τρόπος εισαγωγής χαρακτηριστικών ήταν κατ' είδος, κατά τη μεταβολή είδους στην κύρια εταιρεία, διαγράφονταν τα χαρακτηριστικά στις άλλες εταιρείες.

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδοση 312.509.10358

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120823-1155-2-1754
Γραμμογράφηση Αρχείου μισθοδοσίας Εθνικής Τράπεζας (Δίωρη πίστωση)
Προσαρμόστηκε στις τρέχουσες απαιτήσεις η γραμμογράφηση του αρχείου μισθοδοσίας δίωρης πίστωσης για την Εθνική Τράπεζα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120718-2165-1-66
Μηνύματα λάθους σε java script
Τα συντακτικά λάθη σε java script προβολής εμφανίζονταν σε παράθυρο πίσω από το παράθυρο του java script και δεν μπορούσε να διαβαστεί.

20120802-1155-7-1687
Τρέχοντα υπόλοιπα παρτιδων
Δεν εμφανιζόταν ανάλυση παρτίδων όταν ο συμψηφισμός των υπολοίπων ανά αποθηκευτικό χώρο έδινε μηδενικό υπόλοιπο.

20120803-2165-1-71
Στατιστική αγορών ανά προμηθευτή
Η Στατιστική αγορών ανά προμηθευτή εμφάνιζε δυσλειτουργία όταν υπήρχε φίλτρο σε πεδία του είδους π.χ. ομάδα.

20120823-1155-1-1753
'Eλεγχος υπολοίπου ειδών
Σε κάποιες συνθήκες, γινόταν λάθος έλεγχος ποσοτικού υπολοίπου ανά αποθηκευτικό χώρο.

20120824-1155-1-1758
Μοντέλα επιμερισμού λογιστικής
Δεν λειτουργούσε η επιλογή των μοντέλων επιμερισμού στις παραμέτρους της γενικής λογιστικής.

20120824-1155-1-1759
Κενά αριθμητικά πεδία στο Pivot
Σε περίπτωση που σε κάποιο ευρετήριο είχε επιλεγεί αριθμητικό πεδίο από πίνακα συνδεόμενο στον κύριο πίνακα της ενότητας εμφανιζόταν κενό στην pivot ανάλυση.

20120827-1155-1-1768
Πολλαπλά addon dll σε ενα xco
Οταν δηλώνονταν περισσότερα του ενός addon dll στο αρχείο σύνδεσης (π.χ ADDON=Sem.dll;DigiDS700EBR.dll) εμφανιζόταν μήνυμα λάθους κατά την εισαγωγή στην εφαρμογή.

20120828-1155-1-1771
Oικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων
Στα οικονομικά στοιχεία συναλλασσομένων, στα στοιχεία περιόδων, συμπεριλαμβανόταν στα σύνολα χρέωσης ή πίστωσης κάθε χρήσης και η απογραφή.
Σε πολλές χρήσεις πολλαπλασιαζόταν αντίστοιχα η σξία απογραφής που συμπεριλαμβάνεται στα σύνολα. Αφαιρέθηκαν τα γενικά σύνολα.


20120831-1155-1-1795
Έντυπο Β1 και πεδίο ενότητα.
Κατά την αποθήκευση του εντύπου Β1 εμφανιζόταν σφάλμα, ότι δεν έχει συμπληρωθεί το πεδίο ενότητα.

Τρίτη, 31 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10357

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120717-1155-7-1519
Ημερολόγιο Εργασίας (Azure)
Εμφανίζονταν σφάλμα κατά τη μετακίνηση (σε διαφορετική ημερομηνία) ενέργειας εργαζομένων πάνω στο ημερολόγιο εργασίας.

20120724-1155-7-1597
Από μεταφορά υπόλοιπα σε πολυεταιρική εκτύπωση της καρτέλας χρηματικών λογαριασμών.
Σε πολυεταιρική εκτύπωση της καρτέλας χρηματικών λογαριασμών, εμφανίζονταν τα από μεταφορά υπόλοιπα μόνο της πρώτης εταιρίας και όχι όσων είχαν επιλεγεί.

20120726-1155-7-1631
Error κατά την εκτύπωση φόρμας Crystal.
Εμφανίζονταν σφάλμα κατά την εκτύπωσης φόρμας crystal σε περιβάλλον windows 7.

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10356

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120706-1155-2-1433
Εντυπα Μητρώου - ΚΒΣ
Ενσωματώθηκαν όλα τα έντυπα μητρώου (Μ) και τα έντυπα Κ.Β.Σ (Β) και ανανεώθηκαν τα ήδη υπάρχοντα.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120606-1155-1-1110
Κατάσταση Λίστας Δώρου
Αν δύο λίστες δώρου είχαν την ίδια ημερομηνία ανοίγματος και μέσα από την λίστα δώρου (σε client/server περιβάλλον), επιλέγαμε "κατάσταση λίστας δώρου" η εκτύπωση δεν έφερνε μόνο την επιλεγμένη λιστα αλλά όλες.

20120706-1155-1-1426
Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./Μεταβολής στοιχείων Μ1
Αναβάθμιση του εντύπου Μ1 ώστε να πραγματοποιείται υπολογισμός.

20120719-1155-7-1538
Έσοδα-Έξοδα, Λογαριασμοί, Κινήσεις λογ/σμου
Στις κινήσεις από σχετικές εργασίες λογ/μών Εσόδων εμφανιζόταν αξία μόνο για την πρώτη κίνηση του λογ/μού

20120720-1155-1-1564
Τοπικά υπολογιζόμενα πεδία
Στην ανάλυση πελατών ανά είδος στην δημιουργία
νέου τοπικού πεδίου στις γραμμές ειδών με λειτουργία υπολογισμός γραμμής και τύπο υπολογισμού δεν επέστρεφε τιμή.


20120720-1155-1-1568
Παραγγελίες σε Απόδειξη λιανικής
Κατά την καταχώρηση απόδειξης λιανικής στην οποία έχουν επιλεγεί από της σχετικές εργασίες δύο παραγγελίες, παρουσιαζόταν μήνυμα λάθους, incorrect syntax near ";"

20120720-1155-7-1575
Εξαγωγή αρχείου λογιστικής
Στην εξαγωγή αρχείου λογιστικής στο Azure δεν εμφανίζονταν σωστά οι ελληνικοί χαρακτήρες.

20120723-1155-1-1579
Πιστωτικοί έλεγχοι
Σε πιστωτικό έλεγχο με λογιστικό υπόλοιπο και εκκρεμή δελία αποστολής αν ο πελάτης δεν είχε εκκρεμή δελτία εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος
"could not convert variant of type null into type (double)"


20120723-1155-1-1587
CusAvgBalDays σε καρτέλα πελάτη
Αν στις καρτέλες πελατών είχαμε τοπικό πεδίο με τη συνάρτηση CusAvgBalDays, εμφανίζονταν αποτέλεσμα μόνο για τον πρώτο πελάτη.

20120723-1155-1-1589
Popup φόρμα σε grid.
Σε περίπτωση δημιουργίας νέας φόρμας σε προβολή και στην φόρμα τοποθετήσουμε μία νέα περιοχή με 2 πεδία και ορίσουμε την νέα φόρμα ως popup στο grid της προβολής τότε εξαφανίζονταν τα πεδία του grid και της φόρμας από τις ιδιότητες.

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10355

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120312-1155-2-281
Σενάριο ροής με φίλτρο
Σε κανόνα ροής με φίλτρο, όπου επιλέγονται εγγραφές που δεν γίνονται αποδεκτές από το φίλτρο εμφανίζεται μήνυμα και δεν διακόπτεται η εργασία με σφάλμα.

20120314-1155-1-289
Ηλεκτρονική αποστολή τροποποιητικών δηλώσεων
Ενσωματώθηκε η δυνατότητα ηλεκτρονικής αποστολής τροποποιητικών δηλώσεων.

20120713-1155-2-1497
'Εντυπο Φ1
Προσθήκη επεξήγησης κωδικών στην εκκαθαριστική δήλωση.

20120713-1155-2-1498
'Εντυπο Φ2
Προσθήκη επεξήγησης κωδικών στην περιοδική δήλωση.

20120713-2165-2-63
Βελτίωση ταχύτητας σε εκτυπώσεις Λογιστικής
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των εκτυπώσεων Λογιστικής: Καρτέλες, Αναλυτικό καθολικό, Γενικό Καθολικό.

20120716-1155-2-1509
Εκτύπωση αποδεικτικού αποστολής ΑΠΔ
Προστέθηκε η δυνατότητα εκτύπωσης αποδεικτικού μετά την αποστολή της ΑΠΔ.

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120507-1155-1-773
Δρομολόγηση στα παραστατικά
Κατά την επιλογή 'Δρομολόγηση', με δεξί κλικ επί του browser των παραστατικών, εμφανιζόταν τo email του συναλλασσόμενου στη 'Διεύθυνση προορισμού' με αποτέλεσμα να μην υπολογίζεται η διαδρομή.

20120712-1155-1-1491
Από μεταφοράς υπόλοιπα σε καρτέλα πελάτη
Σε περίπτωση αφαίρεσης των από μεταφοράς υπολοίπων στην προβολή 'Κινήσεις πελατών' χάνονταν οι αξίες χρεώσεων-πιστώσεων.

20120713-1155-1-1495
Οικονομικά στοιχεία αποθήκης
Παρουσιαζόταν μεγάλη καθυστέρηση στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων κατά την επιλογή οικονομικών στοιχείων ειδών.

20120716-1155-7-1506
Πράσινα πεδία σε προβολή
Αν είχες φέρει σε προβολή κάποιο απο τα πράσινα πεδία (σε Πελάτες,Προμηθευτές,Είδη) πχ SoFNetTurnover, και διάλεγες την προβολή, εμφανιζόταν μήνυμα λάθους.

Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10354

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20120221-1155-2-204
Φόρμες εκτύπωσης - Δημιουργία pdf file με password
Στα pdf που δημιουργεί το πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί password (UserPassword, OwnerPassword στον πίνακα TEMPLATES).

20120508-1155-2-794
Κατάσταση λίστας δώρου
Προσθήκη της αξίας γραμμής των παραστατικών πώλησης λιανικής στην κατάσταση λίστας δώρου ώστε να προκύπτει το υπόλοιπο της λίστας δώρου αξιακά.

20120508-2165-2-51
Σύμβαση στη στατιστική πωλήσεων
Στην στατιστική πωλήσεων προστέθηκε σύνδεσμος στη σύμβαση του παραστατικού.

20120524-1155-7-992
Ταχύτητα εκτυπώσεων
Βελτίωση στο χρόνο εκτέλεσης της εκτύπωσης: Πωλήσεις->Στατιστική Ανά Είδος.

20120604-1155-2-1086
Προσθήκη φίλτρων στην Κατάσταση λίστας δώρου
Βελτίωση της εκτύπωσης λίστας δώρου με προσθήκη φίλτρων την Σειρά και Τύπο των παραστατικών πώλησης λιανικής και την σειρά και τύπο των ταμειακών παραστατικών.
Επίσης αποτύπωση των παραστατικών λιανικής σε δύο τμήματα (band). Ενα με τα παραστατικά λιανικής που ο πελάτης είναι ο κάτοχος λίστας δώρου και μια δεύτερη με παραστατικά τρίτων (με υποσύνολα).


20120628-1155-2-1334
Βελτίωση ταχύτητας στο Βιβλίο αποθήκης
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης του Βιβλίου αποθήκης.

20120710-1155-2-1457
Φπα σε πώληση δωροεπιταγής.
Σε περίπτωση πώλησης δωροεπιταγής (όταν λειτουργεί η δωροεπιταγή σαν κουπόνι) το ΦΠΑ της γραμμής ενημερώνεται από το είδος.

20120711-2165-2-62
Βελτίωση ταχύτητας σε εκτυπώσεις Λογιστικής
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης των εκτυπώσεων Λογιστικής: Καρτέλες, Αναλυτικό καθολικό, Γενικό Καθολικό

Διορθώσεις σφαλμάτων

20120502-1155-7-733
Επανενημέρωση πόντων loyalty
Στην επανενημέρωση πόντων loyalty, δεν ενημέρωνε ή διπλασίαζε τους πόντους.

20120507-1155-7-782
Υπόλοιπο ειδών ανα Χ/Μ.
Σε έμμεση κλήση των υπολοίπων ανα Χ/Μ ανά εταιρεία από τη γραμμή του παραστατικού πώλησης εμφανιζόταν μήνυμα "Ole error: 80040E14. Incorrect syntax near ‘=’".

20120604-1155-7-1081
Διαγραφή παραστατικού λιανικής
Σε διαγραφή παραστατικού λιανικής, εμφανιζόταν μήνυμα Operation Failed.

20120608-1155-7-1134
Λίστα Δώρου
Σε εγκατασταση client/server oταν εκτυπωνόταν λίστα δώρου χρησιμοποιώντας το button μέσα απο την προβολή καταχώρισης
της λίστας δωρου, εμφανιζόταν μηνυμα "In exec report. Dataset base is active point 13".


20120613-1155-1-1183
Φίλτρο είσπραξης στην λίστα δωρου
Στην κατάσταση λίστας δώρων δεν λαμβάνονταν υπόψιν τα φίλτρα που έχουν σχέση με τις εισπράξεις (Σειρές, Τύποι Παρ. Εισπραξης).

20120621-1155-7-1255
Λάθος τίτλος στα παραστατικά αγοράς στην ενότητα <Διεθνείς Συναλλαγές>
Στην ενότητα <Διεθνείς Συναλλαγές> σε παραστατικό αγοράς εμφάνιζε τίτλο <αξία σε νόμισμα πελάτη> αντί για <προμηθευτή>.

20120625-1155-1-1278
Λάθος ποσό μετά από 'Αντιγραφή απο τελευταία'
Μετά από καταχώριση παραστατικού Λιανικής με πληρωμή με πιστωτική κάρτα και 'Αντιγραφή από τελευταία', εμφανιζόταν να έχει διπλασιαστεί το ποσό των μετρητών.

20120629-1155-1-1361
Αγοράς παγίου με 0% ΦΠΑ
Σε καταχώρηση παραστατικού αγοράς παγίου, όταν ο προμηθευτής απαλλάσσεται του ΦΠΑ, εμφανίζόταν το μήνυμα "Δεν έχετε συμπληρώσει το πεδίο αξία ΦΠΑ".

20120702-1155-1-1370
Βεβαίωση κερδών στα έσοδα έξοδα
Σε νέα εγγραφή εσόδων εξόδων,στο έντυπο <Βεβαίωση Κερδών> εμφάνιζε μήνυμα σφάλματος 'access violation ...' .

20120702-1155-7-1364
Πόντοι σε ανενεργή κάρτα bonus
Σε απόδειξη λιανικής αν είχε επιλεχθεί κάρτα bonus η οποία δεν είναι ενεργή,
εμφανιζόταν σχετικό μήνυμα αλλά η εφαρμογή επέτρεπε την επιλογή της κάρτας με αποτέλεσμα να υπολογίζονται πόντοι.

20120703-1155-1-1388
Μέτρηση πόντων Loyalty
Υπολόγιζε πόντους και για είδη που δεν συμμετέχουν σε διατύπωση πολιτικης, αν η πρώτη γραμμή του παραστατικού είχε είδος που συμμετέχει στην διατύπωση πολιτικής.

20120705-1155-1-1416
Eμπορική κατηγορία στο Βιβλίο αποθήκης
Δεν λειτουργούσε ως φίλτρο η εμπορική κατηγορία είδους στην εκτύπωση βιβλίου αποθήκης.

20120710-1155-7-1465
Δικαιώματα σειρών
Κατα την μεταβολή στοιχείων της σειράς παραστατικού χάνονταν τα δικαιώματα χρηστών.

20120711-1155-1-1470
field SOBOOLEAN3 can not be modifed
Σε επιλογή "καρτέλες" με δεξί κλικ στα οικονομικα στοιχεία ειδών-->στοιχεια περιόδων-->εισαγωγες-εξαγωγές εμφανιζόταν μήνυμα
field SOBOOLEAN3 can not be modifed.


20120711-1155-1-1471
Υπόδειγμα σε παραστατικά εσόδων/εξόδων.
Σε παραστατικό εσόδων ή εξόδων σε περίπτωση που είχε επιλεγεί σειρά χωρίς ορισμένο υπόδειγμα εμφανιζόταν σφάλμα "Can not perform this operation on a closed dataset."

20120712-1155-1-1484
Ενηλικιωμένα Υπόλοιπα
Στα ενηλικιωμένα υπόλοιπα πελατών εμφανιζόταν λάθος η ανάλυση σε χρονικές περιόδους.

Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2012

Εκδοση 312.509.10353

Μεταβολές / Προσθήκες προδιαγραφών

20090323-1155-2-405
Εκτυπώσεις λογαριασμών ανα Ημερολογιακό διάστημα
Στις εκτυπώσεις Λογαριασμών Εσόδων Εξόδων ανά περίοδο προστέθηκε φίλτρο το Ημερομηνιακό διάστημα.

20101104-1155-2-1322
Αυτόματη επιλογή εκτυπωτή σε Εκτύπωση
Προστέθηκε νέα συνάρτηση:
ΕxecuteReport(ObjectName, ListName, Filters,Όνομα αρχείου ή όνομα εκτυπωτή)
Παράδειγμα:
ExecuteReport('SALDOC', '', 'SALDOC.TRNDATE=11/05/2011&SALDOC.TRNDATE_TO=23/05/2011&SALDOC.FPRMS=&SALDOC.TRDR=&SALDOC.FINCODE=', '928');


20110202-1155-2-128
Εγγραφές ανοίγματος για λογαριασμούς σε ξένο νόμισμα
Γίνοναι πλέον εγγραφές ανοίγματος ανά νόμισμα για το λογαριασμό που μεταφέρεται.

20110218-1155-2-224
Δυνατότητα ομαδοποίησης στο βιβλίο απογραφών
Προστέθηκε η δυνατότητα ομαδοποίησης ανά συντελεστή ΦΠΑ στο βιβλίο απογραφών.

20110608-1155-2-682
Κατάσταση Αδειών (νέα εκτύπωση)
Προστέθηκε η εκτύπωση Υπόλοιπα αδειών στην μισθοδοσία.

20110930-1155-2-993
Εκτύπωση Καρτέλας του serial number
Προστέθηκε εκτύπωση Καρτέλας του serial number.

20111020-1155-7-1121
Query Time out expired στην εκκαθάριση Φ.Π.Α
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα εκτέλεσης της εκτύπωσης 'Εκκαθάριση ΦΠΑ' στα Έσοδα-Έξοδα. Σε μεγάλες βάσεις, εμφανιζόταν Ole error: Query Time out expired.

20111124-1155-2-1264
Μεταφορά αιτιολογίας γραμμής από σετ στο παραστατικό σύνθεσης
Κατά την επιλογή του σετ στα παραστατικά της σύνθεσης, μεταφέρεται στο itelines και η αιτιολογία γραμμών του σετ δηλ. το SPCLINES.COMMENTS.

20111215-1155-2-1360
Φίλτρο στο Ισοζύγιο/Αναλυτικό πελατών/προμηθευτών
Προσθήκη επιπλέον φίλτρου στις εκτυπώσεις Ισοζυγίου πελατών/προμηθευτών και Αναλυτικού ισοζυγίου πελατών/προμηθευτών. Mε την επιλογή του φίλτρου εμφανίζονται μόνο οι συναλλασσόμενοι που έχουν κινηθεί στην χρήση/περίοδο ή έχουν υπόλοιπο.

20120102-1155-1-3
Αναλυτικό ισοζύγιο λογιστικής σε Azure
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης του Αναλυτικού ισοζύγιου λογιστικής σε Azure.

20120116-1155-2-52
10 κωδικοί ζυγιστικών
Οι κωδικοί των ζυγιστικών barcode αυξήθηκαν σε 10.

20120123-1155-2-89
Τράπεζες και SWIFT κωδικός
Προστέθηκε ο κωδικός SWIFT στους τραπεζικούς λογαριασμούς.

20120125-1155-2-95
Ενημέρωση της αιτιολογίας του παραστατικού κλεισίματος με τον κωδικό του φακέλου
Ο κωδικός παραστατικού του φακέλου εισαγωγών συμπληρώνεται και στην αιτιολογία του παραστατικού κλεισίματος και των γραμμών.

20120210-1155-2-173
Κατάσταση ωραρίου ανά κατάστημα (βαρδιολόγιο).
Προστέθηκε Κατάσταση ωραρίου ανά κατάστημα (βαρδιολόγιο).

20120217-1155-2-187
Διαγράμματα και pivot σε αποθήκη και προδιαγραφές
Προστέθηκαν διαγράμματα και pivot στα oικονομικά στοιχεία αποθήκης και προδιαγραφών.

20120217-1155-2-188
Διαγράμματα και pivot σε Συναλλασσόμενους και χρηματικούς λογαριασμούς
Προστέθηκαν διαγράμματα και pivot στα oικονομικά στοιχεία Συναλλασσομένων και χρηματικών λογαριασμών.

20120221-1155-2-201
Κινήσεις αξιογραφων
Σε αξιόγραφο, όταν ο κάτοχος είναι τρίτος τότε τα πεδία "Όνομα" και "Διεύθυνση" θα παραμένουν ενεργά.

20120221-1155-2-204
Φόρμες εκτύπωσης - Δημιουργία pdf file με password
Στα pdf που δημιουργεί το πρόγραμμα μπορεί να προστεθεί password.

20120221-1155-2-205
Αναλυτικό ισοζύγιο ανα ΑΧ
Στο αναλυτικό ισοζύγιο ανα ΑΧ εμφανίζονται πλέον σύνολα όλων τω αποθηκευτικών χώρων.

20120222-1155-2-214
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Παρακολούθηση Φορολογικών αναμορφώσεων.

20120223-1155-2-217
Συμφωνία Περιοδικών Δηλώσεων με Εκκαθαριστική ΦΠΑ
Δυνατότητα Συμφωνίας Περιοδικών Δηλώσεων με Εκκαθαριστική ΦΠΑ για Β' και Γ’ κατηγορίας βιβλία μέσα από το έντυπο της Εκκαθαριστικής δήλωσης.

20120224-2165-2-15
Βαρδιολόγιο. HR, παρουσιολόγιο
Εκτός από την διασύνδεση του με την μισθοδοσία

20120228-1155-2-233
Αποσβέσεις παγίων
Αν έχει επιλεγεί υπολογισμός παγίων ανά μήνα, αποσβένει πλέον τα πάγια μέχρι την ημέρα πώλησης / καταστροφής του παγίου, όπως ορίζει ο νόμος και όχι σε δεκαπενθήμερα.

20120302-2165-2-16
Αυτόματη αποστολή αρχείου ΑΠΔ
Είναι δυνατή πλέον η αυτόματη αποστολή αρχείου ΑΠΔ μέσα από την εφαρμογή.

20120302-2165-2-17
Νέο Cash flow
Νέο Cash flow ενσωματωμένο στο πρόγραμμα.

20120306-1155-2-260
Παραγωγή κωδικών εαν --COUNTRY.EANCODE
Tο πεδίο COUNTRY.EANCODE που βρίσκεται στο πεδίο χώρα προέλευσης στο αρχείο ειδών δέχεται μέχρι 9 ψηφία, όσα και το πρόθεμα στην εργασία παραγωγής κωδικών ean.
20120308-1155-2-264
Loyalty - εκτύπωση ανάλυσης πόντων - καρτέλα πόντων
Προστέθηκε η εκτύπωση 'Καρτέλα καρτών Bonus'

20120308-1155-2-268
Διαγράμματα και pivot σε οικονομικά στοιχεία
Εισαγωγή διαγραμμάτων σε οικονομικά στοιχεία έργων, υπηρεσιών και χρεωπιστώσεων.

20120309-2165-2-20
"Συνοπτική κατάσταση επιλογής ειδών" και "Συνοπτική κατάσταση προσφορών ειδών"
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης στα εκτυπωτικά "Συνοπτική κατάσταση επιλογής ειδών" και "Συνοπτική κατάσταση προσφορών ειδών".

20120312-1155-2-280
Συγκεντρωτικό ισοζύγιο πελατών
Στην εκτύπωση ‘Πελατών συγκεντρωτικό ισοζύγιο’ (Συναλλασσόμενοι – Όμιλοι εταιριών) όταν επιλεγόταν «Αναλυτικά ανά ιδιότητα», τότε εμφανίζόταν μια συγκεντρωτική γραμμή ανά Α.Φ.Μ.

20120313-1155-2-285
Συμπαράγωγα και βιβλίο παραγωγής κοστολογίου
Στο Βιβλίο παραγωγής κοστολογίου προστέθηκε και η αξία/κόστος των συμπαραγώγων.

20120313-1155-2-286
Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης
Συμπληρώνεται αυτόματα το έντυπο Φορολογικής Αναμόρφωσης σύμφωνα με το Αρθρο 31 ΚΦΕ.

20120316-1155-2-316
Προσθήκη Resolver σε ανοικτά παραστατικά
Προστέθηκε resolver στα ανοικτά παραστατικά για το υποκατάστημα του πιστωτή στις γραμμές του παραστατικού.

20120319-1155-2-340
Οριστική ημερομηνία ανά ΣΣΕ.
Προστέθηκε στις παραμέτρους Μισθοδοσίας η οριακή ημερομηνία ανά ΣΣΕ.

20120319-1155-7-341
Βελτίωση ταχύτητας του αναλυτικού ισοζυγίου αποθήκης
Βελτιώθηκε η ταχύτητα εκτέλεσης του αναλυτικού ισοζυγίου αποθήκης.

20120319-2165-2-21
Όμοιες γραμμές παραστατικού
Στους τύπους των παραστατικών στην παράμετρο για τις όμοιες γραμμές προστέθηκε επιπλέον επιλογή με 'Μεταφορά στο ίδιο'. Όταν είναι επιλεγμένη η συγκεκριμένη τιμή, σε καταχώρηση γραμμής παραστατικού με είδος που ήδη υπάρχει μεταφέρει αυτόματα στην γραμμή αυτού του είδους πριν καταχωρηθεί ποσότητα.

20120323-1155-2-397
Διαγράμματα και pivot σε λογαριασμούς λογιστικής
Εισαγωγή διαγραμμάτων και pivot στα oικονομικά στοιχεία λογαριασμών λογιστικής.

20120427-1155-2-718
Αρχείο Μισθοδοσίας Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου
Προστέθηκε η δυνατότητα δημιουργίας Αρχείου Μισθοδοσίας Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου.

20120430-1155-7-725
Βιβλίο αποθήκης και κόστος ΑΧ
Όταν υπάρχει ΑΧ που δε συμμετέχει στον υπολογισμό κόστους τότε στο βιβλίο αποθήκης το υπόλοιπό του δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του κόστους υπολοίπου.

20120503-1155-2-750
Τελευταία ημερομηνία και αξία πληρωμής στον προμηθευτή.
Προστέθηκαν συναρτήσεις όπου επιστρέφουν την τελευταία ημερομηνία και αξία πληρωμής στον προμηθευτή.

20120504-1155-2-763
Φόρμες εκτύπωσης - προηγούμενο υπόλοιπο στο νόμισμα του συναλλασσόμενου
Στις φόρμες εκτύπωσης προστέθηκε πεδίο για το προηγούμενο υπόλοιπο στο νόμισμα του συναλλασσομένου.

20120511-1155-2-859
Στατιστική εισπράξεων-πληρωμών
Προστέθηκε στο menu Χρηματοοικονομικά - Ταμεία - χρημ.λογαριασμοί, η στατιστική εισπράξεων και η στατιστική πληρωμών.

20120516-1155-7-902
Καρτέλες έργων
Στις καρτέλες των έργων εμφανίζονται και οι κινήσεις από τις ειδικές χρηματικών λογαριασμών

20120521-1155-2-940
Φίλτρο μονάδας στις 'Παραγγελίες κατ'είδος' & 'Παραγγελίες κατά Πελάτη'
Στις εκτυπώσεις 'Παραγγελίες κατ'είδος' & 'Παραγγελίες κατά Πελάτη' προστέθηκε φίλτρο 'Μονάδα Μέτρησης'->Κύρια ή Δεύτερη.

20120523-1155-2-970
Βιβλίο αποθήκευσης
Στην εκτύπωση Βιβλίο αποθήκευσης προστέθηκαν οι στήλες Καθαρή αξία, και Φ.Π.Α.

20120531-1155-1-1057
Γέφυρα απόσβεσης παγίου
Σε γέφυρα απόσβεσης παγίου, με πολλαπλά άρθρα, γίνεται σωστά η απεικόνιση από τις σχετικές εργασίες.

20120601-1155-2-1077
Κινήσεις αξιογραφων
Προστέθηκε νέα εκτύπωση καρτέλας αξιογράφων (Ληξιάριο).

20120607-1155-7-1111
Ενημέρωση τιμών πώλησης από Φάκελο κοστολόγησης
Προστέθηκε στις Σχετικές εργασίες του φακέλου κοστολόγησης η εργασία «Ενημέρωση τιμών πώλησης».

20120613-2165-2-58
Ταχύτητα υπολογισμού Αριθμοδεικτών
Βελτιώθηκε σημαντικά η ταχύτητα υπολογισμού Αριθμοδεικτών συναλλασσομένων και αποθήκης.

20120614-1155-2-1190
Μηνιαία κατάσταση αποθήκης και κόστος ΑΧ
Όταν υπάρχει ΑΧ που δε συμμετέχει στον υπολογισμό κόστους τότε στην μηνιαία κατάσταση αποθήκης, το υπόλοιπό του δεν συμμετέχει στον υπολογισμό του κόστους υπολοίπου.

20120618-1155-2-1215
Δυνατότητα μεταφοράς ανεκτέλεστων σε ακυρωμένα (όχι στην αρχική ποσότητα)
Προστέθηκε νέα παράμετρος στην Αποθήκη όπου ορίζεται αν η Ανεκτέλεστη ποσότητα θα μεταφέρεται στξν Ποσ.1 όπως τώρα ή στην ακυρωμένη.

20120618-1155-2-1221
Φίλτρο ΑΦΜ στην εκτυπωση πελατών συγκ. ισοζύγιο
Στην εκτύπωση Πελατών συγκ. ισοζύγιο (Συναλλασόμενοι-Όμιλοι εταιρειών) προστέθηκε ως φίλτρο η εξαίρεση συναλλασομένων με κενο ΑΦΜ.

20120627-1155-2-1323
'Λογ/μός' & 'Λογ/μός 2' στα πάγια
Στις στήλες γραμμών αγορών, στο tab 'Πάγια', ενεργοποιήθηκαν τα πεδία 'Λογ/μός' & 'Λογ/μός 2'.

20120704-2165-2-59
DashBoards πωλήσεων
Δημιουργία DashBoards Πωλήσεων (Χρήσης και συγκριτικό χρήσεων)

20120704-2165-2-60
DashBoards Αγορών
Δημιουργία DashBoards Αγορών (χρήσης και συγκριτικό χρήσεων)

20120704-2165-2-61
DashBoard αποθήκης
Δημιουργία DashBoards αποθήκης (συγκριτικό χρήσεων)

Διορθώσεις σφαλμάτων

20100716-1155-1-920
Read only option
Χανόταν η ρύθμιση read-only σε πεδία κατά τον σχεδιασμό οθόνης, μετά από σχεδιασμό τοπικού πεδίου.

20111026-1155-1-1148
Πολλά δεκαδικά στο excel
Η εκτύπωση στο excel καρτέλας λογαριασμού λογιστικής εμφάνιζε σε κάποιες γραμμές πολλά δεκαδικά.

20111118-1155-1-1236
Χρήστες και tab Customization
Στη δημιουργία νέου χρήστη, εμφανίζόταν 'Access violation' κατά την επιλογή του Tab 'Customizations'

20120119-1155-1-73
Ημερομηνία και Ωρα λήξης
Οταν έσβηνε η ημερομηνία λήξης δεν έσβηνε και η αντίστοιχη ώρα.

20120126-1155-1-103
'Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.'
Εφόσον είχε δηλωθεί στον τύπο του χρώματος ως τίτλος χα/κου "Κωδ. - Περιγραφή" στην εκτύπωση ''Υπόλοιπα κατά χαρακτηριστικά/Α.Χ.'' εμφανιζόταν ως τίτλος χαρακτηριστικού ΑΧ.

20120202-1155-1-142
Grid και Linked πεδία σε προβολή
Σε σχεδιασμό προβολής, χάνονταν τα Linked πεδία (έμμεσες αναφορές) σε μεταβολές του grid που είχαν κληθεί.

20120223-1155-1-216
Δικαιώματα Χρηστών
Δυνατότητα χρήστη να μπορεί από καρτέλα πελάτη (εκτύπωση), να ανοίγει με διπλό κλικ το παραστατικό.

20120306-1155-1-257
Φίλτρο ομάδας στις ''Παραγγελίες ελλείψεων''
Κατά την εκτέλεση της εργασίας ''Παραγγελίες ελλείψεων'' δεν λειτουργούσε το φίλτρο ομάδα.

20120312-1155-1-276
Κινήσεις Παγίων
Σε παραστατικό αύξησης - μείωσης αξίας κτήσης παγίου , ζητούσε συναλλασσόμενο και δεν μπορούσε να καταχωρηθεί εγγραφή με γέφυρα σε έσοδα έξοδα.

20120312-1155-1-278
Μετασχηματισμός παραστατικού παγίου
Σε μετασχηματισμό αγοράς (μόνο ποσότητα) σε αγορά μόνο (αξία) εμφανιζόταν μήνυμα 'FPRMS: AUTOSPCGPS not found΄

20120315-1155-1-304
Αναλυτική Λογιστική - Μη αντιγραφή παραμέτρων
Σε πλήρη αντιγραφή εταιρείας και αντιγραφή λογιστικού σχεδίου δεν ενημερώνονταν οι παράμετροι της Αναλυτικής λογιστικής.

20120315-1155-7-309
Κανόνας ροής με άνοιγμα οθόνης
Αν σε έναν κανόνα ροής με εμφάνιση στην οθόνη της τελικής οντότητας, η οποία είχε υποχρεωτικά πεδία που δεν γέμιζαν αυτόματα από τον κανόνα, τότε διακοπτόταν η ροή με μήνυμα ότι δεν έχουν συμπληρωθεί τα υποχρεωτικά πεδία. Διορθώθηκε, ώστε να συνεχίζεται η ροή.

20120319-1155-1-344
Παραστατικό εξόδου σε ειδική συναλλαγή προμηθευτή
Στις ειδικές συναλλαγές προμηθευτή δεν εμφανιζόταν από τις σχετικές εργασίες το παραστατικό εξόδου που έχει δημιουργηθεί.

20120319-1155-1-345
Ενηλικιωμένα υπόλοιπα αποθήκης
Υπολόγιζε την ηλικία του αποθέματος απογραφής με βάση την ημερομηνία έναρξης της χρήσης και όχι την ημερομηνία αγοράς, και δεν ανάλωνε με πωλήσεις από το απόθεμα απογραφής όταν έχει γίνει αγορά πριν την εξάντληση του αποθέματος απογραφής.

20120327-1155-1-419
Εxtra πεδια στην εκτυπωση 'υπολοιπα ανα αχ'
Αν στα φιλτρα της εκτύπωσης 'υπολοιπα ανα αχ' επιλεγόταν ένα πεδίο απο τα extra του ειδους εμφανιζόταν μήνυμα οτι δεν υπάρχει τίποτα για εκτύπωση.

20120328-1155-1-433
Κλειδώματα ημερομηνιών
Δεν εφαρμόζονταν τα κλειδώματα ημερομηνιών όταν είχαν τεθεί στην ενότητα της Λιανικής .

20120420-1155-1-631
Στην οριζόντια ανάλυση των browser δεν μας δινει πλέον προς επιλογή ολα τα διαθέσιμα πεδία του browser
Στην οριζόντια ανάλυση των browser δεν έδινε προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα πεδία του browser (πχ τον πωλητή του παραστατικού). Εδινε
προς επιλογή μόνο τα cache πινακάκια του browser.


20120502-1155-7-737
Loyalty - ακύρωση παραστατικού λιανικής με κάρτα
Στην ακύρωση με αντιλογισμό παραστατικού λιανικής με κάρτα bonus δεν μεταφερόταν η κάρτα στο ακυρωτικό και δεν ακυρωνόταν η δωροεπιταγή (το παραστατικό παράδοσης δωροεπιταγής αυτόματα)

20120502-1155-7-738
Loyalty - αντιγραφή παραστατικού
Κατά την αντιγραφή παραστατικού λιανικής δεν αντιγραφόταν η κάρτα bonus.

20120507-1155-1-777
Συμβάσεις
Η εκ νέου εκτέλεση δημιουργούσε νέο παραστατικό πώλησης, ενώ υπήρχε ήδη.

20120509-1155-1-812
Φόρμα word με εικόνα ενότητας
Οταν σε ένα είδος γινόταν καθαρισμός (διαγραφή) της εικόνας, τότε η φόρμα που το καλούσε δεν εκτυπωνόταν.

20120516-1155-1-901
'Ανεξόξλητο' και ακυρωμένα-ακυρωτικά
Στο ευρετήριο παραστατικών πωλήσεων το υπολογιζόμενο πεδίο 'Ανεξόξλητο' εμφάνιζε ανεξόφλητα τα ακυρωμένα και τα ακυρωτικά παραστατικά.

20120530-1155-1-1048
Βιβλίο εσόδων εξόδων
Εάν στο Βιβλίο εσόδων εξόδων, είχαν προστεθεί οι στήλες αριθμός, σειρά, και συναλλασσόμενος, δεν αποτύπωναν δεδομένα.

20120605-1155-1-1097
Αποτύπωση υπολοίπου ανενεργών χρωμάτων στην καρτέλα του είδους
Αποτυπώνεται το υπόλοιπο ανά χαρακτηριστικό και στην περίπτωση που ένα χαρακτηριστικό τεθεί ανενεργό, αλλά το είδος έχει υπόλοιπο σ' αυτό.

20120607-1155-1-1114
Εισαγωγή - μεταβολή είδους σε άλλη εταιρία
Εάν είχε επιλεχθεί Εισαγωγή - μεταβολή είδους σε άλλη εταιρία, μεταφερόταν και το σετ του είδους.
20120618-1155-1-1219
Mη κινηθέντα ειδη ανά πελάτη
Στην εκτυπωση Πωλήσεις->Στατιστικές->Μη κινηθεντα ειδη ανά πελάτη δεν λειτουργούσαν σωστά τα φίλτρα: έφερνε όλα τα ειδη.

20120629-1155-1-1350
Πεδίο ενημέρωση λογιστικής σε εμβασματα πιστωτων
Προστέθηκε το πεδίο ενημέρωση λογιστικής στο ευρετήριο των εμβασμάτων πιστωτών.

20120629-1155-1-1353
Αντιστοίχιση Εσοδα-εξοδα στα παγια
Σε παραστατικά παγιων και παραστατικά αποσβέσεων προστέθηκε στο ευρετηριο το πεδίο αντιστοίχιση εσ-εξ.

20120703-1155-7-1380
Αλλαγή γραμμής και υπολογισμός Intrastat
Αν σε παραστατικό πωλήσεων είχε δηλωθεί είδος και ποσότητα και τιμή στην γραμμή, και δεν γινόταν αλλαγή γραμμής και στην συνέχεια γινόταν υπολογισμός Intrastat, το παραστατικό εμφάνιζε ασυμφωνίες γραμμών και συνόλων.

20120704-1155-1-1406
Συγχρονισμός offline βάσης
Κατά τον συγχρονισμό της offline βάσης (αυτόματα ή με επιλογή του χρήστη) εμφανιζόταν μήνυμα σφάλματος για άνοιγμα της com port του φορολογικού εκτυπωτή ΑΔΗΜΕ.

20120706-1155-1-1427
X.PLAY στην οθόνη της λιανικής
Αν σε μια οθόνη λιανικής γινόταν κλήση της function X.PLAY για να παράγει έναν ηχο όταν επιλέγεται το ειδος, μόλις επιλεγόταν το πρώτο είδος ,ακουγόταν ο ήχος και παραμόρφωνε ολόκληρη την οθόνη.